Медицина

КП «Великолепетиська центральна районна лікарня»:
74501, Херсонська обл. смт Велика Лепетиха,
вул. Островського 11.
тел./ факс  0 (5543)  2-12-97 (приймальня)
E – mail : vlepbolnica@ukr.net (приймальня)
 
Предметом діяльності КП «Великолепетиська центральна районна лікарня» Великолепетиської районної ради Херсонської області є надання своєчасної, кваліфікованої  вторинної медичної допомоги населенню району та забезпечення його лікарськими засобами та медичними виробами, як безоплатно, так і на платній основі відповідно до чинного законодавства України.
Очолює центральну районну лікарню головний лікар Сайтарли Петро Миколайович (тел. 2-12-97).
 
Вторинна (спеціалізована) медична допомога - медична допомога, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики - сімейних лікарів) у плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (під час вагітності та пологів) станів; направлення пацієнта відповідно до медичних показань для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
Надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги забезпечують заклади охорони здоров'я:
в стаціонарних умовах - багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування, лікарні відновного (реабілітаційного), планового лікування, хоспіси, спеціалізовані медичні центри;
в амбулаторних умовах - консультативно-діагностичні підрозділи лікарень, центри з медичних консультацій та діагностики (консультативно-діагностичні центри).
Вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу також можуть надавати лікарі, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці.
Лікуючим лікарем з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги є лікар закладу охорони здоров'я, де надається така допомога, або лікар, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа - підприємець, які отримали підготовку за відповідною спеціальністю (крім спеціальності "загальна практика - сімейна медицина").
Лікуючого лікаря з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в закладі охорони здоров'я, що забезпечує надання такої допомоги, визначає керівник цього закладу або уповноважена ним на прийняття відповідних рішень особа.
Вторинна (спеціалізована) медична допомога надається безоплатно в закладах охорони здоров'я, що забезпечують надання такої допомоги, відповідно до бюджетних призначень.
Вторинна (спеціалізована) медична допомога надається відповідно до медичних показань за направленням лікуючого лікаря з надання первинної медичної допомоги або лікуючого лікаря закладу охорони здоров'я, що забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) чи третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
Без направлення вторинна (спеціалізована) медична допомога відповідно до медичних показань надається безоплатно закладами охорони здоров'я, з якими укладено договори про медичне обслуговування населення, пацієнтам, які звернулися до акушера-гінеколога, стоматолога, педіатра, та пацієнтам із хронічними захворюваннями, які перебувають на диспансерному обліку в цьому закладі охорони здоров'я.
Без направлення вторинна (спеціалізована) медична допомога відповідно до медичних показань також надається безоплатно в закладах охорони здоров'я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) допомоги, пацієнтам, які перебувають у невідкладному стані.
Порядок направлення пацієнтів відповідно до медичних показань до закладів охорони здоров'я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, а також порядок надання такої допомоги визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.
КП «Великолепетиська центральна районна лікарня» здійснює медичну допомогу за такими спеціальностями:
 • Акушерство і гінекологія;
 • Хірургія;
 • Інфекційні хвороби;
 • Отоларингологія;
 • Стоматологія терапевтична;
 • Стоматологія хірургічна;
 • Стоматологія ортопедична;
 • Наркологія;
 • Психіатрія;
 • Фтизіатрія;
 • Дерматовенерологія;
 • Неврологія;
 • Офтальмологія;
 • Терапія;
 • Онкологія;
 • Фізіотерапія;
 • Анестезіологія та інтенсивна терапія;
 • Ультразвукова діагностика;
 • Лабораторна діагностика;
 • Рентгенологія;
 • Патологічна анатомія.
 

Цільові програми, які знаходяться на виконанні у  центральній районній лікарні.

 

1. Районна програма забезпечення профілактики ВІЛ - інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ – інфікованих і хворих на НІД на 2009 – 2013 роки.

2. Обласна програма «Цукровий діабет» на 2010 -= 2013 роки

3. Обласна програма  боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року.

4. Районна програма « Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року.

5. Районна програма з виконання в . районі Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року.

6. Районна програма  поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2010 – 2014 роки.

7. Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей влітку на період 2011 – 2015 років.

8. Районна програма  «Поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів» на 2010 – 2014 роки.

 
КП «Великолепетиський Центр первинної медико – санітарної допомоги»
Великолепетиської районної ради Херсонської області  надає інформацію
 
Повна поштова адреса – 74502, Україна, Херсонська область, смт Велика Лепетиха, вулиця Чкалова, 8, тел.. (факс)  05543 2 20 84
Головний лікар - Шевель Тетяна Михайлівна
Основні напрямки діяльності підприємства:
– надання населенню Великолепетиського району  доступної, своєчасної, якісної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги;
– забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.