Соціально – економічний паспорт району

Районний центр – смт Велика Лепетиха
Адреса районної державної адміністрації: смт Велика Лепетиха, вул. Соборна, 3
            Пош.інд. 74502 смт Велика Лепетиха вул. Соборна, 3
            Код 05543  Телефон: 8 (043) 2-21-79 факс:2-10-77
            Електронна пошта: rda-vlp@ukrpost.ua
Дата утворення: 1923 рік
Площа: 1,0 тис. кв. км 3,9 % від території області
Відстані: від смт Велика Лепетиха до м.Херсона автошляхом 148 км
Географічні дані: Район розташовано у степовій зоні північно-східної частини Херсонської області.
                        По території району протікає 1 річка
                        Найбільші: Дніпро
                       Територія району оточено морем –
Кордони: Межує на південному-заході з Горностаївським, південному-сході –Ніжньосірогозьким, півночі – Верхньорогачицьким районами Херсонської області.
Адміністративно-територіальні одиниці:
Міст районного значення - –
Селищ міського типу – 1
Сільських населених пунктів - 6
Кількість місцевих рад - 8
Чисельність наявного населення станом на 01.01.2017 року 16,782 тис. осіб 
 
у тому числі:
сільське – 8,456 тис. чол., або 51 %
 
 
міське – 8,326 тис. чол., або 49 %
                            
Коротка історична довідка
У 1923 році в Україні проведено реформу адміністративно-територіального поділу, яку спрямовано на скорочення адміністративно-територіальних одиниць. Постановою ВУЦВК “Про адміністративно-територіальний поділ Катеринославщини” від 7 березня 1923 року № 308 утворено Великолепетиський район, до якого включено території Великолепетиської та Рубанівської волостей. Великолепетиський виконком розпочав свою діяльність 13 березня 1923 року. У наступному було проведено ще декілька реформ. 30 березня 1944 року утворено Херсонську область і Великолепетиський район увійшов до її складу.
Природні ресурси /корисні копалини/
Великолепетиський район розміщений у межах Причорноморської низовини, південна межа якої проходить по лінії Чорного й Азовського морів. Північна й північно-західна частина території району характеризується розвитком ерозійних процесів, які найбільш виражені в смузі, що прилягає до Каховського водосховища, шириною 5-10 км. Інша частина території району являє собою безстічну рівнину, що незначно знижується до півдня.
По агрокліматичному районуванню район характеризується як дуже теплий, посушливий. Весна характеризується швидким підвищенням температури повітря, тривалість її 1 – 1,5 місяця, а максимальні температури досягають +25, +30 С°. Літо найчастіше спекотне, посушливе, середня температура повітря в середньому становить +27 С°. У другій половині жовтня в районі наступає осінь, що характеризується збільшенням хмарності, опадами, та початком заморозків. Зима на території району характерна коливанням температур та відлигами, самий холодний місяць – січень із середньомісячною температурою -5 С°. Сніжний покрив тримається 25 – 40 днів і досягає висоти 3 – 6 см. Переважним напрямком вітрів у районі є північний й північно-східний. Середня кількість опадів, що випадають, протягом року становить 215 – 220 мм. Середня тривалість безморозного періоду становить 175 – 180 днів, а вегетаційного 215 – 225 днів.
З корисних копалин у районі є червона глина для виготовлення червоної цегли та керамічних виробів у с. Рубанівка, вапняний щебень у с. Мала Лепетиха.
 
Заповідники – не має
 
Структура земельного фонду:
Територія, усього
100,0 тис. га
(або 3,5 % до території області)
у тому числі:
сільськогосподарські угіддя
84,5 тис. га
із них: рілля
81,1 тис. га (або 81 % )
Ліси й інші лісовкриті площі
2,69 тис. га (або 2,7 %)
Забудовані землі
1,79 тис. га (або 1,7 %)
Землі водного фонду
8,35 тис. га (або 8,3 %)
Інші землі
2,67 тис. га (або 6,3 %)
                       
Продукція промисловості
0,83 %
Товари народного споживання
0,8 %
Валова продукція сільського господарства
4,1 %
у тому числі: рослинництво
3,1 % 
 тваринництво
1,0 %
Товарообіг
1,2 %
Промисловість
 
Кількість підприємств, що знаходяться на самостійному балансі, - 4 одиниць
 
Галузева структура промисловості по видах економічної діяльності
Питома вага, %
Промисловість
100,0
Добувна промисловість
 
у тому числі:
 
видобування енергетичних матеріалів
 
видобування неенергетичних матеріалів
 
Обробна промисловість
100
з неї харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів
100
Легка промисловість
 
у тому числі
 
текстильна промисловість та пошиття одягу
 
виробництво шкіри та шкіряного взуття
 
Виробництво деревини та виготовлення виробів з неї
 
Целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість та видавнича справа
 
Хімічна і нафтохімічна промисловість
 
у тому числі
 
хімічне виробництво
 
виробництво гумових та пластмасових виробів
 
Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів /будматеріалів та скловиробів/
 
Металургія та оброблення металу
 
Машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування
 
у тому числі:
 
виробництво машин і устаткування
 
виробництво електричного та електронного устаткування
 
виробництво транспортного устаткування
 
Виробництво та розподілення електроенергії газу
 
Інші галузі
 
 
Фінансові та кредитні установи
 
1
Фінансове управління районної державної адміністрації
2
Управління державного казначейства України у Великолепетиському районі
3
Великолепетиське відділення ХОД Райфазенбанк “Аваль”
4
Великолепетиське відділення Херсонської філії “Приватбанк”
5
Відділ ПАТ «Креді Агріколь Банк» у Великолепетиському районі
6
Великолепетиське відділення Херсонської філії № 3140 ВАТ “Державний ощадний банк України”
 
Виконання бюджетів
 
Доходи місцевих бюджетів на 1 особу, грн. – ___
Податкові надходження на одну особу, грн.  – ___
Частка простроченої заборгованості: дебіторської та кредиторської, % ____
Іноземні інвестиції
Обсяг на одну особу, дол. США -  ___
Зовнішньоекономічна діяльність
Темп приросту експорту, % -  ___
Обсяг експорту на одну особу, дол.США –  ___
Сальдо зовнішньої торгівлі товарами, млн.дол.США -  ___
 
Митниці
Митні переходи:
 
Кількість
Чисельність працюючих
Митні пости:
 
Кількість
Чисельність працюючих
Автомобільні/залізничні
Кількість
Чисельність працюючих
 
Транспортний комплекс і зв’язок
Залізничний транспорт
 
 
Наявність підприємств
 
 
                  залізничних станцій
 
один.
Авіаційний транспорт
 
 
Наявність: авіакомпаній
 
один.
                   аеропортів
 
один.
Автомобільний транспорт
 
 
Підприємств (АТП)
1
один.
Виконують перевезення
 
 
пасажирські
1
 
вантажні
 
 
Наявність автомобільних доріг
181
км
Загальнодержавного
 
км
Республіканського
65
км
Місцевого значення
116
км
Морський й річковий транспорт
 
 
підприємств
 
один.
Вантажних
 
один.
пасажирських
 
один.
порти: морських
 
один.
            річкових
1
один.
Зв'язок загального користування: Наявність телефонного зв'язку у містах
 
2,210
 
тис.апаратів
Селах
1,180
тис.апаратів
Міських телефонних станцій
1
один.
Сільських телефонних станцій
7
один.
Наявність вишок мобільного зв'язку
14
один.
Кількість абонентів мобільного зв'язку
8000
один.
Кількість основних телефонів
на 100 жителів
19,1
один.
Поштові заклади
один.
Кількість працюючих
Наявність відділів у містах
2
11
Районних
Сільських
9
24
 
Підприємств поліграфії
один.
Кількість працюючих
Дані про засновників (власників)
Типографії
 
 
 
Друкарні
1
5
ВК «Великолепетиська друкарня»
 
Сільське господарство
Кількість агропромислових формувань, всього
121
один.
у тому числі:
 
 
Колективних сільгосппідприємств
1
один.
Приватні підприємства
 
один.
Господарські товариства
20
один.
Фермерські господарства
100
один.
Інші суб'єкти господарювання
3
один.
Структура валового виробництва сільського господарства
332
тис. грн.
рослинництво
70
%
тваринництво
30
%
Виробництво сільгосппродукції на одну особу (усі категорії господарств)
20178
грн.
 
Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції
 
 
Виробництво рослинницької продукції (усі категорії господарств), тис.тонн
Середня урожайність на 1 га, ц
Зерно та зернобобові культури
91,3
30,2
Цукровий буряк
Соняшник
32,3
14,9
Інші культури
13,8
106,9
 
 
Виробництво тваринницької продукції (усі категорії господарств)
Одиниця виміру
 
М'ясо
4,500
тис.тонн
Молоко
14,500
тис.тонн
Яйце
8860
млн. штук
Риба
тис.тонн
 
Споживчий ринок
 
Кількість
 
 
Підприємств торгівлі
127
один.
з них: магазинів
107
один.
підприємств ресторанного господарства
20
один.
Зареєстрованих ринків
1
один.
Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу (у середньому за рік)
220000000
грн.
 
Питома вага підприємств споживчих товариств в обсязі роздрібного товарообороту області
0,3
%
 
Обсяг роздрібного товарообороту системи споживчої кооперації на одну особу (в середньому за рік)
13095
грн.
 
 
Мале підприємництво
 
Кількість малих підприємств
30
один.
Середньооблікова чисельність працюючих на малих підприємствах
300
чол.
Обсяг виробленої продукції
((робіт і послуг)
малими підприємствами
9200000
грн.
від загального обсягу виробленої продукції (робіт, послуг) області
14,8
%
Питома вага надходжень від підприємств малого бізнесу до обласного бюджету
10,1
%
Кількість зареєстрованих підприємців, фізичних осіб
565
один.
 
СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Соціальний захист
Чисельність пенсіонерів
5025
чол.
у тому числі:
 
 
за віком
4304
чол.
По інвалідності, регресники
511
чол.
за вислугою років
78
чол.
Які отримують соціальні пенсії
73
чол.
Міністерства оборони України
15
чол.
Міністерства внутрішніх справ України
44
чол.
Служби безпеки України
 
чол.
 
Виплата пенсій, соціальний допомог
Місячний фонд
6900,0
тис. грн.
Заборгованість з виплати пенсій
Не має
грн.
Заборгованість з виплати соціальних допомог
Не має
грн.
Заробітна плата
Середньомісячна зарплата
3264
грн.
Місячний фонд оплати праці
7570,0
тис. грн.
 
Рівень життя
Обсяг реальних доходів населення
2247,80
тис.грн.
Темп росту реальних доходів населення
110
%
Номінальний дохід на одну особу
14,23
грн.
 
Заборгованість із заробітної плати
Всього
 
грн.
В економіці
 
грн.
У сільському господарстві
 
грн.
В бюджетній сфері
 
грн.
Заборгованість державного бюджету
 
грн.
Заборгованість місцевого бюджету
 
грн.
 
Трудові ресурси
Всього
10,2
тис.чол.
у тому числі:
 
 
працездатне населення у працездатному віці
10,0
тис.чол.
особи старшого віку, зайняті в економіці
 
тис.чол.
підлітки, зайняті в економіці
 
тис.чол.
Зайнято в усіх сферах економічної діяльності, усього
3,2
тис.чол.
у тому числі:
 
 
у промисловості
0,40
тис.чол.
у сільському господарстві
1,02
тис.чол.
в інших галузях
1,4
чол.
в державному управлінні
0,38
чол.
Демографічні дані, тенденції
 
 
Народилося
194
чол.
Померло
302
чол.
Щільність населення на 1 кв. км
15,5
чол.
Міграційні процеси
-76
тис.чол
 
 
ГУМАНІТАРНА СФЕРА
Наука
 
Один.
Кількість працюючих, чол.
Науково-дослідні установи
 
 
Конструкторські бюро
 
 
Проектні установи
 
 
Філіали НАНУ
 
 
Інші установи
 
 
 
Освіта
Навчальні заклади
 
 
Кількість вищих навчальних закладів IV- рівня акредитації , ІІІ - рівня акредитації
один.
Чисельність студентів
чол.
Чисельність викладачів
чол.
Кількість вищих навчальних закладів ІІ - рівня акредитації, І - рівня акредитації,
один.
Чисельність студентів
чол.
Чисельність викладачів
чол.
Кількість професійно-технічних навчальних закладів
1
один.
Чисельність учнів
210
чол.
Чисельність викладачів
9
чол.
Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів
11
один.
Чисельність учнів
1597
чол.
Чисельність вчителів
225
чол.
Кількість навчально-виховних закладів (інтернатів)
один.
Чисельність учнів
чол.
Чисельність вчителів
чол.
Кількість постійних дошкільних закладів
13
один.
Чисельність дітей
540
чол.
Кількість персоналу
138
чол.
Кількість дитячих позашкільних установ (будинки творчості дітей та юнацтва, школярів, клуби юних техніків, екологів, авіа-, автолюбителів, інші)
2
один.
Чисельність дітей
738
чол.
Кількість шкільних бібліотек
11
один.
Бібліотечний фонд
86510
один.
Кількість книжкових магазинів
1
один.
Книжковий фонд
1000
один.
 
 
Охорона здоров’я
 
Медичні заклади
 
 
Кількість лікувальних закладів: поліклінік,
амбулаторій, профілакторіїв
13
один.
Кількість ліжок (стаціонар, денне)
117
місць
Кількість лікарів
31
чол.
Кількість середнього медичного персоналу
103
чол.
Кількість санаторіїв-профілакторіїв
один.
Кількість ліжок
місць
Курортно-оздоровчі будинки відпочинку
один.
Кількість ліжок
місць
Забезпеченість лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення
46,2
ліжок
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних
закладів
440
відвід. за зміну
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів у розрахунку на 10 тис. населення
207,3
відвід. за зміну
Кількість ФАПів
7
один.
Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення
26
чол.
Кількість аптек
7
один.
Забезпеченість водою
постійно
 
 
Культура
Кількість:
один.
Кількість працюючих, чол.
філармоній
 
консерваторій
 
театрів
 
кінозалів
 
бібліотек
11
13
закладів культури клубного типу
 
 
музеїв (включаючи філіали)
3
4
будинків культури
9
56
центрів дозвілля
 
 
сільських клубів
2
3
клубів за інтересами
8
8
дитячих музичних шкіл
 
дитячих шкіл мистецтв
1
19
дитячих художніх шкіл
 
 
Перелік найвизначніших пам’яток
Кількість пам'яток
один.
Кількість обслуговуючого персоналу, чол.
історії
43
2
архітектури
культури
10
2
природи
археології
35
2
інше
 
Видатні історичні постаті району
 
У галузі:
Прізвище, ініціали
Посада, професія, фах
економіки
Барильник В. Т.
Видатний вчений, кандидат сільськогосподарських наук
історії
Загной В. К.
Герой Радянського Союзу
 
Гречихін Н. А.
Герой Радянського Союзу
 
Гридасов Д. Т.
Герой Радянського Союзу
 
Бугрій І. В.
Герой Соціалістичної праці
 
Ландар Г. М.
Герой Соціалістичної праці
культури
Болгарин І. Я.
Видатний кінорежисер, почесний громадянин селища Велика Лепетиха
науки і освіти
Григоренко О. І.
Видатний конструктор літаків, лауреат державної премії
інше
Барильник Т. Г.
Видатний політичний діяч
 
Релігія
 
з/п
Назви конфесій
 
Кількість віруючих
 
Дані про керівництво конфесії, тел.
1
Українська православна церква Свято-Миколаївський Храм Московського патріархату
210
Шмигельський Василь Гнатович,
тел. 2-10-87,
смт Велика Лепетиха
2
Українська православна церква Свято-Різдва Пресвятої Богородиці Московського патріархату
33
Протасевіч Микола Іванович,
тел. 2-68-21
с. Князе-Григорівка
3
Українська православна церква Свято-Миколаївської парафії
Московського патріархату
41
Когут Василь Миколайович,
тел. 2-56-00
с. Рубанівка
4
Українська православна церква Свято-Михайлівської парафії Московського патріархату
37
Горбань Валерій,
тел. 2-10-87,
с. Мала Лепетиха
5
Римо-Католіцька парафія Святого Антонія
23
Ярославський Генріх,
с. Миколаївка
6
Церква «Дім молитви» Всеукраїнський союз об’єднань Євангельських християн-бабтистів
36
Мальцев Ігор Петрович
с. Мала Лепетиха
 
7
Українська православна церква Свято-Демидівської релігійної громади Московського патріархату
26
Когут Василь Миколайович,
тел. 2-56-00
с. Демидівка
8
Українська православна церква Свято-Катеринівської парафії Московського патріархату
23
Когут Василь Миколайович,
тел. 2-56-00
с. Катеринівка
9
Римо-Католицька церква
21
Когут Василь Миколайович,
тел. 2-56-00
с. Костянтинівка
10
Церква «Краєугольний камінь» Всеукраїнський союз об’єднань Євангельських християн-бабтистів
 
смт Велика Лепетиха, Суворова, 22а
 
Кількість культових споруд (церкви, монастирі, костели, мечеті, молитовні доми, синагоги, інше) – ____
 
Спортивні об’єкти
Стадіони
1
один.
Спортивні зали
12
один.
Спортивні площадки
16
один.
Фізкультурно-оздоровчі центри
один.
Кількість лижних баз
один.
Кількість стрільбищ, тирів
один.
Плавальних басейнів
один.
Тренажерних залів
один.
Інші спортивні споруди
один.
 
 
 
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ДАНІ
Органи влади
Органи місцевого самоврядування
Кількість, один.
Депутатів
 
Штатних працівників
 
Районні ради
1
26
чол.
13
чол.
Міські ради
-
-
чол.
-
чол.
Селищні ради
1
26
чол.
14,5
чол.
Сільські ради
6
78
чол.
48,25
чол.
 
Виконавчі органи влади
 
Кількість, один.
Працівників, чол.
Районні державні адміністрації,
міськвиконкоми (всього):
 
 
Управління
Відділи
Інспекції
Інші структури
3
3
-
4
30,5
11
-
6
Виконкоми сільських та селищних рад (всього):
 
 
Голови виконкомів
Заступники голів виконкомів
Секретарі
Бухгалтера
Землевпорядники
Архітектора
Інші
7
1
8
8
9,5
-
22,75
 
 
Територіальні структурні підрозділи центральних органів влади
(управління, представництва)
Чисельність працюючих, чол.
з/п
Назва
 
1.
Відділ геокадастру у Великолепетиському районі Херсонської області
9
2.
Великолепетиський районний центр зайнятості
14
3
Великолепетиський РВ Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Херсонській області
25
4
Прокуратура Великолепетиського району
15
5
ВДФСНВ
у Великолепетиському районі
4
6
Великолепетиська міжрайонна виконавча дирекція Херсонського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
3
7
Управління ПФ у Великолепетиському районі
18
8
Управління державного казначейства у Великолепетиському районі головного управління Державного казначейства України у Херсонській області
9,5
9
Великолепетиське відділення Каховської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області
8
10
Великолепетиське районне управління юстиції
 
11
Великолепетиське відділення Каховського відділу поліції ГУ НПУ у Херсонській області
34
12
Великолепетиський ОРВК
 
13
Великолепетиське управління державної ветеринарної медицини
4
14
Великолепетиський районний відділ статистики
7
 
Дані про судові, правоохоронні та контролюючі органи
 
з/п
Назва
Чисельність працюючих,
чол.
1
Місцевий суд Великолепетиського району
18
2
Прокуратура Великолепетиського району
15
3
Великолепетиське відділення Каховського відділу поліції ГУ НПУ у Херсонській області
34
4
Контрольно-ревізійний відділ у Великолепетиському районі
2
 
Дані про діючі при місцевих органах влади громадські координаційні ради, дорадчі
служби, комітети, спілки, інше
 
з/п
Назва
Кількість
членів, чол.
Дані про керівника
1
Колегія районної державної адміністрації
11
Кумановська С. С.
 
2
Робоча група з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель у районі
15
Кумановська С. С.
3
Комісія з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації
16
Кумановська С. С
 
4
Постійно діюча комісія районної державної адміністрації з питань розгляду звернень громадян
12
Кумановська С. С.
 
5
Робоча група для попереднього розгляду документів з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною
10
Кумановська С. С.
6
Районна тимчасова комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, інших обов’язкових платежів і внесків, погашення заборгованості із виплати заробітної плати
14
Кумановська С. С.
7
Постійно діюча районна робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення
11
Кумановська С. С.
8
Районний комітет з економічних реформ
14
Кумановська С. С.
9
Координаційна рада з питань розвитку підприємництва
11
Кумановська С. С.
10
Рада по роботі з кадрами Великолепетиської районної державної адміністрації
12
Кумановська С. С.
11
Районна комісія з питань наповнення місцевих бюджетів району та бюджету Пенсійного фонду України
11
Кумановська С. С.
12
Районна комісія з розгляду питань щодо здійснення соціально-медичної та соціально-трудової реабілітації військовослужбовців, які повертаються із зони проведення антитерористичної операції
13
Куманоквська С. С.
 
13
Організаційний комітет з проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»
7
Кумановська С. С.
14
Комісія з перегляду нормативно-правових актів районної державної адміністрації
7
Кумановська С. С.
15
Конкурсна комісія
5
Трохименко О. В.
16
Надзвичайна протиепізоотична комісія при районній державній адміністрації
8
Трохименко О. В.
 
17
Постійно діюча комісія з нагляду та збереження лісових насаджень на території району
7
Трохименко О. В.
18
Районна комісія з визначення і відшкодування збитків землевласникам та землекористувачам
7
Трохименко О. В.
19
Районна комісія для проведення інвентаризації сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень
6
Трохименко О. В.
20
Районна комісія з розгляду скарг та звернень громадян з питань призначення населенню усіх видів соціальної допомоги
10
Трохименко О. В.
21
Районна спостережна комісія
13
Трохименко О. В.
22
Районна комісія з безпечної життєдіяльності населення
11
Трохименко О. В.
23
Районна робоча група з питань координації діяльності з надання населенню району всіх видів державної допомоги
13
Трохименко О. В.
24
Комісія з розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
6
Трохименко О. В.
25
Комітет щодо забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при районній державній адміністрації
8
Трохименко О. В.
26
Робоча група по проведенню обстеження кількості пасажирів, перевезених автомобільним транспортом приміського сполучення
5
Трохименко О. В.
27
Координаційний штаб, пов’язаний із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції на територію району
6
Трохименко О. В.
28
Дорадчий орган щодо здійснення координації дій між суб’єктами соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах
9
Трохименко О. В.
29
Постійно діюча робоча комісія з питань координації дій щодо попередження насильства в сім'ї
10
Трохименко О. В.
30
Антикризова група районної державної адміністрації
9
Трохименко О. В.
31
Комісія з питань забезпечення платоспроможності підприємств району
8
Трохименко О. В.
32
Координаційна рада з питань захисту прав споживачів
10
Трохименко О. В.
33
Районна комісія з питань координації міжгалузевих відносин з метою недопущення безпідставного підвищення цін на продовольчі товари
9
Трохименко О. В.
34
Робоча група за недопущенням торгівлі в не установлених для цього місцях на території району
7
Трохименко О. В.
35
Районна рада підприємців при районній державній адміністрації
9
Трохименко О. В.
36
Галузева рада
10
Трохименко О. В.
37
Координаційна рада з питань інвестиційної діяльності
6
Трохименко О. В.
38
Комісія з питань безприбуткової діяльності суб’єктів підприємництва
8
Трохименко О. В.
39
Районна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
16
Трохименко О. В.
40
Координаційно-методична рада з питань правової освіти
8
Трохименко О. В.
41
Координаційна рада у справах дітей районної державної адміністрації
15
Трохименко О. В.
42
Районна координаційна рада з питань розвитку фізичної культури та спорту
11
Трохименко О. В.
43
Молодіжна рада при районній державній адміністрації
16
Трохименко О. В.
44
Районна комісія з безпеки дорожнього руху
11
Бойко І. Г.
45
Районна комісія з питань виконання програми “Питна вода Херсонщини” на 2006 – 2020 роки
7
Бойко І. Г.
46
Комісія з питань поводження з твердими побутовими відходами в районі
8
Бойко І. Г.
47
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
19
Бойко І. Г.
48
Районна комісія з організації та підготовки господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період
12
Бойко І. Г.
49
Районна комісія з питань розрахунків за спожиті енергоносії
8
Бойко І. Г.
50
Постійно діюча комісія районної державної адміністрації з визначення непридатності матеріальних цінностей
4
Бойко І. Г.
51
Координаційна рада з питань культури і духовності районної державної адміністрації
10
Бойко І. Г.
52
Група контролю районної державної адміністрації
5
Карпенко Л. В.
53
Експертна комісія районної державної адміністрації
8
Карпенко Л. В.
 
 
 
з/п
Народні депутати України обрані в регіоні в мажоритарних округах (прізвище, ім’я, по батькові)
Виборчий округ,
№, центр виборчого округу
Партійність,
фракція
1
Вінник Іван Юліанович
184
ПП «Блок Петра Порошенка «Солідарність»
 
з/п
Депутати
обласної ради
(прізвище, ім’я, по батькові)
Виборчий округ, №, центр виборчого округу
Партійність,
фракція
1
Дяков Сергій Миколайович
№ 10,
смт Велика Лепетиха
ПП «Українське обєднання патріотів»
 
 
Політичні партій (блоки)

з/п
Назва партії
Кількість членів
Дані про керівника парторганізації, посада, тел.
1
Великолепетиська районна партійна організація «Партії регіонів»
20
Політрада,
смт Велика Лепетиха,
вул. Щорса,10
2
Великолепетиська районна організація Народної партії
15
Шикула Наталія Володимирівна,
смт Велика Лепетиха,
вул. Щорса, 1
3
Великолепетиська районна організація політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
210
Саломатін Павло Анатолійович,
смт Велика Лепетиха,
вул. Куйбишева, 23,
тел. 099-18-26-118
4
Великолепетиська районна організація «Партії Пенсіонерів України»
14
Проценко Олександр Сергійович,
смт Велика Лепетиха,
вул. Щорса, 8
5
Великолепетиська районна організація Партії «Відродження»
20
Федоришин Олександр Андрійович,
смт Велика Лепетиха,
вул. Некрасова, 47,
тел. 050-23-74-111
6
Великолепетиська районна Аграрна партія України
 
50
Вахняк Ніна Андріївна,
смт Велика Лепетиха,
вул. 9 січня 19,
тел. 095-54-62-273
7
Великолепетиська районна  організація  Політичної партії  «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»
14
Ляхович Наталя Володимирівна,
смт Велика Лепетиха, 
вул. Лазо, б. 19, кв 11,
тел. 099-00-22-019
8
Великолепетиська районна організація Радикальної  Партії Олега Ляшка  в Херсонській області
42
Щомак Володимир Юрійович,
смт Велика Лепетиха,
вул. Петровського, 23,
тел. 066-23-50-618
9
Великолепетиська районна організація Політичної  Партії «Народний Фронт»
17
Дмитренко Юрій Олександрович,
смт. Велика Лепетиха,
вул..Щорса, 1,
тел. 099-06-56-444
10
Великолепетиська районна в Херсонській області  організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕРТА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»
60
Кононенко Павло Миколайович,
смт Велика Лепетиха,
вул. 28 Армії, 35-а,
тел. 050-94-37-891
11
Територіальна організація Політичної партії «Опозиційний блок» в Великолепетььиському районні Херсонської області
40
Скопіч Олексій Васильович,
смт Велика Лепетиха,
вул. Кірова, 4,
тел. 066-12-88-991
 
12
ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБЄДНАННЯ ПТРІОТІВ - УКРОП»
45
Дяков Сергій Миколайович,
смт Велика Лепетиха,
вул. Куйбишева, 43 кв. 7
13
Великолепетиська районна організація політичної партії «Партія місцевого самоврядування»
16
Косань Віра Олександрівна,
смт Велика Лепетиха,
вул. Чкалова, 40 кв. 2,
тел. 066-36-35-717
 
Громадські організації, об’єднання, спілки
№ з/п
Назва організації, об’єднання, спілки
Кількість членів
Дані про керівника,
посада, тел.
1
Великолепетиська районна організація Українського товариства мисливців і рибалок
-
Ігнатовський Олександр Миколайович,
смт Велика Лепетиха
вул. Маяковського, 2
2
Великолепетиська районна організація Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)
-
Вдовиченко Василь дмитрович,
смт Велика Лепетиха
вул. Кірова, 3
3
Великолепетиська районна організація ветеранів України
-
Камініна Алла Андріївна,
смт Велика Лепетиха,
вул. Щорса, 6
4
Миколаївська сільська громадська організація «Нова Миколаївка»
-
Кареліна Юлія Петрівна,
Великолепетиський район,
с. Миколаївка,
вул. Леніна, 63 б
5
Князегригорівська сільська громадська організація «Комітет села Князе-Грирогівка»
-
Медвєдєва Наталя Миколаївна,
Великолепетиський район,
с. Князе-Григорівка,
вул. Адамяна, 4
6
Великолепетиська громадська організація «Великолепетиська районна федерація футболу»
-
Гайван Анатолій Анатолійович,
смт Велика Лепетиха,
вул. 1 Травня, 16 б
7
Великолепетиська районна організація «Овочевий рай»
-
Шинкарецький Андрій Васильович,
смт Велика Лепетиха,
вул. Кірова, 174
8
Великолепетиська районна громадська організація ветеранів та воїнів АТО
-
Осоченко Юрій Олексійович,
смт Велика Лепетиха,
вул. Некрасова, 16
9
Рубанівська громадська організація «Колос»
-
Гончар Віктор Анатолійович,
Великолепетиський район,
с. Рубанівка,
вул. Незалежності, 15
10
Рубанівська громадська організація «Справедливість»
-
Войцеховський Сергій Петрович,
Великолепетиський район,
с. Рубанівка,
вул. Смоленська, 3
 
Благодійні, доброчинні, громадські фонди, організації
з/п
Назва фонду, організації
Кількість членів
Дані про засновника та керівника, посада, тел.
1.
Великолепетиська районна
благодійна організація «Рідний край»
32
Борович Віта Вікторівна,
смт Велика Лепетиха,
вул. Свердлова, 33,
тел. 099-051-73-59
 
Національно-культурні товариства, міжнародні фонди, організації
 
№ з/п
Назва товариства, фонду, організації
Кіль-кість членів
Дані про керівника, посада, тел.
 
-
-
-
 
Засоби масової інформації
Газети
з/п
Назва
Тираж у місяць, прим.
Дані про засновників
(власників)
Кількість працюючих, чол.
1
Суспільно-політична газета «Таврійські вісті»
1678
Районна рада,колектив редакції суспільно-політичної газети «Таврійські вісті»
3
2
Тижневик «Статус «Д»
4600
ПП Дмитренко Т. І.
2
 
Електронні ЗМІ
з/п
Назва
Дані про засновників
(власників)
Кількість працюючих, чол.
 
-
-
-
 
 
Телебачення
з/п
Назва
Дані про засновників
(власників)
Кількість працюючих, чол.
 
-
-
-
 
 
Радіо
з/п
Назва
Дані про засновників
(власників)
Кількість працюючих, чол.
 
-
-
-