Соціальна діяльність

До уваги студентів – інвалідів!

Головне завдання освіти полягає в тому, щоб допомогти людині розкрити свій потенціал та здійснити життєві плани щодо повноцінного самодостатнього життя в суспільстві. Освіта для інваліда – це шлях до інтеграції, до здобуття економічної незалежності, що дає змогу людині з функціональними обмеженнями здоров’я не бути утриманцем держави та власної родини, зробити свій власний внесок у розвиток суспільства.
Херсонське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів приймає від людей, які мають інвалідність та проживають на території Херсонської області заяви на отримання фінансової допомоги на безповоротній основі шляхом оплати вартості їх навчання та перекваліфікації у навчальних закладах для здобуття професії (спеціальності).
Фінансова допомога на безповоротній основі надається людині, якій індивідуальною програмою реабілітації визначено професійну реабілітацію та професійне навчання.
Переваги надаються навчальним закладам, в яких створені належні умови для навчання інвалідів (безперешкодне архітектурне середовище,

Реабілітація дітей-інвалідів

Миколаївський Державний комплекс соціальної реабілітації дітей-інвалідів на виконання Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» забезпечує комплексну соціальну реабілітацію дітей-інвалідів до 18-річного віку. Підготовка до подальшого свідомого і цивільного вибору професій, здійснюється за наступними напрямками:
  • соціальна реабілітація;
  • психологічна реабілітація;
  • педагогічна реабілітація;
  • заходи з професійної орієнтації;
  • медичний супровід.
Четвертий рік поспіль реабілітація дітей-інвалідів 14-18 років із різних регіонів України проходить в рамках спеціалізованих заїздів, спрямованих на їх професійне діагностування та професійну орієнтацію.
Ця практика буде продовжена Державним комплексом і у 2013 році.
За детальною інформацією звертатися до управління праці та соціального захисту

ПРАВО ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ПІЛЬГИ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Законодавчі акти
Особи, які мають право на пільги,
розмір пільги в межах норм
Пільги
Закон України “Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту
- Інваліди війни – 100%
- Учасники бойових дій, яким виповнилося 85 і більше років – 100%
- Учасники бойових дій – 75%
- Учасники війни – 50%
- Члени сімей загиблих інвалідів війни та учасників бойових дій – 50%
1) Адресна допомога на придбання твердого палива та скрапленого газу;
2) Пільги на квартирну плату;
3) Пільги на електроенергію, водопостачання, водовідведення, вивезення нечистот;
4) Абонементна плата за користування телефоном (100% - інваліди Великої Вітчизняної війни та війни з Японією;
50% - інші категорії);
5) Пільговий проїзд усіма видами пасажирського транспорту.
 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО СТАТТІ 13 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ДИТИНСТВА»

З 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», яким надано право на 50-відсоткову знижку з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку та на придбання твердого палива і скрапленого газу дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування.
         Документами, які підтверджують право на пільги та державні гарантії, передбачені законодавством для дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, а також сімей, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, є розпорядження про створення дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім'ї, влаштування дітей під опіку чи піклування. 

Соціальні ініціативи Президента України в дії

Відповідно до соціальних ініціатив Президента України постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 затверджено новий Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення.
Новим Порядком забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі ТЗР) інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення передбачено замовлення ТЗР безпосередньо підприємствам – виробникам. Відповідно до направлення та анкетних даних інваліда, визначено підприємство - виробник щодо отримання ТЗР, спеціаліст управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації вносить всі дані до ЦБІ (централізованої бази даних інвалідів). На підставі внесеної технічної характеристики виробу (згідно каталогу) підприємство приступає до індивідуального виготовлення засобу реабілітації. Готова продукція надходить у сервісний центр, який знаходиться у м. Херсоні по вул. Михайловича, 25, а потім доставляється централізовано безпосередньо до інваліда, який отримує і користується засобом реабілітації відповідно до чинного законодавства.
У районі обліковується 736 інвалідів і 56 дітей-інвалідів, з них:  211 інвалідів користуються засобами реабілітації:

Важливість укладання колективного договору

Згідно з ст.11 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) і  ст. 2 Закону України «Про колективні договори та угоди» від 01.07.93 р.  № 3356-XII (далі – Закон про колдоговори) колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання, які використовують найману працю та мають права юридичної особи. Тобто колективний договір укладають не тільки суб'єкти підприємницької діяльності, але і будь-які інші організації, чия діяльність не належить до підприємницької, наприклад, бюджетні та громадські організації. Суб'єкти підприємницької діяльності – фізичні особи, які не мають статусу юридичної особи, не зобов'язані укладати колективний договір з найманими працівниками.
Отже, колективний договір є основним документом, що регулює відносини власників підприємства та найманих працівників.
Згідно з ст.12 КЗпП і ст. 3 Закону України «Про колективні договори та угоди» колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом (особою), з одного боку, та первинними профспілковими організаціями, що діють на цьому підприємстві, відповідно до своїх статутів, а

Зарплата у «конвертах» — злочин перед людьми та державою

Гарантоване Конституцією нашої держави кожному громадянину право на працю включає можливість заробляти собі на життя. За виконану роботу власник або уповноважений ним орган зобов’язаний виплатити працівникові заробітну плату. Винагорода за виконану роботу є основним джерелом формування доходів сімей працюючих громадян сьогодні та основою при розрахунку їм пенсії в майбутньому.
Ефективний розвиток соціально-трудових відносин у суспільстві цілком залежить від додержання роботодавцем та найманим працівником вимог законодавства про працю, сумлінного виконання кожним трудових обов’язків, використання прав і гарантій, передбачених законодавством.
На жаль, роботодавці і наймані працівники сьогодні перебувають далеко не в однакових умовах, наслідком чого є чисельні порушення практично всіх норм законодавства про працю, здебільшого саме роботодавцями.
На сьогоднішній день заробітна плата є одним з основних джерел доходів громадян. Та, на жаль, тіньові процеси у сфері виплати заробітної плати набули особливого поширення.
Деякі роботодавці затримують виплату заробітної плати, нараховують та виплачують її менше законодавчо встановленого рівня, порушуючи статті Основного закону України – Конституції щодо гарантій кожному громадянинові права на достатній життєвий

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СТАТУС ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ГАРАНТІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ»

    18 вересня 2012 року Верховною Радою України внесені зміни до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами) щодо надання пільг учасникам бойових дій та інвалідам війни (Закон України від 18 вересня 2012 року № 5279-VI).
   Так, учасникам бойових дій та інвалідам війни ІІ і ІІІ груп з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені статтею 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» для інвалідів війни І групи, а саме:
- 100-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених законодавством (21кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);
-  100-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та ін.) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання;
- 100-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб,

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИМИ ПУТІВКАМИ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

             5 липня 2012 року Верховною Радою України внесені зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо надання санаторно-курортних путівок громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (Закон України від 05 липня 2012 року № 5062-VI).

         Так, особам, віднесеним до категорій 1 та 2, а також особам, які постійно проживали до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше  двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років, - надається першочергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом отримання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.
         Особам, віднесеним до категорії 3, грошова компенсація виплачується у розмірі 70 процентів середньої вартості путівки в Україні, а особам, віднесеним до категорії 4 – у розмірі 50 процентів середньої вартості путівки.
         Дітям, потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи, надається щорічне безплатне забезпечення путівками на оздоровлення строком до двох місяців шляхом одержання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівки через 

«Порядок повернення коштів надміру виплачених за призначеною державною соціальною допомогою»

Повернення бюджетних коштів, згідно Порядку, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерством фінансів України та Міністерством юстиції України від 14 грудня 2005 року, проводиться Управлінням праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації ( в подальшому – Управління) у випадку:
а) виявлення подання громадянами  свідомо фальшивих документів, документів із неправильними відомостями або приховання достовірних даних про доходи, майновий стан та інші обставини, що впливають на встановлення права на соціальну допомогу і визначення її розміру;
б) виявлення помилки у розрахунку розміру призначеної соціальної допомоги;
в) виявлення неправильних відомостей про доходи, майновий стан тощо, що вплинули на встановлення права на соціальну допомогу і визначення її розміру, наданих юридичними особами або фізичними особами – суб`єктами підприємницької діяльності.
У таких випадках Управління вживає відповідні  заходи:
а) припиняє надання соціальної допомоги з місяця виявлення порушення і позбавляє права на призначення державної соціальної допомоги на наступний термін;
б) визначає обсяг надміру виплачених коштів та встановлює строки їх повернення залежно від матеріального стану сім`ї;
в) доводять до відома одержувача допомоги про припинення надання соціальної допомоги, обсяги надміру виплачених коштів та строки їх повернення. При цьому одержувачі субсидій повертають кошти в подвійному розмірі;
г) у разі прийняття рішення про врахування надміру виплачених коштів при виплаті соціальної допомоги (крім субсидій) у наступні періоди, проводить щомісячні відрахування у розмірі від 20 до 100 відсотків призначеної допомоги до повного погашення заборгованості;
д) повідомляє організації, що надають житлово-комунальні послуги, про припинення надання субсидії особі, зменшують асигнування на суму переплачених коштів.
У разі смерті одержувача соціальної допомоги повернення надміру нарахованих коштів проводиться іншою повнолітньою особою, яка врахована при визначенні права та

Сторінки

Підписатися на RSS - Соціальна діяльність