ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У 2018 РОЦІ

У межах виконання завдань, визначених Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» і в програмах розвитку економіки, Уряд запровадив комплекс підтримки аграрного сектору.
Нині загальний обсяг урядової підтримки становить понад 6 млрд. грн.
Так, у поточному році державне фінансування аграрного сектору країни здійснюватиметься за програмами:
Державна підтримка галузі тваринництва – 4 млрд. грн.;
Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств (нова програма) – 1 млрд. грн..
Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників (за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва») – 945 млн. грн.
Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними – 300 млн. грн.
Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів – 66 млн. грн.

 
1. Державна підтримка галузі тваринництва складає 4 млрд. грн.
Бюджетні кошти планується спрямовувати за напрямами:
1. Здешевлення кредитних ресурсів, залучених для розвитку тваринництва та птахівництва шляхом:
- часткової компенсації відсоткової ставки за банківськими кредитами (компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році відсотки у розмірі 1,5 облікової ставки Нацбанку);
- часткової компенсації вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, підприємств з вирощування птиці, доїльних залів, підприємств з переробки та зберігання сільгосппродукції (розмір компенсації – 25% тіла кредиту).
2. Спеціальної бюджетної дотації за:
- утримання корів молочного, м’ясного та комбінованого напряму продуктивності (компенсація надається у сумі 1,5 тис. грн. на одну голову).
- вирощування молодняка великої рогатої худоби (надається фізичним особам у розмірі до 2,5 тис. грн. за кожну голову молодняка).
3. Часткового відшкодування:
- вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин (до 50 відсотків вартості закуплених тварин);
- вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств (цехів) з переробки сільгосппродукції (до 30% на компенсацію частини власних коштів виробників, витрачених на будівництво).
2. Крім того, у поточному році Урядом запроваджено нову програму Фінансової підтримки розвитку фермерських господарств.
Фінансову підтримку пропонується направити на дві групи дрібних виробників:
- фермерському господарству, у власності та користуванні якого не більше 500 га земель с/г призначення і яке має чистий дохід (виручку) від продажу продукції за останній рік до 15 млн. грн.;
- с/г обслуговуючому кооперативу, до складу якого входить не менше 20 учасників, у власності та користуванні кожного з яких – не менше 100 га земель с/г призначення та у якого за останній рік загальний обсяг реалізації продукції не перевищує 30 млн грн.
Отримати підтримку можна буде за такими напрямами:
 • часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва та розсадництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції – до 40 відсотків вартості насіння;
 • часткова компенсація витрат, пов’язаних з отриманими дорадчими послугами - до 90 відсотків вартості, але не більше граничної суми, затвердженої Мінагрополітики;
 • фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів молочарського та плодово-ягідного напрямів діяльності для придбання обладнання зі зберігання та переробки сільськогосподарської продукції - у розмірі 70 відсотків вартості придбаного обладнання;
 • часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва - у розмірі 40 відсотків вартості придбаної техніки та обладнання;
 • здешевлення кредитів шляхом часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами, наданими державним банком у розмірі 1,5 облікової ставки Нацбанку.
3. Уряд продовжить програму Часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва. У 2018 році на цю потребу спрямують 945 млн грн.
Компенсація надаватиметься у розмірі 25% вартості придбаної техніки, яка входить у затверджений Перелік української техніки та обладнання для АПК.
Купівля та отримання компенсації техніки здійснюється через державні банки та банки, у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків належить державі.
 
4. Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними.
Державна допомога за цією програмою призначена для сільськогосподарських товаровиробників, які займаються виноградарством, садівництвом і хмелярством, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, для компенсації здійснених ними у поточному бюджетному році витрат. Порядок використання коштів держбюджету за цією програмою затверджено постановою Кабінету міністрів від 15.07.2005  № 587.
Перелік витрат, які можуть бути компенсовані за рахунок бюджетних коштів у  поточному році  опрацьовується. Зокрема, передбачається компенсацію за купівлю молодих саджанців фруктових дерев та винограду, вирощених в Україні. Держава відшкодує 80 відсотків їх вартості.  
5. Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів.
Відповідно до проекту змін до Порядку, який визначає механізм використання коштів за даною програмою, пропонується у 2018 році надавати фінансову підтримку лише суб’єктам господарювання агропромислового комплексу, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. грн. за кредитами, залученими для покриття витрат, пов’язаних із виробництвом сільськогосподарських товарів (послуг) та витрат капітального (інвестиційного) характеру.
Компенсація надаватиметься за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами у розмірі облікової ставки Нацбанку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами.
 
До кожної бюджетної програми державної підтримки Кабінет Міністрів України затверджує порядки надання, отримання та використання бюджетних коштів. У них же наводиться і перелік умов, у разі дотримання яких сільгосптоваровиробники можуть отримати державну допомогу.
Загальними умовами майже всіх програм є те, що на допомогу від держави не можуть розраховувати сільгоспвиробники:
 • які мають заборгованість зі сплати податків та зборів;
 • яких визнано банкрутами чи щодо яких порушено справу про банкрутство;
 • які перебувають у стадії ліквідації;
 • у яких раніше було виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.
Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики. Міністерство розподіляє кошти між розпорядниками нижчого рівня (департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації.
Для надання фінансової підтримки  створюють спеціальні комісії, які приймають та розглядають заяви та інші документи від суб’єктів господарювання – потенційних отримувачів бюджетних коштів. До складу таких комісій входять представники Департаменту агропромислового розвитку, фінансових органів, інших організацій залежно від виду бюджетної програми. Конкретні умови та вимоги до надання державної підтримки встановлюються відповідними нормативними актами Кабінету Міністрів України  та Мінагрополітики.
 
Окрім державних програм підтримки агропромислового комплексу, кошти на розвиток сільського господарства передбачені і в обласному бюджеті Херсонської області.
У 2018 році на виконання заходів Регіональної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012-2020 роки виділено 8 млн. грн., з яких 2 млн. грн. будуть спрямовані на розвиток особистого сільського подвір’я (придбання великої рогатої худоби) та 6 млн грн – для будівництва 35-квартирного житлового будинку в м. Берислав.
Загалом програма передбачає надання мешканцям сіл, селищ та міст районного значення пільгових кредитів під 3% річних, та безвідсоткові кредити учасникам АТО  (на час військової служби в особливий період) і багатодітним сім’ям на будівництво та реконструкцію житла з використанням енергозберігаючих матеріалів, придбання житла, спорудження інженерних мереж та розвиток особистого сільського подвір’я.
 
6. Фінансова підтримка фермерських господарств через регіональне відділення «Укрдержфонд».
Законом України «Про державний бюджет на 2018 рік» передбачені видатки  за бюджетною програмою КПКВК 2801230 «Фінансова підтримка фермерських господарств» в сумі 1,0 млрд. гривень.
Відповідно до Порядку  фінансова підтримка надається  на конкурсних засадах: новоствореним фермерським господарствам у період становлення(перші три роки після їх державної реєстрації, а в трудонедостатніх населених пунктах – п’ять років), фермерським господарствам з відокремленими фермерськими садибами, фермерським господарствам які ведуть свою господарську діяльність в гірських населених пунктах та поліських територіях на безповоротній основі. Іншим  фермерським господарствам лише  – на поворотній основі.
Фінансова підтримка на конкурсних засадах на безповоротній основі  надається новоствореним фермерським господарствам, фермерським господарствам з відокремленими фермерськими садибами, протягом одного бюджетного року не більш як за двома видами витрат, пов’язаних з:
1) розробленням проектів відведення земельних ділянок для ведення фермерського господарства;
2) сплатою  відсотків за користування кредитами банків – у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами;
3) придбанням одного трактора, комбайна, вантажного автомобілі вітчизняного виробництва, а також іноземного походження, які не виробляються в Україні, згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, за умови їх подальшої експлуатації фермерським господарство протягом не менш як трьох років з моменту державної реєстрації - у розмірі 30 відсотків  без  урахування суми податку на додану вартість, але не більш як 200 тис. гривень за одиницю техніки;
4) будівництвом і реконструкцією тваринницьких приміщень ( у тому числі виготовленням проектно-кошторисної документації)- у розмірі 30 відсотків від витрат без урахування суми податки на додану вартість, але не більш як 200 тис. гривень за один збудований або реконструйований об’єкт;
5) внесенням страхових  платежів за договорами обов’язкового страхування, види якого визначено у пунктах 11 і 30 частинами першої статті 7 Закону України «Про страхування»
6) підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації кадрів фермерських господарств у сільськогосподарських навчальних закладах;
7) розширенням наукових досліджень з проблем організації виробництва сільськогосподарської продукції і виданням рекомендацій з питань використання в їх діяльності досягнень науково-технічного прогресу.
Фінансова підтримка на конкурсних засадах на поворотній основі надається у розмірі, що не перевищує 500 тис. гривень, із забезпеченням виконання зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів:
 • новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими фермерськими садибами, - строком від трьох до п’яти років для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, провадження виробничої діяльності;
 • іншим фермерським господарствам - строком до п’яти років для придбання техніки, обладнання, поновлення обігових коштів, виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих приміщень, у тому числі житлових (загальною площею не більш як 125 кв. метрів), для закладення багаторічних насаджень, розвитку кредитної та обслуговуючої кооперації, у тому числі для сплати пайових внесків до пайових фондів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, утворених фермерськими господарства самостійно або разом з членами особистих селянських господарств, зрошення та меліорації земель.
Для участі в конкурсі, згідно Порядку використання коштів передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 (зі змінами) на поворотній основі, на розгляд регіональної комісії фермерські господарства  подають заявку у двох примірниках, визначеною Міністерством аграрної політики та продовольства і такі документи:
копію Статуту фермерського господарства;
довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
копії документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
довідку про банківські реквізити фермерського господарства;
довідку, видану відповідним органом державної податкової служби, щодо відсутності (наявності) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами
баланс та звіт про фінансові результати господарської діяльності фермерського господарства за останній звітний період за встановленою  формою;
бізнес-план із техніко-економічним обґрунтуванням доцільності виділення фінансової підтримки фермерському господарству та із зазначенням графіка повернення коштів;
пропозицію фермерського господарства щодо способу забезпечення виконання зобов’язання.
Законом України «Про державний бюджет на 2018 рік» передбачені видатки за КПКВК 2801460 «Надання кредитів фермерським господарствам» у розмірі 43,0 млн. гривень за рахунок  коштів Спеціального фонду Державного бюджету України.
Згідно розподілу коштів, передбачених у Державному бюджеті на 2018 рік для надання фінансової підтримки фермерським господарствам на конкурсних засадах на поворотній основі (КПКВК 2801460 «Надання кредитів фермерським господарствам») Херсонському відділенню Укрдержфонду затверджено 2226,0 тис. грн.
Фінансова підтримка не надається фермерським господарствам, які мають заборгованість перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями, та яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство, які не ведуть господарську діяльність та які перебувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.
 
 
Начальник відділу агропромислового
розвитку районної державної адміністрації
 
В. Л. Місєвич

 

Категорії статті РДА: