Державна реєстрація прав у разі поділу або виділу частки з об’єкта нерухомого майна та об’єднання об’єктів нерухомого майна

Частина перша статті 21 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон) встановлює, що поділ об’єкта нерухомого майна або виділ частки з такого об’єкта відображається в Державному реєстрі прав закриттям відповідного розділу реєстру, а також тягне за собою закриття відповідної реєстраційної справи. У той самий час для кожного з новостворених об’єктів нерухомого майна відкривається новий розділ Державного реєстру прав і нова реєстраційна справа, кожному з таких об’єктів присвоюється новий реєстраційний номер.
Біль детально механізм державної реєстрації речових прав у разі поділу або виділу частки з об’єкта нерухомого майна врегульований пунктом 37 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703.
Орган державної реєстрації прав, нотаріус проводить державну реєстрацію права власності на об’єкт нерухомого майна, що утворився в результаті поділу об’єкта нерухомого майна або виділу частки з об’єкта нерухомого майна, у порядку, передбаченому для державної реєстрації прав щодо нерухомого майна, право власності на яке заявлено вперше.
Державний реєстратор переносить записи Державного реєстру прав про речові права та їх обтяження щодо об’єкта нерухомого майна, який поділяється або частка з якого виділяється, до відкритих на кожний з новостворених об’єктів нерухомого майна розділів Державного реєстру прав.
Орган державної реєстрації прав, нотаріус після проведення державної реєстрації права власності на один з новостворених об’єктів нерухомого майна у разі відсутності державної реєстрації права власності на інший новостворений об’єкт нерухомого майна у день прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надсилає власникові такого об’єкта письмове повідомлення про проведення державної реєстрації права власності на один з новостворених об’єктів.
Державний реєстратор приймає рішення про закриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи, відкритих щодо об’єкта нерухомого майна, який поділено або частку з якого виділено, після проведення державної реєстрації права власності щодо останнього новоствореного об’єкта нерухомого майна.
Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, у разі об’єднання об’єктів нерухомого майна відповідні розділи Державного реєстру прав та реєстраційні справи закриваються, реєстраційні номери таких об’єктів скасовуються. Водночас для новоствореного об’єкта нерухомого майна відкривається новий розділ Державного реєстру прав і нова реєстраційна справа, такому об’єкту присвоюється новий реєстраційний номер.
Орган держаної реєстрації прав, нотаріус проводить державну реєстрацію права власності на об’єкт нерухомого майна, що утворився в результаті об’єднання об’єктів нерухомого майна у порядку, передбаченому для державної реєстрації прав щодо нерухомого майна, право власності на яке заявлено вперше.
Державний реєстратор переносить записи Державного реєстру прав про речові права та їх обтяження щодо об’єктів нерухомого майна, що об’єднуються, до відкритого для новоствореного об’єкта нерухомого майна розділу Державного реєстру прав.
Державний реєстратор приймає рішення про закриття розділів Державного реєстру прав та реєстраційних справ, відкритих щодо кожного з об’єктів нерухомого майна, які об’єднано, після проведення державної реєстрації права власності щодо новоствореного об’єкта нерухомого майна в результаті такого об’єднання.