Довідка про стан справ у фінансово-бюджетній галузі Великолепетиського району станом на 11 грудня 2013 року

1. Доходи. За оперативними даними до загального фонду місцевих бюджетів району станом на 11 грудня 2013 року надійшло 13862,2 тис. грн. власних та закріплених доходів. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду місцевих бюджетів району збільшилися на 678,1 тис. грн. (5,1 %).
2. Дотація. За цей період з державного бюджету місцевими бюджетами району отримано 26388,6 тис. грн. дотації вирівнювання, із якої районний  бюджет отримав 23721,4 тис. грн. Також з державного бюджету надійшла додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 1503,5 тис. грн.
3. Заробітна плата. Станом на 11 грудня 2013 року виплачено заробітної плати працівникам бюджетної сфери за грудень у сумі 1415,1 тис. грн. (0,73 місячного фонду).
4. Позики.  Станом на 11 грудня 2013 року місцевими бюджетами району з єдиного казначейського рахунку отримано 20893,3 тис. грн. короткотермінових позик на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних з дефіцитом коштів на фінансування захищених статей видатків, які повністю погашено, та середньострокових позик – 1105,7 тис. грн. у зв’язку з невиконанням розрахунково визначеного Міністерством фінансів України обсягу доходів, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, які погашено в сумі 445,1 тис. грн.
5. Субвенції з державного бюджету.  Станом на 11 грудня 2013 року районним бюджетом отримані кошти субвенцій з державного бюджету на:
- виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 15901,3 тис. грн. (97,5% до плану на відповідний період);
            - виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 428,3 тис. грн. (97,3% до плану на відповідний період);
            - надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 1623,5 тис. грн. Заборгованість з даних виплат складає       54,5 тис. грн.
            - надання пільг з послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв`язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 216,3 тис. грн. (95,8% до плану на відповідний період).
            - надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, послуг водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 378,1 тис. грн. (84,2% до плану на відповідний період).

Категорії статті РДА: