ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник інформації 
___________________Великолепетиська районна рада __________________                                                    (найменування розпорядника інформації) 
Запитувач 
______________________________________________________________________
                          (прізвище, ім'я, по батькові – для фізичних осіб; найменування організації,
______________________________________________________________________
                               прізвище, ім'я, по батькові представника організації – для юридичних
______________________________________________________________________
                                 осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
_______________________________________________________________________
                                     поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон) 
 
 
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати
_____________________________________________________________________________________
                                       (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)
_____________________________________________________________________________________________________
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити)
на поштову адресу 
 
_______________________________________________________________
                              (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
_______________________________________________________________
                                                          будинок, корпус, квартира) 
на електронну адресу 
_______________________________________________________________
телефаксом 
_______________________________________________________________
за телефоном 
________________________________________________________________
 
 
__________                                    ___________
        (дата)                                                         (підпис)