Інформація про використання у районі коштів субвенцій державного, обласного та місцевих бюджетів станом на 01 вересня 2019 року