ІНФОРМАЦІЯ стосовно атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

З метою забезпечення реалізації вимог Закону України «Про державну службу» та на виконання абзацу другого підпункту 4 пункту 15 Розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» з 01 травня 2017 року внесено зміни до переліку документів, необхідних для участі у конкурсі на зайняття вакантних посад державної служби – додається вимога про наявність посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Особи, які претендують на зайняття посад державної служби за результатами конкурсу, подають повний перелік документів, передбачених частиною першою статті 25 Закону України «Про державну службу», включаючи посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. Зазначене стосується також осіб, які наразі обіймають посади державної служби та бажають взяти участь у конкурсі на зайняття посад державної служби в іншому державному органі.

У Херсонському Державному університеті атестація щодо отримання атестату вільного володіння державною мовою  проводиться щосереди о 10 год.  в ауд. 607  за адресою: вул. Університетська (40 років Жовтня), 27, м. Херсон, 73000.
Контактна особа: керівник Центру довузівської педготовки та роботи  з іноземними громадянами Борідько Олена Анатоліївна, тел. (0552) 32-67-34.
Вартість атестату: 298 грн. 55 коп.
 
Відповідно до пункту 56 Порядку вищевказаної постанови на безоплатній основі вільне володіння державною мовою підтверджується для осіб, які мають такі документи:
1) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою «5» за вивчення української мови;
2) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;
3) диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою «відмінно» за вивчення української мови;
4) диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія.
Також до дисциплін, що підтверджують вивчення української мови, прирівнюється «Ділова українська мова» та вивчення української мови за професійним спрямуванням.
Особа, яка має один із зазначених вище документів, може звернутися до уповноваженого вищого навчального закладу із заявою про видачу посвідчення, до якої повинна бути додана копія документа про відповідний рівень освіти та усі необхідні до нього додатки.
Окрім того повідомляємо, що до осіб, які приймають участь у конкурсі при просуванні по службі (стаття 40 Закону України «Про державну служу») наявність посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою чинним законодавством не передбачена, оскільки вони подають лише заяву.
 
Конкурсна комісія районної державної адміністрації»

Категорії статті РДА: