ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ №11 про фітосанітарний стан посівів сільськогосподарських культур в сільгосппідприємствах Херсонської області станом на 09 листопада 2017 року

В даний час продовжується міграція мишоподібних гризунів із місць резервації на площі багаторічних трав, на посіви озимого ріпаку та озимих зернових культур. Мишоподібні гризуни, серед яких в регіоні домінує полівка звичайна та гуртова, вирізняються високою плодючістю і шкодочинністю, а також здатністю швидко заселяти поля. Слід звернути увагу на збільшення чисельності курганчикової миші, яка здатна робити значні кормові запаси, часто сильно пошкоджуючи посіви.
Масовому розвитку та поширенню мишоподібних  гризунів в цей період сприяє наявність кормової бази та погодні умови осені. На окремих полях озимої пшениці і озимого ріпаку вже налічується до 1-3 жилих колоній на гектар. З метою недопущення пошкодження мишоподібними гризунами посівів с/г культур товаровиробниками області вже проведена боротьба проти гризунів на площі 9,6 тис. га. Біологічний метод боротьби застосовувався на площі 0,6 тис. га.
Найпоширеніший  шкідник  в регіоні - це полівка звичайна, яка заселяє посіви озимих зернових, багаторічні трави, сади, пасовища, а взимку -  скирти соломи. Одна полівка здатна за добу з'їдати по масі до 300% своєї ваги зелених стебел. Тим самим полівки можуть завдати істотної шкоди озимим культурам і багаторічним травам, якщо своєчасно не зупинити початок їх розмноження в місцях резервацій. Завжди потрібно пам'ятати, що вони здатні мігрувати на відстані від 3 до 5 км, вважаючи за краще поля з добре розвиненим густим травостоєм. Також не варто забувати про високу плодючості гризунів, що дає їм можливість швидко відновлювати свою чисельність. Одна миша кожні 20 днів приносить 6 - 12 мишенят, які вже на 20 - 30-й день після народження починають розмножуватися. З осені до весни кількість виводків - більше п'яти.
Станом на 08 листопада заселеність гризунами площ озимини в області менше  аналогічного періоду минулого року.  Це пов’язано у першу чергу з відсутністю на більшості площ озимини достатньої кількості зеленої маси для харчування шкідника, та можливістю харчування на падалиці, кукурудзянищах, тощо. Надалі буде проходити накопичення гризунів, посіви сільськогосподарських культур можуть виявитися під загрозою пошкодження, тому проблема боротьби з цим шкідником вимагає постійної уваги. 
Вирішення проблеми з мишоподібними гризунами полягає в біологічно обґрунтованому і своєчасному використанні організаційно-господарських, агротехнічних і хімічних заходів та застосуванні біопрепаратів.
По-перше, необхідно зараз провести ретельний моніторинг місць поширення шкідника: узбіч доріг, лісосмуг, каналів, посівів багаторічних трав, озимих зернових культур та озимого ріпаку. 
Щоб визначити потребу в обробках, слід знати чисельність мишей на кожному полі. Для цього підраховують кількість колоній і нір на  прямолінійних маршрутах по діагоналі поля 1000 м завдовжки (1200 чоловічих або 1400 жіночих кроків) та 5 м (0,5 га) завширшки за малої кількості гризунів. На кожному полі до 200 га закладають один маршрут або ділянку. У другій половині дня притоптують усі виходи в колоніях, а вранці наступного дня підраховують відкриті виходи та визначають кількість жилих колоній та чисельність жилих нір у цих колоніях.
Для боротьби з гризунами господарствам області слід приступити, не очікуючи масового розселення на озимі культури за наявності 3-5 жилих колоній на 1 га, або 50-100 жилих нір на 1 га використовуючи біопрепарати: бактероденцид бт, бактеронцид або отруєні принади: антимиша, капкан, крисолов, смерть щурам №1 та ін. родентициди, дозволені до використання на території України, згідно Переліку пестицидів і агрохімікатів. 
Після проведених захисних заходів необхідно обов'язково проводити облік біологічної ефективності, і в разі збереження чисельності мишоподібних гризунів вище ЕПШ рекомендуються повторні обробки. 
Слід звертати увагу господарств на те, що багаторазове застосування принади з однією антикоагулянтною діючою речовиною сприяє формуванню резистентності, тому препарати слід чергувати. 
Також, необхідно пам’ятати, що першочерговими в обмежені чисельності мишовидних гризунів залишаються профілактичні агротехнічні заходи: знищення бур’янів, своєчасне, без втрат, збирання урожаю, глибока оранка, що позбавить гризунів корму та надійного сховища, знищення гризунів у місцях резервацій з метою недопущення розселення їх у посіви сільськогосподарських культур.
Нагадуємо, що систематичне обстеження, вчасний захист полів від мишоподібних гризунів забезпечать збереження посівів та урожаю озимих культур.
Під час проведення захисних заходів від мишовидних гризунів слід дотримуватись загальноприйнятих державних санітарних правил ДСП 8.8.1.2.001-98 та правил особистої гігієни.
 
Начальник відділу агропромислового розвитку
районної державної адміністрації                                                В. Л. Місєвич

Категорії статті РДА: