Мета та основні завдання

Мета:
 • Сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Шляхом надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних і юридичних послуг.
 
Основні завдання:
 • раннє виявлення, облік, ведення банку та соціальний супровід молоді та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
 • підготовка до самостійного життя, соціальна адаптація, соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • здійснення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням та соціально небезпечних хвороб у дитячому та молодіжному середовищі, подолання їх наслідків, формування навичок здорового способу життя;
 • пошук, відбір на навчання та забезпечення соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
 • здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених дітей, соціальна підтримка вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми;
 • здійснення соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями;
 • надання соціальних послуг та здійснення соціального патронажу неповнолітніх та молоді, які перебувають або звільняються з місць позбавлення волі, засудженим без позбавлення волі;
 • соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, дітей, молоді та членів їх сімей;
 • забезпечення функціонування спеціалізованих служб центру
 
Основними напрямками соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім'єю є:
 • Соціальний супровід молоді та сімей, які опинились в складних життєвих обставинах
 • Соціальна підтримка неповнолітніх та молоді, які перебувають в місцях позбавлення волі або умовно засуджені, соціальний патронаж неповнолітніх та молоді, які повернулись з місць позбавлення волі, засуджених без позбавлення волі
 • Соціальний супровід , прийомних та опікунських сімей
 • Соціальна робота щодо запобігання насильству в сім”ї та жорстокому поводженню з дітьми
 • Соціальна реабілітація дітей та молоді з функціональними обмеженнями
 • Надання соціальних послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування
 • Комплексна допомога дітям, молоді та різним категоріям сімей у виході з кризової ситуації
 • Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі, профілактика правопорушень та злочинності в молодіжному середовищі
 
 
ЕмблемаСОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  В. Ф. ЯНУКОВИЧА
 
Введення до структури центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  посади фахівця із соціальної роботи здійснюється з метою забезпечення доступності населення до соціальних послуг.
Фахівець із соціальної роботи (далі – фахівець) — це  працівник районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, що має необхідну фахову підготовку та кваліфікацію і спеціалізується на здійсненні соціальної роботи  з сім’ями дітьми та молоддю в закріпленій територіальній громаді.
Завданнями фахівців є:
забезпечення дієвих механізмів професійної підтримки сімей з дітьми, попередження сімейного неблагополуччя, забезпечення прав дітей та молоді зростати у сприятливому сімейному середовищі;
утвердження в громаді сімейних цінностей, засад відповідального батьківства;
попередження: негативних проявів, ризикованої поведінки, розлучень дитини із сім’єю;
організація своєчасної допомоги і підтримки сімей з дітьми, які потрапили у складні життєві обставини;
сприяння у забезпечені захисту прав дітей.
 
Межі компетенції фахівця
 
До компетенції фахівців належить здійснення соціальної роботи з сім’ями з дітьми та окремими особами, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема з:
неповними, багатодітними та малозабезпеченими сім’ями;
сім’ями, в яких батьки/один із низ чи діти/один із них мають проблеми інвалідності;
сім’ями, в яких батьки не виконують (виконують не належним чином) свої батьківські обов’язки (у тому числі з не залежних від них обставин);
сім’ями, в яких існує проблема конфлікту з законом (проживають особи, звільненні з установ виконання покарань, засудженні без позбавлення волі, перебувають під слідством);
сім’ями, в яких проживають особи, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу;
сім’ями, в яких вчиняється насильство, або існує реальна загроза його вчинення;
особами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема випускники інтернатних закладів;
жінками, які мали/мають намір відмови від новонародженої дитини тощо. 
      Також фахівцем здійснюється соціальна робота з сім’ями, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, зокрема:
      сім’ями опікунів/піклувальників;
      прийомними сім’ями.
 
Відповідно до повноважень, фахівець:
 
      виявляє зазначені категорії отримувачів послуг та здійснює оцінку їх потреб;
      організовує та забезпечує їм доступ до різних видів соціальних послуг та гарантованих державою соціальних виплат і допомог; 
      здійснює заходи з соціальної адаптації та інтеграції в суспільство: випускників інтернатних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; осіб, які повернулися з місць позбавлення волі; осіб які перебували в ситуації торгівлі людьми; осіб, які мають проблеми залежностей від психоактивних речовин.
     
      Для забезпечення виконання поставлених завдань,  фахівець:
 
      здійснює соціальне інспектування;
      планує і визначає форми та методи надання допомоги;
      забезпечує надання соціальних послуг;
      забезпечує, у разі потреби, соціальний супровід;
      залучає ресурси родини та громади для вирішення проблем отримувача послуг;
      сприяє у наданні отримувачу послуг допомоги іншими закладами, установами та організаціями (різних форм власності);
      представляє інтереси отримувачів послуг у державних установах;
      об’єднує зусилля спеціалістів та актив громади на пропагування: родинних цінностей; традицій сімейного виховання дітей; здорового способу життя тощо;
      сприяє формуванню знань, вмінь та навичок відповідального батьківства;
     
                Емблема  Фахівці з соціальної роботи знаходяться:
 
смт Велика Лепетиха – Костіна Ірина Олександрівна (районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді)  т. 2 25 74
с. Мала Лепетиха – Новікова Єлизизавета Сергіївна (приміщення сільської ради) т. 2 65 66
с. Рубанівка -  Рештей  Вікторія Миколаївна (приміщення сільської ради)  т. 2 53 25
с. Князе-Григорівка - приміщення сільського будинку культури
 
 
МИ ПОЧУЄМО! ЗРОЗУМІЄМО! ДОПОМОЖЕМО!