Нелегальне працевлаштування: ризики та загрози

Відповідно до Конституції України людина, її життя та здоров'я, честь та гідність, недоторканість визнаються найвищою соціальною цінністю. Кожна людина має право на працю, тобто можливість заробляти собі на життя роботою, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. На превеликий жаль, дуже часто людина погоджується на роботу без оформлення трудових відносин та зарплату в «конверті». Чи то не вміння громадян користуватися правами, закріпленими у Конституції України, чи то недостатній рівень правової освіти, чи то відсутність правосвідомості та поваги до Закону, як у найманих працівників, так і у роботодавців створюють таке негативне явище як «тіньова зайнятість».
Від неналежного оформлення трудових відносин, перш за все, страждає особа, яка погоджується на таку працю.
Використання найманої праці без оформлення трудових відносин призводить до позбавлення працівника:
- гарантованого розміру заробітної плати (у тому числі розміру тарифної ставки або посадового окладу працівника, доплати, надбавки й заохочувальних виплат);
- права на відпустку, у тому числі додаткову й без збереження зарплати, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами;
- права на оплату лікарняного;
- права на достроковий вихід на пенсію, якщо ви працюєте в шкідливих умовах праці;
- права на скорочений робочий день, тиждень, якщо ви працюєте в шкідливих умовах праці;
- права не працювати у вихідний і святковий день;
- права не залучатися до понаднормових робіт без вашого бажання;
- права на допомогу по безробіттю;
- права на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань;
- права на зарахування виробничого стажу;
- права на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості;
- права на гарантії за колективним договором.
Вже не говорячи, про втрату людиною стабільності, упевненості у завтрашньому дні.
Укладення трудового договору та запис у трудовій книжці дає можливість найманому працівнику бути захищеним чинним трудовим законодавством України у разі порушення його прав, а саме:
- в разі затримки в розрахунку по заробітній платі;
- відмови оплати праці за виконану роботу;
- недодержання зобов’язань роботодавця тощо.
Не оформлення належним чином трудових відносин з найманими працівниками є порушення трудового законодавства України, діючим законодавством передбачено відповідальність (стаття 265 кодексу законів про працю України) за такі дії роботодавця.
Оскільки трудовий договір є двосторонньою угодою між найманим працівником та роботодавцем, де право однієї сторони відповідає обов'язку іншої, використання тіньової зайнятості для роботодавця призводить до позбавлення права вимагати виконання роботи належним чином, підпорядкування найманого працівника внутрішньому трудовому розпорядку, тощо.
Що стосується суспільної небезпеки для громадськості, то всі ми є споживачами послуг у сфері громадського харчування, торгівлі, транспорту, будівництва тощо. Тіньова зайнятість сприяє поширенню професійних захворювань, аварійності на дорогах, низької якості виконуваної роботи, ризику виникнення нещасних випадків на виробництві тощо, оскільки неоформлений робітник не проходить обов'язкове медичне обстеження, з ним не проводяться інструктажі та навчання з техніки безпеки, охорони праці.
Використання найманої праці без оформлення трудових відносин містить у собі багато негативних явищ та жодного позитивного.

Категорії статті РДА: