СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ НОВИХ СОЦІАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

1. Впровадження європейських підходів до забезпечення громадян гідною роботою:
 
У 2009 році рівень безробіття становив 8,8 %.
За 2010-2011 роки рівень безробіття зменшився, але проблема залишається, оскільки є:
- 7,9 % рівень безробіття за методологією МОП;
- 20 % безробіття серед молоді;
- ЗО % безробітних у сільській місцевості;
- відсутність зв'язку між освітою та ринком праці (40% випускників ВУЗів працевлаштовуються не за набутою спеціальністю);
- проблеми з працевлаштуванням людей у віці 50 І більше років;
- дефіцит можливостей для професійного зростання та побудови кар'єри;
- низькі темпи створення нових робочих місць.
 
Нова соціальна ініціатива Президента України:
Сприяння ефективній зайнятості населення шляхом стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, розвитку підприємницької ініціативи населення, посилення конкурентоспроможності громадян на ринку праці.
 
Стан реалізації нової соціальної ініціативи Президента України:
Мінсоцполітики України розроблено нову редакцію Закону України „Про зайнятість населення", який спрямований на комплексне вирішення проблем у сфері зайнятості населення, зокрема містить заходи щодо:
- формування державного замовлення на навчання за участі місцевих органів влади, роботодавців залежно від потреб економіки, а не від можливостей освітніх закладів;
- запровадження стимулів для стажування студентів з відкриттям трудової книжки, що дасть змогу здобути досвід роботи та розширить їх можливості у працевлаштуванні;
-  надання грошової допомоги у розмірі 5 мінімальних заробітних плат молодим спеціалістам, які погодилися працювати у сільській місцевості;
-  стимулювання роботодавців, які працевлаштовують молодь, інвалідів, осіб старше 50 років, сиріт, одиноких батьків та інші уразливі категорії населення;
- здійснення професійного навчання безробітних на замовлення роботодавця під конкретне робоче місце або в інтересах відкриття власної справи;запровадження навчання безробітних інтегрованим (укрупненим) робітничим професіям та підтвердження професійної кваліфікації, набутої шляхом неформального професійного навчання;
- запровадження ваучерів для оплати прискореного навчання новій професії для громадян 

віком від 45 років, які мають страховий стаж не менше 15 років;
- стимулювання місцевої влади до створення нових робочих місць;
- стимулювання роботодавців до створення нових високооплачуваних робочих місць.
Положення законопроекту розглянуто на зустрічах із соціальними партнерами.
У травні 2012 року проект Закону буде подано на розгляд Кабінету Міністрів України.
 
Очікувані результати:
Сприяння продуктивній зайнятості шляхом проведення активної політики зайнятості.
Рівень безробіття зменшиться з 7,5 % у 2013 році до 6,5 % у 2015 році.
6 млн. 600 тис. пенсіонерів, яким пенсії призначені до 2008 року за рахунок осучаснення і додаткового підвищення отримають по 100 грн.;
- З млн. 720 тис. пенсіонерів, яким пенсії призначені після 2008 року та яким не здійснюється осучаснення, буде виплачено по 100 гривень.
- 200 тис. пенсіонерів, яким пенсії призначено після 2008 року і які не мають мінімального стажу, отримають 50 грн.;
- 146 тис. пенсіонерів, яким призначено соціальні пенсії отримають 30 гривень.
-  Таким чином, підвищення у сумі не менше 100 грн. отримають 12 млн. 265 тис. пенсіонерів, не менше 50 грн. - 500 тис, ЗО гривень - 146 тис. осіб.
 
2. Трудова пенсія - у залежності від трудового стажу та осучасненого заробітку.
- 8 млн. 845 тис. пенсіонерам, які отримують трудову пенсію, осучаснено індивідуальний заробіток лише до середньомісячної заробітної плати у галузях економіки за 2006 рік, яка складала 928 грн. 81 коп.
Не дивлячись на те, що середньомісячна заробітна плата збільшилася проти 2006 року, трудові пенсії не перераховано.
 
Нова соціальна ініціатива ПрезидентаУкраїни:
Поетапно осучаснити з травня 2012 року заробіток для 8 млн. 845 тис.
пенсіонерів до середньомісячного заробітку у галузях економіки за 2007 рік (до 1197,91 грн.).
Крім того, необхідно:
- при здійсненні осучаснення забезпечити підвищення трудової пенсії для пенсіонерів, які мають мінімальний і більше стаж роботи (жінки - 20 р.,               чоловіки - 25 р.) і яким пенсії призначені до 2008 року, на суму не менше, ніж на 00 грн.;
- підвищити на 100 грн. пенсійні виплати для пенсіонерів, які мають мінімальний і більше стаж роботи (жінки - 20 р., чоловіки - 25 р.) та яким не буде здійснено осучаснення заробітних плат, оскільки пенсії їм призначені після 2008 року з урахуванням заробітку за 2007-2012 роки.
 
Стан реалізації нової соціальної ініціативи Президента України:
Прийнято Закон України ,Діро внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік" від 12.04.2012 № 4647-УІ, в якому враховані необхідні видатки.
Урядом прийнято постанову «Про підвищення рівня соціального захисту населення» від 23.04.2012 № 327, якою визначено механізми осучаснення та перерахунку пенсій.
Очікувані результати:
Протягом травня-грудня 2012 року:
- 300 тис. пенсіонерів, яким пенсії призначено до 2008 року і які не мають мінімального стажу, отримають не менше 50 грн.;
- 1 млн. 945 тис. пенсіонерів, за рахунок осучаснення у середньому отримають по 394 грн.;
- На даний час отримують підвищення до пенсій 172 тис. 377 членів сімей померлих інвалідів війни, розмір якого з 1 січня 2012 року становить 28% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. При цьому члени сімей загиблих інвалідів війни отримують підвищення до пенсії 42%.
Різний розмір підвищення до пенсії для цих категорій осіб є соціально несправедливим, особливо у тих випадках, коли інвалід війни помер внаслідок поранення або захворювання, пов'язаними з виконанням обов'язку військової служби.
 
Нова соціальна ініціатива Президента України:
Установити з 1 травня 2012 року розмір підвищення до пенсій членам сімей померлих інвалідів війни на рівні 42 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Стан реалізації нової соціальної ініціативи Президента України:
Прийнято Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік" від 12.04.2012 № 4647-VI, в якому враховані необхідні видатки.
Урядом прийнято постанову „Про підвищення рівня соціального захисту населення" від 23.04.2012 № 327, якою визначено механізм перерахунку пенсій.
 
Очікувані результати:
172 тис. 377 членів сімей померлих інвалідів війни отримають додатково щомісячно:
- у травні-червні 2012 року 117,32 грн.;
-  у липні-вересні 2012 року 118,16 грн.;
- у жовтнІ-грудні 2012 р. 121,15 гривні.
У середньому протягом травня-грудня 2012 року доплата до пенсії складе 119,1 гривень.
 
4. Для учасників війни - підвищення розміру пенсійних виплат.
 
Учасники Великої Вітчизняної війни з 2006 року одержують підвищення до пенсії у розмірі:
- нагороджені орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни - 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що у середньому за   2012 рік складе лише 126,3 грн.;
-  інші учасники війни - 10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що у середньому за 2012 рік складе лише 84,3 гривні.
На даний час отримують підвищення до пенсій 1 млн. 307,2 тис. учасників війни.
 
Нова соціальна ініціатива Президента України:
З 1 травня 2012 року збільшити підвищення до пенсії для:
- учасників війни, нагороджених орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, - з 15 до 20% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- інших учасників війни - з 10 до 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
 
Стан реалізації нової соціальної ініціативи Президента України:
Прийнято Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік" від 12.04.2012 № 4647-УІ, в якому враховані необхідні видатки.
Урядом прийнято постанову „Про підвищення рівня соціального захисту населення" від 23.04.2012 № 327, якою визначено механізм перерахунку пенсій.
 
Очікувані результати:
276 тис. 020 учасників війни, нагороджених орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, отримають у травнІ-груднІ додатково у середньому щомісячно 42,5 грн. (за вказаний період середньомісячна виплата склала б 127,6 грн., а з урахуванням підвищення складе 170,1 грн.) ;
1 млн. 031 тис. 172 інших учасників війни отримають у травні-груднІ додатково у середньому щомісячно 42,5 грн. (за вказаний період середньомісячна виплата склала б 85,1 грн., а з урахуванням підвищення складе 127,6 грн.).
 
5. Військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу, які залишили службу, - підвищення розмірів пенсій.
 
На даний час пенсію відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" отримують 606,2 тис. осіб. Останній раз перерахунок пенсій для цих категорій пенсіонерів здійснювався на початку січня 2008 року.
Середній розмір пенсії у зв'язку з цим перерахунком складає для зазначених осіб: за вислугу років - 1924,6 грн.; по інвалідності - 2087,3 грн.; в разі втрати годувальника - 948,8 гривень.
У зв'язку із збільшенням фонду грошового забезпечення починаючи з 2008 року, при призначенні пенсій у даний час їх розміри більші в середньому на 50 відсотків. Тобто Існує диспропорція в розмірах пенсій, які призначені, і тих, які призначаються сьогодні.
 
Нова соціальна ініціатива Президента України:
 
Необхідно розпочати поетапне підвищення розмірів раніше призначених пенсій з 1 липня 2012 року - на 10%, з 1 вересня 2012 року додатково на 10%, з           1 січня 2013 року - додатково на 10,5%.
Прийнято Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік" від 12.04.2012 № 4647-VI, в якому враховані необхідні видатки.
23 квітня 2012 року Урядом прийнято постанову „Про підвищення розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", якою визначено механізм перерахунку пенсій.
Очікувані результати:
Підвищені пенсійні виплати будуть виплачуватися з липня 2012 року 470 тис. особам, які отримають пенсії за вислугу років (середній розмір пенсії - 1963,9 грн.), - з липня та з вересня 2012 року кожний раз на 10% (з липня щомісячно додатково 196,4 грн., з вересня загальний розмір підвищення складе 412,4 грн.), з 1 січня 2013 року - на 10,5% (загальний розмір підвищення складе 630,0 грн.). 936,6 тис. осіб, які отримують пенсії по інвалідності (середній розмір пенсії - 2281,3 грн.), - з 1 липня 2012 року кожний раз на 10% (щомісячно додатково з липня — 228,1 грн., з вересня загальний розмір підвищення складе 479 грн.) та з            1 січня 2013 року - на 10,5 % (загальний розмір підвищення складе 723,5 грн.). Середній розмір пенсії збільшиться до 3004,8 грн.;
99,9 тис. осіб, які отримують пенсії за втрату годувальника (середній розмір пенсії- 1167,4 грн.), - з липня та вересня 2012 року кожний раз на 10%, (щомісячно додатково з липня - 128,4 грн. з вересня загальний розмір підвищення складе 245,1 грн.), з 1 січня 2013 року - на 10 % (загальний розмір підвищення складе            329,6 грн.). Середній розмір пенсії збільшиться до 1497 гривень.
 
6. Попередження негативних ситуацій у родині, особливо у сім'ях з дітьми, та надання своєчасної допомоги - основне завдання органів влади.
 
На даний час здійснюється недостатньо заходів профілактики проблем та раннього виявлення сімей і осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема у сім'ях з дітьми, що підвищує ризик вилучення дитини з сім'ї. Робота соціальних служб починається на стадії, коли уже проблеми набули значної загрози.
Нова соціальна ініціатива Президента України:
Створити з червня 2012 року інститут соціальних працівників з чисельністю 12 тис. працівників для роботи на територіях кожної сільської, селищної та міської рад, які б:
- здійснювали своєчасне виявлення можливих проблем у сім'ях, особливо у сім'ях з дітьми, інвалідами;
- здійснювали соціальний супровід сімей які перебувають у складних життєвих обставинах;
- вживали заходів щодо надання допомоги в усуненні можливих проблем шляхом сприяння у працевлаштуванні, здобутті освіти, професії, лікуванні, соціальній реабілітації;
- сприяли у своєчасному одержанні державних соціальних допомог та послуг залученню до надання допомоги сім'ям благодійними фондами, громадськими організаціями, державними органами.
Очікувані результати:
Буде збільшена на 12 тисяч чисельність соціальних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді для організації роботи у кожній сільській, селищній та міській громаді щодо раннього виявлення та своєчасного надання соціальних послуг сім'ям у складних життєвих обставинах.
Місцеві державні адміністрації повинні забезпечити якісну роботу зазначених соціальних працівників та вжити відповідних заходів щодо надання допомоги сім'ям, які потребують підтримки держави.
 
Стан реалізації нової соціальної ініціативи Президента України:
Прийнято Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік" від 12.04.2012 №4647-УІ, в якому враховані необхідні видатки.
 
7. Сімейний затишок - дітям-сиротам та дітям, які залишилися без батьківського піклування.
 
Близько 22 тисяч дітей-сиріт проживають у інтернатах, утримання яких здійснюється за рахунок коштів бюджету.
Близько 170 тис. дітей проживають у неблагополучних сім'ях.
Щороку до 7 тисяч дітей втрачають батьків внаслідок позбавлення останніх батьківських прав.
Незважаючи на певні позитивні тенденції, що знайшли вияв протягом кількох останніх років, частка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у загальній кількості дитячого населення залишається стабільно високою і становить близько 1,2%.
 
Нова соціальна ініціатива Президента України:
- вжити заходів щодо влаштування дітей, які проживають у інтернатах, у сімейні форми виховання;
- внаслідок запровадження раннього виявлення сімейних проблем та вжиття відповідних заходів з працевлаштування та лікування батьків, надання їм соціальної та психологічної допомоги, не допустити позбавлення дітей батьківської опіки;
- кардинально підвищити якість надання соціальних послуг дітям у інтернатах. 
 
Стан реалізації нової соціальної ініціативи Президента України:
У змінах до державного бюджету на 2012 рік збільшено обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям І прийомним батькам з метою збільшення влаштування цих категорій дітей у сімейні форми виховання.
Урядом прийнято розпорядження Кабінету Міністрів від 11.04.2012 № 213-р „Про проведення у місті Кіровограді експерименту із запровадження інноваційної форми влаштування і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" з метою розвитку закладів нового типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з умовами, наближеними до сімейних.
Також Мінсоцполітики розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного положення про дитячий будинок для дітей, умови виховання в якому наближені до родинних».\
 
Очікувані результати:
До кінця 2012 року близько 14 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, буде влаштовано у сімейні форми виховання.
 
8. Вперше в Україні - забезпечення пенсіонерам та інвалідам доходів не менше прожиткового мінімуму та підвищення рівня допомоги на дітей малозабезпечених сімей.
 
На даний час державна допомога дітям та пенсіонерам і Інвалідам із малозабезпечених сімей виплачується як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму, це відповідно - 50% та 80% прожиткового мінімуму для відповідної демографічної групи, і фактичними доходами сім'ї.
Максимально, у випадку відсутності у сім'ї доходів, при такому механізмі у 2012 році у середньому буде виплачена допомога на дітей до 6 років у розмірі - 457,7 грн., дітей від 6 до 18 років - 570,4 грн., пенсіонерів і інвалідів - 73,6 гривень.
Такі розміри допомоги не досягають законодавчо встановленого прожиткового мінімуму.
 
Нова соціальна ініціатива Президента України:
Поетапно скасувати у 2012 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для пенсіонерів, інвалідів та дітей з малозабезпечених сімей. З цією метою необхідно:
- забезпечити з липня 2012 року пенсіонерам та інвалідам підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму з 80 до 100% розміру прожиткового мінімуму, до якого доплачується допомога малозабезпеченим сім'ям;
- підвищити з липня 2012 року рівень забезпечення прожиткового мінімуму, до якого доплачується допомога на дітей малозабезпечених сімей, з           50 до 75 % розміру прожиткового мінімуму.
Стан реалізації нової соціальної ініціативи Президента України:
В Законі України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік" від 12.04.2012 № 4647-VI, законодавчо врегульовано питання щодо призначення підвищених розмірів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.
Очікувані результати:
- близько 236 тис. дітей, які на даний час отримують допомогу як члени малозабезпечених сімей, щомісячно з липня 2012 року отримають додатково у середньому 275 грн.;
- близько 7,7 тис. пенсіонерів та інвалідів, які на даний час отримують допомогу як члени малозабезпечених сімей, щомісячно з липня 201.2 року отримають додатково по 170 гривень.
 
  9. Вперше в Україні за роки незалежності - кожному інваліду необхідний протез та крісло колісне.
 
На сьогодні 283 тис. інвалідів потребують забезпечення протезами та кріслами колісними. Проте через недостатнє фінансування немає можливості повного забезпечення технічними засобами реабілітації всіх інвалідів, які цього потребують.
Нова соціальна ініціатива Президента України:
Забезпечити у 2012 році кожного інваліда протезом та кріслом-коляскою відповідно до потреби.
Стан реалізації нової соціальної ініціативи Президента України:
Прийнято Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік" від 12.04.2012 № 4647-УІ, в якому враховані необхідні видатки.
Відповідно до нового порядку, який запроваджено з 2012 року, інвалід самостійно обиратиме виробника протеза та крісла колісного для забезпечення індивідуальних потреб з урахуванням медичних показань.
Забезпечення технічними засобами реабілітації буде відбуватись З шляхами за вибором інваліда:
- безпосередньо через підприємства, що виготовляють зазначені вироби;
- через сервісні центри з обслуговування окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації та їх технічного обслуговування, які створені на всіх державних та казенних підприємствах;
- через органи праці та соціального захисту населення.
За допомогою місцевих органів влади та за рахунок бюджетних коштів буде здійснено їх виготовлення та доставка.
Очікувані результати:
283 тис. інвалідів отримають протез та крісло колісне, що забезпечить їм більш повноцінне життя.
 
10. Вперше в Україні - запровадження окремої державної підтримки сімей, які виховують дітей, хворих на дитячий церебральний параліч.
 
На даний час в Україні проживає понад 30,4 тисячі дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, які не отримують достатньої реабілітації у ранньому віці.
Нова соціальна ініціатива Президента України:
Передбачити окрему бюджетну програму у державному бюджеті для реабілітації дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, у тому числі і у недержавних благодійних фондах та недержавних реабілітаційних центрах, які застосовують прогресивні методики реабілітації таких дітей.
Стан реалізації нової соціальної ініціативи Президента України:
Прийнято Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік" від 12.04.2012 №4647-VI, в якому передбачено окрему бюджетну програму для реабілітації дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, у сумі 44,8 млн. гривень.
З метою визначення порядку використання коштів Мінсоцполітики підготовлено відповідний проект рішення Уряду, який на даний час розглядається центральними органами виконавчої влади. Найближчим часом Уряд прийме рішення з цього питання.
Очікувані результати:
Діти, хворі на дитячий церебральний параліч, зможуть поліпшити стан свого здоров'я та розпочати процес відновлення функцій організму.
 
 11. Психічно хворим - сімейний затишок
 
На даний час особам, які проживають разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновками лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним виплачується державна допомога у розмірі 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Оскільки така допомога здійснюється у незначній сумі (у 2012 році - це 109,8 грн.) і лише малозабезпеченим особам, то на даний час допомогу отримують лише 7,1 тис. осіб.
Нова соціальна ініціатива Президента України:
Поетапно збільшувати розмір допомоги особам, які проживають разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, на догляд за ним з метою забезпечення їх проживання у сім'ї.
Стан реалізації нової соціальної ініціативи Президента України:
Прийнято Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік" від 12.04.2012 № 4647-УІ, в якому враховані необхідні видатки.
Особам, які здійснюють догляд за інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, буде виплачуватися допомога у розмірі мінімальної заробітної плати з таким розрахунком, щоб доходи такої особи і допомога не перевищували 3-х прожиткових мінімумів.
Підвищений розмір допомоги буде виплачуватися з травня 2012 року.
Також Мінсоцполітики підготовлено проект Закону України „Про внесення зміни до статті 5 Закону України «Про психіатричну допомогу», який схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України та направлено на розгляд Верховної Ради України.
Очікувані результати:
Поліпшення рівня та якості життя сімей, які здійснюють догляд за інвалідами внаслідок психічного розладу, а також можливе повернення таких Інвалідів у сім'ї з психоневрологічних інтернатів.
12. Кожному інваліду війни - підвищити розмір одноразової допомоги до   травня.
У 2012 році відповідно до чинного законодавства було передбачено виплатити щорічну разову грошову допомогу до 5 травня інвалідам війни І групи - 1200 грн., II групи - 1020 грн., III групи - 920 гривень.
На даний час в Україні проживає 165 тис. 391 інвалід війни.
Нова соціальна ініціатива Президента України:
Збільшити разову грошову допомогу до 5 травня для інвалідів війни:
-         І групи - 44 тис. 170 осіб - з 1200 до 2200 грн.;
-         II групи - 81 тис. 044 особи - з 1020 до 1920 грн.;
-         ПІ групи - 40 тис. 177 осіб - з 920 до 1720 гривень.
Стан реалізації нової соціальної ініціативи Президента України:
Прийнято Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік" від 12.04.2012 № 4647-VI, в якому враховані необхідні видатки.
5 квітня 2012 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 293 „Про внесення змін до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1381", якою передбачено збільшення розмірів щорічної разової грошової допомоги до 5 травня.
Очікувані результати:
165 тис. 391 інвалід війни отримають у 2012 році збільшені розміри разової грошової допомоги до 5 травня.
13. Забезпечення інвалідам-ліквідаторам аварії на ЧАЕС та інвалідам, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, спеціалізованим медичним лікуванням.
Найголовніше для інвалідів-ліквідаторів аварії на ЧАЕС та інвалідів з числа потерпілих, внаслідок Чорнобильської катастрофи, - це своєчасне отримання безкоштовної медичної допомоги. При цьому проблемою є недостатнє фінансування спеціалізованого медичного лікування зазначеної категорії громадян.
Нова соціальна ініціатива Президента України:
Поліпшити рівень надання спеціалізованої медичної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, особливо інвалідам-ліквідаторам шляхом збільшення видатків для цього.
Стан реалізації нової соціальної ініціативи Президента України:
Прийнято Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік" від 12.04.2012 №4647-УІ, в якому загальні видатки на спеціалізоване лікування зазначеної категорії громадян складають 50 млн. грн., що перевищує обсяг видатків, передбачених у 2011 році, більш ніж в 4 рази.
Очікувані результати:
Для близько 115 тис. осіб, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, буде значно поліпшено медичне лікування.
14. Інвалідам-ліквідаторам аварії на ЧАЕС, інвалідам Великої Вітчизняної війни, воїнам-інтепнаціоналістам. інвалідам по зору та слуху -прискорене придбання житла.
ІнвалІди-ліквідатори аварії на ЧАЕС, інваліди Великої Вітчизняної війни, воїни-інтернаціоналісти, інваліди по зору та слуху, на жаль, десятками років не можуть отримати житло.
Нова соціальна ініціатива Президента України:
Необхідно поліпшити забезпечення житлом ІнвалідІв-ліквІдаторів аварії на ЧАЕС, інвалідів Великої Вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів, інвалідів по зору та слуху.
Стан реалізації нової соціальної ініціативи Президента України:
Прийнято Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік" від 12.04.2012 №4647-УІ, в якому збільшені необхідні видатки на:
для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - грн. (всього 150 млн. грн. у 2012 році);
-   для Інвалідів війни - 71,7 млн. грн. (всього 71,7 млн. грн. у 2012 році);
-   -для воїнів-інтернаціоналістів - 40,1 млн. грн. (всього 91,0 млн. грн. у 2012 році);
-для інвалідів по зору та слуху - 10,0 млн. грн. (всього 15,0 млн. у 2012 році).
Очікувані результати:
Збільшення видатків державного бюджету дасть можливість поліпшити забезпечення житлом зазначених категорій громадян.
 
15. Вперше в Україні - запровадження соціально справедливого рівня щомісячних страхових виплат шахтарям-інвалідам та іншим потерпілим на виробництві і членам їх сімей.
 
На даний час 310,7 тис. шахтарІв-інвалІдів, Інших потерпілих на виробництві та членів сімей потерпілих одержують щомісячні страхові виплати, які виплачуються за рахунок Фонд державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.
Перерахунки цих виплат з 2001 року здійснювалися на коефіцієнт збільшення за попередній рік середньомісячної реальної заробітної плати у галузях економіки, а не на коефіцієнт збільшення середньомісячної номінальної заробітної плати у галузях економіки.
Це призвело до соціальної несправедливості, оскільки різниця у виплатах більше ніж вдвічі.
Нова соціальна ініціатива Президента України:
- запровадити осучаснення щомісячних страхових виплат для зазначених осіб на коефіцієнт збільшення середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників у галузях економіки за 2011 рік;
- поетапно осучаснити ці виплати за минулі роки.
Стан реалізації нової соціальної ініціативи Президента України:
Правлінням Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та Урядом у березні п.р. прийняті рішення щодо перерахунку щомісячних страхових виплат шахтарям-інвалідам, іншим потерплим на виробництві та членам їх сімей на коефіцієнт середньомісячної номінальної заробітної плати у галузях економіки та перерахунок цих виплат для одержувачів, яким вони призначені до 1 січня 2006 року.
Видатки на підвищення цих виплат враховані у бюджеті Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві на 2012 рік.
Очікувані результати:
У середньому 310,7 тис. шахтарів-інвалІдів, інших потерпілих на виробництві та членів їх сімей, отримають щомісячно додатково з березня 2012 року 305 грн., а шахтарі-інваліди - майже 400 гривень.
Розміри цих виплат підвищено з березня 2012 року і будуть виплачені протягом квітня-травня 2012 року.
 
Новими соціальними ініціативами Президента України В. Ф. Януковича передбачається здійснення модернізації соціальних служб.
З метою повного охоплення увагою держави найуразливіших громадян у Законі України ,Діро внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік" передбачено додаткова дотація місцевим бюджетам для покращення надання соціальних послуг наиуразливішим верствам населення у сумі 380,9 млн. гривень.
Додаткова дотація спрямовується на введення з 1 червня 2012 року 12 тисяч посад фахівців із соціальної роботи для виявлення, оцінки потреб, надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
З метою забезпечення введення посад фахівців із соціальної роботи до районних та міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Мінсоцполітики розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про деякі питання організації діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та статусу їх працівників".

 

Таксон: