Фінансові ресурси

 
 
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                                                                         
ЗВІТ          
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом           
                                                на  31 грудня 2017  року                                                              
1. 0100000 Великолепетиська районна рада          
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)                                                      
2.  0110000 Великолепетиська районна рада          
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)                                                      
3.  0110170   0111   Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад          
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)                              
                                                                                                                                         
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період          
(тис.грн.)          
                                                                                                                                         
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення          
загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом          
1 2 3 4 5 6 7 8 9          
1531,81 32,00 1563,81 1531,75 30,50 1562,25 -0,06 -1,50 -1,56          
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань          
  (тис.грн.)          
                                                                                                                                         
№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2 Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період Касові видатки (надані кредити) за звітний період Відхилення          
загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13          
1 110170 170 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 1531,81 32,00 1563,81 1531,75 30,50 1562,25 -0,06 -1,50 -1,56          
2 110170 170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 1531,81 32,00 1563,81 1531,75 30,50 1562,25 -0,06 -1,50 -1,56          
      Усього 1531,81 32,00 1563,81 1531,75 30,50 1562,25 -0,06 -1,50 -1,56          
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період          
  (тис.грн.)          
                                                                                                                                         
Назва
регіональної цільової програми та підпрограми
Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період Касові видатки (надані кредити) за звітний період Відхилення          
загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10          
Усього     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00          
                                                                                                                                         
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період          
                                                                                                                                         
N з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) Відхилення          
1 2 3 4 5 6 7 8          
Завдання 1          
  110170 0110170 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад         0,00          
  110170 Продукту         0,00          
  110170 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг шт Журнал реєстрації вхідної кореспонденції 330,00 412,00 82,00          
  110170 кількість прийнятих нормативно-правових актів  шт Журнал реєстрації розпоряджень, протоколи сесій 238,00 370,00 132,00          
  110170 Затрат         0,00          
  110170 Кількість штатних одиниць   Штатний розпис 14,00 14,00 0,00          
  110170 Ефективності         0,00          
  110170 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника   Журнал реєстрації вхідної кореспонденції 24,00 29,00 5,00          
  110170 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника шт Журнал реєстрації розпоряджень, протоколи сесій 17,00 26,00 9,00          
Завдання 2          
  110170 Продукту         0,00          
  110170 Обсяги споживання електроенергії кВт/год Звіти про споживання електроенергії, розрахунки до бюджетного запиту 40000,00 33568,00 -6432,00          
  110170 Затрат         0,00          
  110170 Обсяги видатків на оплату електроенергії тис. грн. Річний звіт Форма № 2м, розрахунки до бюджетного запиту 83,50 71,50 -12,00          
  110170 Площа приміщень, що опалюється кв.м. Технічна документація на адмінбудівлю 287,90 287,90 0,00          
  110170 Ефективності         0,00          
  110170 Середній обсяг соживання електроенергії  кВт/год на 1 кв.м. площі, що опалюється Розрахунки до кошторису та до бюджетного запиту 138,90 116,60 -22,30          
                                                                                                                                         
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис.грн.)          
                                                                                                                                         
Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Усього       0,00     0,00     0,00     0,00
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.          
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.          
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).          
           
                                                                                                                                         
Голова районної ради       Т. О. Верховська                  
                                            (підпис)     (ініціали та прізвище)                  
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
Начальник фінансово-бюджетного відділу       С. В. Носальський                  
                                            (підпис)     (ініціали та прізвище)