Інформація про механізми та процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації

Демократична модель державного управління передбачає активну участь громадян та груп інтересів у процесі прийняття рішень. Це вимагає наявності відповідних правових механізмів та процедур, які, з одного боку, дозволяють громадянам справляти вплив на процес прийняття рішень, а з іншого дають можливість швидко й ефективно ухвалювати ці рішення.
Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» надаю територіальним громадам право брати участь у процесі прийняття рішень та висловлювати позицію громадян. Це стає можливим завдяки запровадженню таких механізмів, як загальні збори громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання. Однак закон не визначив порядку реалізації цих прав, передбачивши, проте, що відповідні процедури будуть визначені в статутах територіальних громад або ж в окремих положеннях місцевих рад.
Формами безпосереднього здійснення місцевого самоврядування членами територіальної громади є:
–    місцевий референдум;
–    загальні збори громадян за місцем проживання;
–    місцеві ініціативи;
–    вибори сільського та селищного голови, депутатів районної ради;
–    громадські слухання;
–    індивідуальні та колективні звернення жителів району;
–    дорадче опитування громадян;
–    утворення органів самоорганізації населення;
–    інші не заборонені законодавством форми здійснення місцевого самоврядування.
 Перелік форм участі жителів району у здійсненні місцевого самоврядування не є вичерпним.
Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування.