Оприлюднення проектів регуляторних актів

Проект розпорядження
 
Про затвердження умов конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області
 
 
Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» (із змінами і доповненнями), постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (із змінами і доповненнями), від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», керуючись частиною другою статті 6, пунктом 8 статті 16, пунктом 2 статті 20, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою державного регулювання пасажирських перевезень, обмеження монополізму при наданні транспортних послуг, вибору на конкурентних засадах юридичних або фізичних осіб, які забезпечуватимуть потрібні обсяги та якість перевезень у Великолепетиському районі Херсонської області:
 
1. Затвердити Умови конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області, що додаються.
 
2. Відділу юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області забезпечити в установленому чинним законодавством порядку подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Херсонській області.
 
3. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області забезпечити офіційне оприлюднення цього розпорядження в засобах масової інформації після його реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Херсонській області.
 
4. Відділу економічного розвитку і торгівлі Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області підготувати відповідне оголошення про проведення конкурсу для розміщення в засобах масової інформації.
 
5. Це розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування.
 
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Трохименка О. В.
 
 
Голова районної
державної адміністрації
С. С. Кумановська
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
Державна регуляторна служба України,
рішення № 88-т від 31 травня 2016 року
 
Херсонське обласне територіальне відділення
Антимонопольного комітету України, лист
від 24 червня 2016 року № 5-3/950
 
 
 
 
                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Великолепетиської районної
державної адміністрації
Херсонської області
                         № _____
 
УМОВИ
конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області
 
І. Загальні положення
 
1. Ці Умови розроблено відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами та доповненнями), Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року № 285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (із змінами та доповненнями).
 
2. Організатором проведення конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області (далі - Конкурс) є Великолепетиська районна державна адміністрація Херсонської області (далі - Організатор).
 
3. Метою проведення конкурсу є створення конкурентного середовища, визначення на конкурсних засадах автомобільних перевізників, здатних забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах, дотримання вимог законодавства України на автомобільному транспорті.
 
4. Конкурс є відкритим для всіх автомобільних перевізників. Рішення щодо проведення Конкурсу приймає Організатор.
 
5. Терміни в цих Умовах вживаються у значенні, наведеному в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.
 
6. Ці Умови є обов’язковими для Організатора, членів конкурсного комітету та перевізників-претендентів.
 
II. Об’єкти конкурсу
 
1. Об’єктом конкурсу є маршрут або кілька маршрутів приміського автобусного сполучення загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області, перелік яких додається до цих Умов.
 
2. Об’єктами конкурсу можуть бути тільки маршрути із затвердженими паспортами.
 
ІІІ. Вимоги до претендентів
 
1. Структура парку автобусів для використання на маршрутах згідно  з  Порядком  визначення  класу  комфортності  автобусів, сфери  їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 12 квітня 2007 року № 285, зареєстрованого    в   Міністерстві   юстиції   України   14  травня 2007  року  за № 499/13766 (зі змінами та доповненнями), на приміських маршрутах включає:
 
автобуси категорій М2 та М3;
 
автобуси класів А, В, I, II, III.
 
2. Транспортні засоби, які пропонуються перевізником-претендентом для участі у конкурсі, повинні за технічними та екологічними показниками, пасажиромісткістю відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.
За технічними показниками транспортні засоби перевізники-претендента повинні відповідати вимогам, передбаченим галузевим стандартам ГСТУ 00017584.01527695.011-2001 «Засоби транспортні дорожні. Технічні вимоги до безпеки конструкції автобусів загального призначення, які знаходяться в експлуатації», або мати сертифікат відповідності чи свідоцтво про визнання на транспортні засоби загального призначення, конструкція яких за час експлуатації не зазнала змін.
 
3. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюються відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.
На кожному об'єкті конкурсу, який включає приміські автобусні маршрути загального користування, забезпечується робота не менш, як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями (вказаний спеціальний транспорт має виконувати не менше одного рейсу на кожному приміському маршруті в усі дні роботи транспорту).
 
4. Перевізники зобов’язані здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно з чинним законодавством України.
 
5. Для участі у конкурсі перевізник-претендент повинен мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень та достатню кількість резервних автобусів,  яка становить 10% для автобусів приміського сполучення.
Автотранспортні засоби, які перебувають у резерві перевізників-претендентів, повинні бути не нижчими за показниками категорії, класу, комфортності за основні автотранспортні засоби, що пропонуються для обслуговування маршруту.
 
ІV. Порядок підготовки та проведення конкурсу
 
1. Для підготовки та проведення конкурсу Організатор утворює конкурсний комітет з організації та проведення у Великолепетиському районі Херсонської області конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області (далі - конкурсний комітет).
 
2. Персональний склад конкурсного комітету затверджується окремим розпорядженням голови Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області, який призначає голову, заступника та секретаря.
 
3. Секретар конкурсного комітету призначається Організатором з числа представників Організатора і включається до складу конкурсного комітету без права голосу.
 
4. На транспортних засобах, що працюватимуть на приміських автобусних маршрутах загального користування встановлюється перевізником в термін, обумовлений договором про організацію перевезень пасажирів на  приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області GPS-система для здійснення контролю за дотриманням схем і графіків руху пасажирського транспорту.
Перевізники – претенденти мають забезпечити диспетчерський контроль та управління перевезеннями самостійно або із залученням підприємства автобусних станцій (за договором).
 
5. Відповідно до вимог статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» у разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відповідають цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, але відповідають вимогам безпеки, вони мають право подавати до  конкурсного  комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять  характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати  на даному маршруті, а також інвестиційний проект - зобов'язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті у термін до п'яти років.
У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають цим Умовам, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобов'язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам.
 
6. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про перевезення пасажирів на термін від 3 до 5 років, а у разі відсутності у переможця конкурсу автотранспортних засобів, що відповідають цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, але відповідають вимогам безпеки, Організатор укладає з ним договір на 1 рік.
 
 
Керівник апарату
Великолепетиської районної державної
адміністрації Херсонської області                                                 Л. В. Карпенко  
 
 
 
 
 
Додаток
до Умов конкурсу з
визначення пасажирських
автоперевізників на приміських
автобусних маршрутах
загального користування,
що не виходять за межі
території Великолепетиського
району Херсонської області
(пункт 1 розділу IІ)
 
Перелік
об’єктів конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних
маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району
 
 
об’єкта
конкурсу
Назва маршруту
рейсів
1.
Велика Лепетиха – Князе-Григорівка
 
3229/3230
3231/3232
2.
Велика Лепетиха – Мала Лепетиха
 
3229/3230
3237/3238
3.
Рубанівка – Велика Лепетиха
 
3239/3240
3241/3242
4.
Демидівка – Велика Лепетиха
3233/3234

 

 

Проект розпорядження

Про організацію проведення конкурсу з визначення робочого органу для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з підготовки та проведення районного конкурсу на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування

Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», керуючись статтею 6, статтею 13, пунктом 8 статті 16, пунктом 2 статті 20, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу:

1. Затвердити Умови конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області, що додаються.

2. Відділу юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області забезпечити в установленому чинним законодавством порядку подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Херсонській області.

3. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області забезпечити офіційне оприлюднення цього розпорядження в засобах масової інформації після його реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Херсонській області.

4. Відділу економічного розвитку і торгівлі Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області забезпечити підготовку, організацію та проведення конкурсу з визначення робочого органу.

5. Це розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Трохименка О. В.

 

Голова районної

державної адміністрації

С. С. Кумановська

 

ПОГОДЖЕНО:

Державна регуляторна служба України,

рішення № 85-т від 23 травня 2016 року

 

Херсонське обласне територіальне відділення

Антимонопольного комітету України, лист

від 24 червня 2016 року № 5-3/950

 

 

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Великолепетиської районної

державної адміністрації

Херсонської області

                         № _____

Умови

конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області

І. Загальна частина

1. Ці Умови розроблено відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081.

2. Метою проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області (далі – Конкурс) є визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), здатного забезпечити належну підготовку матеріалів для проведення конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області.

3. Організатором Конкурсу є Великолепетиська районна державна адміністрація Херсонської області (далі – Організатор).

4. На робочий орган покладаються функції з підготовки матеріалів щодо умов Конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями Конкурсу.

5. Терміни в цих Умовах вживаються у значеннях, наведених у законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

ІІ. Вимоги до претендентів

1. У Конкурсі беруть участь підприємства (організації), що мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень у відповідності до вимог статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт».

2. Не допускаються до участі в Конкурсі підприємства (організації), які надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов'язану з наданням послуг з перевезень, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

ІІІ. Порядок підготовки до проведення Конкурсу

1. Для підготовки та проведення Конкурсу утворюється конкурсний комітет, персональний склад якого затверджується Організатором.

2. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку Конкурсу у засобах масової інформації розміщується оголошення про проведення Конкурсу, яке повинно містити таку інформацію:

умови Конкурсу;

строк подачі та адреса, за якою подаються документи для участі у Конкурсі;

телефон для довідок;

місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету.

3. З метою участі у Конкурсі претендент подає секретарю конкурсного комітету у визначений в оголошенні термін такі документи:

заяву на участь у Конкурсі з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу, що додається;

копії документів, що підтверджують досвід роботи підприємства (організації) не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень;

копії документів, що підтверджують наявність у підприємства (організації) фахівців у галузі автомобільного транспорту, їх кваліфікацію та досвід роботи;

копії документів, що підтверджують наявність у підприємства матеріально-технічного забезпечення.

Копії документів повинні бути завірені підприємством (організацією) в установленому чинним законодавством України порядку.

4. Подані на Конкурс документи реєструються Організатором у журналі обліку вхідної кореспонденції. Документи, які надійшли до Організатора після встановленого строку, не приймаються.

5. Документи, подані не в повному обсязі не реєструються та повертаються претенденту на доопрацювання з відповідним обґрунтуванням. Всі зауваження та недоліки при подачі документів на участь у Конкурсі виправляються протягом трьох календарних днів та подаються повторно.

6. Конкурсний комітет вивчає, систематизує та аналізує всі документи, які надійшли від претендентів.

7. Конкурсний комітет складає списки претендентів.

ІV. Умови проведення конкурсу

1. Конкурсний комітет у визначений час запрошує претендентів та проводить конкурс. Документи кожного претендента розглядаються окремо.

2. Переможцем Конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає цим Умовам.

3. Рішення конкурсного комітету приймається на засіданні у присутності не менш двох третин його складу, у тому числі голови або його заступника, простою більшістю голосів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (або за його відсутності голос заступника голови конкурсного комітету).

4. Рішення конкурсного комітету оформляються протоколом, який підписують всі члени конкурсного комітету, що взяли участь у голосуванні.

5. Переможець Конкурсу оголошується на засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.

6. Організатор укладає з переможцем Конкурсу договір про виконання функцій робочого органу не більше ніж на три роки.

 7. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу Організатор повинен забезпечити проведення Конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення Конкурсу.

V. Розгляд спорів

1. У разі порушення цих Умов особи, право яких порушено, можуть звернутися з відповідною скаргою до Організатора. Скарга може бути подана не пізніше 30 днів після одержання копії рішення конкурсного комітету.

2. Організатор після одержання скарги перевіряє зазначені в ній факти. У разі виявлення порушень Організатор скасовує рішення конкурсного комітету. Відповідь скаржнику надається протягом 15 календарних днів з моменту одержання скарги.

3. Скарги, що надійшли з порушенням установленого терміну, не розглядаються.

4. Неврегульовані Організатором спори розв’язуються в установленому чинним законодавством України порядку.

 

Керівник апарату

Великолепетиської районної державної

адміністрації Херсонської області                                                 Л. В. Карпенко  

 

 

Додаток

до Умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області

(пункт 3 Розділу ІІІ)

 

ЗАЯВА

на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу

Претендент________________________________________________________

(повна назва підприємства, установи, організації)

Прошу допустити до участі у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функції робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області, приймання документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником - переможцем конкурсу.

Згоден узяти участь у конкурсі на умовах, запропонованих Великолепетиською районною державною адміністрацією Херсонської області.

 

М.П. 

 

«___» ________ 20_  року         _______________              ___________________

                                                            (підпис)                       (прізвище та ініціали)

 
 
ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 
Про затвердження умов конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області
  
З метою державного регулювання пасажирських перевезень, обмеження монополізму при наданні транспортних послуг, вибору на конкурентних засадах юридичних або фізичних осіб, які забезпечуватимуть потрібні обсяги та якість перевезень у Великолепетиському районі, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» (із змінами і доповненнями), постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (із змінами і доповненнями), від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», керуючись статтею 6, пунктом 5 частини першої статті 13, пунктом 8 статті 16, частиною першою статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Затвердити умови конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області, що додаються.
2. Відділу юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного управління юстиції Херсонської області.
3. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області забезпечити офіційне оприлюднення цього розпорядження в засобах масової інформації після його реєстрації в Головному управлінні юстиції Херсонської області.
4. Відділу економічного розвитку і торгівлі Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області підготувати відповідне оголошення про проведення конкурсу для розміщення в засобах масової інформації.
5. Це розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Трохименка О. В.
 
 
Голова районної
державної адміністрації
С. С. Кумановська
 
 
 
                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Великолепетиської районної
державної адміністрації
Херсонської області
                         № _____
 
УМОВИ
конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області
І. Загальні положення
1. Умови конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області розроблено відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами та доповненнями), Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року № 285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (із змінами та доповненнями), і визначають умови перевезень пасажирів.
2. Організатором проведення конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області (далі - Конкурс) є Великолепетиська районна державна адміністрація Херсонської області (далі - Організатор).
ІІ. Проведення конкурсу
1. Конкурс проводиться відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами та доповненнями), інших нормативних актів у сфері транспортного обслуговування.
2. Конкурс є відкритим для всіх претендентів. Рішення щодо проведення конкурсу приймає Організатор. Для підготовки та проведення конкурсу Організатор утворює конкурсний комітет з організації та проведення у Великолепетиському районі Херсонської області конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району (далі – конкурсний комітет). Склад конкурсного комітету затверджується окремим розпорядженням голови Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області.
3. Рішення про результати конкурсу приймається на закритому засіданні  конкурсного комітету в присутності не менш, як половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (або за його відсутності голос заступника голови конкурсного комітету).
4. Терміни в цих Умовах вживаються у значенні, наведеному в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.
5. Ці Умови є обов’язковими для членів конкурсного комітету та перевізників-претендентів.
6. Об’єкт конкурсу є приміські автобусні маршрути (сукупність оборотних рейсів) загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області, перелік яких додається.
7. Об’єктами конкурсу можуть бути тільки маршрути із затвердженими паспортами.
ІІІ. Вимоги до претендентів
1. Обґрунтована структура парку автобусів для участі у конкурсі, відповідає таким критеріям:
1) для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів, згідно Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року № 285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (із змінами та доповненнями), на приміських маршрутах – автобуси категорій М2 та М3. Клас автобусів – А, В, І, ІІ, ІІІ;
2) рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за технічним та екологічними показниками, пасажиромісткістю відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту;
3) на кожному об’єкті конкурсу, який включає приміські автобусні маршрути загального користування, забезпечується робота не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.
2. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюються відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.
3. Перевізники зобов’язані здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно з чинним законодавством України.
4. Для участі у конкурсі перевізник-претендент повинен мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень та достатню кількість резервних автобусів,  яка становить 10% для автобусів приміського сполучення.
Автотранспортні засоби, які перебувають у резерві перевізників-претендентів, повинні бути не нижчими за показниками категорії, класу, комфортності за основні автотранспортні засоби, що пропонуються для обслуговування маршруту.
5. Відповідно до вимог статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» у разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відповідають цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, але відповідають вимогам безпеки, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект-зобов'язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті у термін до п'яти років.
У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають цим Умовам, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобов'язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам.
IV. Укладення договору
1. Договір з переможцем конкурсу Організатор укладає на термін від трьох до п’яти років. Договір з переможцем конкурсу у разі відсутності в нього автобусів, що відповідають цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, але відповідають вимогам безпеки, Організатор укладає договір на один рік.
 
 
Керівник апарату
Великолепетиської районної державної
адміністрації Херсонської області                                Л. В. Карпенко  
 
 
 
Аналіз
регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області «Про затвердження умов конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області»
 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання, обґрунтування прийняття Проекту регуляторного акту.
Відповідно до статті 7 Закону України “Про автомобільний транспорт” забезпечення організації пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, покладено на районні державні адміністрації. На даний час діяльність суб'єктів на ринку пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування супроводжується необхідністю взаємодії із органами влади. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, вбачається у відсутності умов визначення перевізників, що мають право обслуговувати маршрути загального користування.
Серед проблемних питань також є доступність осіб з обмеженими фізичними можливостями до послуг громадського транспорту, забезпечення перевізниками вимог безпеки перевезень, державних соціальних нормативів, якісне надання послуг з перевезень.
Згідно зі статтею 43 Закону України «Про автомобільний транспорт» визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування здійснюється виключно на конкурсних засадах.
Відповідно до повноважень, наданих райдержадміністраціям, зокрема, статтями 7, 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» та постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування» Великоелпетиською районною державною адміністрацією розроблено проект розпорядження голови районної державної адміністрації «Про затвердження умов конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області», з метою забезпечення вибору на конкурсних засадах пасажирських автоперевізників, які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області, замовником перевезень на яких є районна державна адміністрація.
2. Цілі державного регулювання.
Метою проекту розпорядження є регулювання набуття права на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування шляхом конкурсу.
Так, ціллю державного регулювання є затвердження прозорих та чітких Умов конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області (далі – Умов), які забезпечать  відбір перевізників, що здійснюватимуть якісні та безпечні пасажирські перевезення на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Великолепетиського району Херсонської області, в тому числі безкоштовне перевезення осіб з обмеженими можливостями та інших пільгових категорій населення. Конкурсний відбір перевізників за чіткими та прозорими Умовами  зменшить  передумови для виникнення корупційних ризиків.
3. Альтернативні способи досягнення  зазначених цілей
Альтернативним способом  досягнення цілі є – не запроваджувати нове регулювання.
Дана альтернатива не відповідає вимогам чинного законодавства України та не задовольнить потреби населення у транспортних послугах.
Прийняття розпорядження голови районної державної адміністрації забезпечить розвиток здорової конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг та вибору на конкурсних засадах пасажирських перевізників, які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є районна державна адміністрація.
Обраний спосіб – прийняття даного розпорядження має наступні переваги: відповідає вимогам Закону України «Про автомобільний транспорт» і постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 та  забезпечить потреби населення в отриманні безпечних та якісних транспортних послуг.
4. Механізм і заходи для вирішення проблем.
Механізмом розв’язання проблеми є затвердження Умов, які передбачають обов’язкові та додаткові умови перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт».
Умовами передбачається визначити:
- структуру парку автобусів, що здійснюють перевезення на маршруті загального користування, виходячи з їх пасажиромісткості, класу, технічних та екологічних характеристик;
- соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування населення;
- використання  на  маршруті  автобусів,  пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, та кількість таких автобусів, та інші необхідні положення.
Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечило можливість подання зауважень та пропозицій від громадськості.
Після затвердження в установленому порядку цей регуляторний акт буде оприлюднено в районній газеті, що забезпечить доведення цього акту до широких кіл суб'єктів господарювання та громадськості.
З метою визначення на конкурсних умовах підприємства (організації), для перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, утворюється конкурсний комітет з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування які не виходять за межі території Великолепетиського району.
Переможці конкурсу залучатимуться на договірних засадах для перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах  загального користування, що не виходять за межі району.
5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Затвердження розпорядженням прозорих та передбачуваних Умов та переліку об’єктів конкурсу, досягатимуться встановлені цілі, а саме, відбір на конкурсних засадах перевізників, що забезпечуватимуть якісні та безпечні перевезення населення, в тому числі осіб з обмеженими можливостями.
У зв’язку з тим, що майже усі передбачені регуляторним актом процедури базуються на вимогах чинного законодавства у сфері автоперевезень, виконання вимог регуляторного акту забезпечуватиметься виконанням відповідних нормативних актів.
До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акта, можна віднести:
1) зміна законодавства у сфері пасажирських перевезень;
2) зміна вимог до перевізників, що надають послуги з перевезення пасажирів;
3) зміна кон’юнктури ринку перевезень.
Внесення змін до вищезазначених зовнішніх факторів може привести до необхідності зміни або відміни Умов конкурсу. Негативного впливу цього фактору на дію регуляторного акту не очікується.
Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблялась, оскільки настання будь-яких негативних наслідків за результатами введення в дію положень акта не прогнозується.
Застосування суб’єктами господарювання регуляторного акта в практичній діяльності створить рівні умови для отримання суб’єктами господарювання права на участь у конкурсі з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області, стимулюватиме розвиток конкуренції, створить прозорий механізм діяльності органів виконавчої влади.
Буде запроваджено постійний моніторинг щодо їх оцінки, за результатами якого до запропонованого регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни для усунення негативного впливу зазначених зовнішніх чинників.
Прийняття запропонованого нормативно-правового акта підвищить поінформованість перевізників щодо умов проведення конкурсу на здійснення перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, а також вимог до претендентів на участь у конкурсі.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта.
У  результаті  прийняття  регуляторного  акта очікуються такі позитивні фактори, як: 
- розвиток здорової конкуренції;
- підвищення якості послуг з перевезення;
- обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг;
- підвищення безпеки пасажирських перевезень;
- вибір на конкурсних засадах пасажирських перевізників, які спроможні забезпечувати належну якість перевезення пасажирів;
- дотримання перевізником умов договору на перевезення пасажирів.
Запропонований акт стосується інтересів держави, суб'єктів господарювання, населення.
Очікувані результати від прийняття регуляторного акта:
 
Вигоди
Витрати
Суб’єкти підприємництва, які здійснюють організацію пасажирських перевезень:
- створення додаткових робочих місць;
- доступність до участі в конкурсі на прозорих , рівних умовах усіх суб’єктів підприємницької діяльності;
- можливість отримання прибутків після отримання права надавати послуги з організації конкурсів на перевезення пасажирів
- час та кошти на підготовку документів для участі в конкурсі
Органи влади:
- створення нових робочих місць;
- розвиток здорової конкуренції між авто перевізниками в сфері перевезення пасажирів автобусним транспортом;
- обмеження монополізму на ринку пасажирських перевізників, які спроможні забезпечувати належну якість перевезення пасажирів;
- додаткові надходження до державного та місцевих бюджетів;
 - виконання вимог  чинного законодавства в сфері автомобільного транспорту
- на оприлюднення регуляторного акту та документів до нього
- прозорість проведення конкурсу та  належна якість обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах, які не виходять за межі району.
 
Населення
- Отримання стабільних та якісних  послуг з пасажироперевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах району;
- забезпечення гарантування права на перевезення пасажирів з обмеженими можливостями та інших пільгових категорій населення.
Відсутні
Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть можливість на прозорих та чітко визначених умовах взяти участь у конкурсі з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області, та відповідає вимогам чинного законодавства України.
7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта
Акт набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації відповідно до вимог чинного законодавства України.
Запропонований регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акта, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
8. Показники результативності регуляторного акта.
З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначено наступні основні показники результативності:
1) кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, в тому числі суб'єкти, які взяли участь у конкурсі та переможці конкурсу;
2) розмір надходжень до місцевого бюджету від господарської діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з перевезенням пасажирів або наданням транспортних послуг;
3) рівень поінформованості юридичних осіб з основних положень акта;
4) кількість укладених та розірваних договорів з автоперевізниками;
5) кількість отриманих скарг на роботу перевізників;
6) кількість автобусів, залучених до перевезення пасажирів на маршрутах;
7) обсяг перевезених пасажирів на автотранспорті;
8) кількість перевезень пасажирів пільгових категорій;
9) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта.
Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта - високий: проект розміщено на офіційному веб-сайті Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області в розділі «Регуляторна політика», підрозділ «Оприлюднення проектів регуляторних актів», повідомлення про оприлюднення проекту у підрозділі «повідомлення про оприлюднення». Після прийняття проекту розпорядження буде опубліковано в установленому законодавством порядку.
9. Відстеження результативності регуляторного акта.
Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися відділом економічного розвитку і торгівлі Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області.
Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акту. Для відстеження результативності регуляторного акта будуть використовуватись статистичні дані за результатами проведення конкурсу  та моніторингу діяльності підприємств та соціологічні дані отримані шляхом аналізу зауважень та пропозицій від зацікавлених підприємств, організацій, органів місцевого самоврядування, населення – споживачів послуг а також вивчення громадської думки шляхом опитування або анкетування зазначених груп.
Повторне відстеження буде здійснено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.
Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження відповідно до вимог ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 
 
Перший заступник голови Великолепетиської районної
державної адміністрації Херсонської області                                 О. В. Трохименко
 
 
 
ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 
Про організацію проведення конкурсу з визначення робочого органу для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з підготовки та проведення районного конкурсу на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування
 
Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», з метою визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу, керуючись статтею 6, пунктом 2 статті 20, пунктом 1 частини першої статті 39, статтею 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Затвердити Умови конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області, що додаються.
2. Відділу юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного управління юстиції Херсонської області.
3. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області забезпечити офіційне оприлюднення цього розпорядження в засобах масової інформації після його реєстрації в Головному управлінні юстиції Херсонської області.
4. Відділу економічного розвитку і торгівлі Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області забезпечити підготовку, організацію та проведення конкурсу з визначення робочого органу.
5. Це розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Трохименка О. В.
 
 
Голова районної
державної адміністрації
С. С. Кумановська
 
 
Перший заступник голови Великолепетиської районної державної адміністрації  Херсонської області
 
 
 
         О. В. Трохименко
 
 
 
                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Великолепетиської районної
державної адміністрації
Херсонської області
                         № _____
 
 
Умови
конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області
 
І. Загальна частина
1. Умови конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області (далі – Умови) розроблено відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081.
2. Метою проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області (далі – Конкурс) є визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), здатного забезпечити належну підготовку матеріалів для проведення конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області.
3. Організатором Конкурсу є Великолепетиська районна державна адміністрація Херсонської області (далі – Організатор).
4. На робочий орган покладаються функції з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу.
5. Терміни в цих Умовах вживаються у значеннях, наведених у законодавстві у сфері автомобільного транспорту.
ІІ. Вимоги до претендентів
1. У Конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), що мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень у відповідності до вимог статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт».
2. Не допускаються до участі в Конкурсі підприємства (організації), які надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов'язану з наданням послуг з перевезень, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.
ІІІ. Порядок підготовки до проведення Конкурсу
1. Для підготовки та проведення Конкурсу утворюється конкурсний комітет, персональний склад якого затверджується Організатором.
2. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку Конкурсу у засобах масової інформації розміщується оголошення про проведення Конкурсу, яке повинно містити таку інформацію: умови Конкурсу; предмет конкурсу; строк подачі та адреса, за якою подаються документи для участі у Конкурсі; телефон для довідок; місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету.
3. З метою участі у Конкурсі претендент подає секретарю конкурсного комітету у визначений в оголошенні термін такі документи:
заяву на участь у Конкурсі з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу (що додається);
копії документів, що підтверджують досвід роботи підприємства (організації) не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень;
копії документів, що підтверджують наявність у підприємства (організації) фахівців у галузі автомобільного транспорту, їх кваліфікацію та досвід роботи;
копії документів, що підтверджують наявність у підприємства матеріально-технічного забезпечення.
Копії документів повинні бути завірені підприємством (організацією) в установленому чинним законодавством України порядку.
4. Подані на Конкурс документи реєструються Організатором у журналі обліку вхідної кореспонденції. Документи, які надійшли до Організатора після встановленого терміну, не приймаються.
5. Документи, подані в не повному обсязі не реєструються та повертаються претенденту на доопрацювання з відповідним обґрунтуванням. Всі зауваження та недоліки при подачі документів на участь у Конкурсі виправляються протягом трьох календарних днів та подаються повторно.
6. Конкурсний комітет вивчає, систематизує та аналізує всі документи, які надійшли від претендентів.
7. Конкурсний комітет складає списки претендентів.
ІV. Умови проведення конкурсу
1. Конкурсний Комітет, у визначений час, запрошує претендентів та проводить конкурс. Документи кожного претендента розглядаються окремо.
2. Основні критерії відбору переможця:
1) найбільший досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень (не менше трьох років);
2) найбільший рівень кваліфікації фахівців з питань організації пасажирських перевезень;
3) наявні матеріальні ресурси та технології для забезпечення проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників;
4) кількість кваліфікованих фахівців з питань організації перевезень.
3. Рішення конкурсного комітету приймається на засіданні у присутності не менш, як половини його складу, у тому числі голови або його заступника, простою більшістю голосів.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (або за його відсутності голос заступника голови конкурсного комітету).
4. Рішення конкурсного комітету у 10-денний термін оформляються протоколом, який підписують всі члени конкурсного комітету, що взяли участь у голосуванні.
5. Переможець Конкурсу оголошується на засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.
6. Організатор укладає з переможцем Конкурсу договір про виконання функцій робочого органу терміном не більше ніж на три роки.
Строк дії договору встановлюється за домовленістю між Організатором та робочим органом, але не більш як на три роки.
7. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу Організатор повинен забезпечити проведення Конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення Конкурсу.
V. Розгляд спорів
1. У разі порушення цих Умов особи, право яких порушено, можуть звернутися з відповідною скаргою до Організатора. Скарга може бути подана не пізніше 30 днів після одержання копії рішення конкурсного комітету.
2. Організатор після одержання скарги перевіряє зазначені в ній факти. У разі виявлення порушень Організатор скасовує рішення конкурсного комітету. Відповідь скаржнику надається протягом 15 календарних днів з моменту одержання скарги.
3. Скарги, що надійшли з порушенням установленого терміну, не розглядаються.
4. Неврегульовані Організатором спори розв’язуються в установленому чинним законодавством України порядку.
 
 
Керівник апарату
Великолепетиської районної державної
адміністрації Херсонської області                                                       Л. В. Карпенко  
 
Перший заступник голови
Великолепетиської районної державної
адміністрації  Херсонської області
 
 
 
О. В. Трохименко 
 
 
 
Додаток
до Умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області
(пункт 3 Розділу ІІІ)
 
ЗАЯВА
на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території
 Великолепетиського району Херсонської області
 
Претендент_____________________________________________________________ (повна назва підприємства, установи, організації)
Прошу допустити до участі у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функції робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області, приймання документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником - переможцем конкурсу.
Згоден узяти участь у конкурсі на умовах, запропонованих Великолепетиською районною державною адміністрацією Херсонської області.
М.П. 
 
«___» ________ 20_  року         _______________              ___________________
                                                            (підпис)                                  (прізвище та ініціали)
 
 
 
АНАЛІЗ
регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області «Про організацію проведення конкурсу з визначення робочого органу для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з підготовки та проведення районного конкурсу на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування»
 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання, обґрунтування прийняття Проекту регуляторного акту.
Необхідність розроблення діючого регуляторного акта зумовлена тим, що з 5 січня 2013 року набули чинності  зміни до Закону України «Про автомобільний транспорт».
Статтею 7 вищезазначеного Закону передбачено, що:
1) організація пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району покладається на районні державні адміністрації;
Згідно зі статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт»,
органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування на конкурсних умовах за договором залучають підприємство (організацію) для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань постійно діючого конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району Порядком передбачено, що визначення робочого органу здійснюється виключно на конкурсних засадах, що умови конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських  автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району (далі – конкурс з перевезення пасажирів), має визначати та затверджувати організатор перевезень.
В районній державній адміністрації відсутній документ нормативно-правового характеру, який регулює умови визначення на конкурсних умовах робочого органу – підприємства (організації) для виконання функцій забезпечення роботи постійно діючого конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Великолепетиського району Херсонської області.
Враховуючи, що відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» на робочий орган покладаються функції з підготовки: матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території районів, проектів договорів з переможцями конкурсу з перевезення пасажирів, паспортів автобусних маршрутів; аналізу одержаних від перевізників-претендентів конкурсних пропозицій та їх оцінки, з огляду на те, що така робота потребує фахівців, керуючись пунктом 14 Порядку, залучаючи робочий орган на конкурсних засадах ,організатор забезпечує належний рівень підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів.
2. Цілі державного регулювання.
Необхідність розроблення проекту розпорядження голови Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області полягає у забезпеченні виконання вимог діючого законодавства в частині підготовки матеріалів до засідання конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, проведенням конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу.
Метою державного регулювання є забезпечення якісної підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, зменшення передумов для корупційних, зменшення обсягів роботи органів державної виконавчої влади в частині опрацювання скарг від населення на роботу автотранспорту.
З цією метою пропонується затвердити умови конкурсу з визначення підприємства (організації), для здійснення функцій робочого органу (далі – Умови конкурсу) при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району
3. Альтернативні способи досягнення  зазначених цілей.
Альтернативним способом досягнення цілі є – не запроваджувати нове регулювання.
У цьому випадку з причини не затвердження Умов конкурсу, не буде запроваджено конкурсних засад при визначенні підприємства (організації), що здійснюватиме функції робочого органу, що може вплинути на зниження якості підготовки матеріалів до засідань конкурсного комітету та, в свою чергу, ускладнить прийняття об’єктивних рішень конкурсним комітетом при визначенні перевізників-переможців.
Обраний спосіб – прийняття даного розпорядження має наступні переваги: розв’язує існуючу проблему та забезпечить якісну підготовку матеріалів до засідань конкурсного комітету. Наступний спосіб відповідає вимогам Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081.
4. Механізм і заходи для вирішення проблем.
З метою визначення на конкурсних умовах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, утворено комітет з визначення робочого органу, розроблено умови проведення конкурсу на визначення підприємства (організації), для  здійснення функцій робочого органу по проведенню засідань конкурсного комітету по  перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, форми заявки щодо участі у конкурсі, а також критерії відбору підприємства (організації), що буде здійснювати функції робочого органу.
5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Проектом розпорядження передбачається затвердити Умови конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області у спосіб передбачений  постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» із змінам та доповненнями. Визначені цілі, а саме, якісна підготовка та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, зменшення передумов для корупційних дій, зменшення обсягів роботи органів державної виконавчої влади в частині відпрацювання скарг від населення на роботу автотранспорту, досягатимуться за рахунок встановлення прозорих та передбачуваних умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Великолепетиського району Херсонської області Передбачається високий рівень виконання вимог регуляторного акту з боку відповідних підрозділів та посадових осіб райдержадміністрації, контролюючих органів на автотранспорті, громадських організацій при організації проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Великолепетиського району Херсонської області. У зв’язку з тим, що майже усі передбачені регуляторним актом процедури базуються на вимогах чинного законодавства у сфері автоперевезень, виконання вимог регуляторного акту забезпечуватиметься виконанням відповідних нормативних актів.
До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акта, можна віднести:
1) зміна законодавства у сфері пасажирських перевезень;
2) зміна вимог до перевізників, що надають послуги з перевезення пасажирів;
3) зміна кон’юнктури ринку перевезень.
Внесення змін до вищезазначених зовнішніх факторів може привести до необхідності зміни або відміни Умов конкурсу. Негативного впливу цього фактору на дію регуляторного акту не очікується.
Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблялась, оскільки настання будь-яких негативних наслідків за результатами введення в дію положень акта не прогнозується.
Застосування суб’єктами господарювання регуляторного акта в практичній діяльності створить рівні умови для отримання суб’єктами господарювання права на участь у конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, стимулюватиме розвиток конкуренції, створить прозорий механізм діяльності органів виконавчої влади.
Буде запроваджено постійний моніторинг щодо їх оцінки, за результатами якого до запропонованого регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни для усунення негативного впливу зазначених зовнішніх чинників.
Прийняття запропонованого нормативно-правового акта підвищить поінформованість перевізників щодо умов проведення конкурсу на здійснення перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, а також вимог до претендентів на участь у конкурсі.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта.
Прийняття розпорядження голови Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області дозволить забезпечити на належному рівні роботу конкурсного комітету по визначенню робочого органу (підприємства, організації) та роботу конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування.
Очікувані результати від прийняття регуляторного акта:
Вигоди
Витрати
Суб’єкти підприємництва, які здійснюють організацію пасажирських перевезень
- можливість одержання додаткових видів робіт
- час та кошти на підготовку документів для участі в конкурсі
- збільшення прибутків після отримання права надавати послуги з організації конкурсів на перевезення пасажирів
 
Органи влади
- створення нових робочих місць
- на оприлюднення регуляторного акта
- встановлення відповідності чинному законодавству на теперішній час
 
- прозорість та доступність до участі в економічній конкуренції усіх суб'єктів підприємницької діяльності
 
Населення
- отримання якісних послуг з пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах району
- відсутні
7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта
Акт набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації відповідно до вимог чинного законодавства України.
Запропонований регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акта, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
8. Показники результативності регуляторного акта.
Впровадження даного регуляторного акта дозволить виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» щодо якісної підготовки матеріалів для проведення конкурсу, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником — переможцем конкурсу.
З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначено наступні основні показники результативності:
1) кількість суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з організацією пасажирських перевезень, в тому числі кількість претендентів, що подали документи на конкурс;
2) розмір надходжень до місцевого бюджету від господарської діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з перевезенням пасажирів або наданням транспортних послуг;
3) розмір коштів і часу, що витрачається суб'єктами господарювання, пов'язаних із виконанням вимог цього регуляторного акта;
4) рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб;
5) кількість скарг стосовно порушень під час роботи конкурсного комітету;
6) кількість скарг від населення з надання неякісних послуг перевізниками з пасажироперевезень населенню району.
Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта - високий: проект розміщено на офіційному веб-сайті Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області в розділі «Регуляторна політика», підрозділ «Оприлюднення проектів регуляторних актів», повідомлення про оприлюднення проекту у підрозділі «повідомлення про оприлюднення». Після прийняття проекту розпорядження буде опубліковано в установленому законодавством порядку.
9. Відстеження результативності регуляторного акта.
Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися відділом економічного розвитку і торгівлі Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області.
Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акту. Для відстеження результативності регуляторного акта будуть використовуватись статистичні дані за результатами проведення конкурсу  та моніторингу діяльності підприємств та соціологічні дані отримані шляхом аналізу зауважень та пропозицій від зацікавлених підприємств, організацій, органів місцевого самоврядування, населення – споживачів послуг а також вивчення громадської думки шляхом опитування або анкетування зазначених груп.
Повторне відстеження буде здійснено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.
Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження відповідно до вимог ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 
 
Заступник голови Великолепетиської районної
державної адміністрації
Херсонської області                                      О. В. Трохименко

 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
ПРОЕКТ
     
 
 
№ 125
 
 
 
Про затвердження переліку
адміністративних послуг,
які надаються через Центр
надання адміністративних
послуг Великолепетиської
районної державної адміністрації
Херсонської області
 
З метою впорядкування надання адміністративних послуг Центром надання адміністративних послуг Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області, відповідно до частин шостої та сьомої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», керуючись статтями 6, 13, пунктом 1 статті 25, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
 
 1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області (додається).
 
2.      Структурним підрозділам Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області, Великолепетиським районним службам, територіальним органам міністерств, відомств району Херсонської області, які є суб’єктами надання адміністративних послуг, наведених у затвердженому цим розпорядженням переліку, забезпечити взаємодію з Центром надання адміністративних послуг Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області (далі - Центр) для належної організації надання адміністративних послуг через Центр, у тому числі здійснення адміністратором Центру прийому заяв суб’єктів звернень, видачі їм оформлених результатів надання адміністративних послуг або рішень про відмову в їх наданні.
 
3.      Сектору з надання адміністративних послуг відділу економічного розвитку і торгівлі Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області після набуття чинності Закону України «Про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання» привести це розпорядження у відповідність до вимог цього закону.
 
4.      Розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації, але не раніше офіційного опублікування, крім пунктів 45, 46, затвердженого ним переліку, які набирають чинності з 01 вересня 2014 року, пунктів 1-8, 11-21, 24-30, які набирають чинності з 01 жовтня 2014 року, і пунктів 9, 10, 22, 23, 31-44, які набирають чинності з 01 січня 2015 року.
 
5.      Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області Трохименка О. В.
 
 
Голова Великолепетиської районної
державної адміністрації
Херсонської області                                                                                З. І. Тичківський
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови   
районної державної адміністрації 
 
 
 
Перелік
 адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг
Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області
 
 з/п
І. Перелік адміністративних послуг
без урахування документів дозвільного характеру
 
 
1.
 Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем
2.
Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
3.
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи
4.
Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття
5.
Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
6.
Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них
7.
Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення
8.
Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням
9.
 Реєстрація громадського об’єднання
10.
Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання
11.
 Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту
12.
 Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання
13.
 Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання
14.
Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення
15.
Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання
16.
Державна реєстрація: 
права власності на нерухоме майно, інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)
17.
Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
18.
Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)
19.
Оформлення та видача проїзного документа дитини
20.
Оформлення та видача паспорта громадянина України
21.
Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого
22.
Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку
23.
 Реєстрація місця проживання особи
24.
Зняття з реєстрації місця проживання особи
25.
Реєстрація місця перебування особи
26.
Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи
27.
Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру
28.
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку
29.
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу
30.
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу
31.
Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу
32.
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу
33.
Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу
34.
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:
 
1) витягу з Державного земельного кадастру про:
землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
обмеження у використанні земель
земельну ділянку
2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації
35.
Видача довідки про: 
1) наявність та розмір земельної частки (паю)
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)
36.
 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою
37.
Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-зем)
38.
Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
39.
Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів
40.
Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
41.
Видача будівельного паспорта
42.
Надання  містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на переобладнання (реконструкцію) об’єкта містобудування
43.
Надання висновку щодо проекту землеустрою
44.
Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для підприємницької діяльності
45.
Здійснення видачі пенсійного посвідчення
46.
Здійснення видачі свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
47.
Надання довідки з управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації про середню врожайність та стан посівів сільськогосподарських культур
 
 
ІІ.  Перелік документів дозвільного характеру, видача, переоформлення, видача дублікатів, копій, анулювання за заявою суб’єкта господарювання яких належать до адміністративних послуг
 
1.
Видача висновку державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі
2.
Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення
3.
Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
4.
Видача дозволу на спеціальне водокористування
5.
Видача експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі
6.
Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів
7.
Видача декларації про початок виконання будівельних робіт
8.
Видача декларації про готовність об'єкта до експлуатації
9.
Видача спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток)
10.
Видача дозволу на розміщення відходів/ліміту на утворення та розміщення відходів на наступний рік
 
 
Керівник апарату
районної державної адміністрації                                                       Л. В. Карпенко
 
 
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
ПРОЕКТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до Регламенту центру надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області від 15 квітня 2014 року       № 125 зареєстрованого, від              25 квітня 2014 року № 4/174

 

 

 

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги» та вдосконалення системи надання адміністративних послуг, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 серпня 2013 року № 501 «Про реалізацію в області державної політики з питань надання адміністративних послуг», керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої, статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
 
1. Внести зміни до Регламенту центру надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області від 15 квітня 2014 року № 125, зареєстрованого від 25 квітня 2014 року № 4/174, виклавши його в новій редакції.
 
2. Цей регламент набирає чинності з моменту його опублікування.
 
3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
 
 
Голова
Великолепетиської районної державної адміністрації
Херсонської області
 
З. І. Тичківський
                                                               
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної
державної адміністрації
 
 
РЕГЛАМЕНТ
 
центру надання адміністративних послуг
при Великолепетиській районній державній адміністрації

 
І. Загальна частина
 
1. Регламент центру надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації (далі - Регламент) встановлює порядок організації діяльності центру надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації (далі - Центр), порядок дій адміністратора центру та його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
 
2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про адміністративні послуги".
 
3. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:
верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;
рівності перед законом;
відкритості та прозорості;
доступності інформації про надання адміністративних послуг;
оперативності та своєчасності;
захищеності персональних даних;
раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
неупередженості й справедливості суб'єктів надання адміністративних послуг та працівників Центру;
доступності та зручності організації надання послуг для суб'єктів звернень.
Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про Центр, регламентом центру та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують надання адміністративних послуг.
 
ІІ. Робота та розташування Центру
 
1. Центр надання адміністративних послуг розташований за адресою: 74502, Херсонська область, Великолепетиський район, смт Велика Лепетиха, вул. Щорса, буд. 3. На вході до приміщення розміщується інформаційна вивіска з найменуванням  Центру та графіком його роботи.
 
2. Графік прийому суб’єктів звернень у Центрі: понеділок, середа, п’ятниця, субота з 8-00 години до 15-00 години. Центр два дні на тиждень: вівторок та четвер здійснює прийом суб’єктів звернень з 8-00 години до 20-00 години. Центр працює без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. За рішенням голови Великолепетиської районної державної адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.
 
3. Вхід до Центру облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
 
4. На прилеглій до Центру території передбачено місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.
 
5. Приміщення обладнано інформаційними стендами, на яких розміщується інформація, зокрема, про:
найменування Центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронну пошту;
графік роботи Центру (прийомні дні та години, вихідні дні);
перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;
строки надання адміністративних послуг;
бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;
платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;
прізвище, ім’я, по-батькові керівника Центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;
положення про Центр;
Регламент Центру.
 
6. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці.
 
7. Адміністративні послуги в переліку групуються за суб’єктами надання адміністративних послуг.
 
8. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.
 
9. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечено вільний доступ до інформації шляхом розміщення інформаційних листів на стендах.
 
10. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у Центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо цими суб’єктами.
 
ІІІ. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг
 
1. Великолепетиська районна державна адміністрація, а також адміністратор Центру може вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).
 
2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це Великолепетиську районну державну адміністрацію, а також керівника Центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.
 
ІV. Інформаційне забезпечення Центру
 
1. Великолепетиська районна державна адміністрація створює та забезпечує роботу окремого розділу на своєму веб-сайті, де розміщується інформація про місце розташування Центру та інша корисна для суб’єктів звернення інформація.
 
2. Інформація, яка розміщується в приміщенні Центру та на веб-сайті, повинна бути актуальною і повною, зручною для пошуку та копіювання.
 
3. Суб’єктам звернення, які звернулися до Центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг Центром у спосіб, аналогічний способу звернення.
 
 
V. Прийняття заяви та інших документів у Центрі
 
1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в Центрі.
 
2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.
 
3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центрі особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.
 
4. У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.
 
5. Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.
 
6. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.
 
7. Адміністратор Центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.
 
8. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) адміністратора Центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи.
 
9. Адміністратор Центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.
 
10. Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.
 
11. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор Центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.
 
12. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор Центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.
 
13. Інформацію про вчинені дії адміністратор Центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.
 
VІ. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)
 
1. Після вчинення дій, передбачених пунктами 1-13 розділу V цього Регламенту, адміністратор Центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.
 
2. Передача справ у паперовій формі від Центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку, визначеному органом, що утворив Центр, але не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.
 
3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по-батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.
 
4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністратором Центру.
 
5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:
 
своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;
надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду справи.
 
6. У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор Центру невідкладно інформує про це керівника Центру.
 
VІІ. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення
 
1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до Центру, про що зазначається в листі про проходження справи.
 
2. Адміністратор Центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.
 
3. Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.
 
4. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в Центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в Центрі, а потім передається для архівного зберігання.
 
5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор Центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.
 
6. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені органом, що утворив Центр, зберігається у Центрі.
 
7. Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.
 
 
Керівник апарату районної         державної адміністрації
 
Л. В. Карпенко
 
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
ПРОЕКТ

Про затвердження регламенту центру
надання адміністративних послуг при
Великолепетиській районній державній адміністрації

  

З метою якісного і своєчасного виконання Закону України «Про адміністративні послуги» та вдосконалення системи надання адміністративних послуг, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 серпня 2013 року № 501 «Про реалізацію в області державної політики з питань надання адміністративних послуг», керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити регламент центру надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації, що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації  Трохименка О. В.


 
Голова районної
державної адміністрації                                            О. В. Скопіч
 

 

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

 

____________ № _______

 

РЕГЛАМЕНТ 
центру надання адміністративних послуг
при Великолепетиській районній державній адміністрації

 

Загальна частина

1. Регламент центру надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації (далі - Регламент) встановлює порядок організації діяльності центру надання адміністративних послуг (далі - центр) у смт Велика Лепетиха, порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. У цьому регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про адміністративні послуги”.

3. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

- верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

- рівності перед законом;

- відкритості та прозорості;

- доступності інформації про надання адміністративних послуг;

- оперативності та своєчасності;

- захищеності персональних даних;

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- неупередженості й справедливості суб'єктів надання адміністративних послуг та працівників центру;

- доступності та зручності організації надання послуг для суб'єктів звернень.

Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр, регламентом центру та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують надання адміністративних послуг.

 

Приміщення, в якому розміщується ЦНАП

Центр знаходиться за адресою: Херсонська область, Великолепетиський район,
смт Великака Лепетиха, вул. Щорса, 3.

На вході до приміщення розміщується інформаційна вивіска з найменуванням  центру та графіком його роботи.

Графік прийому суб’єктів звернень у центрі: понеділок, середа, п’ятниця, субота з 8-00 години до 15-00 години. Центр два дні на тиждень: вівторок та четвер, здійснює прийом суб’єктів звернень з 8-00 години до 20-00 години. Центр працює без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. За рішенням голови районної державної адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

 

Вхід до центру облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На прилеглій до центру території передбачено місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.

Приміщення обладнано інформаційними стендами, на яких розміщується інформація, зокрема, про:

- найменування центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронну пошту;

- графік роботи центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

- перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

- строки надання адміністративних послуг;

- бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

- платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

- прізвище, ім’я, по-батькові керівника центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

- положення про центр;

- регламент центру.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці.

Адміністративні послуги в переліку групуються за суб’єктами надання адміністративних послуг.

Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечено вільний доступ до інформації шляхом розміщення інформаційних листів на стендах.

На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

 
Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

Районна державна адміністрація, а також керівник центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це районну державну адміністрацію, а також керівника центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

 

 Інформаційне забезпечення центру

Районна державна адміністрація створює та забезпечує роботу окремого розділу на своєму веб-сайті, де розміщується інформація про місце розташування центру та інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

Інформація, яка розміщується в приміщенні центру та на веб-сайті, повинна бути актуальною і повною, зручною для пошуку та копіювання.

Суб’єктам звернення, які звернулися до центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

 

 

Керування чергою в центрі

Центр здійснює керування чергою, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

 

Прийняття заяви та інших документів у центрі

1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в центрі.

2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центрі особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

4. У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

5. Адміністратор центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

6. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

7. Адміністратор центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

8. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи.

9. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

10. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

11. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.

12. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

13. Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

 Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

Після вчинення дій, передбачених пунктами 1-13 цього регламенту, адміністратор центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

Передача справ у паперовій формі від центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку, визначеному органом, що утворив центр, але не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по-батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника центру.

Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;
надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор центру невідкладно інформує про це керівника центру.

 

Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до центру, про що зазначається в листі про проходження справи.

Адміністратор центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.
Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання.

У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратор і керівник центру.

Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені органом, що утворив центр, зберігається у центрі.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації

 

Л. В. Карпенко
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту розпорядження голови Великолепетиської районної державної адміністрації «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації»

 
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.

         Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатися до різних адміністративних органів, у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. Іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.
Необхідність прийняття розпорядження голови Великолепетиської районної державної адміністрації «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації» дасть змогу визначити порядок організації роботи центру, порядок дій адміністраторів центру, забезпечити організаційне поєднання в одному приміщенні дозвільного центру, адміністративних органів, їх посадових і службових осіб, адміністратора, з метою дотримання та реалізації принципів «організаційної єдності», «єдиного вікна» при організації надання встановленого переліку адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.


 2. Цілі регулювання

Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.
 Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Великолепетиському районі шляхом створення та функціонування центру надання адміністративних послуг.

Прийняття акту чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників центру надання адміністративних послуг – адміністратора, державного адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг, а саме:

- забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністратором, державним адміністратором;

- забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

- надасть можливість отримати фахові консультації від експертів – консультантів адміністративних органів – суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні центру надання адміністративних послуг у визначений графіком їх роботи час;

- виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

- запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання;

- удосконалить взаємодію виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної єдності».

Ціль прийняття акту полягає у врегулюванні нормативно-правової бази регуляторного акту – розпорядження голови районної державної адміністрації від
11 листопада 2013 року № 328 «Про центр надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації», усуненні проблемних питань, які виникають при застосуванні норм законодавства з питань надання адміністративних послуг  на практиці.

 
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, оскільки на районному рівні відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників центру надання адміністративних послуг – адміністратора, державного адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг.

Розробка та прийняття відповідного нормативного акту на вищому рівні. Таке регулювання буде недосконалим, оскільки Примірний регламент не завжди враховує всі зміни в законодавстві; кожен район необхідно розглядати окремо, враховуючи його специфіку.

На підставі вищевикладеного можна стверджувати, що від такої альтернативи необхідно відмовитися.

 
4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Проектом цього регуляторного акту передбачено затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації, яким визначається порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг, порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодія із суб’єктами надання адміністративних послуг. Також передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

- забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг;

- визначення конкретних завдань та обов’язків адміністратора та суб’єктів надання адміністративних послуг центру надання адміністративних послуг.

Реалізація такого регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії в одному приміщені:  адміністративних органів та їх посадових і службових осіб, адміністратора, при організації надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Таким чином, дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм взаємодії адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації.

 
5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза -  нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності центру надання адміністративних послуг, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог
регуляторного акту.

Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

 Нагляд та контроль за додержанням вимог акту.

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись районною державною адміністрацією шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

Звіти по відстеженням даного регуляторного акту будуть надаватися до спеціально уповноваженого органу та опублікуватися у засобах масової інформації.

 
6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат.
 

 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

 • відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;
 • дотримання принципу організаційної єдності;
 • раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;
 • мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;
 • вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;
 • мінімізація корупційної складової;
 • оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;
 • налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАП, адміністративних органів та суб'єктів звернень;
 • формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

На утримання центру надання адміністративних послуг.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

 • доступність та зручність;
 • належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);
 • чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;
 • отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності;
 • мінімізація часу на очікування в черзі;
 • мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;
 • можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;
 • контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;
 • отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;
 • вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;
 • визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;
 • наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;
 • доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

У суб’єктів господарювання  додаткові витрати не очікуються

Сфера інтересів громадян

 • доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи ЦНАП);
 • належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);
 • чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;
 • отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна»;
 • мінімізація часу на очікування в черзі;
 • мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;
 • можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;
 • контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;
 • отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;
 • вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;
 • визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;
 • наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;
 • доступ суб'єктів звернень до інформації     про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Додаткові витрати не очікуються.
 

 
7.Запропонований строк дії регуляторного акту.

Даний проект регуляторного акту – розпорядження голови районної державної адміністрації «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогоднішній день не є реальними. Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

 
 

8. Визначення показників результативності регуляторного акту.

У результаті впровадження регуляторного акту буде досліджуватися та вивчатися:

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг у розрізі суб'єктів господарювання та фізичних осіб;

- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у центрі надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації;

- розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акту;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту;

- кількість наданих адміністративних послуг;

- середній термін розгляду звернення;

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.


 9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного центру, даних суб’єктів надання адміністративних послуг, та соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.

Базове відстеження регуляторного акту здійснюватиметься у межах строків, встановлених статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

 
 

Керівник апарату

районної державної адміністрації

 

Л. В. Карпенко
 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу підготовлений:

адміністратором центру надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній

державній адміністрації

 

 

 

 

 

 

Н. Л. Ящик

"___"________________20__ р.

 

 

 

 

 

 


 

 

Аналіз

регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Великолепетиської районної державної адміністрації «Про  затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг
при Великолепетиській районній державній адміністрації»

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.

Проект регуляторного акта розроблено на виконання частини шостої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», якою передбачено, що перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг затверджує орган, що прийняв рішення про його утворення.

На сьогодні не існує чіткої законодавчої бази щодо визначення переліку адміністративних послуг, які надаються виключно через  центр надання адміністративних послуг.  З прийняттям даного регуляторного акта буде забезпечено надання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна».

 

2. Визначення цілей державного регулювання.

Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Прийняття даного розпорядження забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністратором.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

Перший спосіб – це прийняття даного акта, яким  пропонується   затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Великолепетиській  районній державній адміністрації.  Це дозволить належним чином організувати надання адміністративних послуг суб’єктам господарювання та мешканцям району,  запобігти проявам корупції при їх наданні та забезпечить  прозорість їх надання.

В якості альтернативи до запропонованого регуляторного акту можна розглянути й інше вирішення даного питання, а саме: його неприйняття, що призведе до  порушення вимог частини шостої  статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги».

Позиція щодо відмови регулювання цієї проблеми закріплює систему надання адміністративних послуг окремо суб’єктами надання адміністративних послуг, створює ризики проявам корупції, а тому є неприйнятною.

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Проектом цього регуляторного акту передбачено затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг
при Великолепетиській районній державній адміністрації.

Після набуття чинності законом про перелік адміністративних послуг та ухвалення постанов Кабінету Міністрів України про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг, передбачено приведення  даного розпорядження у відповідність до вимог чинного законодавства. 

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

 Впровадження в дію проекту розпорядження дозволить досягнути встановлених цілей за рахунок:

– реалізації державної політики в сфері надання адміністративних послуг;

–  оперативності та своєчасності надання адміністративних послуг;

–  неупередженості та справедливості в наданні адміністративних послуг;

–   доступності та зручності для суб’єктів звернення .

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

Запропонований акт стосується інтересів держави, суб’єктів господарювання, населення. 

Очікувані результати впровадження регуляторного акта полягатимуть у наступному.

                                                                    ТАБЛИЦЯ

                                                       очікуваних вигод та витрат

 

 ВИГОДИ

ВИТРАТИ

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

Надання адміністративних послуг у відповідності з вимогами Закону України «Про адміністративні послуги». Впорядкування та подальший розвиток системи надання адміністративних послуг на чітко визначених правових засадах.

Реалізація проекту не потребує додаткових витрат. Забезпечення надання адміністративних послуг, які надаються центром надання адміністративних послуг при Великолепетиській  районній державній адміністрації передбачається в межах видатків на утримання районної державної адміністрації, як  органу що прийняв рішення про його утворення.

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

Створення зручних та доступних умов отримання адміністративних послуг. Забезпечення потреби суб’єктів звернення в отриманні адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна»; захист прав та інтересів суб’єктів звернення, оперативність та доступність .

Витрати відсутні.

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Передбачається, що видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності буде здійснюватися у встановленому законодавством порядку у дозвільному центрі, який є складовою частиною центру надання адміністративних послуг при Великолепетиській  районній державній адміністрації.

Витрати відсутні.

 

7. Запропонований строк дії регуляторного акта.

Акт набирає чинності з дня реєстрації, але не раніше дня   його опублікування в засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

Даний проект регуляторного акту – розпорядження голови районної державної адміністрації «Про  затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальними. Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

- кількість адміністративних органів, які за принципом «єдиного вікна» надають адміністративні послуги у центрі надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації;

- розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта;

- кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб на яких буде поширюватися дія акта (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг);

- розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

- кількість наданих адміністративних послуг;

- середній термін розгляду звернення;

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись згідно із вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Базове відстеження регуляторного акту здійснюватиметься у межах строків, встановлених статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Результативність відстежуватиметься шляхом проведення моніторингу задоволеності суб’єктів отримання адміністративних послуг (фізичних та юридичних осіб) якістю отриманих послуг та аналізу ступеня досягнення цілей державного регулювання.

Для відстеження використовуватимуться статистичний метод оцінювання та соціологічні дані суб’єктів отримання адміністративних послуг (юридичних осіб та фізичних осіб).

Повторне відстеження  здійснюватиметься через 1 рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом  опитування у порівнянні із базовим відстеженням.

Періодичні відстеження проводяться один раз на три роки починаючи з моменту набрання чинності цього розпорядження.

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації

 

Л. В. Карпенко
 

Аналіз регуляторного впливу підготовлений:

адміністратором центру надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній

державній адміністрації

 

 

 

 

 

 

Н. Л. Ящик

"___"________________20__ р.

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації

 

 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від
09 серпня 2013 року № 501 «Про реалізацію в області державної політики з питань надання адміністративних послуг» та з метою якісного і своєчасного виконання Закону України від 06 вересня 2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги», керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації (додається).

2. Центру надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації після набуття чинності законодавства про перелік адміністративних послуг та ухвалення постанов Кабінету Міністрів України про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг, привести це розпорядження у відповідність до вимог чинного законодавства.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 16 вересня 2013 року № 249 "Про затвердження переліку адміністративних послуг, які планується надавати через центр надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації."

4. Контроль за повнотою надання адміністративних послуг покласти на керівників – суб’єктів надання адміністративних послуг.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого  заступника голови районної державної адміністрації Трохименко О. В.

6. Розпорядження набуває чинності з дня офіційного його опублікування.

 

 

Голова районної

державної адміністрації

 

О. В. Скопіч

 

 

Додаток

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

_________ № _______

Перелік адміністративних послуг,

які надаються через центр надання адміністративних послуг при

Великолепетиській районній державній адміністрації

№ з/п

Назва адміністративної послуги

(суб’єкт надання адміністративної послуги)

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

1

Призначення допомоги при народженні дитини в разі її влаштування до дитячого закладу (будинку дитини) на повне державне утримання.

2

Призначення допомоги при усиновленні дитини.

3

Призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

4

Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати – героїня”.

5

Призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

6

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

7

Призначення щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним.

8

Призначення щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом I групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку.

9

Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам.

10

Призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

11

Призначення допомоги на дітей одиноким матерям

12

Призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

13

Призначення допомоги при народженні дитини.

14

Здійснення видачі довідки про отримання (неотримання) допомоги.

15

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги.

16

Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого.

17

Оформлення і видача посвідчення особам, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам».

18

Повідомна реєстрація колективного договору.

19

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

20

Призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

21

Призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам.

22

Встановлення статусу учасника війни.

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

1

Надання довідки з управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації про середню врожайність та стан посівів сільськогосподарських культу.

 

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

1

Надання путівок на оздоровлення дітей пільгових категорій.

Відділ містобудування, архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій  районної державної адміністрації

1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки на переобладнання (реконструкцію) об’єкта містобудування.

2

Паспорт прив’язки тимчасової споруди для підприємницької діяльності.

3

Висновок щодо проекту землеустрою

4

Будівельний паспорт

Відділ Держземагентства у Великолепетиському районі Херсонської області

1

Державна реєстрація земельної ділянки

2

Державна реєстрація обмежень у використанні земель

3

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про: землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць; обмеження у використанні земель; земельну ділянку

4

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі: витягів з Державного земельного кадастру про: землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць; обмеження у використанні земель; земельну ділянку; довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території); викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру.

5

Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про: нормативно-грошову оцінку земель та земельних ділянок; земельні угіддя; частини земельної ділянки, на які поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки; координати поворотних точок меж об’єктів кадастру; бонітування ґрунтів.

6

Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення.

7

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.

8

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

9

Надання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-зем).

10

 

(Продовження додатка)

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

11

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до - них нормативно-правовими актами.

12

Видача витягу з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

13

Видача витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки.

14

Видача витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту.

15

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення.

Дозвільний центр Великолепетиської районної державної адміністрації

1

Декларація про готовність об'єкта до експлуатації

2

Декларація про початок виконання будівельних робіт

3

Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі

4

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючого об’єкта

5

Погодження дорожнього перевезення небезпечного вантажу

6

Погодження клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді в разі використання поверхневих вод

Управління Пенсійного фонду України в Великолепетиському районі Херсонської

1

Зі здійснення видачі пенсійного посвідчення

2

Зі здійснення видачі свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Державний реєстратор Реєстраційної служби Великолепетиського районного управління юстиції Херсонської області

1

Надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб

2

Надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб

3

Надання довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб

4

Видача дубліката оригіналу установчих документів юридичної особи та змін до них

5

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що не пов'язані зі змінами в установчих документах

6

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

7

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному  державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

8

Державна реєстрація фізичної особи – підприємця

9

Державна реєстрація юридичної особи

Великолепетиська районна служба УДМС України в Херсонській області

1

Оформлення паспорта громадянина України вперше

2

Оформлення паспорта громадянина України замість втраченого, пошкодженого, зміна прізвища

3

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні 25-ти та 45-ти річного віку

4

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

5

Оформлення проїзного документу дитини для виїзду за кордон

6

Здійснення реєстрації місця проживання

7

Зняття з реєстрації місця проживання

8

Здійснення реєстрації місця перебування

9

Зняття з реєстрації місця перебування

Загальна кількість адміністративних послуг - 70

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                       Л. В. Карпенко

 

 

 

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
 
 
№ 
 
 
 
 
 
Про центр надання
адміністративних послуг
 
 
 
 
 
 
 
З метою якісного і своєчасного виконання Закону України «Про адміністративні послуги» та вдосконалення системи надання адміністративних послуг, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 серпня 2013 року № 501 «Про реалізацію в області державної політики з питань надання адміністративних послуг»,  керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Утворити центр надання адміністративних послуг (далі – центр) при Великолепетиській районній державній адміністрації, як постійно діючий робочий орган.
2. Затвердити Положення про центр надання адміністративних послуг Великолепетикої районної державної адміністрації (додається).
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Трохименка О. В.
 
 
Голова районної
державної адміністрації
О. В. Скопіч
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
_______________ № _______
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Центр надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації
 
1. Центр надання адміністративних послуг (далі - Центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації та є постійно діючим робочим органом.
 
2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається головою районної державної адміністрації.
 
3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, положенням про центр.
 
4. Основними завданнями центру є:
 
1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
 
2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
 
3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
 
5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
 
Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається головою районної державної адміністрації.
 
Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається головою районною державною адміністрацією та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
6. У Центрі за рішенням голови районної державної адміністрації також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації, при якій утворено такий Центр.
 
7. Складовою частиною Центру є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.
 
8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.
 
9. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.
 
10. Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою районної державної адміністрації, що прийняв рішення про утворення Центру.
 
11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по-батькові та найменування Центру.
 
12. Основними завданнями адміністратора є:
 
1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
 
2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
 
3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
 
4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
 
5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
 
6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.
 
13. Адміністратор має право:
 
1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
 
2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
 
3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
 
4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;
 
5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.
 
14. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення його діяльності у структурі Великолепетиської районної державної адміністрації утворюється відповідний структурний підрозділ, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру.
 
Центр очолює керівник структурного підрозділу, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.
 
15. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:
 
1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;
 
2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;
 
3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
 
4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
 
5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;
 
6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
 
7) може здійснювати функції адміністратора;
 
8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.
 
16. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.
 
17. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за рішенням голови районної державної адміністрації можуть утворюватися територіальні підрозділи Центру, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається головою Великолепетиською районною державною адміністрацією.
 
18. Графік прийому суб’єктів звернень у Центрі: понеділок, середа, п’ятниця, субота з 8-00 години до 15-00 години. Центр два дні на тиждень: вівторок та четвер, здійснює прийом суб’єктів звернень з 8-00 години до 20-00 години. Центр працює без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. За рішенням голови районної державної адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.
 
19. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.
 
                                                          
Керівник апарату
районної державної адміністрації
 
Л. В. Карпенко
 
 
 
                                                                        
Проект підготовлений:
відділом економічного розвитку і
торгівлі районної державної адміністрації
Начальник відділу                                                                               
 
Л. М. Баєва
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту розпорядження голови Великолепетиської районної державної адміністрації «Про центр надання адміністративних послуг»
 
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.
Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.
Необхідність прийняття розпорядження голови Великолепетиської районної державної адміністрації “Про центр надання адміністративних послуг” дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг у Великолепетиському районі:
 - відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;
 - представники органів, які надають адміністративні послуги, розміщені в різних приміщеннях;
 - у більшості представників органів, які надають адміністративні послуги, існують обмежені дні та години прийому;
 - необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги, для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги;
 - одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;
 - наявність різноманітних баз даних виконавчих органів ради, не пов’язаних між собою, що зумовлює необхідність збору суб’єктом звернення підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;
 - відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги, щодо надання адміністративних послуг;
 - постійні зміни порядку надання адміністративних послуг;
 - ставлення посадових осіб до одержувача адміністративних послуг як до прохача, орієнтація не на сприяння в задоволенні запиту особи, а на формальне дотримання правил.
2. Цілі регулювання
Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.
Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги у Великолепетиському районі шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг.
Прийняття цього акту чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру надання адміністративних послуг – державного адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг:
- забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому державним адміністратором.
- забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;
- надасть можливість отримати фахові консультації від експертів – консультантів адміністративних органів – суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні Центру надання адміністративних послуг у визначений графіком їх роботи час;
- виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;
- запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання;
- удосконалить взаємодію виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної єдності».
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.
Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:
У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як на районному рівні відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру надання адміністративних послуг – державного адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг.
Від такої альтернативи необхідно відмовитись.
Розробка та прийняття відповідного нормативного акту на вищому рівні. Таке регулювання буде недосконалим, оскільки Типове положення не завжди враховує всі зміни в законодавстві; кожен район необхідно розглядати окремо, враховуючи його специфіку.
На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що від такої альтернативи необхідно відмовитися.
4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.
Проектом цього регуляторного акту передбачено затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації, яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання:
- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;
- забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
- завдання та обов’язки адміністратора та суб’єктів надання адміністративних послуг Центру надання адміністративних послуг.
Реалізація такого регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії в одному приміщені: адміністративних органів та їх посадових і службових осіб, адміністратора, державного адміністратора, при організації надання адміністративних послуг через державного адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
Таким чином, дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм взаємодії державного адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг Великолепетиського району.
5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.
Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.
На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза - нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.
Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності Центру надання адміністративних послуг, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.
Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.
Впровадження вимог цього регуляторного акту не потребує додаткових витрат з бюджету. Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.
Нагляд та контроль за додержанням вимог акта.
Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись районною державною адміністрацією шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.
Звіти по відстеженням даного регуляторного акту будуть надаватись до спеціально уповноваженого органу та публікуватись в засобах масової інформації.
6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат
Вигоди
Витрати
Сфера інтересів держави
відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;
дотримання принципу організаційної єдності;
раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;
мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;
вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;
мінімізація корупційної складової;
оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;
налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАП, адміністративних органів та суб'єктів звернень;
формування в суспільстві позитивного іміджу влади.
На утримання Центру надання адміністративних послуг.
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
доступність та зручність;
належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);
чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;
отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності;
мінімізація часу на очікування в черзі;
мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;
можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;
контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.
отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;
вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;
визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;
наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;
доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.
У суб’єктів господарювання додаткові витрати не очікуються
Сфера інтересів громадян
доступність та зручність (місце розташування, режим роботи ЦНАП);
належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);
чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;
отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна»;
мінімізація часу на очікування в черзі;
мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;
можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;
контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.
отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;
вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;
визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;
наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;
доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.
Додаткові витрати не очікуються.
 
Порівнявши вигоди та витрати, що виникають внаслідок впровадження регуляторного акта, маємо позитивний соціально-економічний ефект та робимо висновок про доцільність впровадження проекту розпорядження.
7.Запропонований строк дії регуляторного акта.
  Даний проект регуляторного акту – розпорядження голови районної державної адміністрації «Про центр надання адміністративних послуг» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальними. Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.
8. Визначення показників результативності регуляторного акта.
  У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:
  - кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації;
  - розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта;
  - кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб на яких буде поширюватися дія акта (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг);
  - розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;
  - рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;
  - кількість наданих адміністративних послуг;
  - середній термін розгляду звернення;
  - кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.
З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного Центру, даних Державної податкової інспекції, районного відділу статистики, та соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.
Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом обробки результатів.
Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.
Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.
 
 
Керівник апарату
районної державної адміністрації                                                                   Л. В. Карпенко
 
 
Аналіз регуляторного впливу підготовлений:
відділом економічного розвитку і
торгівлі районної державної адміністрації
Начальник відділу                                                                                         Л. М. Баєва