ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ суб’єктів владних повноважень

Відповідно до  статті 23  Закону України «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Запитувач має право оскаржувати:
  1. Відмову в задоволенні запиту на інформацію;
  2. Відстрочку задоволення запиту на інформацію;
  3. Ненадання відповіді на запит на інформацію;
  4. Надання недостовірної або неповної інформації;
  5. Несвоєчасне надання інформації;
  6. Невиконання розпорядником обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 ЗУ « Про доступ до публічної  інформації»
  7. Інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.