Перелік лікувальних закладів району:


 
 
Робота центру первинної медичко-санітарної допомоги полягає в забезпеченні населення доступною, безперервною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою.
Первинна медико-санітарна допомога – це медична допомога, що надається в амбулаторних умовах або за місцем проживання пацієнта лікарем загальної практики-сімейним лікарем і передбачає:
  • надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактики;
  • направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому спеціалізованої або високо спеціалізованої медичної допомоги;
  • надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який потребує екстреної, спеціалізованої або високо спеціалізованої медичної допомоги.
Очолює центр первинної медико-санітарної допомоги головний лікар Шевель Тетяна Михайлівна  (тел. 2-20-84).
Вакантні посади Центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД):
  • Малолепетиська лікарська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини (далі ЛА ЗПСМ) (лікар ЗПСМ) – 1 посада;
  • Миколаївська ЛА ЗПСМ (завідувач) – 1 посада;
Великолепетиська ЛА ЗПСМ (лікар ЗПСМ, лікар-педіатр) – 2 посади.
 
 
Закон України «Про екстрену медичну допомогу» від 02 жовтня 2012 року №5403-VI  визначає організаційно-правові засади забезпечення громадян України та інших осіб, які перебувають на її території, екстреною медичною допомогою, у тому числі пд. час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, та засади створення, функціонування і розвитку системи екстреної  медичної допомоги.
Відповідно до додатку Постанови КМУ від 21 листопада 2012 року №1119 «Критерії розподілу звернень залежно від стану пацієнта на екстрені та неекстрені»:
1. До категорії екстрених належать звернення стосовно пацієнта, який перебуває у невідкладному стані, що:
а) супроводжуються:
- знепритомленням;
- судомами;
- раптовими розладами дихання;
- раптовим болем у ділянці серця;
- блювотою кров’ю;
- гострим болем у черевній порожнині;
- зовнішньою кровотечею;
- ознаками гострих інфекційних захворювань;
- гострими психічними розладами, що загрожують життю і здоров’ю пацієнта та/або інших осіб;
б) зумовлені:
- усіма видами травм (поранення, переломи, вивихи, опіки, важкі забої, травми голови);
- ураження електричним струмом, блискавкою, тепловими ударами, переохолодженням, асфіксією усіх видів (утоплення, потрапляння сторонніх предметів у дихальні шляхи);
- ушкодження різної етіології під час надзвичайних ситуацій (ДТП, аварії на виробництві, стихійні лиха, тощо);
- отруєннями, укусами тварин, змій, павуків та комах, тощо;
- порушенням нормального перебігу вагітності (передчасні пологи, кровотеча, тощо).
2. До категорії неекстрених належать звернення стосовно пацієнта, який перебуває у невідкладному стані, що:
а) супроводжуються:
- раптовим підвищенням температури тіла з кашлем, нежиттю, болем у горлі;
- головним болем, запамороченням, слабкістю;
- болем у попереку, суглобах (радикуліт, остеохондроз, артрит, артроз, тощо);
- підвищення артеріального тиску;
- больовим синдромом у онкологічних хворих;
- алкогольним, наркотичним, токсичним абстинентним синдромом;
б) зумовлений:
- загостренням хронічних захворювань у пацієнтів, які перебувають під наглядом сімейного або дільничного лікаря з приводу гіпертонічної хвороби, виразки шлунку та 12-ти палої кишки, хронічного запалення печінки, жовчного міхура, кишківника, хвороби нирок, суглобів, тощо.
3. Диспетчер оперативно-диспетчерської служби Центру Екстреної Медичної Допомоги перенаправляє звернення, що належить до категорії неекстрених, до відповідного закладу охорони здоров`я Первинної Медико-санітарної Допомоги у порядку, затвердженим МОЗ, а у разі відсутності такої можливості — направляє до пацієнта бригаду Екстреної (швидкої) медичної допомоги, що не виконує екстрені виклики, протягом 1 години з моменту отримання звернення.
Відповідно до Рішення XX сесії шостого скликання Херсонської обласної ради від 14.12.2012 року №649 «про організацію системи екстреної медичної допомоги в Херсонській області» вирішили вважати за доцільне утворення системи екстреної медичної допомоги в Херсонській області шляхом визначення закладів охорони здоров`я, що входять до системи екстреної медичної допомоги в Херсонській області
Підстава:Закон України «Про екстрену медичну допомогу» вступив в силу 01 січня 2013 року.
 

 

1. Дочірнє підприємство «Лікарняна аптека» комунального підприємства  «Великолепетиська центральна районна лікарня» Великолепетиської районної ради Херсонської області,  є закладом охорони здоров’я з основними функціями забезпечення населення, лікувально-профілактичних установ, інших підприємств і організацій лікарськими засобами та виробами медичного призначення, що належить до  комунальної власності територіальної громади Великолепетиського району в особі Великолепетиської районної ради.

Засновником ДП  «Лікарняна аптека»  є комунальне підприємство «Великолепетиська центральна районна лікарня» Великолепетиської районної ради Херсонської області (надалі Засновник).

2. ДП  «Лікарняна аптека»  є єдиним господарським комплексом, до складу якого входять аптечні заклади,  їй підпорядковані, які знаходяться на її балансі, як відокремлені структурні підрозділи.

3. ДП   «Лікарняна аптека»  у своїй діяльності керується Конституцією України, «Основами законодавства України про охорону здоров′я», Законами України «Про лікарські засоби», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист прав споживачів», Господарським Кодексом України та іншими законодавчо-нормативними актами України, наказами Міністерства охорони здоров’я, наказами та розпорядженнями уповноваженого органу Засновника, розпорядженнями голови районної ради та районної державної адміністрації, рішеннями  районної ради, цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами, які стосуються діяльності ДП   «Лікарняна аптека».

4. ДП  «Лікарняна аптека»  є юридичною особою, самостійним господарюючим суб’єктом, діє на умовах повного госпрозрахунку та самоокупності.  Має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням  та кодом, штампи, фірмові бланки, інші реквізити, право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем в судах. Несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов’язань перед партнерами та Державою.

5. Повна назва: Дочірнє підприємство  «Лікарняна аптека»  комунального підприємства «Великолепетиська центральна районна лікарня» Великолепетиської районної ради Херсонської області.

Скорочена назва: ДП   «Лікарняна аптека »  КП “Великолепетиська ЦРЛ".

Юридична адреса: 74502, Україна, Херсонська область, смт Велика Лепетиха,  вул. Островського, 11а.

6. ДП  «Лікарняна аптека»  заснована з метою позитивного, ефективного зміцнення матеріально-технічної бази засновника, створення нових робочих місць,  розвитку  трудової ініціативи, раціональному використанні прибутку.

7. ДП  «Лікарняна аптека»  утворена з пріоритетною метою забезпечення населення,  лікувально-профілактичних установ, підприємств та організацій всіх видів та форм власності лікарськими засобами і виробами медичного призначення шляхом роздрібної та оптової торгівлі.

8. Предметом діяльності ДП   «Лікарняна аптека»  є:

- закупівля, зберігання та реалізація оптом і в роздріб лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, що не суперечить чинному законодавству;

- закупівля, належне зберігання та реалізація оптом і в роздріб предметів санітарії, особистої гігієни та предметів догляду за хворими, інших товарів медичного призначення вітчизняного та іноземного виробництва;

- закупівля, зберігання та реалізація медичних апаратів, приладів, устаткування вітчизняного та іноземного виробництва;

- закупівля, зберігання та реалізація лікувальних мінеральних вод;

- здійснення діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів  в порядку, передбаченому чинним законодавством;

- виготовлення (в умовах аптеки) та реалізація лікарських форм та виробів медичного призначення;

- закупівля, зберігання та реалізація  продуктів дитячого харчування вітчизняного та іноземного виробництва;

- закупівля, зберігання та реалізація косметичних засобів, мила і парфумів;

- забезпечення підвідомчої аптечної мережі лікарськими засобами і виробами медичного призначення для їх подальшої реалізації, устаткуванням, обладнанням та іншим майном відповідно до існуючих нормативів;

- інша виробнича, комерційна та посередницька діяльність ДП  «Лікарняна аптека»  і не заборонена чинним законодавством України.

9. ДП  «Лікарняна аптека»  здійснює  адміністративне і організаційно-методичне керівництво діяльністю аптечних закладів структурної аптечної мережі.

10.  ДП  «Лікарняна аптека»   в установленому чинним законодавством України порядку отримує дозвіл (ліцензію) на здійснення відповідних видів діяльності.

11. Здійснюючи свою діяльність ДП   «Лікарняна  аптека»   забезпечує:

- підтримання обов′язкового асортименту лікарських засобів та виробів медичного призначення;

- відповідність виробничих приміщень встановленим нормативним документам щодо виготовлення, зберігання і реалізації лікарських засобів та  охорони праці;

- зберігання лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту у відповідності до вимог діючих нормативних та законодавчих актів;

- постійний, позитивний розвиток матеріально-технічної бази ДП  «Лікарняна аптека»  та відокремлених її структурних підрозділів, оснащення сучасним обладнанням, аптечними приладами (апаратами) відповідно до встановлених нормативів;

- обов′язкову наявність нормативно-інформаційних матеріалів та довідкової літератури.

12. Для досягнення  мети та у відповідності до предмету своєї діяльності ДП  «Лікарняна  аптека»  має право:

- бути учасником і виступати (за погодженням із Засновником) засновником будь-яких асоціацій, інших добровільних господарських об′єднань, діяльність яких відповідає інтересам, меті та предмету діяльності ДП  «Лікарняна аптека»  і не суперечить чинному законодавству;

- створювати, за погодженням із Засновником,  на території району філії аптек, аптечних пунктів, відкривати кіоски, які є відокремленими структурними підрозділами ДП  «Лікарняна аптека»  без права юридичної особи та діють у відповідності з положенням про них, затвердженими завідуючим ДП  «Лікарняна аптека».