ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Урядом вжито заходів для забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. Постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 754 внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України № 505 і № 509.
Цим документом передбачено:
врегулювання питання виплати грошової допомоги особам з інвалідністю  І групи та особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії, не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, АТ „Укрпошта” з доставкою за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб;
надання права на отримання грошової допомоги особам, які досягли пенсійного віку, та особам, які досягли 18-річного віку та продовжують навчання за денною формою в закладах освіти до досягнення 23-річного віку;
зняття обмеження загального розміру грошової допомоги, що виплачується на сім’ю, до складу якої входять двоє і більше осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю).
Реалізація акта дасть можливість посилити соціальний захист внутрішньо переміщених осіб та забезпечити адресність надання грошової допомоги.