Повідомлення

Повідомлення
про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації «Детальний план території з урахуванням розміщення електростанції з використанням енергії сонця на земельних ділянках Рубанівської сільської ради Великолепетиського району Херсонської області в межах населеного пункту»
Рубанівська сільська рада запрошує представників громадськості до участі в громадських слуханнях щодо розгляду проекту «Детального план території для розміщення  електростанції з використанням енергії сонця на земельних ділянках Рубанівської сільської ради Великолепетиського району Херсонської області в межах населеного пункту».
1. Мета, склад та зміст детального плану території
Метою розроблення детального плану території є визначення функціонального призначення (із зміною цільового призначення) земельної ділянки в межах населеного пункту з метою розміщення сонячної електростанції. На основі аналізу сформованої містобудівної ситуації та наявної містобудівної  документації проектом передбачається: визначити відповідність земельної ділянки для запланованої діяльності; оцінити ступінь впливу проектованого об'єкта на використання суміжних  земельних ділянок; уточнити параметри існуючих споруд та прилеглих до них територій; визначити межі зон екологічного та техногенного впливу проектованого  об'єкта; обґрунтувати можливість розміщення об'єкта в межах позначеної території в умовах сформованої містобудівної ситуації.
До складу проекту детального платну території входять пояснювальна записка та графічні матеріали.
Пояснювальна записка визначає: підстави для розробки детального плану території; природні, соціально-економічні і містобудівні умови; природні умови, характеристики рельєфу ділянки; соціально-економічні і містобудівні умови; оцінку існуючої ситуації; розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структуру забудови, яка пропонується; пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності; переважні, супутні та допустимі види використання території, містобудівні умови та обмеження; основні принципи планування і забудови території, формування архітектурної композиції; питання житлового фонду та розселення, системи обслуговування населення, розміщення основних об’єктів обслуговування, транспорту і вулично-дорожньої мережі, організації руху транспорту і пішоходів, розміщення автостоянок, інженерного забезпечення, інженерної підготовки та інженерного захисту території, благоустрою території, містобудівних заходів щодо поліпшення стану навколишнього середовища; основні техніко-економічні показники; перелік вихідних даних.
До графічних матеріалів входять: Загальні дані; Загальний вигляд 1, 2, 3; Схема розташування території у планувальній структурі Рубанівської сільської ради М 1:25000; Схема розташування території у планувальній структурі розселення М 1:10000; Опорний план. План існуючого використання території. Схема планувальних обмежень М 1: 2000; Проектний план М1:2000; Схема інженерної підготовки та вертикального планування            М 1:2000.
 
2. Основні техніко-економічні показники, що відображають зміст детального плану території:
Земельні ділянки для відведення під розміщення фотогальванічної електростанції орієнтовною площею до 22 га
Площа забудови (адміністративно-побутова споруда, навіс, інвенторні станції, КТП, РП-10 кВ – 320,0 кв.м.
Площа дорожнього покриття – 13120,0 кв.м
Площа озеленення – 11 560,0 кв.м.
Проектна потужність ФЕС – до 12 МВт
Поле для розміщення сонячних модулів – 19,0 га.
Коефіцієнт використання (забудови) території – 86,0%
 
3. Відомості про замовника та розробника детального плану території та підстави розроблення:
Проект детального плану території розроблений на підставі розпорядження Рубанівської сільської ради Великолепетиського району Херсонської області № 84 від 31.03.2016р. «Про розроблення детального плану території з урахуванням розміщення енергогенеруючого об’єкта: електростанції з використанням енергії сонця на території с. Рубанівка Великолепетиського району Херсонської області (в межах населеного пункту)».
 
Замовником розроблення детального плану території є Рубанівська сільська рада.
Розробником детального плану території є ФОП Черненко Сергія Олександрович (м. Херсон).
Фінансування робіт по розробленню детального плану території проводиться за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕНДЖИ ТАТАРБУНАРИ» м. Київ» (ідентифікаційний код 39794565, місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А, офіс 177).
4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території:
З проектом детального плану території можна ознайомитись з 10.06.2016р. по 10.07.2016р. у приміщенні Рубанівської сільської ради за адресою: Рубанівська сільська рада Великолепетиського району Херсонської області. 4, кабінет  сільського голови, у робочі години з 08:00 до 17:00, а також на офіційному веб-сайті Великолепетиської районної державної адміністрації (http://lepetykha-rda.gov.ua/rubanivska-silska-rada-velikolepetiskogo-rayonu-hersonskoyi-oblasti ). За вказаною адресою та у визначений термін приймаються пропозиції громадян до проекту детального плану території, подані у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом. Пропозиції повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.
5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій.
Сільський голова Карп Ігор Григорович
6. Заплановані інформаційні заходи.
Інформаційні заходи щодо ознайомлення громадськості із проектом  детального плану території заплановані у вигляді експонування матеріалів та схем детального плану території у приміщенні Рубанівської сільської ради.