Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації

«Детальний план території в межах якої знаходиться земельна ділянка загальною площею 4,2506 га, в тому числі ділянки: № 1 – 3,76 га, № 2 – 0,2406 га, № 3 – 0,25 га, яка відводиться в оренду ТОВ «Рівненське ХПП» для будівництва портового елеватора за межами населеного пункту на території Великолепетиської селищної ради Великолепетиського району Херсонської області» та звіту про стратегічну екологічну оцінку (розділ вищезазначеного проекту)
Великолепетиська районна державна адміністрація запрошує представників громадськості до участі в громадських слуханнях щодо розгляду проекту «Детальний план території, в межах якої знаходиться земельна ділянка загальною площею 4,2506 га, в тому числі ділянки: № 1 – 3,76 га, № 2 – 0,2406 га, № 3 – 0,25 га, яка відводиться в оренду ТОВ «Рівненське ХПП» для будівництва портового елеватора за межами населеного пункту на території Великолепетиської селищної ради Великолепетиського району Херсонської області» та звіту про стратегічну екологічну оцінку (розділ вище зазначеного проекту).

1. Мета, склад та зміст детального плану території
Метою розроблення детального плану території є визначення функціонального призначення земельної ділянки за межами населеного пункту в зв’язку з забудовою земельної ділянки. На основі аналізу сформованої містобудівної ситуації та наявної містобудівної документації проектом передбачається: визначити відповідність земельної ділянки для запланованої діяльності; оцінити ступінь впливу проектованого об'єкта на використання суміжних земельних ділянок; уточнити параметри існуючих споруд та прилеглих до них територій; визначити межі зон екологічного та техногенного впливу проектованого об'єкта; стратегічна екологічна оцінка, обґрунтувати можливість розміщення об'єкта в межах позначеної території в умовах сформованої містобудівної ситуації.
До складу проекту детального плану території входять пояснювальна записка та графічні матеріали. Пояснювальна записка визначає: характеристику місця розташування земельних ділянок, загальну характеристику об’єкту проектування, заходи щодо охорони навколишнього середовища, техніко-економічні показники, архітектурно-планувальні рішення та проектну пропозицію.
До графічних матеріалів входять: схема розташування території у планувальній структурі району М 1:50000, схема планувальних обмежень М 1:2000, проектний план М 1:2000, план існуючого використання території, опорний план М 1:2000, схема організації руху транспорту, поперечний профіль М 1:2000, схема інженерної підготовки території, схема інженерних мереж М 1:2000.
2. Основні техніко-економічні показники, що відображають зміст детального плану території: територія, в межах якої знаходиться земельна ділянка загальною площею 4,2506 га, в тому числі ділянки: № 1 – 3,76 га, № 2 – 0,2406 га, № 3 – 0,25 га.
3. Відомості про замовника та розробника детального плану території та підстави розроблення: Проект детального плану території виконаний згідно розпорядження голови районної адміністрації від 30.10.2018 року №337 «Про надання дозволу на розроблення детального плану», на замовлення Великолепетиської селищної ради Великолепетиського району Херсонської області. Розробником детального плану території є архітектор Ножко Є.О.,
м. Херсон (кваліфікаційний сертифікат АА № 003660). Фінансування робіт по розробленню детального плану території проводиться за рахунок
ТОВ «Рівненське ХПП». Місцезнаходження: 02002, м. Київ,
вул. Є. Сверстюка, 2А, офіс 510.
4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території.
З проектом детального плану території можна ознайомитись до 4 березня 2019 року у приміщенні відділу містобудування, архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій Великолепетиської РДА: Херсонська орбласть, смт. Велика Лепетиха, Великолепетиська районна державна адміністрація Херсонської області вул. Соборна 3, у робочі години з 08:00 до 17:00, а також на офіційному веб-сайті Великолепетиської районної державної адміністрації. За вказаною адресою та у визначений термін приймаються пропозиції громадян до проекту детального плану території, подані у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом. Пропозиції повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються. Громадські слухання проводитимуться 5  березня  2019 року о 10.00 у приміщенні малого залу районного будинку культури, розташованого за адресою: Херсонська область, смт Велика Лепетиха,
вул. Соборна, 5.
5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій.
Начальник відділу містобудування, архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, надзвичайних ситуацій Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області Михайлюк Н.В.
6. Заплановані інформаційні заходи.
Інформаційні заходи щодо ознайомлення громадськості з проектом детального плану території заплановані у вигляді експонування матеріалів та схем детального плану території у приміщенні відділу містобудування, архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, надзвичайних ситуацій Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області.

Категорії статті РДА: