Конкурсні відбори керівників комунальних закладів

               Великолепетиська районна рада

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ

Директора комунального  підприємства  «Великолепетиська центральна районна лікарня» Великолепетиської районної ради Херсонської області

 

     Правові підстави проведення конкурсу:

Постанова Кабінету міністрів України від 27 грудня 2017року №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я».

Назва підприємства:

Комунальне підприємство «Великолепетиська центральна районна лікарня» Великолепетиської районної ради Херсонської області.

Юридичне та фактичне місцезнаходження: 74502, Україна, Херсонська область, смт Велика Лепетиха, вулиця Островського,11.

Основними напрямками діяльності є: реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає проведення на території Великолепетиського району Херсонської області заходів, спрямованих на забезпечення населенню доступною, своєчасною, якісною та ефективною медичною допомогою.

Копія статуту (додаток 1);

Копія структури (додаток 2);

Копія кошторисних призначень для фінансової забезпеченості діяльності закладу (додаток 3).

Документи для участі у конкурсі приймаються з 02.01.2020 року за адресою: 74502, Херсонська область, смт Велика Лепетиха, вул. Соборна,6 (приміщення Великолепетиської районної ради, 2-й поверх, приміщення приймальні голови районної ради). Документи для участі у конкурсі приймаються до 31.01.2020 року включно.

 

 Телефон для довідок 055432-10-62, електронна адреса vlrayrada@ukr.net.

 


 

 

 

 

 

 

                                                                                          Додаток 1

                                                        Додаток до рішення LIV сесії

                                                      районної ради VII скликання

                                                                       12.12.2019  № 638

 

 

Додаток

до рішення IV сесії

районної ради VIІ скликання

_________________ № ____

 

 

 

 

 

               

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням LIV сесії

районної ради VII скликання

12.12.2019  № 638

 

Голова районної ради

________________ Т. О. Верховська

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

комунального підприємства

«Великолепетиська центральна районна лікарня»

Великолепетиської районної ради

Херсонської області

(у новій редакції)

код ЄДРПОУ 02003936

 

смт Велика Лепетиха

2019 рік

ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів чинного законодавства i є документом, який регламентує діяльність комунального підприємства «Великолепетиська центральна районна лікарня» Великолепетиської районної ради Херсонської області (надалі – Підприємство).

1.2. Комунальне підприємство «Великолепетиська центральна районна лікарня» Великолепетиської районної ради Херсонської області є лікарняним закладом охорони здоров’я – комунальним некомерційним, неприбутковим підприємством, що надає послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, у тому числі паліативної допомоги (в умовах стаціонару) та медичної реабілітації будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів у сфері охорони здоров’я без мети одержання прибутку, а також бере участь у виконанні державних, регіональних та місцевих програм у сфері охорони здоров’я в установленому порядку.

1.3. Комунальне підприємство «Великолепетиська центральна районна лікарня» Великолепетиської районної ради Херсонської області створене рішенням ХХХ сесії Великолепетиської районної ради VI скликання від            25 грудня 2012 року № 233, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у результаті реорганізації шляхом перетворення Великолепетиської центральної районної лікарні в комунальне підприємство «Великолепетиська центральна районна лікарня» Великолепетиської районної ради Херсонської області.

Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Великолепетиської центральної районної лікарні.

1.4. Засновником Підприємства є Великолепетиська районна рада Херсонської області (надалі – Засновник).

Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селища Великолепетиського району.

1.5. Підприємство є самостійною юридичною особою, що підпорядковується Великолепетиській районній раді та Великолепетиській районній державній адміністрації в межах делегованих повноважень.

1.6. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями Великолепетиської районної ради, наказами Департаменту охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації, цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами.

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

 

2.1. Найменування:

2.1.1. Повне найменування Підприємства українською мовою: Комунальне підприємство «Великолепетиська центральна районна лікарня» Великолепетиської районної ради Херсонської області.

2.1.2. Скорочене найменування українською мовою:                                          КП «Великолепетиська ЦРЛ».

2.2. Місцезнаходження Підприємства: 74501, Україна, Херсонська область, смт Велика Лепетиха, вулиця Островського, будинок 11.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI

3.1. Основною метою створення Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі встановлених чинним законодавством України.

У тому числі:

- надання вторинної медичної допомоги;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

- створення разом із Засновником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

- здійснення медичної практики з надання вторинної медичної допомоги населенню;

- надання пацієнтам відповідно до чинного законодавства України на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду відповідно до нормативних актів;

- надання пацієнтам відповідно до чинного законодавства України на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

- транспортування хворих спецавтотранспортом у інші заклади охорони здоров’я на відплатній основі;

- надання будь-яких послуг на відплатній основі іншим суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу та вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу на території Великолепетиського району, інші функції, що випливають із покладених на підприємство завдань;

- робота з джерелами іонізуючого випромінювання;

- організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому чинним законодавством України;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

- направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

- проведення профілактичних оглядів;

- ліцензована діяльність щодо придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;

- провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із чинним законодавством України;

- проведення профілактичних щеплень в обсязі, передбаченому нормативними актами для вторинного рівня медичної допомоги;

- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання вторинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

- планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів;

- консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

- взаємодія з суб’єктами надання первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

- організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають третинну медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

- забезпечення дотримання стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема уніфікованих клінічних протоколів;

- впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

- організація стаціонарно-замінних форм надання медичної допомоги;

- участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством;

- надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку вторинної медичної допомоги;

- моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

- залучення кваліфікованих медичних працівників з інших закладів охорони здоров'я для надання первинної медико-санітарної допомоги вторинної (спеціалізованої) та третинної, у тому числі лікарів, що працюють як фізичні особи-підприємці, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

- надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

- надання паліативної допомоги в умовах стаціонару пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей. 

3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих та середніх медичних, фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

3.4. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, Підприємство отримує його в порядку, визначеному законодавством України.

3.5. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в даному Статуті і не забороненими чинним законодавством України.

3.6. Вартість платних послуг, відшкодовується за рахунок особистих коштів громадян, а у випадках визначених законодавством України – за рахунок інших джерел за цінами, встановленими згідно із вимогами чинного законодавства.

3.7. Вартість медичних послуг, наданих Підприємством, у зв’язку із настанням визначеного законом страхового випадку особам, застрахованим за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності та професійного захворювання, відшкодовується за рахунок коштів відповідного фонду соціального страхування в порядку, встановленому законом.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища Великолепетиського району на праві оперативного управління.

4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством України.

4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державній казначейській службі, установах банків, круглу печатку зі своєю назвою, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.7. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.8. Підприємство самостійно визначає свою внутрішньо-організаційну структуру відповідно до Примірної структури та граничної чисельності підприємства, затвердженої Засновником, та згідно вимог чинного законодавства.

4.9. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

5. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селища Великолепетиського району і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

На це майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів Підприємства.

Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства. Підприємство володіє та користується зазначеним майном згідно чинного законодавства.

5.2. Підприємство не має права відчужувати майно, передавати його третім особам (юридичним чи фізичним) або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попереднього погодження Засновника в установленому порядку, крім випадків, прямо передбачених законодавством.

Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходяться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.3.1. Майно спільної власності територіальних громад сіл, селища Великолепетиського району, передане Підприємству відповідно до рішення Засновника про його створення;

5.3.2. Кошти державного, місцевого бюджету (бюджетні кошти);

5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

5.3.4. Цільові кошти;

5.3.5. Кредити банків;

5.3.6. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

5.3.7. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб, а також надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

5.3.8. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

5.3.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

5.4. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.5. Доходи (прибутки) Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та предметів діяльності, визначених цим Статутом. 

5.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників некомерційного комунального підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

5.7. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особам відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування та цього Статуту на підставі дозволу Засновника.

5.8. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, податкову, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.

5.9. Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні.

5.10. Порядок розподілу та використання коштів Підприємства, отриманих від господарської некомерційної діяльності, визначається за погодженням Засновника.

5.11. Власні надходження Підприємство використовує відповідно до чинного законодавства України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

6.1.3. Укладати господарські договори з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства, співпрацювати з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

6.1.4. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.1.5. Здійснювати будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

6.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

6.1.7. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями з питань, що належать до компетенції Підприємства.

6.1.8. Укладати договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів місцевих бюджетів.

6.1.9. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

6.1.10. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до законодавства України.

6.1.11.Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

6.2. Підприємство зобов’язане :

6.2.1. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.2.2.Здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову та статистичну звітність, відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2.3. Надавати вторинну медичну допомогу та медичні послуги у визначеному законодавством порядку відповідно до державних соціальних і галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, за видами, які передбачені ліцензією на медичну практику, виданою центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

6.2.4. Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я.

6.2.5. Забезпечувати збереження та цільове використання закріпленого за Підприємством майна.

6.2.6. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

6.2.7. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

6.2.8. Дотримуватися норм і вимог з охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки.

6.2.9. Провадити оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення роботи Підприємства.

6.2.10. Забезпечувати дотримання прав пацієнтів та їхніх законних представників, зокрема:

- право пацієнта на вільний вибір лікаря і закладу охорони здоров’я;

- право на інформацію про стан здоров’я з урахуванням обмежень, встановлених законодавством;

- право на таємницю про стан здоров’я.

6.2.11. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

7.1. Управління Підприємством здійснюється на засадах поєднання повноважень Засновника та Директора Підприємства (далі – Директор).

Великолепетиська районна державна адміністрації приймає участь в управлінні Підприємством в межах повноважень, делегованих їй Засновником.

7.2. Засновник (Власник) – Великолепетиська районна рада Херсонської області:

7.2.1. Затверджує статут Підприємства та його нову редакцію.

7.2.2. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання.

7.2.3. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища Великолепетиського району та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління.

7.2.4. Ухвалює рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс, передавальний акт.

7.2.5. Здійснює організацію та проведення конкурсу на заміщення вакантної посади Директора, призначає та звільняє його з посади, укладає і розриває контракт з Директором, здійснює контроль за його виконанням.

7.2.6. Тимчасово (з дня виникнення вакантної посади до призначення Директора за результатами конкурсу) покладає виконання обов’язків Директора на особу з числа штатних працівників Підприємства.

7.2.7. У межах своєї компетенції може фінансувати місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, зокрема щодо оновлення матеріально-технічної бази, капітального ремонту, реконструкції, підвищення оплати праці медичних працівників (програми «місцевих стимулів»), а також місцеві програми надання населенню медичних послуг, місцеві програми громадського здоров’я та інші програми в охороні здоров’я.

7.3. Поточне (оперативне) управління Підприємством, у тому числі фінансово-господарське управління, здійснює Директор.

7.4. Порядок прийому та звільнення Директора:

7.4.1. Директор призначається на посаду на конкурсній основі за рішенням сесії районної ради з наступним укладенням контракту між ним та головою районної ради на строк від трьох до п’яти років.

Директор повинен відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством охорони здоров’я України.

7.4.2. Строк найму, права, обов’язки, відповідальність і притягнення до дисциплінарної відповідальності Керівника, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

Проведення конкурсу на зайняття посади Директора та укладання контракту з ним здійснюються згідно порядку, визначеного чинним законодавством України.

Контракт припиняє свою дію із закінченням строку, на який його було укладено, без прийняття окремого рішення щодо цього. Контракт може бути продовжено лише за рішенням Засновника.

7.4.3. Директора може бути звільнено достроково за рішенням сесії районної ради.

Звільнення Директора тягне за собою автоматичне припинення (розірвання) контракту без укладення додаткових угод.

7.5. Повноваження Директора:

7.5.1. Керує згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Підприємства, відповідає за фінансово-господарські результати його діяльності.

7.5.2. Забезпечує виконання усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів.

7.5.3. Забезпечує залучення коштів на інвестиційні потреби Підприємства.

7.5.4. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи, видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

7.5.5. Укладає будь-які договори згідно чинного законодавства відповідно до Статуту.

7.5.6. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.

7.5.7. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів Підприємства щодо надання населенню вторинної медичної допомоги, згідно з вимогами нормативно-правових актів.

7.5.8. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству комунального майна спільної власності територіальних громад Великолепетиського району і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

7.5.9. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

7.5.10. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх структурних підрозділів та працівників Підприємства.

7.5.11. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

7.5.12. У строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.

7.5.13. Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, фінансову, та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає Засновнику та Департаменту охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації, бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

7.5.14. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з

працівниками Підприємства, у тому числі строкові. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

7.5.15. Призначає на посаду та звільняє з посади директора з медичних питань, своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

7.5.16. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України;

7.5.17. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

7.5.18. Вживає заходи для своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

7.5.19. Несе відповідальність за збитки, яких Підприємство зазнало з вини керівника Підприємства в порядку, визначеному законодавством.

7.5.20. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

- порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

- порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів тощо.

7.5.21. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.

7.5.22. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Директора згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновником і Директором.

7.6. У разі відсутності Директора або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник Директора згідно з розподілом функціональних обов’язків або інша особа з числа трудового колективу, визначена Засновником.

7.7. Із метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення, фінансово-господарської діяльності на Підприємстві може бути створена Спостережна рада. 

Порядок утворення Спостережної ради, організація її діяльності та ліквідація, порядок призначення членів Спостережної ради затверджується рішенням Засновника.

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Структура Підприємства включає:

8.1.1. Адміністративно-управлінський підрозділ.

 

8.1.2. Поліклінічне відділення із денним стаціонаром;

8.1.3. Стаціонарні відділення:

- приймальне відділення,

- об’єднане відділення терапевтичного профілю на 21 ліжко                      (16 терапевтичних ліжок, 5 – неврологічних),

- об’єднане відділення хірургічного профілю на 18 ліжок (10 хірургічних ліжок, 3 отоларингологічних ліжка, 5 гінекологічних, у тому числі 4 ліжка палати анестезіології та інтенсивної терапії, операційна),

- педіатричне відділення на 8 ліжок,

- інфекційне відділення на 6 ліжок,

- патологоанатомічне відділення;

8.1.4. Допоміжні медичні підрозділи:

- клініко-діагностична лабораторія,

- рентгенологічний кабінет,

- фізіотерапевтичний кабінет,

- кабінет функціональної діагностики,

- кабінет ультразвукової діагностики,

- кабінет ендоскопії;

8.1.5. Стоматологічний та зубопротезний кабінет на госпрозрахунковій основі;

8.1.6. Інформаційно-аналітичний кабінет;

8.1.7. Бухгалтерія;

8.1.8. Господарчо-обслуговуючий підрозділ. 

8.1.9. Дочірнє підприємство «Лікарняна аптека» – самостійна юридична особа, яка діє на умовах повного госпрозрахунку та самоокупності і має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням та кодом, штампи, фірмові бланки, інші реквізити, право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем в судах, несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов’язань перед партнерами та Державою.

8.2. Структура та гранична чисельність Підприємства затверджується рішенням Засновника.

8.3. Детальна структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Директором.

8.4. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджує Директор.

8.5. Штатну чисельність Підприємства Директор визначає на підставі фінансового плану Підприємства, з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну Раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

Підприємство зобов'язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору надається Директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.

9.8. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.

10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.

10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

10.4. Засновник має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю і обсягом надання медичної допомоги. Підприємство подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.

10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я та законодавству України.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

11.5. Ліквідаційна комісія розміщує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

11.6. Із моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

11.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

11.10. Усе, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов'язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

 

 

 

Голова районної ради

Т. ВЕРХОВСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік документів,

що подаються претендентами для участі у конкурсі

 1. копія паспорта України;
 2. письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
 3. резюме у довільній формі;
 4. автобіографія;
 5. копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 6. згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
 7. конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
 8. довідка МВС про відсутність судимості;
 9. медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
 10. попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;
 11. заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;
 12. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три-п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     Додаток 2

УКРАЇНА

 

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

LI сесії сьомого скликання

 

30.08.2019  № 614

 

Про граничну чисельність комунального підприємства «Великолепетиська центральна районна лікарня» Великолепетиської районної ради Херсонської області

 

 

 

 

Відповідно до статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції районної державної адміністрації від          20 серпня 2019 року № 07-300/01-24, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити граничну чисельність комунального підприємства «Великолепетиська центральна районна лікарня» Великолепетиської районної ради Херсонської області в кількості 156,75 штатних одиниць з 01 вересня   2019 року.

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань гуманітарної політики, комунальної власності, етики, законності та правопорядку.

 

 

 

 

Голова районної ради

Т. ВЕРХОВСЬКА