Президія районної ради

Склад Президії районної ради сьомого скликання:
 
Верховська Тетяна Олександрівна, голова районної ради;
Кононенко Павло Миколайович, заступник голови ради
Голови постійних комісій районної ради:
Лиман Андрій Вікторович – голова постійної комісії районної ради з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів.
Кислий Олег Вікторович – голова постійної комісії районної ради  з питань агропромислового комплексу, будівництва, транспорту, зв’язку та охорони навколишнього середовища.
Головенко Марія Михайлівна – голова постійної комісії районної ради з питань гуманітарної політики, комунальної власності, етики, законності та правопорядку.
 
П О Л О Ж Е Н Н Я
про Президію районної ради
1. Президія районної ради утворюється на сесії районної ради на строк її повноважень і є дорадчим органом.
До складу Президії районної ради входять за посадою:
-   голова районної ради;
-   заступник голови районної ради;
-   голови постійних комісій районної ради;
-   уповноважені представники депутатських фракцій.
2. Президія районної ради забезпечує розгляд і вирішення питань поточної роботи ради у період між сесіями.
3. Засідання Президії районної ради проводяться в міру необхідності і є правомочними при наявності не менш як половини від її складу.
Засідання Президії відкриває і веде голова ради або його заступник.
4. У засіданнях Президії, при необхідності, можуть брати участь депутати районної ради з дорадчим голосом, які не входять до її складу.
За запрошенням Президії на засіданнях можуть бути присутніми представники державних органів, громадських організацій та інші посадові особи.
Засідання Президії протоколюється. З протоколом можуть знайомитись депутати районної ради.
5. Президія більшістю загального складу приймає рішення рекоменда-ційного характеру. Підписуються рішення головою ради або його заступником.
6. Президія районної ради:
-  розглядає пропозиції щодо питань порядку денного сесії районної ради;
- спільно з депутатами, постійними комісіями організовує підготовку матеріалів та документів з питань, що вносяться на розгляд сесії районної ради, контролює хід виконання її рішень, пропозицій і критичних зауважень депутатів;
- забезпечує аналіз стану справ з питань, що віднесені законодавством до відання районної ради, внесення необхідних пропозицій;
- сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, вносить на сесії ради пропозиції з питань, пов’язаних з реалізацією прав і обов’язків депутатів;
- сприяє розвитку гласності, організовує вивчення громадської думки про роботу ради та її органів, використовує пропозиції і зауваження в практичній роботі;
- сприяє організації роботи по обговоренню громадянами проектів законодавчих актів;
-  розглядає і вирішує інші питання поточної роботи районної ради.
7. Рекомендації Президії голова районної ради може враховувати у своїх розпорядженнях.