Про підсумки роботи місцевих органів влади щодо забезпечення виконання місцевих бюджетів району за І квартал 2017 року

За січень-березень 2017 року до загального фонду місцевих бюджетів району надійшло 10786,9 тис. грн. податків і зборів, що становить 129,6 % до планових показників. По всіх джерелах надходжень забезпечено виконання планових показників.
Виконання взятих зобов’язань за доходами забезпечено всіма бюджетами, що входять до складу бюджетної системи району.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 4850,9 тис. грн., або на 81,7 %. Зростання досягнуто всіма місцевими бюджетами району, крім Катеринівської сільської ради. Найвищий приріст досягнуто Князегригорівською (173,8 %), Демидівською (82,2 %) сільськими радами та районним бюджетом (115,3 %).

Нарощування доходів відбулося по основних податках і зборах, які зараховуються до місцевих бюджетів. Так, по податку на доходи фізичних осіб досягнуто зростання надходжень проти відповідного періоду минулого року на 91,8 %, або на 2299,2 тис. грн., по платі за землю – на 22,8 % (на 330,2 тис. грн.), по єдиному податку – на 77,1 % (на 1028,6 тис. грн.).
Найбільшу питому вагу в структурі надходжень займає податок на доходи фізичних осіб 44,5 %. Даного виду платежу надійшло за відповідний період у сумі 4804,3 тис. грн., що становить 115,8 % до плану.
Ріст надходжень податку обумовлений, в основному, підвищенням розміру мінімальної заробітної плати та покращення умов оплати праці педагогічних працівників шкіл.
Станом на 01 квітня 2017 року триває кампанія з декларування доходів громадян, отриманих у 2016 році. Великолепетиським відділенням Новокаховської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області залучено до оподаткування 472 громадянина району, що становить 31 % потенційних декларантів. Нараховано податку на доходи фізичних осіб у розмірі 437,1 тис. грн., сплачено на даний час 316,5 тис. грн., у тому числі до місцевого бюджету – 189,9 тис. грн. У той же час, виконкомами Великолепетиської селищної та Малолепетиської сільської рад не проведено належної організаційної роботи з декларування доходів громадян, які проживають на відповідних територіях (відсоток поданих декларацій становить відповідно     18 % та 6 %).  
За даний період податку на доходи фізичних осіб за оренду земельних часток (паїв) надійшло до районного бюджету у сумі 1087,4 тис. грн., що перевищує у 2,6 разу надходження відповідного періоду минулого року.
По платі за землю за січень-березень 2017 року надійшло 1780 тис. грн., що становить 117,4 % від планових показників. Виконання плану забезпечено всіма сільськими та селищною радами. По бюджетах Великолепетиської селищної, Рубанівської та Малолепетиської сільських рад темп зростання надходжень плати за землю відстає від середньорайонного показника. Зменшення надходжень у порівнянні з відповідним періодом минулого року допущено бюджетом Катеринівської сільської ради (59,8 %).
Єдиного податку (питома вага в загальних надходженнях – 22 %) до місцевих бюджетів надійшло в сумі 2363,4 тис. грн., що становить 109,9 % виконання від плану, у тому числі єдиного податку із сільськогосподарських товаровиробників мобілізовано 1635,4 тис. грн., виконання плану становить 111,3 %. План виконано всіма місцевими бюджетами. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 1028,6 тис. грн., або 77,1 %.
 За І квартал 2017 року місцеві бюджети району отримали 314,4 тис. грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що становить 102,4 % виконання планових показників.
У зв’язку із введенням в дію Закону України від 20 грудня 2016 року № 1791-VІІІ до деяких норм Податкового кодексу України внесено зміни, що виключають з 01 січня 2017 року сплату роздрібного паливного акцизу, і з 01 січня 2017 року цей податок не нараховується і не сплачується.
Поряд з цим, згідно змін в законодавстві до бюджету району надійшли незаплановані надходження акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) – 124,2 тис. грн. та з ввезених в Україну підакцизних товарів (пальне) – 425,7 тис. грн.
За січень-березень 2017 року середньорайонний відсоток виконання річного плану становить 26,3 % (у минулому році – 22,9 %). Найнижчий показник по Демидівській та Миколаївській сільських радах – 11,1 % та 15,0 % відповідно.
Ситуація з виконанням місцевих бюджетів була б кращою за умови належної організації роботи щодо скорочення податкового боргу зі сплати платежів до місцевих бюджетів, який з початку року зменшився на 31,1 тис. грн. і на 01 квітня 2017 року склав 438,9 тис. грн. (станом на 01 січня поточного року становив 470 тис. грн.).
До спеціального фонду місцевих бюджетів району (без урахування трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) за звітний період надійшло 29,7 тис. грн., що становить 164,1 % виконання.
На рахунки головних розпорядників коштів місцевих бюджетів району надійшло власних надходжень бюджетних установ у сумі 1320,1 тис. грн. У порівнянні з минулим роком власних надходжень отримано вдвічі більше.
Для організації роботи щодо забезпечення повноти мобілізації податків і зборів до місцевих бюджетів району, пошуку додаткових джерел для їх наповнення розпорядженням голови районної державної адміністрації від 13 лютого 2017 року № 36 затверджено план заходів щодо наповнення місцевих бюджетів району та економного і раціонального використання бюджетних коштів у 2017 році.
На виконання цього розпорядження з початку року відбулося два засідання районної комісії з питань наповнення місцевих бюджетів району та бюджету Пенсійного фонду України, на яких розглянуто питання щодо визначення завдань по наповненню місцевих бюджетів району та економного і раціонального використання бюджетних коштів у 2017 році, проведено співбесіди з керівниками 11-ти підприємств, де заробітна плата виплачувалася нижче законодавчо встановленого мінімуму. У результаті проведеної роботи до бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 31,5 тис. грн.
Робочою групою з питань легалізації найманої праці перевірено 22 суб’єкти господарювання, під час обстежень виявлено 2 порушення законодавства про працю. Для усунення відповідних порушень направлено листа до територіального управління Держпраці в Херсонській області.
Бюджет району стовідсотково до призначень отримав з державного бюджету базову дотацію в сумі 733 тис. грн. Для забезпечення фінансування переданих районному бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я з державного бюджету отримано 1610,4 тис. грн. додаткової дотації – 100 %.
Крім цього, з державного бюджету одержано:
-       освітню субвенцію в обсязі 5132,5 тис. грн., що становить 100 % від плану;
-       медичну субвенцію в обсязі 3171,2 тис. грн., що становить 100 % від плану;
-       субвенцію на здійснення програм соціального захисту населення в обсязі 6991,5 тис. грн., що становить 82,9 % від плану.
Видатки загального фонду бюджету району за І квартал 2017 року склали 28944,9 тис. грн., що на 9688,7 тис. грн., або на 50 % більше за відповідний показник 2016 року. Рівень виконання зазначених видатків до плану на рік становить 23 %.
З усіх проведених видатків 48 % складають видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, що в сумі становить  13138,2 тис. грн. Видатки на оплату праці, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, збільшилися на 3902,1 тис. грн.
Станом на 01 квітня 2017 року по зведеному бюджету району існує додаткова потреба в коштах на оплату праці працівникам бюджетних установ, яка становить 3055,4 тис. грн. Основна сума незабезпеченості рахується по установах, що фінансуються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету. Так, по освітніх закладах додаткова потреба у коштах складає  951,6 тис. грн., по закладах охорони здоров’я – 1336,2 тис. грн. По установах, що фінансуються за рахунок районного бюджету, незабезпеченість у коштах на оплату праці працівникам бюджетних установ становить 590,8 тис. грн. (заклади освіти та спорту – 469,3 тис. грн., заклади культури – 79,5 тис. грн., територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 42,0 тис. грн.). Також існує додаткова потреба в коштах на оплату праці працівникам бюджетних установ по Миколаївській сільській раді в сумі 176,8 тис. грн.
Станом на 01 квітня 2017 року по бюджету району заборгованість з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ відсутня.
Видатки на енергоносії загалом по району забезпечено на 72 % до потреби, недостатньо 1041,5 тис. грн. Освітні установи, що фінансуються з районного бюджету, залишаються незабезпеченими у повному обсязі призначеннями на закупівлю твердого палива на суму 1026,5 тис. грн. та бюджетні установи Миколаївської сільської ради на суму 15,0 тис. грн.
Всього з початку року із загального фонду місцевих бюджетів району на оплату енергоносіїв, спожитих бюджетними установами, направлено кошти в сумі 1188,5 тис. грн., кредиторська заборгованість станом на 01 квітня 2017 року відсутня.
У структурі видатків загального фонду найбільш значними за обсягами є видатки на освіту та спорт – 11374,5 тис. грн. (більше на 5141,6 тис. грн. проти  І кварталу 2016 року), або 39 % загального обсягу. Видатки на утримання органів місцевого самоврядування (районних, селищної та сільських рад) склали 5 % (1414,2 тис. грн.), видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення  населення – 27 % (7762,7 тис. грн.), на охорону здоров’я – 13,9 % (4019,9 тис. грн.), на культуру – 4,5 % (1291,6 тис. грн.).
Найнижчу питому вагу мають видатки на житлово-комунальне господарство – лише 3,5 %, хоча частка річних призначень становить 33 % всіх запланованих видатків по зведеному бюджету. Всього з початку року видатки на житлово-комунальне господарство проведені на суму 1006,6 тис. грн.
Річні бюджетні призначення на ремонт доріг передбачені в сумі 867,1 тис. грн., що складає 3 % всіх видатків бюджету району. Але за І квартал поточного року виконано робіт лише на 64,4 тис. грн. У 2016 році на ремонт доріг з місцевих бюджетах району було передбачено 1562 тис. грн.
На здійснення програм соціального захисту населення, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, у січні-березні 2017 року районом отримано 6991,5 тис. грн., що складає 82,9 % до  плану відповідного періоду поточного року.
Отриманий обсяг бюджетного фінансування дав змогу повністю розрахуватися з одержувачами державних допомог сім'ям з дітьми, на що спрямовано 6296 тис. грн. Фінансування пільг та субсидій населенню з оплати електроенергії, природного газу, послуг водопостачання та квартирної плати проведено в сумі 580,9 тис. грн., або 100 %  до запланованого обсягу.
На фінансування пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу спрямовано 3,2 тис. грн., або 0,2 % до запланованого обсягу.
Крім того, на виплату соціальних допомог на дітей-сиріт та дітей, які утримуються у будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, спрямовано 111,4 тис. грн., що дало змогу повністю розрахуватися з одержувачами цих допомог.
За І квартал поточного року район отримав субвенцію з обласного бюджету (інші субвенції) для проведення витрат на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни та надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в сумі 3,1 тис. грн., що становить 72,1 % до плану на звітний період.
У рамках виконання заходів програми економічного, соціального та культурного розвитку Великолепетиського району на 2016 рік та інших районних програм, селищною та сільськими радами передано районному бюджету додатковий фінансовий ресурс у сумі 459,4 тис. грн., який спрямовано на фінансування:
- районної програми соціального захисту людей похилого віку, інвалідів та підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі людьми на 2015-2019 роки (пільгові рецепти) – 23,8 тис. грн.;
- програми з виконання в районі Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенцій ООН про права дитини" на період до 2016 року – 37,2 тис. грн.;
- районної цільової програми "Розвиток освіти Великолепетищини – інвестиції в майбутнє регіону" на 2016-2018 роки – 323,7 тис. грн.;
- програми економічного, соціального та культурного розвитку Великолепетиського району на 2016 рік – 48,6 тис. грн.
Але не всі головні розпорядники коштів районного бюджету змогли отриманий фінансовий ресурс використати в повній мірі. Так, отримані кошти від бюджетів селищної та сільських рад на заходи із: забезпечення оплати безкоштовних рецептів пільговим категоріям громадян на 37 % (використано – 13,4 тис. грн., отримано – 36 тис. грн.). Також, є виконавці програм, які не використали отримані кошти взагалі. КП «Великолепетиський Центр первинної медико-санітарної допомоги» отримало кошти селищної ради на закупівлю лікувального харчування для хворої дитини на фінілкетонурію в сумі 25 тис. грн. та кошти Рубанівської сільської ради на закупівлю медикаментів, паливо-мастильних матеріалів  в сумі  24,4 тис. грн., які станом на 01 квітня 2017 року не використані.
Кредиторська заборгованість загального фонду місцевих бюджетів району (без урахування субвенції з державного бюджету на соціальний захист) станом на 01 квітня 2017 року відсутня.
Дебіторська заборгованість бюджетних установ району станом на 01 квітня 2017 року складає 31,6 тис. грн.
До загального фонду районного бюджету за І квартал 2017 року надійшло 5482,6 тис. грн. доходів, що становить 130,6 % до планових призначень, затверджених у розписі районного бюджету на цей період та на 2935,7 тис. грн. (удвічі) більше надходжень відповідного періоду минулого року. План виконано по всіх джерелах надходжень. У цілому до загального фонду районного бюджету разом з трансфертами отримано 23583,6 тис. грн., що становить 99,3 % до запланованого на І квартал 2017 року.
Фінансування видатків з районного бюджету проводилося, виходячи з плану на січень-березень поточного року, згідно з помісячним розписом та наданих головними розпорядниками коштів заявок, а також наявного фінансового ресурсу. Видатки загального фонду районного бюджету за січень-березень поточного року становлять 22998,6 тис. грн., відсоток фінансування склав 88 %.
До спеціального фонду районного бюджету на рахунки головних розпорядників коштів надійшло 1142,7 тис. грн. власних надходжень бюджетних установ, що в 2,2 рази більше, ніж у минулому році. Видатки спеціального фонду проведені на суму 1162,8 тис. грн.

 

 

Таксон: