Про підсумки роботи місцевих органів влади щодо забезпечення виконання місцевих бюджетів району за І півріччя 2019 року

За січень-червень  2019 року надійшло 28481,1 тис. грн. податків і зборів, що становить 105,6 % до планів, затверджених місцевими органами влади на цей період. Понад план отримано 1507,6 тис. грн. Виконання взятих зобов’язань за доходами забезпечено всіма бюджетами, що входять до складу бюджетної системи району. По всіх джерелах надходжень забезпечено виконання планових показників.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 8,1 %, або на 2123,3 тис. грн. Найвищий приріст доходів досягнуто по районному бюджету – 15,7 %. Проте зменшено надходження доходів бюджетами Малолепетиської та Катеринівської сільських рад відповідно на 12,7 % та 0,5 %.
Найбільшу питому вагу в структурі надходжень займає податок на доходи фізичних осіб 55,7 %. Даного виду платежу надійшло за відповідний період у сумі 15870,5 тис. грн., що становить 104,5 % до плану. Мобілізація  податку на доходи  фізичних осіб зросла у порівнянні з минулим роком на 16,0 %, або на 2185,2 тис. грн.
Станом на 01 липня 2019 року проведено кампанію з декларування доходів громадян, отриманих у 2018 році. Нараховано податку на доходи фізичних осіб у розмірі 1054,8 тис. грн., що на 142,1 тис. грн. більше, ніж у минулому році. До районного бюджету надійшло податку в сумі 611,4 тис. грн.
За даний період податку на доходи фізичних осіб за оренду земельних часток (паїв) надійшло до районного бюджету у сумі 3464,8 тис. грн., що на    23,7 % більше надходжень відповідного періоду минулого року.
По платі за землю за січень-червень 2019 року планові показники виконано всіма сільськими та селищною радами на 108,5 %.  У порівнянні з відповідним періодом минулого року допущено зменшення надходжень бюджетами Великолепетиської (-19,9 %) селищної та Демидівської (-1,6 %) сільської рад. Одним із факторів зменшення надходжень земельного податку є зменшення нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі.
Єдиного податку до місцевих бюджетів надійшло в сумі 5712,6 тис. грн., що становить 102,9 % виконання від плану, у тому числі єдиного податку із сільськогосподарських товаровиробників мобілізовано 3449,4 тис. грн., виконання плану становить 103,1 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року по всіх радах, крім Демидівської сільської ради, надходження єдиного податку із сільгосптоваровиробників зменшились на   13,0 %. На такий стан справ також вплинуло зменшення нормативної грошової оцінки землі.
За І півріччя 2019 року місцеві бюджети району отримали 191,1 тис. грн.  акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що на 7,2 % (12,8 тис. грн.) більше надходжень минулого року. Надходження даного виду податку забезпечено по територіях всіх сільських та селищної рад. Середньомісячні надходження на 1 мешканця району становлять 11,81 грн. (за минулий рік становили 10,87 грн.).
Поряд з цим, до бюджету району, а саме до бюджету Великолепетиської селищної ради, надійшло 1287,3 тис. грн. частини акцизного податку з пального – 102,6 % виконання плану. У зв’язку з тим, що постановою КМУ від 27 березня 2019 року № 259 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році» у поточному році зменшено частку акцизу за пальне по селищній раді, відповідно зменшились надходження акцизного податку за пальне на     3,5 % (на 46,4 тис. грн.).
За І півріччя 2019 року в цілому прослідковується тенденція щодо зменшення доходів місцевих бюджетів району. Свідченням цьому є зменшення темпу приросту до минулого року надходжень платежів до загального фонду. Так, якщо за І квартал приріст доходів становив 10,6 %, то за І півріччя він зменшився до 8,1 %. По основному бюджетоутворюючому платежу – податку  на доходи фізичних осіб приріст за І квартал становив 19,1 %, за підсумками     І півріччя – 16,0 %.  По платі за землю за І квартал надходження зменшились на 0,7 %, а за І півріччя – на 3,7 %.
Аналіз рівня виконання річних планових показників показав, що по окремих бюджетах він менше 35 %, тоді як середньорайонний показник складає 40,2 %. Низький відсоток виконання річних планових показників по Демидівській (26,8 %), Князегригорівській (31,2 %) та Малолепетиській  (31,4 %) сільських радах.
З початку 2019 року зріс на 21,4 % податковий борг зі сплати платежів до місцевих бюджетів і станом на 01 липня поточного року складає 773,2 тис. грн. (станом на 01 січня поточного року становив 636,8 тис. грн.). Зростання недоїмки відбулося по місцевих податках і зборах, а саме найбільше по платі за землю – на 54,2 %.  На початок року недоїмка по землі складала 456,7 тис. грн., а станом на 01 липня 2019 року – 704,3 тис. грн.
До спеціального фонду місцевих бюджетів району (без урахування власних надходжень бюджетних установ) за звітний період надійшло 135,7 тис. грн., у тому числі до бюджету розвитку надійшли кошти від продажу землі в сумі 78 тис. грн. та комунального майна – 19,5 тис. грн. 
На рахунки головних розпорядників коштів місцевих бюджетів району надійшло власних надходжень бюджетних установ у сумі 1596,3 тис. грн.
Згідно затверджених заходів щодо наповнення місцевих бюджетів району та економного і раціонального використання бюджетних коштів у 2019 році додатково отримано доходів у сумі 400,5 тис. грн.
За звітний період 2019 року район стовідсотково отримав:
 • базову дотацію та додаткову дотацію для забезпечення фінансування переданих районному бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я;
 • субвенції: освітню; медичну; на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій; на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань; на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами; на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»  та залишок коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду.
Видатки загального фонду бюджету району за І півріччя 2019 року склали 84089,5 тис. грн., що на 1269,5 тис. грн., або на 1,5 % більше за відповідний показник 2018 року. Рівень виконання зазначених видатків до плану на звітний період становить 86,7 %.
З усіх проведених видатків 52,1 % складають видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, що в сумі становить 43831,3 тис. грн. Видатки на оплату праці, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, збільшилися на 4920,1 тис. грн.
Станом на 01 січня 2019 року по зведеному бюджету району існує додаткова потреба в коштах на оплату праці працівникам КП «Великолепетиська центральна районна лікарня» Великолепетиської районної ради Херсонської області, яка склала 2160,7 тис. грн. та повинна фінансуватися за рахунок медичної субвенції. Завдяки проведених КП «Великолепетиська центральна районна лікарня» Великолепетиської районної ради Херсонської області заходам, додаткова потреба зменшилася на 186,1 тис. грн. Таким чином, незабезпеченість по заробітній платі на 01 липня 2019 року становить 1974,6 тис. грн.
Станом на 01 липня 2019 року по бюджету району заборгованість з виплати заробітної плати працівникам КП  «Великолепетиська центральна районна лікарня» Великолепетиської районної ради Херсонської області склала 38,1 тис. грн.
Всього з початку року із загального фонду місцевих бюджетів району на оплату електроенергії, спожиту бюджетними установами, направлено кошти в сумі 3137,2 тис. грн., що становить 76,4% кошторисних призначень на 2019 рік. У результаті підвищеного використання бюджетних призначень на електроенергію виникла незабезпеченість видатків на загальну суму 1661,2 тис. грн. Протягом першого півріччя за рахунок вільних коштів районного бюджету спрямовано 1324,1 тис. грн. Таким чином, залишається незабезпеченість видатків на електроенергію в сумі 337,1 тис. грн.
В цілому на оплату комунальних послуг та енергоносії за І півріччя    2019 року використано 3772,0 тис. грн., що становить 63,3% річних планових показників. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року видатки збільшилися на 436,7 тис. грн. (113,1%). У структурі видатків найбільш значними за обсягами є видатки на освіту – 3209,6 тис. грн. (більше на 326,7 тис. грн. проти І півріччя 2018 року), або 85,1 % загального обсягу.
Видатки на утримання органів місцевого самоврядування  склали 6,7 % (5679,7 тис. грн.), видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення  населення – 23,1 %  (19441,9 тис. грн.), на охорону здоров’я – 10,0 % (8437,5 тис. грн.), на освіту – 46,4% – (39011,9 тис. грн.),  на культуру – 3,4 % (2889,7 тис. грн.), на фізкультуру і спорт – 1,2% (1003,1 тис. грн.), на житлово-комунальне господарство – 2,4% (2059,3 тис. грн.).
Річні бюджетні призначення на ремонт доріг передбачено в сумі 1396,2 тис. грн., що складає 0,78 % всіх видатків бюджету району. За І півріччя поточного року виконано робіт на 507,5 тис. грн. У 2018 році на ремонт доріг з місцевих бюджетів району за аналогічний період було використано 1010,8 тис. грн.
На здійснення програм соціального захисту населення, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у січні-липні 2019 року, районом отримано 16757,6 тис. грн., або 90,7 % до плану відповідного періоду поточного року.
Отриманий обсяг бюджетного фінансування дав змогу повністю розрахуватися з одержувачами державних допомог сім'ям з дітьми, на що спрямовано 11624,9 тис. грн. Фінансування пільг та субсидій населенню з оплати електроенергії, послуг водопостачання та квартирної плати проведено в сумі 603,8 тис. грн., або 87,7 % до запланованого обсягу. Поточна кредиторська заборгованість складає 53,3 тис. грн.
На фінансування пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу спрямовано 4294,9 тис. грн., або 100 % до запланованого обсягу. Поточна кредиторська заборгованість складає 405,7 тис. грн.
Крім того, на виплату соціальних допомог на дітей-сиріт та дітей, які утримуються у будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, спрямовано 234,0 тис. грн., або 98,9 % до запланованого обсягу.
Станом на 01 липня 2019 року на рахунках районного бюджету рахуються залишки невикористаних коштів субвенцій з державного бюджету на фінансування програм соціального захисту населення в сумі 5,1 тис. грн. (у зв’язку з поверненням коштів). 
За І півріччя 2019 року район отримав субвенцію з обласного бюджету (інші субвенції) в сумі 17,6  тис. грн.: для надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 14,7 тис. грн., що становить 100 % до плану на звітний період; для проведення витрат на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни – 2,9 тис. грн., що становить 31,2 % до плану на звітний період.
У рамках виконання заходів програми економічного, соціального та культурного розвитку Великолепетиського району на 2019 рік та інших районних програм селищною та сільськими радами передано районному бюджету додатковий фінансовий ресурс у сумі 1279,5 тис. грн., який спрямовано на фінансування:
 • районної програми соціального захисту людей похилого віку, інвалідів та підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі людьми на 2015-2019 роки  – 103,8 тис. грн.;
 • програми з реалізації у районі Конвенцій ООН про права дитини на період до 2021 року – 46,0 тис. грн.;
 • районної цільової програми «Розвиток освіти Великолепетищини – інвестиції в майбутнє регіону» на 2016-2019 роки – 970,7 тис. грн.;
 • районної програми економічного, соціального та культурного розвитку Великолепетиського району на 2019 рік – 65,4 тис. грн.;
 • програми оздоровлення та відпочинку дітей на період 2016-2020 років – 93,6 тис. грн.
Кредиторська заборгованість загального фонду місцевих бюджетів району станом на 01 липня 2019 року складає 534,5 тис. грн. У розрізі категорій кредиторська заборгованість характеризується наступними даними:
 • сума боргу по пільгах на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян становить 53,3 тис. грн., що на  263,1 тис. грн. менше, ніж на початок 2019 року;
 • сума боргу по пільгах населенню на оплату твердого палива і скрапленого газу становить 24,6 тис. грн.;
 • сума боргу по субсидіях населенню на оплату твердого палива і скрапленого газу становить 381,1 тис. грн.;
 • сума  по заробітній платі КП «Великолепетиська ЦРЛ» становить  38,1 тис. грн.;
 • за отримані матеріальні цінності та господарчі товари КУ ВРЦОЗО – 32,7 тис. грн.;
 • сума по енергоносіях КП «Великолепетиський ЦПМСД» склала 4,1 тис. грн.;
 • за отримані послуги Князегригорівської сільської ради – 0,6 тис. грн.
Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом складає 66,7 тис. грн. (капітальний ремонт спортивного залу районного Будинку культури).
Дебіторська заборгованість бюджетних установ району станом на 01 липня 2019 року складає 105,6 тис. грн., по загальному фонду – 18,3 тис. грн. та по спеціальному фонду – 87,3 тис. грн. Дебіторська заборгованість виникла внаслідок проведеної попередньої оплати на здійснення підписки періодичних видань та проведено авансові платежі на відрядження та капітальний ремонт актової зали Комунального закладу «Рубанівський опорний заклад загальної середньої освіти  I-III ступенів» Великолепетиської районної ради Херсонської області.
До загального фонду районного бюджету за І півріччя 2019 року надійшло 15988,0 тис. грн. доходів, що становить 104,8 % до планових призначень, затверджених у розписі районного бюджету на цей період, та на 15,7 %, або на 2174,9 тис. грн. більше надходжень відповідного періоду минулого року. План виконано по всіх джерелах надходжень. У цілому до загального фонду районного бюджету разом з трансфертами отримано 65324,5 тис. грн., що становить 97,0 % до запланованого на І півріччя 2019 року.
Фінансування видатків з районного бюджету проводилося, виходячи з плану на січень-червень поточного року, згідно з помісячним розписом та наданих головними розпорядниками коштів заявок, а також наявного фінансового ресурсу. Видатки загального фонду районного бюджету за січень-червень поточного року становлять 65752,3 тис. грн., відсоток фінансування склав 89,2 %.
До спеціального фонду районного бюджету на рахунки головних розпорядників коштів надійшло 999,5 тис. грн. власних надходжень бюджетних установ. Видатки спеціального фонду проведено на суму 910,8 тис. грн.
Кредиторська заборгованість загального фонду районного бюджету станом на 01 липня 2019 року  становить 533,9 тис. грн., за спеціальним фондом складає 66,7 тис. грн. (капітальний ремонт спортивного залу районного Будинку культури).
Дебіторська заборгованість районного бюджету станом на 01 липня  2019 року  становить   105,6 тис. грн.

 

Таксон: 

Категорія РДА: