Про підсумки роботи місцевих органів влади щодо забезпечення виконання місцевих бюджетів району за 9 місяців 2016 року

Завдяки скоординованій організації роботи щодо забезпечення повноти мобілізації податків і зборів до місцевих бюджетів району за 9 місяців 2016 року виконання дохідної частини забезпечено всіма сільськими, селищним та районним бюджетами.
Так, до загального фонду місцевих бюджетів району у січні-вересні 2016 року мобілізовано 27353,8 тис. грн. платежів, що становить 127,8 % до плану.
По всіх джерелах власних надходжень забезпечено виконання планів даного періоду. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 9656,3 тис. грн., або на 54,6 %. На збільшення надходжень значною мірою вплинули зміни в податковому та бюджетному законодавстві, запроваджені наприкінці минулого року. Найменший відсоток росту забезпечено Катеринівською сільською радою – 100,8 %, найбільший ріст забезпечено Миколаївською сільською радою – 189,0 %.
У розрізі окремих джерел надходжень загального фонду за 9 місяців 2016 року спостерігається позитивна динаміка збільшення проти минулого року переважним чином за рахунок:
- податку на доходи фізичних осіб – на 64,0 %;
- акцизного податку – на 110,5 %;
- податку на майно – на 36,4 %;
- єдиного податку – на 40,4 %.
Основним джерелом дохідної частини місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб, який займає майже 44,4 % у загальному обсязі надходжень. За даний період податку надійшло в сумі 12142,8 тис. грн. – 136,7 % від плану. Збільшення надходжень за січень-вересень 2016 року порівняно з відповідним періодом минулого року на 4739,3 тис. грн. відбулось за рахунок:
             - застосування єдиної ставки (18 %) оподаткування доходів фізичних осіб (замість 15 % та 20 %);
             - скасування єдиного соціального внеску, що утримувався із заробітної плати працівників у розмірі 3,6 %, в результаті чого збільшилась база оподаткування податком на доходи фізичних осіб;
- підвищення мінімальної заробітної плати з 1218 грн. до 1450 грн. та посадових окладів працівників установ.
Обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб також залежить від таких економічних показників, як чисельність найманих працівників, фонду оплати праці, середньої заробітної плати.
Протягом січня-серпня 2016 року фонд оплати праці в порівнянні з відповідним періодом 2015 року збільшився на 13217,0 тис. грн., темп росту становить 128,9 %.
Середньомісячна заробітна плата по району складає 2794 грн., у минулому році становила  2171 грн. 
Чисельність найманих працівників з початку року зросла на 270 осіб, а у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилась на 107 осіб. Але бюджет втрачає надходження податку на доходи фізичних осіб через виплату заробітної плати  на рівні менше мінімально встановленого законодавством розміру. За даними Великолепетиського відділення Новокаховської ОДПІ Головного управління ДФС у Херсонській області в районі за ІІ квартал поточного року нараховується 7 таких суб’єкта господарювання, втрати податку становлять 3,4 тис. грн. (за І квартал нараховувалось 4 суб’єкта господарювання, втрати податку становили 2,9 тис. грн.).
Станом на 01 жовтня 2016 року завершено кампанію по декларуванню доходів громадян, отриманих у 2015 році. Отримано декларації від 1433 громадян, сума податку на доходи фізичних осіб до сплати становить 792 тис. грн. Надходження податку становлять 796,5 тис. грн., у тому числі до місцевого бюджету – 477,9 тис. грн.
За даний період виплачено орендну плату за оренду земельних часток (паїв) за поточний рік у сумі 31545,4 тис. грн., що становить 63,7 % від нарахування та у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 40,8 % більше. Податку на доходи фізичних осіб від оренди надійшло за поточний рік у розмірі 5681,2 тис. грн. (в контингенті), що становить 63,7 % від розрахункової суми.
Одним із напрямків роботи по наповненню місцевих бюджетів є легалізація найманої праці. З початку 2016 року робочою групою з питань легалізації найманої праці перевірено 150 суб’єктів господарювання, виявлено 43 порушення, з яких 11 порушень – використання найманої праці без належно оформлених трудових відносин та 32 порушення – виїзна торгівля без дозвільних документів, які підтверджують право на здійснення торгівлі. На даний час 11 порушень щодо використання найманої праці без належно оформлених трудових відносин усунено. На 32 особи (виїзна торгівля на ринку), які не пред’явили свої дозвільні документи, направлено матеріали до податкової інспекції за останнім місцем обліку платників податків фізичними особами підприємцями.
Протягом 9 місяців поточного року спеціалістами Великолепетиського відділення Новокаховської ОДПІ Головного управління ДФС у Херсонській області проводилась індивідуальна робота з керівниками сільськогосподарських підприємств району з питання легалізації найманої праці під час проведення сільськогосподарських робіт. У результаті цього 51 суб’єкт господарської діяльності легалізував свої трудові відносини, прийнято на роботу 395 найманих осіб, додатково в бюджет надійшло 163,6 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб.
За  звітний період відбулося дев’ять засідань районної комісії з питань наповнення місцевих бюджетів району та бюджету Пенсійного фонду України, на яких проведено співбесіди з керівниками 33-х підприємств, де заробітна плата виплачувалась нижче законодавчо встановленого мінімуму. У результаті проведеної роботи до бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 342,1 тис. грн.
Майже половина, а саме 45,9 % доходів загального фонду припадає на місцеві податки. Плата за землю є найбільшим джерелом цих надходжень (50,4 %), за 9 місяців поточного року бюджет отримав 6321,7 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на    32,4 %, або на 1546,7 тис. грн., що пояснюється, насамперед, індексацією грошової оцінки землі (коефіцієнт індексації в поточному році – 1,433). Найбільший відсоток росту забезпечили Миколаївська та Малолепетиська сільські ради (відповідно 154,2 % та 141,4 %), найменший відсоток – Катеринівська сільська рада (115,8 %). Виконання плану забезпечено всіма сільськими та селищною радами.
Єдиного податку (питома вага в місцевих податках – 46,9 %) до місцевих бюджетів надійшло в сумі 5889,6 тис. грн., що становить 116,7 % від плану, затвердженого органами місцевого самоврядування. У тому числі єдиного податку із сільгоспвиробників мобілізовано 4766,7 тис. грн., виконання плану становить 115,5 %. У порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 1378 тис. грн., або на 40,7 %. Не виконано план даного податку лише Великолепетиською селищною та Катеринівською сільською радами (61,1 % та 55,2 % відповідно).
За 9 місяців 2016 року місцеві бюджети району отримали 2325,7 тис. грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що в 2,1 рази перевищує надходження відповідного періоду минулого року. У тому числі акцизного податку з роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами з початку року сплачено у розмірі 197,6 тис. грн.
Рівень виконання річних планових показників місцевих бюджетів району складає 98,6 % при нормативі даного періоду – 75 %.
За 9 місяців 2016 року на 0,3 % зменшився податковий борг зі сплати платежів до місцевих бюджетів і станом на 01 жовтня поточного року складає 258,7 тис. грн. (на початок року становив 259,6 тис. грн.). Зменшилась недоїмка по платі за землю та єдиному податку.
До спеціального фонду місцевих бюджетів району за даний період надійшло 2202,6 тис. грн., що на 470,6 тис. грн., або на 27,2 % більше минулорічних досягнень. До бюджету розвитку надійшло 130,7 тис. грн., що у 2,6 рази перевищує фактичні надходження відповідного періоду минулого року.
На рахунки головних розпорядників коштів спеціального фонду місцевих бюджетів району надійшло власних надходжень бюджетних установ у сумі 2035,5 тис. грн., що становить 64,9 % від річних призначень. У порівнянні з минулим роком власних надходжень отримано на 374 тис. грн. більше (на 22,5 %).
Бюджету району стовідсотково до призначень надійшла освітня та медична субвенції з державного бюджету у сумах відповідно 13636,1 тис. грн. та 7471,8 тис. грн., а також  базова дотація в сумі 1931,7 тис. грн.
Видатки загального фонду бюджету району за 9 місяців 2016 року склали 65292,9 тис. грн., що на 479,1 тис. грн., або на 0,7 % більше за відповідний показник 2015 року. Рівень виконання зазначених видатків до плану на звітну дату становить 89,6 %.
З усіх проведених видатків 47 % складають видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, що в сумі становить 30775,5 тис. грн. Видатки на оплату праці, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, збільшились на 5,2 %, або 1536,1 тис. грн.
При затвердженні місцевих бюджетів на поточний рік по районному бюджету не в повному обсязі передбачено кошти на оплату праці працівникам бюджетних установ, додаткова потреба склала 2851,8 тис. грн. У зв'язку із зміною протягом року розміру мінімальної заробітної плати станом на 01 жовтня поточного року додаткова потреба в коштах складає 1935,7 тис. грн. Основна сума незабезпеченості виникла по установах, що фінансуються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету. Так, по освітніх закладах додаткова потреба у коштах складає 939,5 тис. грн., по закладах охорони здоров’я – 979,9 тис. грн. Також по районному бюджету незабезпеченість у коштах на оплату праці працівникам бюджетних установ є по районному центру соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді в сумі 16,3 тис. грн.
Станом на 01 жовтня 2016 року, у зв’язку із недостатніми призначеннями медичної субвенції, утворилась кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, термін оплати якої не настав, по комунальному підприємству „Великолепетиська центральна районна лікарня” у сумі 197,6 тис. грн. Заробітна плата виплачена 04 жовтня поточного року.
Видатки на енергоносії загалом по району забезпечено на 97 % до потреби, недостатньо 202 тис. грн., залишається незабезпеченим у повному обсязі призначеннями на оплату електроенергії комунальне підприємство „Великолепетиська центральна районна лікарня”.
Всього з початку року із загального фонду місцевих бюджетів району на оплату енергоносіїв, спожитих бюджетними установами, направлено кошти в сумі 2111,4 тис. грн., кредиторська заборгованість станом на 01 жовтня 2016 року відсутня.
У структурі видатків загального фонду за 9 місяців поточного року найбільш значними за обсягами є видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення - 21940,4 тис. грн., або 34 % загального обсягу видатків по бюджету району. Видатки на освіту та спорт склали 31 % всіх видатків (20503 тис. грн.), на охорону здоров’я – 12 % (7816,2 тис. грн.), на утримання органів місцевого самоврядування (районної, селищної та сільських рад) – 5 % (3423,9 тис. грн.), на культуру – 5 % (3010,1 тис. грн.), на житлово-комунальне господарство – 3 % (1692,4 тис. грн.).
Проведений аналіз використання бюджетних коштів свідчить про вкрай низький рівень використання коштів, передбачених селищною та сільськими радами на ремонт доріг. При річних бюджетних призначеннях в обсязі 1408,8 тис. грн. за січень-вересень поточного року виконано робіт лише на 494,2 тис. грн. (35 %).
У порівнянні з минулим роком більш ніж утричі збільшились проведені видатки на житлово-комунальне господарство (2016 рік 1692,4 тис. грн., 2015 року – 532,1 тис. грн.), тоді як видатки на ремонт доріг у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшились вдвічі (2016 рік – 494,3 тис. грн., 2015 рік – 831,7 тис. грн.). Бюджетами Катеринівської сільської ради та Великолепетиської селищної ради кошти на ремонт доріг використані на 90 % від запланованого, в той час як бюджетами Рубанівської та Князегригорівської сільських рад в поточному році кошти не використовувались взагалі, хоча в місцевих бюджетах заплановано 474,1 тис. грн. та 30 тис. грн. відповідно. По бюджету Малолепетиської сільської ради кошти використані лише на 13 % (при запланованих видатках в сумі 100 тис. грн. використано лише 13,3 тис. грн.). Миколаївською сільською радою кошти використані на третину (заплановано 150 тис. грн., використано 46,9 тис. грн.). По Демидівській сільській раді кошти на ремонт доріг не передбачені в місцевому бюджеті 2016 року.
На здійснення програм соціального захисту населення, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, у січні-вересні 2016 року районом отримано 20248,1 тис. грн., що складає 99,9 % до плану відповідного періоду поточного року.
Фінансування допомог сім’ям з дітьми проведено в сумі 15879,1 тис. грн., або 100 % до плану на звітний період. Заборгованість відсутня.
Фінансування пільг та субсидій населенню з оплати електроенергії, послуг водопостачання та квартирної плати проведено в сумі 1094,8 тис. грн., або 100 % до запланованого обсягу. Заборгованість складає 394,3 тис. грн.
На фінансування пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу спрямовано 2926,3 тис. грн., або 100 % до запланованого обсягу. Заборгованість складає 1192,2 тис. грн.
Крім того, на виплату соціальних допомог на дітей-сиріт та дітей, які утримуються у будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, спрямовано 347,9 тис. грн., що дало змогу повністю розрахуватися з одержувачами цих допомог.
Станом на 01 жовтня 2016 року на рахунках районного бюджету залишки невикористаних коштів субвенції з державного бюджету на фінансування програм соціального захисту населення в сумі 0,3 тис. грн. (у зв’язку з поверненням коштів).
За 9 місяців поточного року район отримав субвенції з обласного бюджету (інші субвенції) в сумі 10,0 тис. грн., в тому числі: для надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 7,8 тис. грн., що становить 100 % до плану на звітний період; на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 2,2 тис. грн., що становить 48,9 % до плану на звітний період.
У рамках виконання заходів програми економічного, соціального та культурного розвитку Великолепетиського району на 2016 рік та інших районних програм, селищною та сільськими радами передано районному бюджету додатковий фінансовий ресурс в сумі 1847,2 тис. грн., який спрямовано на фінансування:
- програми "Розвиток освіти Великолепетищини - інвестиції в майбютнє регіону" на 2016-2018 роки – 700,6 тис. грн.;
- програми проведення в районі приписки та призову громадян на строкову військову службу в 2013-2016 роках – 26,5 тис. грн.;
- районної програми підтримки суспільно-політичної газети "Таврійські вісті" – 22,6 тис. грн.;
- районної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення "Власний дім" на 2012-2020 роки – 35,5 тис. грн.;
- програми розвитку культури на 2016-2017 роки – 21,6 тис. грн.;
- програми розвитку фізичної культури і спорту в районі на 2013-2017 роки – 15 тис. грн.;
- районної програми соціального захисту людей похилого віку, інвалідів та підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі людьми на 2015-2019 роки (пільгові рецепти, виплати компенсаціїї фізичним особам, які надають соціальні послуги, зубопротезування ) – 79,8 тис. грн.;
- програми з виконання в районі Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенцій ООН про права дитини" на період до 2016 року  – 20,4 тис. грн.;
- районної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки – 14,3 тис. грн.;
- програми економічного, соціального та культурного розвитку Великолепетиського району на 2016 рік – 910,9 тис. грн.
Не всі головні розпорядники коштів районного бюджету змогли отриманий фінансовий ресурс використати в повній мірі. Так, отримані кошти на заходи із: придбання підручників використані на 52 % (використано – 43,3 тис. грн., отримано – 82,4 тис. грн.), проведення безоплатного зубопротезування ветеранів війни на 26 % (використано – 16 тис. грн., отримано – 62 тис. грн.), проведення харчування учнів у навчальних закладах використані на 67 % (використано – 260,5 тис. грн., отримано – 387,2 тис. грн.), проведення та участі в районних та обласних культурно-масових заходах на  36 % (використано – 48,8 тис. грн., отримано – 77,7 тис. грн.), забезпечення оплати безкоштовних рецептів пільговим категоріям громадян та придбання вакцини на 36 % (використано – 50,7 тис. грн., отримано – 139 тис. грн.).
Кредиторська заборгованість загального фонду місцевих бюджетів району (без урахування субвенції з державного бюджету на соціальний захист) станом на 01 жовтня 2016 року складає 197,6 тис. грн. – заборгованість по оплаті праці працівникам  комунального підприємства „Великолепетиська центральна районна лікарня”, яка виплачена 04 жовтня поточного року.
Дебіторська заборгованість бюджетних установ району станом на 01 жовтня 2016 року складає 7,5 тис. грн.
До загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2016 року надійшло 12243,37 тис. грн. доходів, що становить 137,6 % до планових призначень, затверджених у розписі районного бюджету на цей період, та на 4821,8 тис. грн. (65 %) більше надходжень минулого року. План виконано по всіх джерелах надходжень. У цілому до загального фонду районного бюджету разом з трансфертами отримано 57420,8 тис. грн., що становить 106,1 % до запланованого на 9 місяців.
Фінансування видатків з районного бюджету проводилося, виходячи з плану на січень-вересень поточного року, згідно з помісячним розписом та наданих головними розпорядниками коштів заявок, а також наявного фінансового ресурсу. Видатки загального фонду районного бюджету за січень-липень поточного року становлять 51011,2 тис. грн., відсоток фінансування склав 93,6 %.
До спеціального фонду районного бюджету на рахунки головних розпорядників коштів надійшло 1502,7 тис. грн. власних надходжень бюджетних установ, що становить 63,6 % від річного плану. Видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень, коштів переданих із загального фонду та за рахунок залишку, що склався на початок року, проведені на суму 2106,6 тис. грн.
 

 

Таксон: