Про підсумки роботи місцевих органів влади щодо забезпечення виконання місцевих бюджетів району за 2016 рік

У 2016 році до загального фонду місцевих бюджетів району мобілізовано 41702,8 тис. грн. податків і зборів, що становить 132,1 % виконання річного плану. Понад план отримано 10141,6 тис. грн. Виконання дохідної частини забезпечено всіма місцевими бюджетами району.
Аналізуючи виконання дохідної частини бюджету району у розрізі податків, прослідковується, що планові показники перевиконано по всіх джерелах надходжень.
Проти минулого року надходження збільшились (у співставних умовах) на 15342,5 тис. грн., або на 58,2 %. На збільшення надходжень значною мірою вплинули зміни в податковому та бюджетному законодавстві, запроваджені наприкінці минулого року. Найбільший ріст доходів забезпечено бюджетом Великолепетиської селищної ради (175,2 %), найменший відсоток росту – бюджетом Катеринівської сільської ради (106,9 %).
У структурі доходів найбільшу питому вагу мають податок на доходи фізичних осіб (44,7 %), єдиний податок (26,5 %), плата за землю  (18,5 %) та акцизний податок (7,8 %).
Податку на доходи фізичних осіб, що зараховується 60 % до місцевого бюджету району, надійшло за 2016 рік у сумі 18657,3 тис. грн. – 133,2 % виконання річного плану. У порівнянні з минулим роком його надходження зросли на 62,1 % (на 7147,8 тис. грн.).

Найвагоміше зростання цього податку забезпечено від доходів, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування – 173,2 %. Протягом кампанії по декларуванню доходів громадян, отриманих у 2015 році, задекларовано декларацій від 1438 громадян. Сума податку на доходи фізичних осіб до сплати становила 792 тис. грн. Надійшло податку в обсязі 882,0 тис. грн., у тому числі до місцевого бюджету району – 529,2 тис. грн.
Зростання податку від доходів за здані в оренду земельні паї складає 164,8 % (більше від минулого року на 2680,1 тис. грн.). За 2016 рік його надійшло в сумі 6815,4 тис. грн.
Надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачено податковими агентами із доходів платника у вигляді заробітної плати, склали 10913,9 тис. грн. У порівнянні з 2015 роком ці надходження зросли на 60,7 %, або на 4123,3 тис. грн.
Протягом січня-листопада 2016 року фонд оплати праці в порівнянні з відповідним періодом 2015 року збільшився на 13063,5 тис. грн., темп росту становить 119,5 %.
Середньомісячна заробітна плата по району складає 2877 грн., у минулому році становила  2858 грн. 
Але бюджет втрачає надходження податку на доходи фізичних осіб через виплату заробітної плати на рівні менше мінімально встановленого законодавством розміру. За даними Великолепетиського відділення Новокаховської ОДПІ Головного управління ДФС у Херсонській області в районі за ІІ квартал 2016 року нараховувалось 7 суб’єктів господарювання, втрати податку становили 3,4 тис. грн. (за І квартал нараховувалось 4 суб’єкта господарювання, втрати податку становили 2,9 тис. грн.).
Фактичні надходження від справляння на території району плати за землю, що зараховується до сільських та селищних бюджетів склали 7727,8 тис. грн., що на 1505 тис. грн. (24,2 %) більше, ніж за 2015 рік. Збільшення надходжень плати за землю досягнуто в основному за рахунок індексації нормативної грошової оцінки земель на коефіцієнт 1,433. Найбільший відсоток росту забезпечили Миколаївська сільська та Великолепетиська селищна ради (відповідно 159,8 % та 137,8 %), найменший відсоток – Рубанівська сільська рада (107,5 %). Виконання плану забезпечено всіма сільськими та селищною радами.
Єдиного податку до місцевих бюджетів надійшло в сумі 11060,4 тис. грн., що становить 141 % від плану, затвердженого органами місцевого самоврядування, у тому числі єдиного податку із сільгоспвиробників мобілізовано 9229,5 тис. грн., виконання плану становить 141,8 %. План виконано всіма місцевими бюджетами району. У порівнянні з 2015 роком надходження збільшились на 4275,6 тис. грн., або на 63,0 %. Основною причиною такого зростання є збільшення ставок податку та індексація нормативної грошової оцінки земель для четвертої групи платників.
За 2016 рік місцеві бюджети району отримали 3261,4 тис. грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що в 2,2 разу перевищує надходження минулого року, у тому числі акцизного податку з роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами з початку року сплачено у розмірі 284,8 тис. грн. Фактичні надходження акцизного податку від продажу алкогольних та тютюнових виробів у розрахунку на 1 жителя в середньому по району складають близько 17 грн.
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 березня 2016 року №  162 «Про зведений план заходів щодо наповнення місцевих бюджетів області та економного і раціонального використання бюджетних коштів у 2016 році» розпорядженням голови районної державної адміністрації від 12 лютого 2016 року № 23 затверджено план заходів щодо наповнення місцевих бюджетів району та економного і раціонального використання бюджетних коштів у 2016 році. Уточнено та внесено зміни до плану заходів розпорядженнями голови районної державної адміністрації від  14 березня 2016 року № 79 та від 18 травня 2016 року № 196. За рахунок  вжитих заходів до бюджету району додатково мобілізовано 718,2 тис. грн. власних надходжень.
Протягом року відбулося дванадцять засідань районної  комісії з питань наповнення місцевих бюджетів району та бюджету Пенсійного фонду України. Проведено роботу з керівниками 38-и підприємств, де заробітна плата виплачувалась нижче законодавчо встановленого мінімуму. У результаті цього до бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 476,9 тис. грн.
Робочою групою з питань легалізації найманої праці перевірено 168 суб’єктів господарювання, виявлено 43 порушення, додаткові надходження становлять 3,5 тис. грн.
Негативно впливає на надходження платежів до бюджету району недоїмка, яка станом на 01 січня 2017 року складає 470 тис. грн. та зросла за 2016 рік на 81 % (на початок минулого року становила 259,6 тис. грн.). Збільшилась недоїмка по платі за землю та податку на нерухоме майно.
До спеціального фонду місцевих бюджетів району (без урахування трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) за 2016 рік надійшло 223 тис. грн., що становить 114,2 % виконання. У розрізі джерел спеціального фонду основна частина припадає на надходження коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення. За рік надійшло 88,7 тис. грн. – 102,3 % виконання. Від продажу майна, що перебуває у комунальній власності, надійшло 75,7 тис. грн., екологічного податку – 51,7 тис. грн. Також залучено 5,9 тис. грн. пайової участі на розвиток інфраструктури селища.
На рахунки головних розпорядників коштів місцевих бюджетів району надійшло власних надходжень бюджетних установ у сумі 3349,1 тис. грн. У порівнянні з 2015 роком власних надходжень отримано на 31 % більше.
З державного бюджету у повному обсязі до планових призначень район отримав базову дотацію у сумі 2575,8 тис. грн., стабілізаційну дотацію – 911,7 тис. грн., освітню субвенцію – 18883,2 тис. грн., медичну субвенцію – 10478,9 тис. грн.
Видатки загального фонду бюджету району за 2016 рік склали 103560,1 тис. грн., що на 7440 тис. грн., або на 7,7 % більше за відповідний показник 2015 року. Рівень виконання зазначених видатків до плану на рік становить 97,6 %, з них 40 % всіх видатків складають видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та оплату енергоносіїв, спожитих бюджетними установами.
Завдяки заходам, які вживалися районною державною адміністрацією, та отриманню додаткового фінансового ресурсу з державного бюджету в районі вдалося забезпечити своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працюючим у бюджетній сфері, провести повні розрахунки бюджетних установ за спожиті енергоносії та комунальні послуги. Заборгованість із вказаних виплат станом на 01 січня 2017 року відсутня.
За 2016 рік на здійснення програм соціального захисту населення, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету, отримано       33623,6 тис. грн., що становить 99,7 % до плану.
Крім того, на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях отримано субвенцію з державного бюджету в сумі 457,8 тис грн., або 99,3 % до річних призначень.
Отриманий обсяг фінансування дав можливість у повному обсязі розрахуватися з одержувачами державних допомог, пільг та субсидій населенню на оплату енергоносіїв, житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.
Крім того, отримано субвенції з обласного бюджету (інші субвенції): для надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  – 10,5 тис. грн.; для проведення витрат на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни – 4,5 тис. грн.
У рамках виконання заходів місцевих програм та програми економічного, соціального та культурного розвитку Великолепетиського району на 2016 рік за рахунок коштів місцевих бюджетів проведено видатки на суму                 18488,9 тис. грн., який спрямовано:
- на фінансування дошкільної освіти – 4751,3 тис. грн.
- на фінансування ЗОШ, НВК району та дитячо-юнацької спортивної школи – 3580,2 тис. грн.;
- на фінансування закладів охорони здоров’я – 2598,8 тис. грн.;
- на благоустрій – 1855,3 тис. грн.;
- на фінансування закладів культури, розташованих на території селищної та сільських рад – 1089,7 тис. грн.;
- на фінансування водопровідно-каналізаційного господарства –         942,2 тис. грн.;
- на проведення ремонту доріг – 875,3 тис. грн.;
- на передачу коштів обласному бюджету для співфінансування на придбання шкільного автобусу – 600 тис. грн.;
- фінансування програм соціального захисту населення – 545 тис. грн.;
- на передачу субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету –   535,4 тис. грн.;
- на фінансування районної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення „Власний дім” – 275,0 тис. грн.;
- на фінансування районної програми розвитку культури – 193,1 тис. грн.;
- на здійснення закупівлі путівок для організації відпочинку дітей пільгової категорії – 196,2 тис. грн.;
- на передачу коштів обласному бюджету для співфінансування з місцевих бюджетів на проведення невідкладних ремонтних робіт та оснащення оперативно-диспетчерської служби обласного територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – 91,6 тис. грн.;
- на передачу субвенції селищній раді для придбання машини для подрібнювача гілок – 84,0 тис. грн.;
- на фінансування інших програм, визначених пріоритетними –            275,8 тис. грн.
Із резервного фонду непередбачених видатків районного бюджету кошти в 2016 році не виділялися.
Не зважаючи на те, що рівень виконання зведеного бюджету району за 2016 рік по видатках становить 97,6 %, по місцевих бюджетах стан виконання видаткової частини бюджету різний. Найкращий показник по районному бюджету – 99,6 % та по бюджету Князегригорівської сільської ради – 98,4 %. У той же час виконання видаткової частини Рубанівського сільського бюджету забезпечено лише на 81,2 %, сума недофінансованих коштів становить       1071,5 тис. грн., низький рівень виконання запланованих видатків на: ремонт та утримання доріг – 2% (заплановано 471,1 тис. грн., використано 7,5 тис. грн.), компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям  громадян – 18% (заплановано 20,0 тис. грн., використано 3,6 тис. грн.), кошти, передбачені на виконання окремих сільських програм, –66% (план – 123,8 тис. грн., касові – 82,2 тис. грн.), благоустрій – 67,2 % (заплановано 677 тис. грн., використано 454,9 тис. грн.). По селищному бюджету видаткову частину бюджету виконано на 91 %, сума невикористаних коштів становить 859 тис. грн., в тому числі: видатки заплановані на ремонт доріг освоєні на 65 % , (план – 500 тис. грн., касові – 324,4 тис. грн.), благоустрій селища 88,5 % (план – 952,3 тис. грн., касові – 843 тис. грн.), дошкільні заклади освіти на 96,1% (план – 4688,6 тис. грн., касові –            4505,8 тис. грн.).
На виконання місцевих програм бюджетами протягом 2016 року передано міжбюджетний трансферт іншим бюджетам у сумі 8232,8 тис. грн. Але не всі отримані кошти використано повністю. Цільові субвенції повернуто в сумі  148,2 тис. грн., в тому числі:
- Малолепетиською сільською радою кошти субвенції з районного бюджету в сумі 84,0 тис. грн., що виділено для придбання машини для подрібнювача гілок;
- відділом освіти районної державної адміністрації проведено повернення субвенцій, що надійшли від:
обласного бюджету в сумі 2,7 тис. грн., що передбачено на заміну віконних та дверних блоків;
селищного бюджету в сумі 4,9 тис. грн. що передбачено на придбання витяжки для Великолепетиської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2;
- КП „Великолепетиський центр первинної медико-санітарної допомоги повернуто субвенції, що надійшли від:
Рубанівської сільської ради в сумі 20,4 тис. грн., що передбачено на придбання медичного обладнання;
сільських та районного бюджету в сумі 34,8 тис. грн., що передбачено на оплату пільгових рецептів.
У порівнянні з 2015 роком видатки загального фонду бюджету району за 2016 рік зросли на 7,7 %  (на 7440 тис. грн.). Збільшення відбулося майже по всіх напрямках спрямування, крім видатків на проведення робіт, пов’язаних з ремонтом та утриманням доріг (2015 рік – 1263,9 тис. грн., 2016 рік –           875,3 тис. грн.). Зменшення відбулося по: Рубанівській сільській раді на 408,0 тис. грн., селищній раді на 259,6 тис. грн., Демидівській сільській раді вищевказані роботи в 2016 році взагалі не проводилися.
Кредиторська заборгованість загального та спеціального фонду місцевих бюджетів району (без урахування субвенції з державного бюджету на соціальний захист) станом на 01 січня 2017 року відсутня.
Дебіторська заборгованість бюджетних установ району станом на 01 січня 2017 року складає 42,3 тис. грн.
У звітному періоді до загального фонду районного бюджету мобілізовано 18797,5 тис. грн. податків і зборів, що становить 133,3 % до плану. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 7192,2 тис. грн., або на 62 %. План виконано по всіх джерелах надходжень. У цілому до загального фонду районного бюджету разом з трансфертами надійшло 89109,7 тис. грн., що становить 105,4 % до плану.
До спеціального фонду районного бюджету на рахунки головних розпорядників коштів надійшло 2487,4 тис. грн. власних надходжень бюджетних установ. У порівнянні з 2015 роком вони збільшилися на 651,1 тис. грн., або на 35,5 %.
 
 
 

 

Таксон: