Про проект районного бюджету на 2019 рік та прогноз районного бюджету на 2020-2021 роки

Загальний обсяг доходів районного бюджету на 2019 рік становить 136707,2 тис. грн., у тому числі загального фонду – 134955,5 тис. грн., спеціального – 1751,8 тис. грн.
Згідно з розрахунками фінансового управління районної державної адміністрації, дохідна частина загального фонду районного бюджету (без урахування трансфертів) визначена в сумі 37326,9 тис. грн.
У проекті загального фонду районного бюджету на 2019 рік враховано обсяги міжбюджетних трансфертів з державного бюджету в сумі   44850,0 тис. грн., а саме:
 • базову дотацію – 1834,5 тис. грн.;
 • медичну субвенцію – 10901,7 тис. грн.;
 • освітню субвенцію – 32113,8 тис. грн.
Крім того, передбачено:
 • додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в сумі  6628,0 тис. грн.;
 • субвенції на здійснення програм соціального захисту населення – 42093,4 тис. грн.;
 • субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 109,7 тис. грн.;
 • субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я – 18,9 тис. грн.; 
 • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 413,8 тис. грн.
 • субвенцію від селищної та сільських рад – 1636,9 тис. грн.
  Передбачається також інша субвенція з обласного бюджету для проведення витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також на надання пільгового медичного обслуговування особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в сумі 31,9 тис. грн. та на фінансування проектів-переможців обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад сіл, селищ – 1845,9 тис. грн.  
До спеціального фонду районного бюджету на рахунки бюджетних установ (власні надходження) передбачається отримати 1751,8 тис. грн.
Видатки районного бюджету, як і доходи становлять 136707,2 тис. грн., у тому числі загального фонду – 131734,1 тис. грн., спеціального фонду – 4347,5 тис. грн. та за розділом «Кредитування» (крім видатків за рахунок повернення коштів за користування кредитами, отриманими в минулі роки) – 220,0 тис. грн.
Видатки на оплату праці обраховано з урахуванням збільшення з 01 січня наступного року розміру мінімальної заробітної плати до 4173 грн. та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС до 1921 грн.
На реалізацію районних програм, визначених пріоритетними до фінансування в 2019 році, у загальному обсязі видатків заплановано 13577,5 тис. грн., на непередбачувані видатки (резервний фонд) –    746,6 тис. грн.
Передбачаються також інші субвенції бюджетам селищної та сільських рад для фінансування:
 • дошкільних закладів освіти – 4345,0 тис. грн.;
 • селищних та сільських закладів культури – 1381,6 тис. грн.
Прогноз районного бюджету на 2020-2021 роки розроблено на основі положень Бюджетного та Податкового кодексів України (зі змінами) та Основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019 - 2021 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 - 2021 роки».
 
Пропозиції:
 
1. Затвердити порядок розподілу іншої субвенції бюджетам селищної та сільських рад для фінансування дошкільних закладів освіти та закладів культури на 2019 рік, що додається.
2. Схвалити проекти, що додаються, а саме:
 • районного бюджету на 2019 рік (з додатками до нього);
 • прогнозу районного бюджету на 2020 - 2021 роки.
3. Фінансовому управлінню Великолепетиської районної державної адміністрації (Мамаєва І. Ю.):
3.1. Невідкладно підготувати пакет відповідних документів щодо проекту районного бюджету на 2019 рік та забезпечити його подання в установленому порядку на розгляд районної ради;
3.2. У ході виконання районного бюджету в 2019 році вишукати додаткові кошти на фінансування видатків та заходів районних програм, визначених пріоритетними, однак не забезпечених у повному обсязі бюджетними асигнуваннями на час формування районного бюджету.
4. Селищному та сільським головам до 20 грудня 2018 року забезпечити прийняття відповідних місцевих бюджетів.
 
 
Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації                                                І. Ю. Мамаєва
 
 
 
ПРОЕКТ  
районного бюджету на 2019 рік
 
1. Визначити на 2019 рік:
доходи районного бюджету в сумі 136707222 гривні, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 134955452 гривні та доходи спеціального фонду районного бюджету – 1751770 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;
 видатки районного бюджету в сумі 136707222 гривні, у тому числі загального фонду – 131734113 гривень, спеціального фонду – 4753109 гривень;
повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету – 250000 гривень;
надання кредитів з районного бюджету в сумі 470000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету – 220000 гривень та надання кредитів зі спеціального фонду районного бюджету – 250000 гривень;
профіцит за загальним фондом районного бюджету в сумі 3001339 гривень згідно з додатком 2 до цього проекту;
дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету в сумі 3001339 гривень згідно з додатком 2 до цього проекту;
оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету в розмірі 210000 гривень, що становить 0,16 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд районного бюджету в розмірі 746575 гривень, що становить 0,6 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього проекту.
3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього проекту.
Делегувати районній державній адміністрації у період між сесіями, які скликаються районною радою, повноваження в частині прийняття розпорядження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам району, з подальшим наданням пропозицій районній раді стосовно внесення змін до рішення про районний бюджет на 2019 рік.
Затвердити здійснений районною державною адміністрацією (розпорядження голови районної державної адміністрації від 13 грудня 2018 року №390 «Про проект районного бюджету на 2019 рік та прогноз районного бюджету на 2020-2021 роки») розподіл іншої субвенції з районного бюджету між бюджетами селищної та сільських рад для фінансування дошкільних навчальних закладів та закладів культури на 2019 рік.
4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього проекту.
5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію
районних програм у сумі 15595428 гривень згідно з додатком 7 до цього проекту.
6. Установити, що в загальному фонді районного бюджету на 2019 рік:
1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України;
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;
3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71 та 72 Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України.
8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:
 • оплату праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам.
9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Великолепетиської районної державної адміністрації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, розміщувати на конкурсних засадах тимчасово вільні кошти районного бюджету на депозитах в установах банків з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації (фінансовому управлінню Великолепетиської районної державної адміністрації) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності відповідним рішенням районної ради про районний бюджет;
2) здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних призначень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;
4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
 • здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені рішенням районної ради про районний бюджет на 2019 рік, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;
 • оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.
12. Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укласти договори за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядникам бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
13. Дозволити фінансовому управління Великолепетиської районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, а по тих статтях, які затверджуються рішенням районної ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.
14. Установити, що господарські організації, які належать до спільної власності територіальних громад району або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад району, сплачують до загального фонду районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі  25 відсотків.
Прикінцеві положення
1. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.
2. Додатки 1-7 до цього проекту є його невід’ємною частиною.
3. Районній державній адміністрації забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття, відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів.
 
 
 
ПРОГНОЗ
районного бюджету на 2020 та 2021 роки
(проект)
Прогноз соціально-економічного розвитку району на 2019 рік
та наступні 2020 - 2021 роки
 
У 2019 році буде продовжено реалізацію в районі державної політики, спрямованої на відновлення та закріплення тенденцій стійкого соціально- економічного розвитку зі зростанням добробуту та якості життя населення.
Впровадження заходів, спрямованих на стабілізацію економічного і соціального розвитку району, об’єднання всіх гілок влади навколо спільних проблем та інтересів, дає можливість прогнозувати на 2019 рік збільшення валового виробництва сільськогосподарської продукції на 0,4 %.
Основними завданнями щодо забезпечення зростання обсягів виробництва продукції сільського господарства є:
- підвищення ефективності використання зрошувальних земель;
- стимулювання процесів самоорганізації сільськогоподарських товаровиробників усіх форм власності на кооперативних принципах;
- участь у реалізації державних програм з підтримки розвитку агропромислового сектора району.
Планується нарощення виробництва основних видів сільськогосподарської продукції:  зернових та зернобобових культур на 4,4 %, соняшнику на 7,7 %, сої на   25 %, ріпаку на 6,1 %, картоплі на 1 %. Планується забезпечити вирощування овочів, баштанних культур,  плодів та ягід на рівні 2018 року.
У галузі тваринництва планується забезпечення виробництва молока, яєць та  реалізації на забій худоби та птиці (у живій вазі) на рівні 2018 року.
Приріст численності поголів’я свиней у сільськогосподарських підприємствах до відповідного періоду минулого року планується на 12 %.
Передбачено реалізацію завдань, спрямованих на забезпечення стабілізації та розвитку промислового виробництва, використання  енергоефективних технологій та обладнання, енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії, а також альтернативних видів палива.
У 2019 році прогнозується збільшення обсягів реалізованої промислової продукції на 6 %.
Планується збільшення виробництва промислової продукції: борошна на
25 %, олії на 6,4 %.
Зростання середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника прогнозується на 13 %.
Збільшення обсягу капітальних інвестицій (за рахунок усіх джерел фінансування) планується на 5,6 %.
Підвищення енергоефективності планується  шляхом переведення закладів соціальної сфери на використання альтернативних видів палива шляхом встановлення котлів, які працюють на альтернативних видах палива.
На будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах за кошти селищної та сільських рад заплановано використати коштів не менше ніж у 2018 році, а саме 2,0 млн. грн.
У транспортній галузі планується забезпечення стабільної роботи транспорту та транспортного обслуговування мешканців усіх населених пунктів району.
Буде забезпечено сприяння реалізації пріоритетних інвестиційних проектів, а саме «Будівництво портового елеватора ТОВ «Рівненське ХПП» та проектів щодо розвитку зрошення у районі.
У соціальній сфері планується:
- підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення, зокрема, вирішення матеріально-побутових, медичних проблем соціально-незахищених верств населення району;
- підвищення якості надання соціальних послуг.
Для збереження здоров’я населення району планується  виконання заходів:
- ефективне використання ресурсного та кадрового потенціалу, доукомплектування закладів охорони здоров'я медичними кадрами,  підвищення рівня професійної підготовки медичних працівників;
- забезпечення виконання профілактичних флюорографічних оглядів, у першу чергу, серед груп ризику з туберкульозу із залученням пересувного флюорографу;
- забезпечення надання якісної медичної допомоги постраждалим у зоні АТО, членам їх родин, біженцям з тимчасово окупованих територій.
У галузі освіти заходи будуть спрямовані на:
 • забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти;
 • створення умов для якісного оздоровлення та відпочинку дітей;
 • забезпечення регулярного підвезення учнів, вихованців позашкільних закладів для участі в обласних, зональних змаганнях, турнірах, фестивалях;
-  забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю;
-  підготовку закладів до роботи в Новій українській школі;
- підтримку та розвиток військово-патріотичного напрямку позашкільної освіти.
Основними пріоритетними завданнями розвитку культури є:
- збереження та підтримка культури, традицій і надбань національних спільнот, що проживають на території району;
- розвиток та робота творчих аматорських колективів;
- розвиток та збільшення чисельності дитячих танцювальних колективів;
- збереження базової мережі закладів культури з метою збагачення духовного життя мешканців сіл;
- підтримка діяльності закладів культури і мистецтва району, поліпшення їх матеріально-технічного стану та заохочення молодих фахівців.
Планується здійснення заходів з підвищення якості  надання населенню району житлово-комунальних послуг, забезпечення стабільної роботи житлово-комунальних підприємств.
Обраховано основні показники розвитку району на середньостроковий період до 2021 року:
- виробництво продукції сільського господарства у порівнянних цінах
2010 року у 2020 році – 352 млн. грн., у 2021 році – 354 млн. грн.;
- обсяг реалізованої промислової продукції у 2020 році – 140 млн. грн., у
2021 році – 143 млн. грн.;
- середньомісячна заробітна плата штатного працівника у 2020 році –
7350 грн., у 2021 році – 7900 грн.;
- обсяг капітальних інвестицій (за рахунок усіх джерел фінансування) у
2020 році – 145 млн. грн., у 2021 році – 150 млн. грн.

Загальна частина
 
Прогноз районного бюджету на 2020 — 2021 роки розроблений з урахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020 та 2021 роки, відповідно до норм чинного бюджетного та податкового законодавства, інших законодавчих актів. При формуванні дохідної частини бюджету було враховано фактичні надходження за 2017 рік, очікувані за 2018 рік та прогнозні показники на 2019 рік.
Основним платежем надходжень загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає близько 99,6 %. Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до базової ставки оподаткування доходів (18 %), враховано надання податкової соціальної пільги на рівні 50 % прожиткового мінімуму для  працездатної особи до доходів, що не перевищують 1,4 прожиткового мінімуму та підвищення мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму.
Прогноз обсягу надходжень з податку на прибуток підприємств у 2020 та 2021 роках розраховано відповідно до положень Податкового кодексу України.
Обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2020 рік розрахований у сумі 39566,5 тис. грн., що на 2239,6 тис. грн. (6,0 %) більше прогнозних показників 2019 року.
До спеціального фонду районного бюджету в 2020 році прогнозується отримати 2095,5 тис. грн.
У 2021 році очікується отримати доходи до загального фонду районного бюджету в сумі 41940,5 тис. грн. та до спеціального фонду – 2108,0 тис. грн., що на 2374,0 тис. грн. та на 12,5 тис. грн. відповідно більше прогнозних показників 2020 року.
 
 
 
 
Індикативні прогнозні показники доходів загального фонду районного бюджету на 2020 та 2021 роки
млн. грн.
Найменування
2020 рік
2021 рік
Загальний обсяг
доходів
39,6
41,9
Податкові надходження, з них:
39,5
41,8
податок на доходи фізичних осіб
39,4
41,8
податок на прибуток підприємств
0,04
0,04
Неподаткові надходження
0,1
0,1
 
 
Видатки районного бюджету на 2020 та 2021 роки
 
Прогноз видаткової частини районного бюджету на 2020 - 2021 роки розроблено з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019 - 2021 роки та Основних напрямів бюджетної політики на 2019 - 2021 роки, схвалених Урядом.
 
Індикативні прогнозні показники видатків загального фонду районного
бюджету за функціональним призначенням на 2020 та 2021 роки
млн. грн.
Найменування
2020 рік
2021 рік
Державне управління
2,8
2,9
Освіта
56,3
59,1
Охорона здоров’я
16,2
17,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення
5,1
5,4
Молодіжні програми
0,1
0,1
Культура і мистецтво
2,8
3,0
Фізична культура і спорт
1,8
1,9
Міжбюджетні трансферти (на програми соціального захисту населення)
46
48,6
 
Органи місцевого самоврядування
Пріоритетними завданнями виконавчого апарату районної ради є фінансове забезпечення здійснення повноважень, наданих Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно- правовими актами.
У 2020 - 2021 роках планується здійснити такі заходи: організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення з діяльності ради, її органів, депутатів, взаємодію і зв’язок з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
 

Освіта
Пріоритетом у розвитку галузі освіти є забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти для всіх громадян України відповідно до європейських стандартів освітньої системи.
У 2020 та 2021 роках передбачається здійснення таких заходів:
 • запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у закладах освіти, підтримка талановитих і обдарованих дітей;
 • створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • підвищення престижу та соціального статусу педагогічних працівників, стимулювання активної участі вчителів у становленні та розвитку освіти, популяризація кращих педагогічних здобутків і професійної майстерності;
 • підвищення рівня професійної компетенції педагогічних працівників, прибуття до закладів загальної середньої освіти Великолепетиського району молодих спеціалістів – випускників педагогічних навчальних закладів вищої освіти;
 • розвиток позашкільної освіти;
Основними результатами, яких планується досягти, є: створення умов для проживання та виховання дітей; подолання соціальної ізольованості вихованців; забезпечення розвитку, виховання, навчання та ранньої адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування дошкільного і шкільного віку.
 
Охорона здоров’я
Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами та створення сприятливих умов життєдіяльності людини. У 2020 та 2021 роках передбачається здійснення таких заходів:
 • запровадження системи індикаторів якості первинної, вторинної медичної допомоги, які враховуються під час оцінювання якості медичної допомоги відповідного виду;
 • поліпшення здоров’я населення району, забезпечення рівного і справедливого доступу всіх членів громади до медичних послуг належної якості;
 • зниження рівня інвалідності населення;
 • поліпшення стану здоров’я та продовження тривалості життя населення району;
 • укомплектування закладів охорони здоров’я району лікарями та середнім медичним персоналом, насамперед у сільській місцевості;
 • підвищення ефективності діяльності закладів охорони здоров’я, що забезпечують медичний супровід материнства та дитинства;
 • посилення профілактичної роботи;
 • впровадження у діяльність лікувальних закладів новітніх технологій;
 • стимулювання медичних працівників за досягнення у проведеній лікувально-профілактичній роботі.
Основними результатами, яких планується досягти, є:
 • підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;
 • підготовка підґрунтя до запровадження обов’язкового соціального медичного страхування;
 • забезпечення населення доступними послугами з питань планування сім’ї.

Соціальний захист та соціальне забезпечення
Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є:
 • підвищення ефективності управління бюджетними коштами на державну підтримку соціально вразливих верств населення;
 • забезпечення адресного характеру надання соціальної підтримки, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів;
 • подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту.
У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:
 • забезпечення встановлення розмірів соціальної підтримки на підставі економічно та соціально обґрунтованих нормативів споживання житлово- комунальних, транспортних та інших послуг;
 • запровадження непрямих методів оцінювання доходів громадян, які претендують на одержання соціальної підтримки;
 • створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку й управління коштами соціальної сфери та впровадження електронних соціальних карток.
Основними результатами, яких планується досягти, є:
 • підвищення питомої ваги коштів на соціальну підтримку, що надаються вразливим верствам населення;
 • підвищення рівня соціального захисту найбільш незахищених верств населення;
 • підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування.

Культура і мистецтво
У 2019 та 2020 роках передбачається здійснення таких заходів:
 • забезпечення реалізації на території району державної політики у сфері культури;
 • збереження національних традицій та звичаїв, забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору району;
 • створення умов для забезпечення функціонування закладів культури і мистецтва, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення інфраструктури галузі культури;
 • забезпечення якісно нового змісту роботи бібліотек, музеїв, клубних закладів;
 • розвиток навчальних закладів галузі;
 • створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, збереження та розвиток нематеріальної культурної спадщини, національних культурних традицій;
 • прискорення інтеграції у світовий культурний та туристичний простір, формування позитивного іміджу регіону шляхом участі у міжнародних, всеукраїнських, регіональних заходах культурно-мистецького і туристично-курортного напрямків;
 • патріотичне виховання молоді та формування почуття національної єдності;
 • охорона та збереження культурної спадщини.

Фізична культура і спорт
Пріоритетами розвитку у цій сфері є всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації.
У 2020 та 2021 роках передбачається здійснення таких заходів:
 • підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського руху;
 • створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного;
 • підтримка і стимулювання розвитку спорту вищих досягнень, морального та матеріального заохочення спортсменів для досягнення високих спортивних результатів;
 • популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я населення;
  • забезпечення функціонування районної дитячо-юнацької спортивної школи;
  • надання якісних фізкультурно-спортивних послуг.
Основними результатами, яких планується досягти, є:
 • забезпечення належних умов для організації навчально-тренувального процесу в спортивних закладах з метою збільшення показників підготовки спортсменів;
 • підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров'я нації та попередження захворювань.
 
 
 

Підтримка сімей та молоді, тендерної рівності
Пріоритетами розвитку у цій сфері є забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді через ефективно функціонуючу систему соціальних послуг.
У 2019 та 2020 роках передбачається здійснення таких заходів:
 • дотримання прав дитини та створення умов для її благополучного зростання і виховання у колі здорової сім’ї;
 • забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді через ефективно функціонуючу систему соціальних послуг;
 • попередження насильства в сім’ї та протидія торгівлі людьми;
 • утвердження гендерної рівності у суспільстві.
Основними результатами, яких планується досягти, є: створення правових, соціальних і економічних умов для належного функціонування та розвитку сім’ї; утвердження духовно і фізично здорової, матеріально і соціально благополучної сім’ї та молодої людини; забезпечення виконання сім’єю її основних функцій; забезпечення реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків незалежно від статевої приналежності.

Кредитування
З метою поліпшення житлових і соціально-побутових умов сільського населення передбачається продовжити реалізацію заходів регіональної програми індивідуального житлового будівництва на селі та покращення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012 – 2020 роки.
Кошти будуть спрямовані на надання пільгових кредитів на будівництво індивідуального житла сім’ям військовослужбовців та учасників АТО, надання кредитів на розвиток особистого сільського подвір’я і розвиток сімейних ферм (придбання великої рогатої худоби та сільгоспобладнання).
 
 
ПОРЯДОК
розподілу між місцевими бюджетами обсягу іншої субвенції з районного бюджету бюджетам селищної та сільських рад для фінансування дошкільних
навчальних закладів та закладів культури на 2019 рік

Загальні положення
 
1.  Цей порядок визначає критерії розподілу обсягу іншої субвенції з районного бюджету бюджетам селищної та сільських рад для фінансування дошкільних навчальних закладів та закладів культури на 2019 рік загальною сумою 5726600 гривень.
2. Керуючись пунктом 20 розділу VI „Прикінцевих та перехідних положень” Бюджетного кодексу України із районного бюджету бюджетам селищної та сільських рад передається міжбюджетний трансферт (далі - інша субвенція) на 2019 рік для здійснення видатків з утримання дошкільних закладів освіти у сумі 4345000 грн. та селищних і сільських закладів культури у сумі 1381600 грн.
3. Розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту для селищного та сільських бюджетів (Vi) визначається за такою формулою:
 
Vi = Kdm х Vо, де
 
Kdm – коефіцієнт видатків на дошкільну освіту для селища та сіл;
 
Kdm = Ti / Dim
 
Ti – кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад у розрізі кожної ради за даними на 1 вересня 2018 року;
Dim – загальна кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади району (Dim = 481 дитина).
Vо – обсяг видатків з утримання дошкільних закладів освіти, який становить 4345000 грн.  
4. Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру для селищного та сільських бюджетів (Vki) визначається за такою формулою:
 
Vki = Kki х Vk, де
 
Kki – коефіцієнт видатків для селищних та сільських закладів культури;
 
Kki = Fi / Fim
 
Fi – фактично зайнята чисельність працівників закладів культури у розрізі кожної ради за даними на 01 грудня 2018 року;
Fim – загальна кількість фактично зайнятих посад селищних та сільських закладів культури (Fim = 43,25 ставки).
Vk – обсяг видатків з утримання селищних та сільських закладів культури, який становить 1381600 грн.  
 
Розподіл
між місцевими бюджетами обсягу іншої субвенції з районного бюджету бюджетам селищної та сільських рад для фінансування дошкільних
навчальних закладів та закладів культури на 2019 рік
 
№з\п
Назва ради
Кількість дітей дошкільного віку, які відвідують ДНЗ
коефіцієнт видатків на дошкільну освіту для селища та сіл
Обсяг видатків на дошкільні навчальні заклади
Фактично зайнята чисельність працівників закладів культури
коефіцієнт видатків для селищних та сільських закладів культури
Обсяг видатків з утримання селищних та сільських закладів культури
 
 
 
 
Ti
Kdm = Ti / Dim
Vi = Kdm х Vо
Fi
Kki = Fi / Fim
Vki = Kki х Vk
 
1
Великолепетиська селищна рада
289
0,60083160
2610613
9,5
0,21965318
303473
 
2
Рубанівська сільська рада
96
0,19958420
867193
9,75
0,22543353
311459
 
3
Князегригорівська сільська рада
44
0,09147609
397464
8,5
0,19653179
271528
 
4
Малолепетиська сільська рада
52
0,10810811
469730
8
0,18497110
255556
 
5
Катеринівська сільська рада
 
 
 
3,5
0,08092486
111806
 
6
Миколаївська сільська рада
 
 
 
2
0,04624277
63889
 
7
Демидівська сільська рада
 
 
 
2
0,04624277
63889
 
 
Разом
481
1,0
4345000,0
43,25
1,0
1381600,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Таксон: