ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗУСТРІЧІ З ВЛАСНИКАМИ КОНТРОЛЬНИХ ПАКЕТІВ АКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ З ДЕРЖАВНОЮ ЧАСТКОЮ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (далі – Регіональне відділення) у зв’язку з прискоренням реалізації залишків державних пакетів акцій, що тривалий час пропонуються до продажу на аукціонах на фондових біржах, 21.01.2016 проводить зустріч з власниками значних пакетів акцій акціонерних товариств з державною часткою в статутному капіталі, управління якими здійснює Регіональне відділення.
До розмови запрошуються керівники акціонерних товариств з державною часткою в статутному капіталі, управління якою здійснює Регіональне відділення, власники значних пакетів акцій та потенційні інвестори.
Зазначена подія та залучення широкого кола зацікавлених осіб забезпечить реалізацію державних пакетів акцій, сприятиме надходженню коштів до Державного бюджету України, підвищенню ефективності корпоративного управління на підприємствах та забезпечить завершення процесу приватизації частини підприємств Херсонської області.

Таксон: