Про внесення змін до рішення LІІІ сесії районної ради VІ скликання від 28 січня 2015 року № 457 «Про районний бюджет на 2015 рік»

 
УКРАЇНА
 
ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА РАЙОННА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р І Ш Е Н Н Я
IIІ сесії сьомого скликання
 
 
30.12.2015   № 27
 
 
Відповідно до статей 23, 78 та 101 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання програми проведення в районі приписки та призову громадян на дійсну військову службу, розглянувши пропозиції районної державної адміністрації від 28 грудня 2015 року № 07-747/01-24 щодо внесення змін до рішення         LIІІ сесії районної ради від 28 січня 2015 року № 457 «Про районний бюджет на 2015 рік», районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Здійснити уточнення дохідної частини загального фонду районного бюджету:
- за ККД 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» збільшити на 118500 грн;
- за ККД 41034200 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» збільшити на 160300 грн;
- за ККД 41035000 «Інші субвенції» збільшити на 824 грн;
- за ККД 41031000 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» збільшити на         974192 грн;
- за ККД 41035800 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях за принципом «гроші ходять за дитиною» збільшити на 27700 грн;
- за ККД 41030600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу» зменшити на 1885333 грн;
- за ККД 41030800 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот» зменшити на 722110 грн.
2.  Збільшити видатки споживання загального фонду районного бюджету, у тому числі по:
2.1. Відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації за КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» збільшити видатки споживання на 118500 грн.
2.2. Районній державній адміністрації збільшити на суму 161124 грн, у тому числі за КФКВ 080101 «Лікарні» збільшити призначення на 121024 грн, з них на оплату праці – 120200 грн, на профогляди, обстеження, лікування та медичну реабілітацію військовослужбовців, що повертаються із зони антитерористичної операції – 824 грн; за КФКВ 080800 «Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» збільшити на оплату праці на       40100 грн.
3. Здійснити уточнення видатків по управлінню праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення, згідно з додатком.
4. Перерозподілити бюджетні призначення районного бюджету по районній державній адміністрації: збільшити на 8716 грн за КФКВ 250404 «Інші видатки» на проведення в районі приписки та призову громадян на дійсну військову службу за рахунок зменшення резервного фонду та зменшити видатки на оплату праці по КФКВ 080101 «Лікарні» на 35458,48 грн, спрямувавши їх на видатки споживання.
5. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації внести відповідні зміни до показників районного бюджету на 2015 рік.
6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів.
 
 
Голова районної ради                                                                   Т.О.Верховська
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 
 
 
 
 
 
 
до рішення ІІІ сесії  
 
 
 
 
 
 
 
районної ради VІІ скликання
 
 
 
 
 
30.12.2015  № 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УТОЧНЕННЯ ВИДАТКІВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2015 РІК ЗА ГОЛОВНИМИ РОЗПОРЯДНИКАМИ КОШТІВ
 
 
 
 
 
 
 
грн
Код тимчасової відомчої класифікації видатків/Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
Назва головного розпорядника коштів 
Видатки загального фонду
                                                           Всього
                                                                     видатки споживання
з них
                                                      видатки розвитку (Код 3000)
Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
                                                                                       оплата праці (Код 2110,2120)
                                                                                     комунальні послуги та енергоносії (Код 2270)
1
2
3
4
 
5
6
 
15
 
Управління праці та соціального захисту населення
-1 605 551
-1 605 551
0
0
 
070303
0910
Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, приомні сім'ї)
27 700
27 700
 
 
 
090201
1030
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 
-148 881,42
-148 881,42
 
 
 
090202
1030
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу 
1 013,19
1 013,19
 
 
 
090204
1030
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу 
-22 029,55
-22 029,55
 
 
 
 
 
кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;  батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на житлово-комунальні послуги
 
0
 
 
 
 
 
або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на придбання твердого палива
 
0
 
 
 
090207
1070
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян,смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги
-21 380,05
-21 380,05
 
 
 
090210
1070
Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням
-20 585,46
-20 585,46
 
 
 
090211
1070
Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива
-1 390
-1 390,00
 
 
 
090215
1070
Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги
-16 808,37
-16 808,37
 
 
 
090302
1040
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 
-22 769,15
-22 769,15
 
 
 
090303
1040
Допомога до досягнення дитиною трирічного віку
-92 325,06
-92 325,06
 
 
 
090304
1040
Допомога при народженні дитини 
-114 304,98
-114 304,98
 
 
 
090305
1040
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклуванням 
-592 274,35
-592 274,35
 
 
 
090306
1040
Допомога на дітей одиноким матерям
-398 635,92
-398 635,92
 
 
 
090307
1040
Тимчасова державна допомога на дітей
-185 586,86
-185 586,86
 
 
 
090401
1040
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям
-14 410,50
-14 410,50
 
 
 
090405
1060
Субсидії  населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 
-492 425,15
-492 425,15
 
 
 
090406
1060
Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
974 568,81
974 568,81
 
 
 
090413
1010
Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу
-125 091,05
-125 091,05
 
 
 
091300
1010
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
-339 935,13
-339 935,13
 
 
 
 
 
ВСЬОГО видатки бюджетних установ
-1 605 551
-1 605 551
0
0