Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

01 серпня 2010 року набув чинності Закон України від 04 червня 2009 року № 1443-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів», яким було змінено правила використання земель сільсьгосподарського призначення. Вищезгаданим Законом були внесені зміни до Земельного кодексу України, згідно яких земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва використовуються відповідно до розроблених та затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель. На період до 01 січня 2015 року зазначені вимоги поширено на власників землі та землекористувачів, які використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею більш, ніж 100 гектарів. Крім того, з 01 січня 2013 року набула чинності нова редакція статті 55 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою встановлюється відповідальність за відхилення від затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, а також використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без затверджених у випадках, визначених законом, проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь. Таким чином, починаючи з 01 січня 2013 року сільськогосподарські товаровиробники, які використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею понад 100 гектарів без проекту землеустрою, який забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, можуть притягатись органами державного контролю за використанням та охороною земель до адміністративної відповідальності із накладенням штрафу у розмірі від 5100 до 8500 грн.
Станом на 01 листопада 2013 року 18 суб’єктів господарювання району отримали дозвіл на розробку проекту землеустрою еколого-економічного обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь. Розроблено та погоджено розпорядженнями голови районної державної адміністрації 6 проектів землеустрою та 2 з них отримали позитивні висновки державної землевпорядної експертизи.