ПРОТОКОЛ № 1 засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при районній державній адміністрації

 
смт Велика Лепетиха
                              05.12.2016 рік
 
                              10.00
 
Приміщення райдержадміністрації
 
 
 
ПРИСУТНІ:
Трохименко О. В. – перший заступник голови районної державної адміністрації
 
Антипенко В. П. – заступник голови Громадської ради, член Національної асоціації адвокатів України
 
Тонюк О. В. – секретар Громадської ради, голова Великолепетиської районної профспілкової організації працівників державних установ
 
Пуляєва В. М. – член Громадської ради, голова Великолепетиської районної організації профспілки працівників освіти і науки
 
Молибога І. В. – головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 
1. Про обрання голови ініціативної групи.
2. Про обрання члена ініціативної групи, відповідального за ведення протоколів засідань групи.
3. Про визначення дати, місця та часу проведення установчих зборів нового складу Громадської ради при Великолепетиській районній державній адміністрації.
4. Про затвердження повідомлення про проведення установчих зборів.
5. Про порядок прийняття документів від інститутів громадянського суспільства.
 
СЛУХАЛИ:
 
1. «Про обрання голови ініціативної групи».
 
Виступили: Антипенко В. П. – заступник голови Громадської ради, член Національної асоціації адвокатів України, який запропонував обрати голову ініціативної групи Трохименка Олександра Вікторовича.
 
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0.
 
Вирішили: Обрати головою ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Великолепетиській районній державній адміністрації Трохименка Олександра Вікторовича, першого заступника голови районної державної адміністрації.
 
2. «Про обрання члена ініціативної групи, відповідального за ведення протоколів засідань групи».
 
Виступили: Пуляєва В. М. – член Громадської ради, голова Великолепетиської районної організації профспілки працівників освіти і науки, яка запропонувала доручити ведення протоколів засідань ініціативної групи Молибозі І. В. – головному спеціалісту відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.
 
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0.
 
Вирішили: Доручити ведення протоколів засідань ініціативної групи Молибозі І. В. – головному спеціалісту відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.
 
3. «Про визначення дати, місця та часу проведення установчих зборів нового складу Громадської ради при Великолепетиській районній державній адміністрації».
 
Виступили: Трохименко О. В., голова ініціативної групи: який зазначив, що повноваження Громадської ради при Великолепетиській районній державній адмністрації закінчуються 21 січня 2017 року. Відповідно до пунктів 3,6, 3,7, 3,8 Положення про Громадську раду при Великолепетиській районній державній адміністрації (зі змінами), не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів  райдержадміністрація в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший  прийнятний спосіб  підготовлене  ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце проведення установчих зборів.
 
Молибога І. В.: У зв’язку з викладеним головою ініціативної групи Трохименком О. В., пропоную призначити дату проведення установчих зборів щодо формування нового складу Громадської ради при Великолепетиській районній державній адмністрації на 20 січня 2017 року, місцем проведення зборів визначити приміщення районної державної адміністрації, час – 10:00.
 
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0.
 
Вирішили: Провести установчі збори для формування нового складу Громадської ради при Великолепетиській районній державній адмністрації 20 січня 2017 року  о 10:00 у приміщенні районної державної адміністрації.
 
4. «Про затвердження повідомлення про проведення установчих зборів»
 
Виступили: Молибога І. В.: запропонувала підготовлений проект повідомлення про проведення установчих зборів Громадської ради Великолепетиській районній державній адмністрації (додається) для розміщення його у засобах масової інформації та запропонувала його затвердити.
 
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0.
 
Вирішили:
1. Затвердити повідомлення про проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Великолепетиській районній державній адмністрації.
2. Розмістити дане повідомлення у місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті районної влади.
 
5. «Про порядок прийняття документів від інститутів громадського суспільства».
 
Виступили: Антипенко В. П., Тонюк О. В., які запропонували здійснювати прийом документів від ІГС  у відділі організаційно-кадрової роботи парату районної державної адміністрації (кабінет № 26) з 12 грудня 2016 року по 10 січня 2017 року включно щоденно у робочі дні. Закріпити відповідальних за прийом документів: Молибогу І. В., Тонюк О. В.
 
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0.
 
Вирішили:
1. Проводити прийом документів від ІГС  у відділі організаційно-кадрової роботи парату районної державної адміністрації (кабінет № 26) з 12 грудня 2016 року по 10 січня 2017 року включно щоденно у робочі дні.
2. Закріпити відповідальних за прийом документів:
2.1. Тонюк О. В. – секретаря Громадської ради, голову Великолепетиської районної профспілкової організації працівників державних установ;
2.2. Молибогу І. В. – головного спеціалісту відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.
 
Трохименко О. В.: Порядок денний засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Великолепетиській районній державній адмністрації вичерпано. Про наступне засідання усі члени ініціативної групи будуть повідомлені додатково.
 
 
Головуючий:                                                                         О. В. Трохименко
 
 
Секретар:                                                                               І. В. Молибога

Таксон: