ПРОТОКОЛ № 1 засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при районній державній адміністрації

смт Велика Лепетиха
                              03.12.2018 рік
 
                              10.00
 
Приміщення райдержадміністрації
 
 
 
ПРИСУТНІ:
Трохименко О. В. – перший заступник голови районної державної адміністрації
Максименко Е. О. – начальник відділу юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації
Тонюк О. В. – член Громадської ради, голова Великолепетиської районної профспілкової організації працівників державних установ
Павліченко С.В. – секретар Громадської ради, директор (редактор) ТОВ «Редакція суспільно-політичної газети «Таврійські вісті»
Пуляєва В. М. – член Громадської ради, голова Великолепетиської районної організації профспілки працівників освіти і науки
Молибога І. В. – головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 
1. Про обрання голови ініціативної групи.
2. Про обрання члена ініціативної групи, відповідального за ведення протоколів засідань групи.
3. Про визначення дати, місця та часу проведення установчих зборів нового складу Громадської ради при Великолепетиській районній державній адміністрації.
4. Про затвердження повідомлення про проведення установчих зборів.
5. Про порядок прийняття документів від інститутів громадянського суспільства.
 
СЛУХАЛИ:
 
1. «Про обрання голови ініціативної групи».
Виступили: Пуляєва В. М. – член Громадської ради, голова Великолепетиської районної організації профспілки працівників освіти і науки, яка запропонувала обрати головою ініціативної групи Трохименка Олександра Вікторовича, першого заступника голови районної державної адміністрації.
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0.
Вирішили: Обрати головою ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Великолепетиській районній державній адміністрації Трохименка Олександра Вікторовича, першого заступника голови районної державної адміністрації.
 
2. «Про обрання члена ініціативної групи, відповідального за ведення протоколів засідань групи».
Виступили: Тонюк О. В. – член Громадської ради, голова Великолепетиської районної профспілкової організації працівників державних установ, яка запропонувала доручити ведення протоколів засідань ініціативної групи Молибозі І. В. – головному спеціалісту відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0.
Вирішили: Доручити ведення протоколів засідань ініціативної групи Молибозі І. В. – головному спеціалісту відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.
 
3. «Про визначення дати, місця та часу проведення установчих зборів нового складу Громадської ради при Великолепетиській районній державній адміністрації».
Виступили: Трохименко О. В., голова ініціативної групи: який зазначив, що повноваження Громадської ради при Великолепетиській районній державній адміністрації, яка діяла з 2017 року (розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 січня 2017 року № 18 «Про Громадську раду при районній державній адміністрації»), закінчуються після затвердження нового складу Громадської ради. Відповідно до пунктів 3,6, 3,7, 3,8 Положення про Громадську раду при Великолепетиській районній державній адміністрації, не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів райдержадміністрація в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший  прийнятний спосіб  підготовлене  ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце проведення установчих зборів.
Молибога І. В.: У зв’язку з викладеним головою ініціативної групи Трохименком О. В., запропонувала призначити дату проведення установчих зборів щодо формування нового складу Громадської ради при Великолепетиській районній державній адміністрації на 22 січня 2019 року, місцем проведення зборів визначити приміщення районного Будинку культури, час – 14:00.
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0.
Вирішили: Провести установчі збори для формування нового складу Громадської ради при Великолепетиській районній державній адміністрації 22 січня 2019 року о 14:00 у приміщенні районного Будинку культури.
 
4. «Про затвердження повідомлення про проведення установчих зборів»
Виступили: Молибога І. В.: запропонувала підготовлений проект повідомлення про проведення установчих зборів Громадської ради при Великолепетиській районній державній адміністрації (додається) для оприлюднення його у суспільно-політичній газеті «Таврійські вісті» та запропонувала його затвердити.
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0.
Вирішили:
1. Затвердити повідомлення про проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Великолепетиській районній державній адміністрації.
2. Розмістити дане повідомлення у суспільно-політичній газеті «Таврійські вісті».
 
5. «Про порядок прийняття документів від інститутів громадського суспільства».
Виступили: Павліченко С. В., Пуляєва В. М., які запропонували здійснювати прийом документів від ІГС  у відділі організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації (кабінет № 25) з дня оприлюднення повідомлення про проведення установчих зборів Громадської ради при Великолепетиській районній державній адміністрації у суспільно-політичній газеті «Таврійські вісті» по 12 січня 2019 року щоденно у робочі дні. Закріпити відповідальних за прийом документів: Молибогу І. В., Тонюк О. В.
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0.
Вирішили:
1. Проводити прийом документів від ІГС  у відділі організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації (кабінет № 25) з дня оприлюднення повідомлення про проведення установчих зборів Громадської ради при Великолепетиській районній державній адміністрації у суспільно-політичній газеті «Таврійські вісті» по 12 січня 2019 року щоденно у робочі дні.
2. Закріпити відповідальних за прийом документів:
2.1. Тонюк О. В. – члена Громадської ради, голову Великолепетиської районної профспілкової організації працівників державних установ;
2.2. Молибогу І. В. – головного спеціалісту відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.
 
Трохименко О. В.: Порядок денний засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Великолепетиській районній державній адміністрації вичерпано. Про наступне засідання усі члени ініціативної групи будуть повідомлені додатково.
 
 
Головуючий:                                                                                      О. В. Трохименко
 
Секретар:                                                                                              І. В. Молибога
 

Таксон: