Рішення ХХХХ сесії Миколаївської сільської ради шостого скликання від 11 червня 2015 року № 445 «Про встановлення податку на майно в частині плати за землю та надання пільг щодо земельного податку на 2016 рік»

Миколаївська сільська рада
Великолепетиського району
   Херсонської області
 
    ВИТЯГ     З    Р І Ш Е Н Н Я
           сорокової  сесії сільської ради  шостого скликання
 
11.06.2015   № 445
Про встановлення податку на майно
в частині плати за землю та надання
пільг щодо земельного податку на 2016 рік
 
Згідно статей 7, 274, 280, 281, 282, 283, 284 Податкового Кодексу України, внесених змін до Податкового кодексу від 20.11.2012 р № 5503-УІ, Закону України № 1166 від 27.03.2014 р " Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання  в Україні",Постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.98 р № 1НД-22, пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2000 р № 783 " Про проведення індексації грошової оцінки земель",постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2011 р № 1185 " Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення  та населених пунктів", Закону України від 28.12.2014 року № 71-УІІІ " Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо Податкової реформи",керуючись статтею 25,пунктом 24 статті 26, пунктами 1,2,3 статті 59 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада
 
                                        В И Р І Ш И Л А :
1. Платниками земельного податку на майно в частині плати за землю є :
1.1 Власники земельних ділянок, земельних часток ( паїв);
-1.2 Землекористувачі
2. Об’єктами  оподаткування є :
2.1Земельні ділянки,які перебувають у власності або користуванні;
2.2 Земельні частки ( паї),які перебувають у власності
3. Базою оподаткування  є :
3.1  Нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку,встановленого розділом ХІІІ Податкового Кодексу України.
3.2  Площа земельних ділянок,нормативно грошову оцінку яких не проведено.
4. Ставки земельного  податку.
4.1 Ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативно- грошову оцінку яких проведено, встановлюється у відсотках від їх нормативно – грошової оцінки для фізичних осіб:
4.1.1  Для ріллі ( паї),сіножатей та пасовищ – 0,1 ( додаток № 1,2 додається );
4.1.2  Для ріллі для ведення особистого селянського господарства – 0,15
4.1.3 Для багаторічних насаджень – 0,03
4.1.4 Під жилими будинками, господарськими будівлями і спорудами 0,1
4.2 Для юридичних осіб 1,0
4.3 Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населеного пункту, нормативно – грошову оцінку яких не проведено, встановлюється в розмірі  1,0  % від нормативної грошової оцінки площі ріллі  по Херсонській області.
4.4 Оподаткування земельних ділянок , наданих на землях лісогосподарських призначень (незалежно від місця знаходження )
 4.4.1 Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати,
що визначається податковим законодавством.
4.4.2 Ставки податку за 1 гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до статті 274 Податкового кодексу.
5.  Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб.
5.1 Від сплати податку звільняються:
5.1.1- Інваліди першої та другої групи;
5.1.2 Фізичні особи,які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
5.1.3 Пенсіонери ( за віком);
5.1.4 Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України " Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
5.1.5 Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
5.2 Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене  для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 Податкового Кодексу, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом користування  у межах граничних норм :
5.2.1 Для ведення особистого селянського господарства -  у розмірі не більше як 2 гектари;
якщо громадянин для ведення особистого селянського господарства   в межах граничних норм має дві ділянки – в межах населеного пункту     і за межами населеного пункту, то пільга по сплаті земельного податку надається на земельну ділянку в межах населеного пункту;
  1. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка); у селах – не більше,   як 0,25 гектара.
5.3 Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.
9.  Порядок обчислення плати за землю:
9.1 Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
9.2 Відповідні центральні органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів та державної реєстрації речових прав на  нерухоме майно усфері будівництва  щомісяця, але не пізніше 10 числа  наступного місяця, а також за запитом відповідного органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію необхідну для обчислення і справляння плати за землю у порядку,встановленому Кабінетом Міністрів України.
9.3 Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку  станом на 1 січня і до  20 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обв’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації ( фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
9.4 Платник плати за землю має право подавати щомісяця нову звітну податкову декларацію,що звільняє його від обов"язку подання податкової декларації до 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
9.5 За ново відведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі, платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця,що настає за звітним.
9.6 Нарахування фізичним особам сум податку проводиться органами державної податкової служби,  які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу.
9.7 У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року та до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку,            а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.
9.8 У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
9.9 За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:
1. У рівних  частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом
2. Пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;
3. Пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.
9.10 За земельну ділянку,на якій розташована будівля,що перебуває  у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться  в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.
9.11 Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг,які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового кодексу за земельні ділянки,що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.
 Такий порядок поширюється на визначення податкових зобов’язань  із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України " Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів,якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату,члени їх сімей,яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів,які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.
10. Податковий період для плати за землю.
10.1 Базовим ( звітним) податковим періодом для плати за землю є календарний рік.
10.2 Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року ( для новостворених підприємств та організацій,                   а також у зв’язку із набуттям права власності ат /або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців)
11. Строк сплати плати за землю :
11.1 Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.
 У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі або користуванні у поточному році.
11.2  Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.
11.3 Податкове зобов"язання  щодо плати за землю,визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки  за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового ( звітного ) місяця.
11.4 Податкове зобов"язання з плати за землю, визначене у новій звітній податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового ( звітного) місяця.
11.5 Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
Фізичними особами у сільській місцевості земельний податок може сплачуватися через касу сільської ради за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу.
11.6 При переході права власності на будівлю, споруду ( їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди ( їх частини),  з урахуванням прибудинкової сплачується на загальних  підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.
11.7 У разі надання в оренду земельних ділянок( у межах населеного пункту), окремих будівель ( споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок  за площі,що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель ( їх частин).
11.8 Власник нежилого приміщення ( його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за плащі під такими приміщеннями( їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.
12. Орендна плата.
12.1 Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки,оформлений та зареєстрований згідно чинного законодавства.
12.2 Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.
12.3 Об»єктом  оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.
12.4 Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником ) і орендарем.
12.5 Розмір орендної плати встановлюється у договорі  оренди,але річна сума платежу :
12.5.1- не може бути меншою 3 відсотки нормативної грошової оцінки.
12.5.2 – не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.
12.5.3- ставки розміру орендної плати встановити :
- для земель комерційного призначення – 12 відсотків нормативної грошової оцінки;
- для  земель під господарськими будівлями та спорудами – 3 % нормативної грошової оцінки;
- для земель житлової забудови – 3 % від нормативної грошової оцінки.
13. Контроль  за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального захисту населення.
 
         Сільський голова                                      В.В.Мородецький