Рішення ХХХХІІ сесії Малолепетиської сільської ради шостого скликання від 20 травня 2015 року № 442 «Про затвердження ставок по єдиному податку на 2016 рік»

Україна
МАЛОЛЕПЕТИСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
Великолепетиського   району  Херсонської  області 
 
     Р І Ш Е Н Н Я
 
                        ХХХХІІ  сесії  сільської  ради      шостого   скликання
 
20.05.2015               №442
 
Про  затвердження  ставок по єдиному
податку на 2016 рік
 
                Відповідно  Закону  України  від  04.11.2011р.  №4014-УІ  „Про  внесення  змін  до  Податкового  кодексу  України    та деяких  інших  законодавчих  актів  України  щодо спрощеної  системи  оподаткування, обліку та звітності» , Закону  України від 23.03.96 р. №98/86-ВР „Про  патентування  деяких  видів  підприємницької  діяльності”, керуючись  пунктом 24  статті 26  Закону  України „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, сільська  рада
 
                                               В И Р І Ш И Л А:
 
  1.Затвердити  ставки  по  єдиному  податку  на  2016  рік  (додаток 1, 2).
   2. Рішення ХХХУІ  сесії сільської ради  шостого скликання від 27 червня 2014 року № 345 „Про   затвердження  ставок  по  єдиному  податку   та  торговим  патентам  сільської ради на 2015 рік ” вважати таким, що втратило чинність.
   4.Доручити  секретарю  сільської ради Борисенко І.П. опублікувати  ставки по єдиному  податку на 2016 рік  в районній  газеті  «Таврійські  вісті»  до 15.07.2015 року.
   5.Контроль  за  виконанням рішення  покласти  на  постійні  комісії  сільської         ради.
 
 
Сільський голова                                                                               М.В.Колокот
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Додаток  1
                                                                                              до ХХХХІІ сесії
                                                                                              сільської ради
                                                                                              УІ скликання
                                                                                            від 20.05.2015р.  № 442
ПЕРЕЛІК
             діючих ставок  єдиного  податку  сільської  ради  на  2016  рік перша група – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та / або проводять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень
 
 
№ пп
Видидіяльності
% до мін. зарплати
47.81
Роздрібнаторгівля з лотків та на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами
10
47.82
Роздрібнаторгівля з лотків та на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям
 10
47.89
Роздрібнаторгівля з лотків та на ринках іншими товарами
10
95.21
Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення
10
95.23
Ремонт взуття та шкіряних виробів
10
95.22
Ремонт   побутовихвиробів, домашнього та садового обладнання
10
95.29
Ремонт іншихпобутовихвиробів і предметів особистого вжитку
10
95.25
Ремонт годинників і ювелірних виробів
10
95.24
Ремонт  меблів та домашнього начиння
10
 
НАДАННЯ ІДИВІДУАЛЬНИХ ПОСЛУГ
 
 
Наданняпослугиперукарнями та салонами краси (перукарні)
 
 
Наданняпослугиперукарнями та салонами краси (салоникраси)
 
 
Організаціяпоховань та наданняпов’язаних з ними послуг
 
 
Наданняіншихіндивідуальнихпослуг
 
 
Ставки  єдиного  податку для  здійснення  підприємницької  діяльності на території  України  згідно  кведів  не  зазначених  у переліку – 10%.
 
Сільський   голова                                                                               М.В.Колокот
 
 
 
 
Додаток  2
                                                                                                до ХХХХІІ сесії
сільської ради
                                                                                               УІ скликання
від 20.05.2015  № 442
                                                     ПЕРЕЛІК
діючих ставок  єдиногоподаткусільської  ради  на  2016рік друга група – підприємці, які не використовуютьпрацюнайманихосібабокількістьосіб, якіперебувають з ними у трудовихвідносинах, одночасно не перевищує 10 осіб, обсяг доходу не перевищує 1000000грн.
 
№пп
Видидіяльності
% до мін.зарплати
01.1
Вирощування однорічних і дворічних культур
 
01.11
Вирощуваннязернових, технічних та решти культур(на землі до 11 га)
18
01.11
Вирощуваннязернових, технічних та решти культур,  на землі з 11  до 50 га
18
01.11
Вирощуваннязернових, технічних та решти культур,  на землі з 50   і   більше
20
01.13
Овочівництво, декоративнесадівництво і вирощуванняпродукціїрозсадників
8
01.2
Вирощування багаторічних культур
8
01.21
Вирощування винограду
8
01.21
Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів
8
01.4
ТВАРИННИЦТВО
 
01.46
Розведення  свиней
8
01.47
Розведенняптиці
8
01.41
Розведення ВРХ молочних порід
8
01.42
Розведенняіншої ВРХ  та буйвалів
8
02.2
Лісозаготівлі
 
02.20
  Лісозаготівлі
14
03.1
РИБАЛЬСТВО;
 
03.12
Прісне рибальство,  
14
08.1
Добування каменю,піску та глини
 
08.11
Добування декоративного  та будівельногокаменю, вапняку,гіпсу,крейди,та глинистого сланцю
10
08.12
Видобування  піску та гравію, глини і каоліну
10
10.4
ВИРОБНИЦТВО олії та тваринних жирів
 
10.41
Виробництвонерафінованоїолії  та жирів
20
10.5
Виробництво молочних продуктів
 
10.51
Перероблення молока, виробництво масла та сира
14
10.6
Виробництвопродуктівборошномельно - круп*яноїпромисловості, крохмалів і крохмальних продуктів
 
10.61
Виробництвопродуктівборошномельно - круп*яноїпромисловості
14
10.7
Виробництво  хліба  та  хлібобулочних  і борошняних виробів
 
10.71
Виробництво  хліба  та  хлібобулочних  і борошняних  кондитерських виробів,тортів і тістечок нетривалого зберігання
12
10.72
Виробництвосухарів, печива, тортів, тістечоктривалогозберігання
14
10.73
Виробництвомакароннихвиробів і подібних борошняних виробів
14
16.2
Виготовлення виробів з деровини, корка ,соломки та рослинних матеріалів для плетіння
 
16.23
Виробництводерев’янихбудівельнихконструкцій та столярнихвиробів
8
16.24
Виробництводерев’яноїтари
8
23.3
Виробництво будівельних матеріалів із глини
 
23.32
Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої гшлини
10
23.6
Виробництвовиробів  з бетону, гіпсу та цементу
 
23.61
Виробництвовиробів  з бетону для будівництва
10
33.1
Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин, і устаткування
 
33.17
Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
10
33.19
Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткувань
10
32.9
ВИРОБНИЦТВО ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ
 
32.91
Виробництвомітел та щіток
10
32.99
Виробництвоіншоїпродукції
10
36.0
Збір, очищення та постачання води
 
36.00
Збір, очищення та постачання води
8
45.2
Технічне обслуговування  та ремонт автотранспортних засобів
 
45.20
Технічне обслуговування  та ремонт автотранспортних засобів
20
47.1
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах
 
47.11
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування та тютюновими виробами і напоями
18
47.19
Інші види роздрібленої торгівлі в неспеціалізованих магазинах
18
47.2
Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах
 
47.24
Роздрібнаторгівляхлібом, хлібобулочними та кондитерськимивиробами а спеціалізованих магазинах
18
47.5
Роздрібнаторгівля іншими товарами господарського призначення вспеціалізованих  магазинах
 
47.51
Роздрібна  торгівля  текстильними  товарами в спец. магазинах
18
47.52
Роздрібна  торгівля  залізними виробами,  буд. матеріалами та санітарно – технічними виробами в спец. магазинах
18
47.53
Роздрібна  торгівля  килимами покриттям для стін і підлоги в спец. магазинах
18
47.54
Роздрібна  торгівля побутовими електротоварами, радіо та телеаппаратурою в спец. магазинах
18
47.59
Роздрібна  торгівля  меблями, освітлювальними приладами та іншими товарами для дому в спец. магазинах
18
47.6
Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах
 
47.61
Роздрібнаторгівля  книгами в спец. магазинах
18
47.62
Роздрібнаторгівля  , газетами та канцелярськими товарами в спец. магазинах
18
47.65
Роздрібна  торгівля   іграми та іграшками в сец. мегазинах
18
47.7
Роздрібнаторгівляуспеціалізованих магазинах іншими  товарами
 
47.71
Роздрібна  торгівля   одягом в спец. магазинах
18
47.72
Роздрібна  торгівля  взуттям та шкіряними виробами в спец. магазинах
18
47.73
Роздрібна  торгівля  фармацевтичними товарами в спец. магазинах
18
47.75
Роздрібнаторгівляпарфумерними та косметичними товарами та туалетними приналежностчями в спец. магазинах
18
47.78
Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спец. магазинах
18
47.79
Роздрібна торгівля уживаними товарами в спец. магазинах
18
47.8
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках
 
47.81
Роздрібнаторгівля  з лотків та на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами
10
47.82
Роздрібнаторгівля  з лотків та на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям
10
47.89
Роздрібнаторгівля  з лотків та на ринках іншими товарами
10
47.9
Роздрібнаторгівляпоза магазинами
 
47.91
Роздрібнаторгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет
10
47.99
Інші види роздрібленої торгівлі поза магазинами
10
49.3
Інший пасажирський наземний транспорт
 
49.32
Діяльністьтаксі
10
49.39
Інший пасажирський наземний транспорт
10
49.4
Вантажний автомобільний транспорт. Надання послуг перевезенню речей.
 
49.41 
Вантажнийавтомобільний транспорт 
10
49.42 
Наданняпослугперевезення речей (переїзду) 
     10
55.1
Діяльністьготелів і подібнихзасобівтимчасовогорозміщування
 
55.10 
Діяльністьготелів і подібнихзасобівтимчасовогорозміщування 
10
55.2
Діяльністьзасобіврозміщуваннянаперіодвідпустки та іншоготимчасовогопроживання
 
55.20 
Діяльністьзасобіврозміщуваннянаперіодвідпустки та іншоготимчасовогопроживання 
10
56.1
Діяльністьресторанів, наданняпослугмобільногохарчування
 
56.10 
Діяльністьресторанів, наданняпослугмобільногохарчування 
14
62
Комп'ютернепрограмування, консультування та пов'язана з ними діяльність
 
62.0
Комп'ютернепрограмування, консультування та пов'язана з ними діяльність
10
62.01 
Комп'ютернепрограмування 
10
62.02 
Консультування з питаньінформатизації 
10
 
 
 
62.03 
Діяльністьізкеруваннякомп'ютернимустаткованням 
10
62.09 
Іншадіяльність у сферіінформаційнихтехнологій і комп'ютерних систем 
10
63
Наданняінформаційнихпослуг
 
63.1
Обробленняданих, розміщенняінформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали
10
65
Страхування, перестрахування та недержавнепенсійнезабезпечення, крімобов'язковогосоціальногострахування
 
65.12 
Іншівидистрахування, крімстрахуванняжиття 
10
65.3
Недержавнепенсійнезабезпечення
 
65.30 
Недержавнепенсійнезабезпечення 
10
66.2
Допоміжнадіяльність у сферістрахування та пенсійногозабезпечення
 
66.22 
Діяльністьстраховихагентів і брокерів 
10
66.29 
Іншадопоміжнадіяльність у сферістрахування та пенсійногозабезпечення 
10
68.2
Надання в оренду й експлуатаціювласногочиорендованогонерухомого майна
 
68.20 
Надання в оренду й експлуатаціювласногочиорендованогонерухомого майна 
10
69.1
Діяльність у сфері права
 
69.10 
Діяльність у сфері права 
10
69.2
Діяльність у сферібухгалтерськогообліку й аудиту; консультування з питаньоподаткування
 
69.20 
Діяльність у сферібухгалтерськогообліку й аудиту; консультування з питаньоподаткування 
10
70.2
Консультування з питанькерування
 
70.21 
Діяльність у сферізв'язківізгромадськістю 
10
70.22 
Консультування з питанькомерційноїдіяльності й керування 
10
71.1
Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, наданняпослугтехнічногоконсультування
 
71.11 
Діяльність у сферіархітектури 
10
71.12 
Діяльність у сферіінжинірингу, геології та геодезії, наданняпослугтехнічногоконсультування в цих сферах 
10
73.1
Рекламнадіяльність
 
73.11 
Рекламні агентства 
10
72.2
Дослідження й експериментальнірозробки у сферісуспільних і гуманітарних наук
 
72.20 
Дослідження й експериментальнірозробки у сферісуспільних і гуманітарних наук 
10
73.2
Дослідженнякон'юнктури ринку та виявленнягромадської думки
 
73.20 
Дослідженнякон'юнктури ринку та виявленнягромадської думки 
10
74.2
Діяльність у сферіфотографії
 
74.20 
Діяльність у сферіфотографії 
10
10
Наданняпослуг перекладу
 
74.30 
Наданняпослуг перекладу 
 
75.0
Ветеринарнадіяльність
 
75.00 
Ветеринарнадіяльність 
8
77.1
Надання в орендуавтотранспортнихзасобів
 
77.11 
Надання в орендуавтомобілів і легковихавтотранспортнихзасобів 
10
77.12 
Надання в орендувантажнихавтомобілів 
10
77.2
Прокат побутовихвиробів і предметівособистоговжитку
 
Ставки  єдиного  податку для  здійснення  підприємницької  діяльності на території  України  згідно  кведів  не  зазначених  у переліку – 20%.
 
Сільський   голова                                                                               М.В.Колокот