Рішення ХХХХІІ сесії Малолепетиської сільської ради шостого скликання від 20 травня 2015 року № 443 «Про встановлення на 2016 рік податку та пільг на об’єкти житлової нерухомості»

 
МАЛОЛЕПЕТИСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
Великолепетиського  району
Херсонської області
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
ХХХХІІ  сесіїсільської ради     шостогоскликання
 
20.05.2015 року              №  443
 
Про  встановлення  на 2016 рік  податку  та 
пільг  на  об’єкти  житлової  нерухомості
 
 Відповідно  до  Закону  України  від 28.12.2014 року №71-ХІІІ «Про внесення  змін  до  Податкового  кодексу  України (  щодо  податкової  реформи)  керуючись п.п.24 час.1 статті 26  Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,ст..10,265.266 ч.1 роз. ХІХ Податкового  Кодексу  України з метою забезпечення наповнення  сільського  бюджету  за рахунок  місцевих  податків сільська рада
 
                                               В И Р І Ш И Л А:
 
  1. Затвердити  об’єкти  житлової  нерухомості для оподаткування:
 
  1. Житлові  будинки - (будівля  капітального  типу, споруджена з дотриманням  вимог, встановлених  законом, іншими  нормативно - правовими  актами і призначена  для  постійного  у  ній  проживання);
  2. Прибудова  до  житлових  будинків (частина  будинку  розташована  поза  контуром  його  капітальних  зовнішніх  стін, яка  має  з  основною  частиною  будинку  одну  або  більше)  спільну  капітальну  стіну;
  3. Квартири – ізольоване  помешкання  в житловому  будинку, призначене  та  придатне  для постійного  у  ньому  проживання;
  4. Котеджів - (одно, півтора поверховий  будинок  невеликої  житлової  площі  для  постійного  чи  тимчасового  проживання  з  присадибної  ділянкою;
  5. Кімнати у багатосімейних  (комунальних ) квартирах - ізольовані  помешкання  в квартирі, в якій  мешкають  двоє  чи  більше  кварто наймачів;
  6. Садові  будинки - (будинок  для  літнього використання);
  7. Дачні  будинки  - (житловий  будинок  для  використання  протягом  року  з  метою  позаміського  відпочинку)
2.Установити  пільги зі  сплати  податку на об’єкти  житлової  нерухомості на  території  Малолепетиської  сільської ради
 
2.1База  оподаткування  об’єкта (об’єктів  житлової  нерухомості) в тому  числі  їх  часток, що  перебувають  у власності  фізичної  особи  платника  податку  зменшується:
а) для  квартир( квартир  незалежно  від  їх  кількості) – на 100 кв. метрів;
б) для  жилового  будинку (будинків  незалежно  від  їх  кількості) –
150 кв.метрів;
в)для  різних  типів об’єктів  житлової  нерухомості , втому  числі  їх  часток ( уразі  одночасного  перебування  у  власності  платника  податку  квартири/ квартир  та  житлового  будинку/ будинків  у тому  числі  їх  часток) – на 250 кв. метрів.
 
  1. Встановити  ставки  податку  для  об’єктів  житлової  нерухомості, що  перебувають  у  власності  фізичних  та  юридичних  осіб у відсотках  від  розміру  мінімальної  заробітної  плати  встановленої  законом  на 1  січня звітного  (податкового  року) за 1 кв. метр  бази  оподаткування
       2.1  житлові  будинки - 1% 
       2.2  прибудови  до  житлових  будинків - 1% 
       2.3  квартири  -1% 
       2.4  котеджі - 1% 
       2.5 кімнати  у багатосімейних (комунальних ) квартирах - 1%
       2.6 садові  будинки - 1%
       2.7 дачні  будинки – 1%
 
4.Не

Не є об’єктами  оподаткування:

а) житлова  нерухомість  непридатна  для  проживання, визнана  рішенням  сільської ради;

б) об’єкти  житлової  нерухомості, втому  числі  їх  частки, що  належать  дітям – сиротам, дітям, позбавленим  батьківського  піклування, та  особам  з  їх  числа, визнаним  такими  відповідно  до  закону, дітям – інвалідам , які  виховуються  одинокими  матерями (батьками) . але  не  більше  одного  такого  об’єкта  на  дитину;

 

5. Рішення  набирає  чинності з 01  січня 2016 року, вважати  таким, що  втратило  чинність  рішення ХХХХ  сесії  сільської ради УІ скликання від 30.01.2015 року №3404  «Про  затвердження   ставок  на  нерухоме  майно  відмінне  від  земельної  ділянки

6. Доручити  секретарю  сільської  ради  Борисенко І.П.  опублікувати  ставки  в газету «Таврійські  вісті».

7..Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на постійну     комісію сільської  ради  з  питань   економічного  розвитку, бюджету  та фінансів.

 
Сільський голова                                                          М.В. Колокот