Рішення ХLІІІ сесії сільської ради сьомого скликання

18.07.2019  № 575
Про затвердження  генерального плану села Рубанівка
та Звіту про стратегічну екологічну оцінку до
містобудівної документації: «Зміни до генерального плану
та зонування села Рубанівка, Великолепетиського району,
Херсонської області
Заслухавши інформацію заступника сільського голови  про затвердження генерального  плану села Рубанівка,  розглянувши матеріали проекту    нового Генерального  плану села Рубанівка, Звіту про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації: «Зміни до генерального плану та зонування села Рубанівка, Великолепетиського району, Херсонської області, з метою  забезпечення   планомірного, економічного,обґрунтованого і комплексного розвитку  села, підвищення  його рівня  благоустрою та створення сприятливих  умов  життєдіяльності  населення  , відповідно  до ст. ст. 16,17 Закону України  «Про регулювання  містобудівної  діяльності» ,керуючись ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», взявши до уваги   протокол громадського обговорення  «Генерального плану с Рубанівка», засідання архітектурно-містобудівної  ради , беручи до уваги висновок депутатської комісії,  сільська  рада.

                     
В И Р І Ш И Л А:
               1. Затвердити   містобудівну  документацію  «Генеральний план   села Рубанівка Великолепетиського району Херсонської області», розроблений  ТОВ «УКРГЕНПЛАН».          
                2. Вважати таким, що втратив чинність «Генеральний план  села Рубанівка Великолепетиського району Херсонської області» затверджений у 1973 році.».
              3. Затвердити Звіт про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації: «Зміни до генерального плану та зонування села Рубанівка, Великолепетиського району, Херсонської області.
               4. Секретарю сільської ради  оприлюднити   дане рішення шляхом розміщення  його на офіційному сайті Великолепетиської районної ради, та в місцевих засобах масової інформації.                               
            5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію сільської ради з питань бюджету та фінансів
 
В. о. сільського голови                                                      Ю.СЕНЬКІВ