Рішенням XIX сесії сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 190 прийнято районний бюджет на 2017 рік

Проект
Рішення
 
                                                                                                                                                       №___________
 
Про районний бюджет
на 2017 рік
 
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2017 рік”, статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Визначити на 2017 рік:
- доходи районного бюджету в сумі 101718987 грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету - 99897519 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету - 1821468 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
- видатки районного бюджету в сумі 101588987 грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 99767519 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 1821468 грн.
- повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 200000 грн. згідно з додатком № 3 цього рішення;
- надання кредитів з районного бюджету у сумі 330000 грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету 130000 грн. та надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету 200000 грн. згідно з додатком  3 до цього рішення;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету  на 2017 рік, у тому числі по загальному фонду 99767519 грн. та спеціальному фонду 1821468 грн. згідно з додатком № 2 цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 210000 грн.
4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти іншим бюджетам згідно з додатком № 4 цього рішення.
5. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі   150000 гривень.
6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:
         —        оплата праці працівників бюджетних установ;
         —        нарахування на заробітну плату;
         —        придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
         —        забезпечення продуктами харчування;
         —        оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
         —        поточні трансферти місцевим бюджетам;
         —        поточні трансферти населенню;
—     поточні трансферти місцевим бюджетам.
7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію регіональних та районних програм у сумі 1748059 грн. згідно з додатком № 5 цього рішення.
8. Установити, що розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів (іншої субвенції) між районним бюджетом та бюджетами сіл, селища району здійснено у відповідності до Порядку розподілу міжбюджетних трансфертів на фінансування дошкільних закладів освіти, селищних, сільських закладів культури поданого в додатку 6 цього рішення.
9. Відповідно до статей 43 та 78 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації (фінансовому управлінню районної державної адміністрації) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених статей видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, тверде паливо, скраплений газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
11. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2017 рік:
до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України,
джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;
джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України.
13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України.
14.    Установити, що господарські організації, які належать до спільної власності територіальних громад району або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад району, сплачують до загального фонду районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 15 відсотків.
15. Делегувати районній державній адміністрації повноваження в частині прийняття у період між сесіями, які скликаються районною радою, розпоряджень щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам району з подальшим наданням пропозицій районній раді по внесенню змін до рішення про бюджет на 2017 рік.
16. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, а по тих статтях, які затверджуються рішенням районної ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.
17. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.
 
Голова районної ради                                                                             Т. О. Верховська
 
Коновалов 2 15 79

ПОЯСНЮВАЛЬНА записка до проекту рішення районної ради

«Про районний бюджет на 2017 рік»

Соціально-економічний розвиток району у 2016 році

У 2016 році на економіку району мала вплив складна суспільно-політична ситуація, що склалася в країні та підсилювалася вичікувальною позицією інвесторів, прискоренням інфляційних процесів через коливання курсу гривні, підвищенням тарифів на енергоресурси, цін на товари.

Впровадження заходів, спрямованих на стабілізацію соціально-економічного розвитку району, об’єднання зусиль всіх гілок влади навколо спільних проблем та інтересів дозволило забезпечити в 2016 році окремі позитивні результати.

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств складає 332,9 млн. грн., що становить 102,4 % річного завдання Програми та 125,9 % до відповідного періоду минулого року. По сільгосппідприємствах вироблено продукції на 125,2 млн. грн., або 101,0 % завдання Програми та 148,0 % до минулого року.

У районі протягом звітного періоду поточного року зібрано зернових культур на 30240 га (100 %) та отримано 91288 тис. тонни, в тому числі озимої пшениці – 58604 тис. тонни (середня врожайність 33,7 ц/га), озимого ріпаку – 4212,8 тонн (врожайність 30,4 ц/га), соняшнику на площі 21634,8 га отримано 32277 тис. тонн (врожайність 14,9 ц/га).

У сільгосппідприємствах району постійно проводиться робота з оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази та освоєння капітальних інвестицій. За оперативною інформацією з початку року сільгосппідприємствами району всіх форм власності придбано новітньої сільськогосподарської техніки на суму 91,7 млн. грн.

За 11 місяців 2016 року в тваринницькій галузі вироблено молока 14405 тонн, у тому числі сільгосппідприємствами – 58 тонн. У порівнянні з 2015 роком усього вироблено молока на 5 тонн більше, але зменшились обсяги виробництва молока по сільгосппідприємствах району на 228 тонни у зв’язку зі зменшенням поголів’я корів на 120 голів. За 11 місяців поточного року на одну фуражну корову надоєно по 6002 кг молока, у тому числі по сільгосппідприємствах – 1525 кг, що на 2056 кг більше рівня минулого року, але по сільгосппідприємствах надоєно на 278 кг менше. Річне завдання Програми з виробництва молока виконано на 90 %. М’яса реалізовано у живій вазі всього по району 4109 тонн, у тому числі сільгосппідприємствами – 30,25 тонни; яєць 7750 тис. шт., що на 2 тис. шт. більше рівня минулого року, або 75 % річного завдання; вироблено вовни 3,8 тонни (річне завдання 0,004 тонни). У повному обсязі заготовлено корми при забезпеченні 51,2 ц кормових одиниць на одну умовну голову, що дає змогу стабілізувати галузь тваринництва в районі.

У поточному році сільгосппідприємствами району всіх форм власності зрошувалось  2415 га сільськогосподарських угідь, що на 415 га більше рівня минулого року. За рахунок відновлення зрошувальної мережі на площі 212 га СТОВ «Петровський» та придбання новітньої дощувальної техніки в господарствах НФГ «Руслан» (Узбек К. В.) та ФГ «НИКО» (Кононенко М. І.) проведено волого-зарядку на земельних ділянках площею 153 га під посів озимої пшениці. Для вирощування картоплі та овоче-баштанних культур впроваджено крапельне зрошення на площі 360 га.

Для забезпечення населення району продовольчою продукцією управлінням агропромислового розвитку районної державної адміністрації проведена робота з головами виконкомів селищної та сільських рад щодо укладення договорів з сільгосппідприємствами і хлібопекарськими підприємствами району для формування запасів продовольчої продукції, зокрема продовольчого зерна, в обсягах, необхідних для забезпечення населення хлібопродуктами на 2016/17 маркетинговий рік залежно від норм споживання зерна на одну особу та чисельності населення ради.

Відділом агропромислового розвитку районної державної адміністрації постійно проводиться моніторинг використання і розрахунку за оренду земельних часток (паїв). Так, станом на 01 грудня 2016 року орендну плату за оренду земельних часток (паїв) у 2016 році згідно оперативної звітності виплачено в сумі 48,4 млн. грн., що становить 98 % до прогнозованого показника.

За підсумками роботи підприємств переробної промисловості району за звітний період вироблено продукції:

- борошна 11919,3 тонни, або 87, 0 % від планового завдання;

- хліба та хлібобулочних виробів 85,9 тонни, або 91, 8 % від планового завдання;

- олії 32,4 тонн, що становить 59,6 % завдання.

Обсяги реалізованої промислової продукції за січень-листопад 2016 року становить 59583,4 тис. грн.

Для залучення іноземних інвестицій район приймає участь у спільному Проекті Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-3» (далі – Проект). Для участі у Проекті відібрано 4 сільські ради району: Малолепетиська, Князегригорівська, Миколаївська, Рубанівська.

Усього за час реалізації Проекту залучено іноземних інвестиційних коштів на у загальній сумі 628,3 тис. грн., коштів громад на загальну суму 63,05 тис. грн. та з бюджетів сільських рад, учасників Проекту, виділено кошти на загальну суму 433,32 тис. грн.

У ході впровадження Проекту для забезпечення скорочення витрат на енергопостачання й при цьому, завдяки використанню високотехнологічних матеріалів, утримати цілодобово постійну температуру в приміщеннях закладів освіти у будівлях 2 шкіл та дитячому садку вставлено всього 185 металопластикових віконних блоків у комплекті з підвіконником та відливом і 29 металопластикових дверних блоків.

У 2016 році селищною та сільськими радами на ремонт водопровідних мереж населених пунктів району направлено кошти у сумі 972,4 тис. грн.

У районі встановлено 32 лічильника на артезіанські свердловини питної води, що становить 100 % від потреби.

У районі виконано поточний ремонт вуличних шляхів населених пунктів району кошторисною вартістю 759,2 тис. грн.

На благоустрій населених пунктів направлено кошти селищної та сільських рад 1092,7 тис. грн.

Станом на 01 грудня 2016 року до загального фонду місцевих бюджетів району надійшло 37120,1 тис. грн. податків та зборів, що становить 134,1 % від плану даного періоду. Понад план отримано 9437,1 тис. грн. Виконання дохідної частини забезпечено всіма місцевими бюджетами району. Разом з трансфертами до загального фонду надійшло 100253,4 тис. грн. – 111,4 % від плану.

Середньомісячна заробітна плата протягом січня-вересня 2016 року на одного працюючого у районі склала 3272 грн., що становить 84 % до середнього рівня заробітної плати в Херсонській області. У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року вона зросла на 30,1 %.

З початку року за призначенням державної соціальної допомоги до управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації звернулося 3026 осіб, що на 1151 особу, або 38 % більше за минулорічний показник.

Станом на 14 грудня 2016 року у районі робочою групою з питань легалізації найманої праці проведено 17 рейдів та перевірено 165 суб'єктів господарювання. Виявлено 43 порушення. 11 порушень усунено, по 32 – направлено матеріали перевірки до податкової інспекції за останнім місцем обліку суб'єктів господарювання.

Станом на 01 грудня 2016 року нараховано та профінансовано усі види державних допомог на суму 20335,82 тис. грн., що на 2706,1 тис. грн. або на   15,3 % більше показників минулого року.

Пасажирське транспортне забезпечення у районі здійснюється підприємством ПрАТ «Великолепетиське АТП-16543». Підприємство обслуговує 12 маршрутів: 1 міський, 4 приміські, 3 міжміські, 4 міжміські міжобласні. Для задоволення потреб населення району на маршрутах працює 18 автобусів, із них 11 – власних підприємства та 7 – орендованих. Сільські населені пункти району забезпечені автомобільним сполученням. Для забезпечення проведення конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району, у серпні 2016 року прийнято два регуляторних акта.

Освіта району характеризується стабільними кількісними і якісними показниками та позитивними тенденціями розвитку. У районі забезпечено функціонування мережі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до потреб населення.

Станом на 01 грудня 2016 року у районі функціонує 11 навчальних закладів освіти та 1 професійно-технічне училище.

Загальноосвітні навчальні заклади освіти району 100 % забезпечені комп’ютерними комплексами, підключено до мережі Інтернет 11 шкіл, що складає 100 % від загальної кількості шкіл.

Існуюча мережа дошкільних закладів не повною мірою задовольняє права населення району на дошкільну освіту. Невирішеним залишається питання відкриття додаткових груп у Великолепетиських ясла-садах № 1 та № 2. Потребують забезпечити комп’ютерною технікою та підключення до мережі Інтернет дошкільні навчальні заклади району для формування єдиної електронної бази даних «Курс: Дошкілля».

Забезпечено участь збірних команд району в зональних, обласних фінальних спортивних змаганнях.

Забезпечено організацію проведення державних та професійних свят, інших культурно-мистецьких заходів, конкурсів в навчальних закладах району.

Медична допомога в районі надається:

- КП «Великолепетиська центральна районна лікарня», до складу якого входять підрозділи: поліклініка на 240 відвідувань у зміну з денним стаціонаром; стаціонарні відділення цілодобового перебування на 80 ліжок; параклінічні служби (рентгенологічний, фізіотерапевтичний, УЗД та кабінет функціональної діагностики, клініко-діагностична лабораторія);

- КП «Великолепетиський центр первинної  медико-санітарної допомоги», в складі якого 5  лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 7 фельдшерських пунктів;

- Великолепетиська станція Ш(Е)МД.

Залишається проблемним кадрове питання, так, із 17,75 штатних посад лікарів у ЦПМСД лише 10,0 зайнятих посад, у районі працює лише 7 сімейних лікарів, вакантні 3 посади фельдшера (с. Катеринівка, с. Костянтинівка, с. Демидівка).

У ЦРЛ станом на 01 жовтня 2016 року кількість працюючих - 166 чоловік, з них: лікарі – 25; молодші медичні спеціалісти – 70; молодший медичний персонал – 38;  адміністративний та обслуговуючий персонал – 33.

У районі функціонує Центр надання адміністративних послуг. Станом на  30 листопада 2016 року надано адміністративні послуги 2554 громадянам та 2589 громадянам – консультації.

Доходи

За 11 місяців 2016 року до загального фонду районного бюджету надійшло 16700,8 тис. грн. податків і зборів, або 130,2 % до плану, та на 64,3 % більше надходжень відповідного періоду минулого року. План виконано по всіх джерелах надходжень.

До спеціального фонду районного бюджету на рахунки головних розпорядників коштів надійшло 2152 тис. грн. власних надходжень бюджетних установ – 79,4 % від річного плану.

Очікувані надходження до загального фонду районного бюджету за  2016 рік складуть 18164,5 тис. грн., або 128,8 % від плану.

При розробці проекту районного бюджету на 2017 рік враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2017 рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 року № 399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018-2019 роки».

Прогноз доходів загального фонду районного бюджету на 2017 рік визначений з урахуванням поточного виконання бюджету, змін до податкового та бюджетного законодавства.

Прогнозні показники доходів загального фонду районного бюджету на 2017 рік, порівняно із очікуваними показниками 2016 року, збільшуються на 2466,3 тис. грн. або 13,6 % і становлять 20630,8 тис. грн.

Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2017 рік розрахований в обсязі 20515,6 тис. грн., що на 13,8 % більше очікуваних надходжень 2016 року.

Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:

-       підвищення мінімальної заробітної плати (3200 грн) та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС (1600 грн) тобто за рахунок зростання оплати праці найманих працівників бюджетної сфери;

-       зниження податкового навантаження на громадян за рахунок надання податкової соціальної пільги на рівні 50,0 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних;

-       підвищення порогу розміру пенсій або щомісячного довічного грошового утримання з 3-х мінімальних заробітних плат до 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, що не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Податок на доходи фізичних осіб продовжує залишатися найвагомішим джерелом доходів районного бюджету – 99,4 % надходжень загального фонду;

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності обрахований в обсязі 25 тис. грн., що на 8,3 тис. грн. (на 24,9 %) менше надходжень 2016 року (за рахунок зниження бази оподаткування податком на прибуток підприємств у зв’язку із збільшенням витрат суб’єктів господарювання на оплату праці). У структурі доходів податок на прибуток становить 0,1 %; 

Частину чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету обраховано в сумі 0,2 тис. грн., які надійдуть до бюджету за умови встановлення нормативу відрахувань у розмірі 15 %.

Прогнозні надходження адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та за реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень складають відповідно 40 тис. грн. та 50 тис. грн. При обрахунку адміністративного збору враховано очікувані надходження за 2016 рік.

У проекті районного бюджету на 2017 рік враховано обсяги міжбюджетних трансфертів з державного бюджету в сумі 79266,7 тис. грн., а саме:

- базову дотацію – 2931,7 тис. грн.;

- додаткову дотацію на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 6442,1 тис. грн.;

- освітню субвенцію – 22225,9 тис. грн.;

- медичну субвенцію – 12688,7 тис. грн.;

- субвенцію на здійснення програм соціального захисту населення – 34406,4 тис. грн.

Передбачається також інша субвенція з обласного бюджету для проведення витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни,  надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в сумі 17,6 тис. грн., із бюджетів селищної та сільських рад для забезпечення харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів району – 554,4 тис. грн.

До спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік прогнозуються надходження власних коштів бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету у сумі 1821,5 тис. грн. (за розрахунками установ).

Видатки

Проект районного бюджету на 2017 рік сформовано з урахуванням діючих Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Видатки районного бюджету становлять 101588,9 тис грн, з яких видатки загального фонду – 99767,5 тис грн.

У загальному обсязі видатків на утримання установ соціально-культурної сфери враховано:

          - підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 грн на місяць та встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС у розмірі 1600 грн.

- покращення умов оплати праці педагогічних працівників шкіл (встановлення мінімального тарифного розряду на рівні, не нижче десятого);

За рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам передбачається утримання педагогічного персоналу загальноосвітніх навчальних закладів освіти, за рахунок власних надходжень районного бюджету та додаткової  дотації – обслуговуючого персоналу та інші видатки з  утримання зазначених закладів.

Кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам передбачається спрямувати на утримання закладів охорони здоров’я (видатки на заробітну плату, поточні видатки окрім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв). Також на фінансування закладів охорони здоров’я спрямовуються кошти додаткової дотації (видатки на заробітну плату, поточні видатки, оплату комунальних послуг, енергоносіїв, пільгових пенсій) та кошти районного бюджету які передбачені за рахунок коштів додаткової дотації. Крім того на фінансування закладів охорони здоров’я спрямовуються кошти районного бюджету (видатки на заробітну плату, оплату енергоносіїв, пільгових медикаментів, проведення пільгового зубопротезування).

Видатки на оплату енергоносіїв обраховані за діючими тарифами і збільшені у порівнянні з 2016 роком в середньому до 9,0 відсотків.

Великолепетиська районна рада

Видатки на утримання районної ради на 2017 рік передбачені в сумі 1270,6 тис грн., які розподілено: на оплату праці з нарахуваннями працівників апарату –  1132 тис грн., оплату енергоносіїв – 83,9 тис грн. та інші видатки з поточного утримання установи – 54,7 тис грн.

Великолепетиська районна державна адміністрація

Великолепетиську районну державну адміністрацію визначено головним розпорядником коштів загального фонду районного бюджету по утриманню КП „Великолепетиська Центральна районна лікарня”, КП „Великолепетиський Центр первинної медико-санітарної допомоги” районної ради, Центр соціальних служб для сім”ї дітей та молоді Великолепетиської районної державної адміністрації та виконанню ряду районних програм в загальній сумі 16333,5 тис грн.

При формуванні фонду заробітної плати працівників установ враховано підвищення мінімальної заробітної плати з 01 січня 2017 року до 3200 грн. на місяць та встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС у розмірі 1600 грн.

Так, за рахунок коштів районного бюджету утримується Центр соціальних служб для сім”ї дітей та молоді Великолепетиської районної державної адміністрації (кількість працівників – 5 од.). Обсяг фінансування 391,8 тис грн., з них: оплата праці з нарахуваннями – 381,2 тис грн. оплата енергоносіїв – 3,3 тис. грн., видатки з поточного утримання установи – 7,3 тис грн.

Фонд оплати праці на утримання закладів галузі охорони здоров’я у 2017 році розраховано в сумі 13378,9 тис грн., у тому числі за рахунок: власних надходжень районного бюджету 1030,9 тис грн., додаткової дотації – 72,3 тис. грн., медичної субвенції – 12275,7 тис грн., що складає 96,7 відсотка від загального обсягу видатків цієї субвенції.

При розрахунку видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв враховано потребу закладів обраховану в бюджетних запитах. Видатки на оплату розрахунків за енергоносії та інші комунальні послуги по закладах охорони здоров’я в цілому складають – 1880,6 тис грн. (додаткова дотація з державного бюджету – 759,1 тис грн., власні надходження районного бюджету 1030,9 тис грн.).

На утримання комунального закладу „Великолепетиська Центральна районна лікарня” у 2017 році планується спрямувати  11954,2 тис грн, з них: оплата праці з нарахуваннями – 9753,8 тис грн., оплата енергоносіїв – 1731,6 тис грн, видатки з поточного утримання установи – 468,8 тис грн.

Обсяг видатків на виплату пільгових пенсій передбачається в сумі 34,3 тис грн.

На безоплатне зубопротезування ветеранів війни, планується спрямувати 20,0 тис грн.

Обсяг видатків на медикаменти становить 150 тис. грн. Середня планова вартість одного ліжко-дня на лікування складає 8,15 грн.

Обсяг видатків на харчування обраховано у сумі 60 тис грн. Вартість ліжко-дня складає –  3,26грн.

На безоплатне зубопротезування ветеранів війни, планується спрямувати 20,0 тис грн.

На утримання комунального закладу „Великолепетиський Центр первинної медико-санітаної допомоги планується спрямувати  3915,2 тис. грн., з них: оплата праці з нарахуваннями – 3625,1 тис грн., оплата енергоносіїв – 149 тис грн., видатки з поточного утримання установи – 141,1 тис грн.

Фінансування районних програм:

-         районна програма індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення "Власний дім" на 2012 -2020 роки  в сумі 330 тис. грн.;

-         районна програма з виконання в районі Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенцій ООН про права дитини" в сумі 12,3 тис. грн.;

-         Районна програма висвітлення діяльності районної державної адміністрації та її структурних підрозділів  редакцією суспільно-політичної газети "Таврійські вісті" на 2015-2017 роки в сумі 60,0 тис. грн.

Відділ освіти районної державної адміністрації

         Відділу освіти районної державної адміністрації на 2017 рік на фінансування районних закладів та заходів по загальному фонду районного бюджету передбачаються видатки у сумі  36299,8 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: освітньої субвенції 22225,9 тис. грн., додаткової дотації – 5454,8 тис. грн, власних коштів районного бюджету – 8618,9 тис. грн.

          За рахунок освітньої субвенції забезпечено видатки на оплату праці з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати з 01 січня 2017 року до 3200 грн та підвищення заробітної плати педагогічних працівників шляхом встановлення мінімального тарифного розряду на рівні, не нижче десятого, кошти на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам, відповідно до чинного законодавства, виплата надбавки за престижність та щорічна грошова винагорода у розмірі 100,0 відсотків посадових окладів.

Інші заклади освіти (оплата праці технічного персоналу і інші видатки з утримання установ), які не враховані в обсязі зазначених вище освітньої субвенції та додаткової дотації, будуть утримуватися за рахунок надходжень до загального фонду районного  бюджету та базової дотації.

Видатки на харчування та оздоровлення в літній період в загальноосвітніх навчальних закладах передбачаються в сумі 834,4 тис. грн.

Видатки на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання та водовідведення, тверде паливо та інші комунальні послуги в установах освіти передбачено у повному обсязі, виходячи із діючих тарифів  фактичного споживання із врахуванням коефіцієнта підвищення тарифів 1,09 та потреби прорахованої в бюджетних запитах на 2017 рік.

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

По управлінню праці та соціального захисту населення передбачаються кошти в сумі 37566,8 тис. грн. З яких 34406 тис. грн. субвенції з державного бюджету на соціальний захист.

Для виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги передбачаються кошти в сумі 47,7 тис. грн.

На фінансування районної цільова програми "Розвиток освіти Великолепетищини - інвестиції в майбютнє регіону" на 2016-2018 роки – 162,2 тис. грн.

На фінансування територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 2824,3 тис. грн.

На фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів – 53,8 тис грн.

Для проведення витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни передбачені видатки в сумі 4,7 тис. грн.

Для надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 12,9 тис. грн.

Відділ культури, молоді та спорту районної державної адміністрації

Відділу культури, молоді та спорту районної державної адміністрації  на 2017 рік передбачаються кошти в сумі 3299,1 тис. грн., що більше на 25 % проти плану з урахуванням внесених змін на 2016 рік.

Заробітна плата з нарахуваннями передбачається в сумі 2839,6тис. грн. Видатки на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання та водовідведення, тверде паливо та інші комунальні послуги в установах освіти передбачено у повному обсязі, виходячи із діючих тарифів  фактичного споживання із врахуванням коефіцієнта підвищення тарифів 1,09 та потреби прорахованої в бюджетних запитах на 2017 рік.

Фінансове управління  районної державної адміністрації

По фінансовому управлінню районної державної адміністрації передбачаються кошти  в сумі 4998,0 тис. грн., з яких 4848,0 – інша субвенція, що передається селищній та сільським радам для фінансування дошкільних закладів освіти, селищних та сільських закладів культури, 150 тис. грн. – кошти резервного фонду.

Міжбюджетні трансферти

Обсяги субвенцій з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення розподілені, наступним чином:

- по субвенції з державного бюджету на надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу виходячи з обсягу фактично нарахованих допомог, який склався у 2016 році збільшеного на 5,3 відсотка .

- по субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною," оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя,  виходячи з обсягу фактично призначених допомог у 2016 році, з урахуванням відсотка росту в 1,6 рази;

- по субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, виходячи з обсягу фактично наданих у 2016 році послуг;

- по субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу виходячи з обсягу фактично наданих у 2016 році.

Також, у наступному році з обласного бюджету районному бюджету буде перераховуватись субвенція на пільгове медичне обслуговування громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та поховання учасників бойових дій і інвалідів війни. Їх обсяги розподіленні між містами та районами області наступним чином:

 - для надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виходячи з контингенту отримувачів пільг, який склався станом на 01 грудня 2016 року. Крім того обсяг  фактичних видатків, який склався за 2016 рік  збільшено на 23,1 відсотка;

- для проведення витрат на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни, виходячи з кількості учасників бойових дій та інвалідів війни які рахуються станом на 01 грудня 2016 року та середнього розміру виплати  1,6 тис.грн. 

Крім того районний бюджет планує отримати субвенція із бюджетів селищної та сільських рад для забезпечення харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів району в сумі 554,4 тис. грн.

По фінансовому управлінню районної державної адміністрації передбачаються кошти  в сумі 4848,0 тис. грн. – інша субвенція, що передається селищній та сільським радам для фінансування дошкільних закладів освіти, селищних та сільських закладів культури.

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації                                                  В. В. Коновалов

 

ПРОГНОЗ районного бюджету на 2018 та 2019 роки

Загальна частина

Прогноз районного бюджету на 2018 – 2019 роки розроблений з урахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку району на 2018 та 2019 роки, відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів. При формуванні дохідної частини бюджету були враховані фактичні надходження за 2015 рік, очікувані надходження за 2016 рік та прогнозні показники на 2017 рік.

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає майже 99,4 %.

Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до базової ставки оподаткування доходів (18 %), враховано надання податкової соціальної пільги на рівні 50 % прожиткового мінімуму для працездатної особи до доходів, що не перевищують 1,4 прожиткового мінімуму.

Прогноз обсягу надходжень з податку на прибуток підприємств у 2018 та 2019 роках розраховано відповідно до положень Податкового кодексу України.

Обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2018 рік розрахований в сумі 21662 тис. грн., що на 1031,2 тис. грн., або 5 %, більше прогнозних показників  2017 року.

До спеціального фонду районного бюджету в 2018 році прогнозується отримати 1900 тис. грн., що на 78,5 тис. грн. (4,3 %) більше прогнозних показників на 2017 рік.

У 2019 році прогнозується отримати доходи до загального фонду районного бюджету в сумі 22738 тис. грн. та до спеціального фонду – 1950 тис. грн., що на 1076 тис. грн. та 50 тис. грн. відповідно більше прогнозних показників на 2018 рік. 

Індикативні прогнозні показники доходів загального фонду

районного бюджету на 2018 та 2019 роки

 

тис. грн.

Найменування

2018 рік

2019 рік

Загальний обсяг доходів

21 662

22 738

Податкові надходження,

 з них:

21 568

22 641

податок на доходи фізичних осіб

21 540

22 617

податок на прибуток підприємств

28

24

  Неподаткові надходження

94

97

Видатки районного бюджету на 2017 та 2018 роки

Прогноз районного бюджету на 2018-2019 роки розроблено з урахуванням показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 липня 2016 року № 399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018-2019 роки», зокрема, індексу споживчих цін на 2018-2019 роки у розмірах 109,2 та 107,0 відсотків відповідно у середньому до попереднього року.

Індикативні прогнозні показники видатків загального фонду районного бюджету за функціональним призначенням на 2017 та 2018 роки

                                                                                                                 млн грн

Найменування

2018 рік

2019 рік

Державне управління

1,3

1,4

Освіта

36

37,5

Охорона здоров’я

16

16,8

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3,1

3,2

Молодіжні програми

0,2

0,2

Культура і  мистецтво

3,6

4

Фізична культура і спорт

1,1

1,2

Міжбюджетні трансферти (на програми соціального захисту населення)

35

36


Органи місцевого самоврядування

Пріоритетними завданнями апарату районної ради є фінансове забезпечення здійснення повноважень, наданих Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами.

У 2018 - 2019 роках планується здійснити такі заходи: організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, взаємодію і зв’язок з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, надання методичної та іншої практичної допомоги селищній та сільським радам.

Освіта

Пріоритетом розвитку галузі освіти є забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти для всіх громадян України відповідно до європейських стандартів освітньої системи.

У 2018 та 2019 роках передбачається здійснити такі заходи:

- запровадження інформаційно–комунікаційних технологій у навчальних закладах, підтримка талановитих і обдарованих дітей;

- створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

- підвищення престижу та соціального статусу педагогічних працівників, стимулювання активної участі вчителів у становленні і розвитку освіти, популяризації кращих педагогічних здобутків і професійної майстерності;

- підвищення рівня професійної компетенції педагогічних працівників, прибуття до загальноосвітніх навчальних закладів району молодих спеціалістів – випускників вищих педагогічних закладів;

- розвиток позашкільної освіти;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- створення умов для проживання та виховання дітей, подолання соціальної ізольованості вихованців, забезпечення розвитку, виховання, навчання та ранньої адаптації дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільного і шкільного віку;

- проведення ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Охорона здоров’я

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами та створення сприятливих умов життєдіяльності людини.

У 2018 та 2019 роках передбачається здійснити такі заходи:

- запровадження системи індикаторів якості первинної, вторинної медичної допомоги, які враховуються під час оцінювання якості медичної допомоги відповідного виду;

- поліпшення здоров’я населення району, забезпечення рівного і справедливого доступу всіх членів громади до медичних послуг належної якості;

 - зниження рівня інвалідності населення;

- поліпшення стану здоров'я та продовження тривалості життя населення району;

- укомплектування галузі кваліфікованими кадрами - лікарями і середнім медичним персоналом, насамперед у сільській місцевості;

- підвищення ефективності діяльності закладів охорони здоров’я, що забезпечують медичний супровід материнства та дитинства;

- посилення профілактичної роботи та запровадження її нових форм;

- стимулювання медичних працівників за досягнення у проведеній лікувально-профілактичній роботі.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;

- підготовка підґрунтя до запровадження обов’язкового соціального медичного страхування;

- забезпечення населення доступними послугами з питань планування сім’ї.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є:

-       підвищення ефективності управління бюджетними коштами на державну підтримку соціально вразливих верств населення;

-       забезпечення адресного характеру надання соціальної підтримки, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів; 

-       подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту.

У 2018 та 2019 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення встановлення розмірів соціальної підтримки на підставі економічно та соціально обґрунтованих нормативів споживання житлово-комунальних, транспортних та інших послуг;

- запровадження непрямих методів оцінювання доходів громадян, які претендують на одержання соціальної підтримки;

- створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку й управління коштами соціальної сфери та впровадження електронних соціальних карток.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення питомої ваги коштів на соціальну підтримку, що надаються вразливим верствам населення;

-  підвищення рівня соціального захисту найбільш незахищених верств населення;

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування.

Культура, мистецтво і туризм

У 2018 та 2019 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення збереження мережі та покращення матеріально-технічного стану закладів культури;

- забезпечення виконання заходів районної програми розвитку культури і духовності, спрямованих на підвищення якості та доступності відповідних послуг;

-  забезпечення доступності для широких верств населення якісних послуг закладів культури клубного типу, бібліотек, музеїв;

- розвиток і збереження національних традицій та звичаїв, нематеріальної культурної спадщини;

- проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтв;

- забезпечення та збереження кадрового потенціалу закладів культури і мистецтв, у тому числі в сільській місцевості.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- активізація участі установ і закладів культури у соціально-економічному житті регіону, покращення стану їх діяльності;

- створення умов для творчого розвитку та підвищення культурного рівня;

- збереження і примноження культурних надбань.

Фізична культура і спорт

Пріоритетами розвитку у цій сфері є всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації.

У 2018 та 2019 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських та параолімпійських видів спорту та сприяння поліпшенню підготовки і участі спортсменів району у змаганнях різного рівня;

- підвищення рівня охоплення населення різних вікових і соціальних груп усіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

- збереження і розвиток мережі спортивних споруд, інфраструктури дитячо-юнацького, спорту;

- створення умов для фізичної реабілітації людей з обмеженими фізичними можливостями, розвитку спорту інвалідів;

- підвищення освітнього рівня фахівців сфери фізичної культури та спорту.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- забезпечення належних умов для організації навчально-тренувального процесу в спортивних закладах з метою збільшення показників підготовки спортсменів масових розрядів і спортсменів вищої категорії, представництва спортсменів району у складах збірних команд області;

- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров'я нації та попередження захворювань.

Підтримка сімей та молоді, гендерної рівності

Пріоритетами розвитку у цій сфері є забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді через ефективно функціонуючу систему соціальних послуг.

У 2018 та 2019 роках передбачається здійснити такі заходи:

- дотримання права дитини та створення умов для її благополучного зростання і виховання у колі здорової сім'ї;

- забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді через ефективно функціонуючу систему соціальних послуг;

- попередження насильства в сім'ї та протидія торгівлі людьми;

- утвердження гендерної рівності у суспільстві.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- створення правових, соціальних і економічних умов для належного функціонування та розвитку сім’ї, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально і соціально благополучної сім’ї та молодої людини, забезпечення виконання сім’єю її основних функцій, забезпечення реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків незалежно від статевої приналежності.

Кредитування

З метою поліпшення житлових і соціально-побутових умов сільського населення передбачається продовжити реалізацію заходів регіональної програми індивідуального житлового будівництва на селі та покращення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012 – 2020 роки. Кошти будуть спрямовані на надання пільгових кредитів для, розвитку одноосібного селянського господарства, придбання житла в сільській місцевості.

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації                                               В. В. Коновалов

 

ПОРЯДОК  розподілу міжбюджетних трансфертів на фінансування дошкільних закладів освіти, селищних, сільських закладів культури

Керуючись пунктом 20 розділу VI „Прикінцевих та перехідних положень” Бюджетного кодексу України із районного бюджету бюджетам селищної та сільських рад передається міжбюджетний трансферт (далі - інша субвенція) для утримання дошкільних навчальних закладів у сумі 3 766 400 грн. та селищних та сільських закладів культури у сумі 1 081 600 грн.

Розрахунок іншої дотації здійснено відповідно до показників, затверджених у 2016 році.

Обсяги міжбюджетних трансфертів, що передаються з районного бюджету в 2017 році бюджетам селищної та сільських рад для утримання дошкільних навчальних закладів та селищних та сільських закладів культури

грн.

 

 

Інша субвенція

 

 

для фінансування дошкільних закладів освіти

для фінансування селищних та сільських закладів культури

Разом

1

Великолепетиська селищна рада

2200800

289800

2490600

2

Рубанівська сільська рада

774100

233000

1007100

3

Князегригорівська сільська рада

274500

226600

501100

4

Малолепетиська сільська рада

395600

153500

549100

5

Катеринівська сільська рада

 

87900

87900

6

Демидівська сільська рада

 

46000

46000

7

Миколаївська сільська рада

121400

44800

166200

8

Бюджет району

3766400

1081600

4848000

 

 

 

 

 

Таксон: