Щодо переведення виплати пенсії у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до Російської Федерації

Моя мати виїжджає на постійне місце проживання в Російську Федерацію. Яким чином здійснюється переведення виплати пенсії у РФ?
Відповідно до статті 1 Угоди про гарантії прав громадян держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення від 13.03.1992 р., пенсійне забезпечення громадян держав-учасниць цієї Угоди та членів їхніх сімей здійснюється за законодавством держави, на території якої вони проживають.
Стаття 7 Угоди передбачає, що в разі переселення пенсіонера в межах держав - учасниць Угоди виплата пенсії за попереднім місцем проживання припиняється, якщо пенсію такого самого виду передбачає законодавство держави за новим місцем проживання пенсіонера.

Згідно з пунктом 4.12 Порядку, у разі переїзду пенсіонера на постійне або тимчасове проживання до іншої адміністративно-територіальної одиниці орган, що призначає пенсію, не пізніше як через три робочих дні з дня одержання заяви надсилає запит про витребування пенсійної справи до органу Фонду за попереднім місцем проживання (реєстрації) пенсіонера. Пенсійна справа не пізніше як через п'ять робочих днів з дня одержання запиту пересилається органу, що призначає пенсію, за новим місцем проживання (реєстрації).
У разі надходження відповідного запиту з державної установи Пенсійного фонду Російської Федерації пенсійну справу та довідку про припинення виплати пенсії буде надіслано за новим місцем проживання (реєстрації).
Водночас відповідно до статті 51 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсію, призначену в Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачено йому за шість місяців наперед перед від'їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання.
Пунктом 1.5 Порядку встановлено, зокрема, що заяву про виплату пенсії у зв'язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон подає пенсіонер особисто або його законний представник до органу, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії.
Відповідно до пункту 2.25 Порядку, до заяви про виплату пенсії у зв'язку з виїздом за кордон подається паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон, талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні або довідка про зняття з реєстрації місця проживання, видана відповідно до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №207.
Виплата зазначених коштів здійснюється разовим дорученням. 

 

Категорії статті РДА: