ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ ДО СТРАХОВОГО СТАЖУ РОБОТИ ПІДЛІТКІВ У КОЛГОСПІ У 1947-1952 РОКАХ

Роз’ясніть, будь ласка, порядок зарахування до страхового стажу роботи підлітків у колгоспі у 1947-1952 роках у разі якщо документи про це не збереглись. Чи є випадки, коли «дітям війни» стаж зараховують з 9-10 років?
 
Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі-Закон) визначено, що періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом (до 01.01.2004), зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.
Статтею 56 Закону України “Про пенсійне забезпечення” (далі – Закон 1788) передбачено, що до стажу роботи зараховується робота, зокрема, на підставі членства в колгоспах та будь-яка інша робота, на якій працівник підлягав державному соціальному страхуванню, або за умови сплати страхових внесків.
У разі наявності документів, які підтверджують членство в колгоспі, рік роботи в колгоспі до 01.01.1966 зараховується як повний рік незалежно від кількості нарахованих трудоднів на рік або відпрацьованих людино-днів на рік.
Якщо ж документи, які підтверджують членство в колгоспі, відсутні, обчислення стажу роботи здійснюється за фактичною тривалістю на підставі документів того часу.
Відповідно до Типового уставу колгоспу, членами колгоспу могли бути громадяни, які досягли 16-річного віку. У деяких випадках членами колгоспу могли бути громадяни, які досягли 14-річного віку.
Зарахування до страхового стажу періодів роботи у віці до 14 років, передбачено у разі коли така робота мала місце в роки Великої Вітчизняної війни та в інші періоди ведення бойових дій.
Нормами Закону 1788 передбачено, що робота, незалежно від віку, в тому числі як вільнонайманого складу у військових частинах, в роки Великої Вітчизняної війни та в інші періоди ведення бойових дій, зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі, а час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період війни осіб, у тому числі дітей, насильно вивезених з тимчасово окупованої території у період Великої Вітчизняної війни, у потрійному розмірі.
Враховуючи зазначене, Вашу роботу у колгоспі у 1947-1952 роках у підлітковому віці (до 14 років) можливо зарахувати до страхового стажу виключно на підставі документів.

Категорії статті РДА: