Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за 2019 рік

Відповідно до статті 18 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» представлено до Верховної Ради України щорічну доповідь за 2019 рікпро стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та їх посадовими і службовими особами, які порушували своїми діями (бездіяльністю) права і свободи людини і громадянина, та про виявлені недоліки в законодавстві щодо захисту прав і свобод людини і громадянина.
Доповідь складається з 13 основних розділів та додатків. Серед них є розділ щодо дотримання соціальних прав, зокрема, права на соціальний захист, на охорону здоров'я, на працю, на освіту, на культуру.
З повним текстом щорічної доповіді можна ознайомитися на офіційному вебсайті Уповноваженого: www.ombudsman.gov.ua