Система обліку, види інформації, якою володіє Великолепетиська районна рада

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях іфнормація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом.
1. Списки депутатів  Великолепетиської районної ради.
2. Склад президії Великолепетиської районної ради.
3. Перелік та склад постійних комісій районної ради.
4. Фракції у Великолепетиській районній раді.
5. Регламент Великолепетиської районної ради.
6. Структура виконавчого апарату районної ради та її Положення.
7. Повноваження Великолепетиської районної ради.
8. Фінансові ресурси. 
9. Проекти рішень сесій районної ради, які підлягають обговоренню.
10. Рішення сесій районної ради, розпорядження голови районної ради.
11. Реєстрація запитів на інформацію, розклад роботи районної ради,  форма запиту на інформацію.
12. Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядника інформації, дій чи бездіяльності.
13. Інформація про систему обліку, види інформації, якою володіє районна рада.
14. Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень районної ради.
15. Плани проведення та порядок денний відкритих засідань районної ради.
16. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
17. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію.
18. Місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти Великолепетиської районної ради.
19. Керівництво районної ради та  працівники виконавчого апарату районної ради, їх контактні телефони.
20. Графік особистого прийому громадян головою районної ради та заступником голови районної ради і депутатами районної ради шостого скликання. 
21. Вакансії та порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб у виконавчому апараті районної ради.
22. Положення про Почесну грамоту Великолепетиської районної ради.  
СЛУЖБОВА ІНФОРМАЦІЯ – інформація, що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи, або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню, та / або прийняттю рішень.
1. Інформація, що міститься у документах районної ради, які  становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності районної ради або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.
2. Інформація, що стосується персональних відомостей про працівників Великолепетиської районної ради.
3. Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними.
4. Відомості, що містяться у матеріалах службових розслідувань і перевірок.