Соціально – економічний паспорт району

ПАСПОРТ 

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКОГО РАЙОНУ

 

СХЕМАТИЧНА КАРТА

 

Районний центр – смт Велика Лепетиха
 
Адреса районної державної адміністрації: смт Велика Лепетиха, вул. Соборна, 3
            Пош. інд. 74502 смт Велика Лепетиха вул. Соборна, 3
            Код 05543 Телефон: 8 (043) 2-21-79, факс:2-10-77
            Електронна пошта: rda-vlp@ukrpost.ua
 
Дата утворення: 1923 рік
Площа: 1,0 тис. кв. км, 3,9 % від території області
Відстані: від смт Велика Лепетиха до м. Херсона автошляхом 148 км
Географічні дані: район розташовано у степовій зоні північно-східної частини Херсонської області.
                        По території району протікає 1 річка
                        Найбільші: Дніпро
                       Територія району оточено морем –
Кордони: Межує на південному-заході з Горностаївським, південному-сході –Ніжньосірогозьким, півночі – Верхньорогачицьким районами Херсонської області.
Адміністративно-територіальні одиниці:
Міст районного значення - –
Селищ міського типу – 1
Сільських населених пунктів – 6
Кількість місцевих рад – 8
 
Чисельність наявного населення станом на 01.12.2018 року 16,203 тис. осіб /за чисельністю – ___ місце/, або 1,56 % від населення області,
 
у тому числі:
сільське – 8,152 тис. чол., або 50,3 %
 
 
міське – 8,051 тис. чол., або 49,7 %
 
Коротка історична довідка
У 1923 році в Україні проведено реформу адміністративно-територіального поділу, яку спрямовано на скорочення адміністративно-територіальних одиниць. Постановою ВУЦВК «Про адміністративно-територіальний поділ Катеринославщини» від 7 березня 1923 року  № 308 утворено Великолепетиський район, до якого включено території Великолепетиської та Рубанівської волостей. Великолепетиський виконком розпочав свою діяльність 13 березня 1923 року. У наступному було проведено ще декілька реформ. 30 березня 1944 року утворено Херсонську область і Великолепетиський район увійшов до її складу.
Природні ресурси /корисні копалини/
Великолепетиський район розміщений у межах Причорноморської низовини, південна межа якої проходить по лінії Чорного й Азовського морів. Північна й північно-західна частина території району характеризується розвитком ерозійних процесів, які найбільш виражені в смузі, що прилягає до Каховського водосховища, шириною 5-10 км. Інша частина території району являє собою безстічну рівнину, що незначно знижується до півдня.
По агрокліматичному районуванню район характеризується як дуже теплий, посушливий. Весна характеризується швидким підвищенням температури повітря, тривалість її 1-1,5 місяця, а максимальні температури досягають +25, +30 С°. Літо найчастіше спекотне, посушливе, середня температура повітря в середньому становить +27 С°. У другій половині жовтня у районі наступає осінь, що характеризується збільшенням хмарності, опадами, та початком заморозків. Зима на території району характерна коливанням температур та відлигами, найхолодний місяць – січень із середньомісячною температурою -5 С°. Сніжний покрив тримається 25-40 днів і досягає висоти 3-6 см. Переважним напрямком вітрів у районі є північний й північно-східний. Середня кількість опадів, що випадають, протягом року становить 215-220 мм. Середня тривалість безморозного періоду становить 175-180 днів, а вегетаційного 215-225 днів.
З корисних копалин у районі є червона глина для виготовлення червоної цегли та керамічних виробів у с. Рубанівка, вапняний щебень у с. Мала Лепетиха.

Заповідники – не має

Структура земельного фонду:

Територія, усього

100,0 тис. га

(або 3,5 % до території області)

у тому числі:

сільськогосподарські угіддя

84,5 тис. га

із них: рілля

81,1 тис. га (або 81 % )

Ліси й інші лісовкриті площі

2,69 тис. га (або 2,7 %)

Забудовані землі

1,79 тис. га (або 1,7 %)

Землі водного фонду

8,35 тис. га (або 8,3 %)

Інші землі

2,67 тис. га (або 6,3 %)

                       

Питома вага району в економіці області:

Продукція промисловості

0,5 %

Товари народного споживання

0,5 %

Валова продукція сільського господарства

4,1 %

у тому числі: рослинництво

3,1 % 

 тваринництво

1,0 %

Товарообіг

0,6 %

Промисловість

 

 

Кількість підприємств, що знаходяться на самостійному балансі, - 4 одиниць
Галузева структура промисловості по видах економічної діяльності
Питома вага, %
Промисловість
100,0
Добувна промисловість
 
у тому числі:
 
видобування енергетичних матеріалів
 
видобування неенергетичних матеріалів
 
Обробна промисловість
100
з неї харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів
100
Легка промисловість
 
у тому числі
 
текстильна промисловість та пошиття одягу
 
виробництво шкіри та шкіряного взуття
 
Виробництво деревини та виготовлення виробів з неї
 
Целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість та видавнича справа
 
Хімічна і нафтохімічна промисловість
 
у тому числі
 
хімічне виробництво
 
виробництво гумових та пластмасових виробів
 
Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів /будматеріалів та скловиробів/
 
Металургія та оброблення металу
 
Машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування
 
у тому числі:
 
виробництво машин і устаткування
 
виробництво електричного та електронного устаткування
 
виробництво транспортного устаткування
 
Виробництво та розподілення електроенергії газу
 
Інші галузі

 

Промислове виробництво
Темп росту за останні три роки у % – 2016 р – 103,7 %; 2017 р –  97,63 %; 2018 р – 228,2 %
Валова продукція на одну особу, грн. – 6174,7 грн.
Бартер у промисловості, %, та сільському господарстві, % ___ та ___
Фінансовий стан підприємств: частка збиткових підприємств  у 2017 році – 10,9
 
Фінансові та кредитні установи
1
Фінансове управління районної державної адміністрації
2
Управління державного казначейства України у Великолепетиському районі
3
Великолепетиське відділення ХОД Райфазенбанк “Аваль”
4
Великолепетиське відділення Херсонської філії “Приватбанк”
5
Відділ ПАТ «Креді Агріколь Банк» у Великолепетиському районі
6
Великолепетиське відділення Херсонської філії № 3140 ВАТ “Державний ощадний банк України”
 
Виконання бюджетів
 
Доходи місцевих бюджетів на 1 особу, грн. – 4256,80
Податкові надходження на одну особу, грн.  – 4149,11
Частка простроченої заборгованості: дебіторської та кредиторської, 0,00 % ____
 
Іноземні інвестиції
Обсяг на одну особу, дол. США – 2,8
Зовнішньоекономічна діяльність
Темп приросту експорту, % -  ___
Обсяг експорту на одну особу, дол.США –  ___
Сальдо зовнішньої торгівлі товарами, млн.дол.США -  ___
 
Митниці
Митні переходи:
 
Кількість
Чисельність працюючих
Митні пости:
 
Кількість
Чисельність працюючих
Автомобільні/залізничні
Кількість
Чисельність працюючих
 
Транспортний комплекс і зв’язок
Залізничний транспорт
 
 
Наявність підприємств
 
 
                 залізничних станцій
-
один.
Авіаційний транспорт
 
 
Наявність: авіакомпаній
 
один.
                   аеропортів
-
один.
Автомобільний транспорт
 
 
Підприємств (АТП)
1
один.
Виконують перевезення
 
 
пасажирські
1
 
вантажні
-
 
Наявність автомобільних доріг
167,05
км
Загальнодержавного
-
км
Республіканського
65,45
км
Місцевого значення
110,6
км
Морський й річковий транспорт
 
 
підприємств
-
один.
Вантажних
-
один.
пасажирських
-
один.
порти: морських
-
один.
            річкових
1
один.
Зв'язок загального користування: Наявність телефонного зв'язку у містах
 
2,210
 
тис.апаратів
Селах
1,180
тис.апаратів
Міських телефонних станцій
1
один.
Сільських телефонних станцій
7
один.
Наявність вишок мобільного зв'язку
14
один.
Кількість абонентів мобільного зв'язку
10500
один.
Кількість основних телефонів
на 100 жителів
19,1
один.
Поштові заклади
один.
Кількість працюючих
Наявність відділів у містах
2
11
Районних
Сільських
9
24
 
Підприємств поліграфії
один.
Кількість працюючих
Дані про засновників (власників)
Типографії
 
 
 
Друкарні
1
 
 
 
Сільське господарство
Кількість агропромислових формувань, всього
1925
один.
у тому числі:
 
 
Колективних сільгосппідприємств
1
один.
Приватні підприємства
3
один.
Господарські товариства
21
один.
Фермерські господарства
100
один.
Інші суб'єкти господарювання
1800
один.
Структура валового виробництва сільського господарства
 
 
рослинництво
73,0
%
тваринництво
27,0
%
Виробництво сільгосппродукції на одну особу (усі категорії господарств)
-
грн
Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції
 
Виробництво рослинницької продукції (усі категорії господарств), тис.тонн
Середня урожайність на 1 га, ц
Зерно та зернобобові культури
113,9776
33,1
Цукровий буряк
-
0
Соняшник
21,428
16,8
Інші культури
17,946
106,4
 
 
Виробництво тваринницької продукції (усі категорії господарств)
Одиниця виміру
 
М'ясо
4,3
тис.тонн
Молоко
14,1
тис.тонн
Яйце
8865
млн. штук
Риба
-
тис.тонн
 
Споживчий ринок
 
Кількість
 
 
Підприємств торгівлі
126
один.
з них: магазинів
107
один.
підприємств ресторанного господарства
19
один.
Зареєстрованих ринків
1
один.
Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу (у середньому за рік)
15315
грн.
 
Питома вага підприємств споживчих товариств в обсязі роздрібного товарообороту області
0,3
%
 
Обсяг роздрібного товарообороту системи споживчої кооперації на одну особу (в середньому за рік)
1520
грн.
 
 
Мале підприємництво
 
Кількість малих підприємств
142
один.
Середньооблікова чисельність працюючих на малих підприємствах
986
чол.
Обсяг виробленої продукції
((робіт і послуг)
малими підприємствами
650328000
грн.
від загального обсягу виробленої продукції (робіт, послуг) області
1,4
%
Питома вага надходжень від підприємств малого бізнесу до обласного бюджету
10,1
%
Кількість зареєстрованих підприємців, фізичних осіб
548
один.
СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Соціальний захист
Чисельність пенсіонерів
4534
чол.
у тому числі:
 
 
за віком
3861
чол.
По інвалідності, регресники
416
чол.
за вислугою років
141
чол.
Які отримують соціальні пенсії
39
чол.
Міністерства оборони України
30
чол.
Міністерства внутрішніх справ України
18
чол.
Служби безпеки України
29
чол.
 
Виплата пенсій, соціальних допомог
Місячний фонд
12436,5
тис. грн.
Заборгованість з виплати пенсій
Не має
грн.
Заборгованість з виплати соціальних допомог
Не має
грн.
Заробітна плата
Середньомісячна зарплата
6896,12
грн.
Місячний фонд оплати праці
17192,0
грн.
 
Рівень життя
Обсяг реальних доходів населення
 
тис. грн.
Темп росту реальних доходів населення
 
%
Номінальний дохід на одну особу
 
грн.
 
Заборгованість із заробітної плати
Всього
-
грн.
В економіці
-
грн.
У сільському господарстві
-
грн.
В бюджетній сфері
-
грн.
Заборгованість державного бюджету
-
грн.
Заборгованість місцевого бюджету
-
грн.
 
Трудові ресурси
Всього
10,2
тис.чол.
у тому числі:
 
 
працездатне населення у працездатному віці
10,0
тис.чол.
особи старшого віку, зайняті в економіці
0,2
тис.чол.
підлітки, зайняті в економіці
-
тис.чол.
Зайнято в усіх сферах економічної діяльності, усього
3,2
тис.чол.
у тому числі:
 
 
у промисловості
0,26
тис.чол.
у сільському господарстві
1,16
тис.чол.
в інших галузях
1,4
чол.
в державному управлінні
0,38
чол.
Демографічні дані, тенденції
 
 
Народилося
131
чол.
Померло
246
чол.
Щільність населення на 1 кв. км
16,2
чол.
Міграційні процеси
- 87
чол.
 
Стан ринку праці
Рівень зайнятості - 32 %
Рівень безробіття  - 11,3 %
ГУМАНІТАРНА СФЕРА
Наука
 
Один.
Кількість працюючих, чол.
Науково-дослідні установи
 
 
Конструкторські бюро
 
 
Проектні установи
 
 
Філіали НАНУ
 
 
Інші установи
 
 
 
Освіта
Навчальні заклади
 
 
Кількість вищих навчальних закладів IV- рівня акредитації , ІІІ - рівня акредитації
-
один.
Чисельність студентів
-
чол.
Чисельність викладачів
-
чол.
Кількість вищих навчальних закладів ІІ - рівня акредитації, І - рівня акредитації,
-
один.
Чисельність студентів
-
чол.
Чисельність викладачів
-
чол.
Кількість професійно-технічних навчальних закладів
1
один.
Чисельність учнів
178
чол.
Чисельність викладачів
22
чол.
Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів
10
один.
Чисельність учнів
1573
чол.
Чисельність вчителів
183
чол.
Кількість навчально-виховних закладів (інтернатів)
-
один.
Чисельність учнів
-
чол.
Чисельність вчителів
-
чол.
Кількість постійних дошкільних закладів
13
один.
Чисельність дітей
511
чол.
Кількість персоналу
65
чол.
Кількість дитячих позашкільних установ (будинки творчості дітей та юнацтва, школярів, клуби юних техніків, екологів, авіа-, автолюбителів, інші)
2
один.
Чисельність дітей
657
чол.
Кількість шкільних бібліотек
10
один.
Бібліотечний фонд
52911
один.
Кількість книжкових магазинів
-
один.
Книжковий фонд
-
один.
 
Охорона здоров’я
Медичні заклади
 
 
Кількість лікувальних закладів: поліклінік,
амбулаторій, профілакторіїв
13
один.
Кількість ліжок
76
місць
Кількість лікарів
28
чол.
Кількість середнього медичного персоналу
94
чол.
Кількість санаторіїв-профілакторіїв
один.
Кількість ліжок
місць
Курортно-оздоровчі будинки відпочинку
один.
Кількість ліжок
місць
Забезпеченість лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення
39,13
ліжок
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних
закладів
370
відвід. за зміну
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів у розрахунку на 10 тис. населення
224
відвід. за зміну
Кількість ФАПів
7
один.
Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення
21,7
чол.
Кількість аптек
8
один.
Забезпеченість водою
постійно
 
 
Культура
Кількість:
один.
Кількість працюючих, чол.
філармоній
 
консерваторій
 
театрів
 
кінозалів
 
бібліотек
13
13
закладів культури клубного типу
 
 
музеїв (включаючи філіали)
3
4
будинків культури
9
59
центрів дозвілля
-
 
сільських клубів
2
4
клубів за інтересами
9
9
дитячих музичних шкіл
 
дитячих шкіл мистецтв
1
21
дитячих художніх шкіл
 
Перелік найвизначніших пам’яток
Кількість пам'яток
один.
Кількість обслуговуючого персоналу, чол.
історії
79
 
архітектури
культури
природи
археології
147
інше
 
Видатні історичні постаті району
У галузі:
Прізвище, ініціали
Посада, професія, фах
економіки
Барильник В. Т.
Видатний вчений, кандидат сільськогосподарських наук
 
Кисіль М. А.
Герой Соціалістичної Праці
 
Бугрій І. В.
Герой Соціалістичної праці
 
Цікал М. В.
Герой Соціалістичної праці
історії
Загной В. К.
Герой Радянського Союзу
 
Гречихін Н. А.
Герой Радянського Союзу
 
Гридасов Д. Т.
Герой Радянського Союзу
 
Ландар Г. М.
Герой Соціалістичної праці
 
Кияшко І. К.
Повний кавалер Ордена Слави
 
Ціпачов І. Т.
Генерал-майор медичної служби
культури
Болгарин І. Я.
Видатний кінорежисер, почесний громадянин селища Велика Лепетиха
 
Баранов-Россіне В.
Видатний художник
 
Лисечко Г.
Відомий художник
 
Розинська П. К.
Видатний діяч музичної культури Республіки  Саха (Якутії)
 
Богуцький Ю. П.
Заслужений діяч мистецтв України
 
Семашко О. М.
Професор, доктор філософських наук, віце-президент Української Академії наук національного прогресу, член Спілки театральних діячів України.
науки і освіти
Григоренко О. І.
Видатний конструктор літаків, лауреат державної премії
інше
Барильник Т. Г.
Видатний політичний діяч
 
Салогор М. Л.
Молдовський державний діяч українського походження
 
Сущенко О. Г.
Член Національної спілки журналістів України
 
 
Релігія
з/п
Назви конфесій
 
Кількість віруючих
Дані про керівництво конфесії, тел.
1
Парафія на честь Святителя і Чудотворця Миколая Новокаховської єпархії Української Православної Церкви смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
210
прот. Василий Шмигельский, адреса: 74502, Херсонська обл., Великолепетиський район, смт Велика Лепетиха, вул. Лермонтова, б. 17
2
Парафія на честь Мученика Діомида Новокаховської єпархії Української Православної Церкви села Демидівка Великолепетиського району Херсонської області
27
прот. Когут Василь Миколайович,
адреса: 74524, Херсонська обл., Великолепетиський район, с. Демидівка, вул. Основікова, б. 39
3
Парафія на честь Великомучениці Єкатерини Новокаховської єпархії Української Православної Церкви села Катеринівка Великолепетиського району Херсонської області
23
прот. Горбань Валерій Вікторович,
адреса: 74520, Херсонська обл., Великолепетиський район, с. Катеринівка, вул. Сонячна (Горького), б. 3
4
Парафія на честь Різдва Пресвятої Богородиці Новокаховської єпархії Української Православної Церкви села Князе-Григорівка Великолепетиського району Херсонської області
33
прот. Протасєвич Микола Іванович,
адреса: 74530, Херсонська обл., Великолепетиський район, с. Князе-Григорівка, вул. Соборна, б. 1
5
Парафія на честь Архістратига Божого Михаїла Новокаховської єпархії Української Православної Церкви села Мала Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
37
прот. Горбань Валерій Вікторович,
адреса: 74510, Херсонська обл., Великолепетиський район, с. Мала Лепетиха, вул. Гречихіна, б. 20
6
Парафія на честь Святителя і Чудотворця Миколая Новокаховської єпархії Української Православної Церкви села Миколаївка Великолепетиського району Херсонської області
23
прот. Когут Василь Миколайович,
адреса: 74522, Херсонська обл., Великолепетиський район, с. Миколаївка, вул. Миру, б. 38 
7
Парафія на честь Архістратига Божого Михаїла Новокаховської єпархії Української Православної Церкви села Рубанівка Великолепетиського району Херсонської області
41
прот. Когут Василь Миколайович,
адреса: 74531, Херсонська обл., Великолепетиський район, с. Рубанівка, вул. Лікарняна, б. 11
8
Релігійна громада Євангельських християн-баптистів у с. Рубанівка Великолепетиського району
 
22
керівник – Левченко Віктор Іванович, адреса: 74531,
Херсонська обл., Великолепетиський район, с. Рубанівка, вул. В. Загноя, б. 33
9
Римо-Католіцька парафія «Святого Антонія» с. Миколаївка Великолепетиського району Херсонської області
21
керівник – Шамрій Ніна Станіславівна,
адреса: 74522,
Херсонська обл., Великолепетиський район, с. Миколаївка, вул. Миру, 63 а
10
Релігійна громада Свідків Єгови
23
керівник – Петряй Ганна Василівна,
адреса: 74522,
Херсонська обл., Великолепетиський район, с. Мала Лепетиха
11
Релігійна громада Євангеліських християн-бабтистів церква «Надія»
21
диякон Яромич Ярослав Іванович, адреса: 74510, Херсонська обл., Великолепетиський район, с. Мала Лепетиха, вул. Суворова
12
Церква «Краєугольний камінь» Всеукраїнський союз об’єднань Євангельських християн-бабтистів
21
керівник – Пономарьов Анатолій Миколайович,
адреса: 74510, Херсонська обл., смт Велика Лепетиха, вул. Суворова, 22 а

Кількість культових споруд (церкви, монастирі, костели, мечеті, молитовні доми, синагоги, інше) – 7

 

Спортивні об’єкти
Стадіони
1
один.
Спортивні зали
11
один.
Спортивні площадки
40
один.
Фізкультурно-оздоровчі центри
один.
Кількість лижних баз
один.
Кількість стрільбищ, тирів
1
один.
Плавальних басейнів
один.
Тренажерних залів
5
один.
Інші спортивні споруди
один.
 
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ДАНІ
Органи влади
Органи місцевого самоврядування
Кількість, один.
Депутатів
 
Штатних працівників
 
Районні ради
1
26
чол.
14
чол.
Міські ради
-
-
чол.
-
чол.
Селищні ради
1
26
чол.
17
чол.
Сільські ради
6
78
чол.
47,5
чол.
 
Виконавчі органи влади
 
Кількість, один.
Працівників, чол.
Районні державні адміністрації,
міськвиконкоми (всього):
 
 
Управління
Відділи
Інспекції
Інші структури
2
5
-
3
25
20
-
30
Виконкоми сільських та селищних рад (всього):
 
 
Голови виконкомів
Заступники голів виконкомів
Секретарі
Бухгалтери
Землевпорядники
Архітектори
Інші
7
1
8
8
8
-
32,5

 

 

Територіальні структурні підрозділи центральних органів влади
(управління, представництва)
Чисельність працюючих, чол.
з/п
Назва
 
1.
Відділ у Великолепетиському районі Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області
7
2.
Великолепетиська районна філія Херсонського обласного центру зайнятості
10
3.
Великолепетиськийт районний сектор, 3 держана пожежно-рятувальна частина ГУ ДСНС України у Херсонській області
23
4.
Великолепетиський сектор обслуговування громадян Каховського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Херсонської області
7
5.
Управління Державної казначейської служби у Великолепетиському районі Херсонської області
10
6.
Великолепетиське управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
10
7.
Великолепетиський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області
1
8.
Великолепетиський об’єднаний районний військовий комісаріат
12
9.
Великолепетиське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області
6
10.
Відділ статистики у Великолепетиському районі
3
 
Дані про судові, правоохоронні та контролюючі органи
з/п
Назва
Чисельність працюючих,
чол.
1.
Великолепетиський районний суд
17
2.
Великолепетиське відділення Каховського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області
33
 
Дані про діючі при місцевих органах влади громадські координаційні ради, дорадчі
служби, комітети, спілки, інше
 
з/п
Назва
Кількість
членів, чол.
Дані про керівника
1
Колегія районної державної адміністрації
10
Віремейчик А. М.
2
Робоча група з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель у районі
15
Віремейчик А. М.
3
Комісія з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації
16
Віремейчик А. М.
4
Постійно діюча комісія районної державної адміністрації з питань розгляду звернень громадян
12
Віремейчик А. М.
5
Робоча група для попереднього розгляду документів з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною
10
Віремейчик А. М.
6
Районна тимчасова комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, інших обов’язкових платежів і внесків, погашення заборгованості із виплати заробітної плати
14
Віремейчик А. М.
7
Постійно діюча районна робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення
11
Віремейчик А. М.
8
Координаційна рада з питань розвитку підприємництва
11
Віремейчик А. М.
9
Рада по роботі з кадрами Великолепетиської районної державної адміністрації
12
Віремейчик А. М.
10
Районна комісія з питань наповнення місцевих бюджетів району та бюджету Пенсійного фонду України
11
Віремейчик А. М.
11
Районна комісія з розгляду питань щодо здійснення соціально-медичної та соціально-трудової реабілітації військовослужбовців, які повертаються із зони проведення антитерористичної операції
13
Віремейчик А. М.
12
Організаційний комітет з проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»
7
Віремейчик А. М.
13
Комісія з перегляду нормативно-правових актів районної державної адміністрації
7
Віремейчик А. М.
14
Конкурсна комісія
5
Карпенко Л. В.
15
Надзвичайна протиепізоотична комісія при районній державній адміністрації
8
Трохименко О. В.
 
16
Постійно діюча комісія з нагляду та збереження лісових насаджень на території району
7
Віремейчик А. М.
17
Районна комісія з визначення і відшкодування збитків землевласникам та землекористувачам
7
Віремейчик А. М.
18
Районна комісія для проведення інвентаризації сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень
6
Віремейчик А. М.
19
Районна комісія з розгляду скарг та звернень громадян з питань призначення населенню усіх видів соціальної допомоги
10
Трохименко О. В.
20
Районна спостережна комісія
13
Трохименко О. В.
21
Районна комісія з безпечної життєдіяльності населення
11
Трохименко О. В.
22
Районна робоча група з питань координації діяльності з надання населенню району всіх видів державної допомоги
13
Трохименко О. В.
23
Комісія з розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
6
Трохименко О. В.
24
Комітет щодо забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при районній державній адміністрації
8
Трохименко О. В.
25
Робоча група по проведенню обстеження кількості пасажирів, перевезених автомобільним транспортом приміського сполучення
5
Трохименко О. В.
26
Координаційний штаб, пов’язаний із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції на територію району
6
Трохименко О. В.
27
Дорадчий орган щодо здійснення координації дій між суб’єктами соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах
9
Трохименко О. В.
28
Постійно діюча робоча комісія з питань координації дій щодо попередження насильства в сім'ї
10
Трохименко О. В.
29
Координаційна рада з питань захисту прав споживачів
10
Трохименко О. В.
30
Районна комісія з питань координації міжгалузевих відносин з метою недопущення безпідставного підвищення цін на продовольчі товари
9
Трохименко О. В.
31
Районна рада підприємців при районній державній адміністрації
9
Трохименко О. В.
32
Координаційна рада з питань інвестиційної діяльності
6
Трохименко О. В.
33
Районна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
16
Трохименко О. В.
34
Координаційно-методична рада з питань правової освіти
8
Трохименко О. В.
35
Координаційна рада у справах дітей районної державної адміністрації
15
Трохименко О. В.
36
Районна координаційна рада з питань розвитку фізичної культури та спорту
11
Трохименко О. В.
37
Координаційна рада з питань культури і духовності районної державної адміністрації
10
Трохименко О. В.
38
Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання
10
Трохименко О. В.
39
Молодіжна рада при районній державній адміністрації
16
Трохименко О. В.
40
Районна комісія з безпеки дорожнього руху
11
Бойко І. Г.
41
Районна комісія з питань виконання програми “Питна вода Херсонщини” на 2006 – 2020 роки
7
Бойко І. Г.
42
Комісія з питань поводження з твердими побутовими відходами в районі
8
Бойко І. Г.
43
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
19
Бойко І. Г.
44
Районна комісія з організації та підготовки господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період
12
Бойко І. Г.
45
Районна комісія з питань розрахунків за спожиті енергоносії
8
Бойко І. Г.
46
Постійно діюча комісія районної державної адміністрації з визначення непридатності матеріальних цінностей
4
Трохименко О. В.
47
Група контролю районної державної адміністрації
5
Карпенко Л. В.
48
Експертна комісія районної державної адміністрації
8
Карпенко Л. В.
 
 
з/п
Народні депутати України обрані в регіоні в мажоритарних округах (прізвище, ім’я, по батькові)
Виборчий округ,
№, центр виборчого округу
Партійність,
фракція
1
Вінник Іван Юліанович
184
ПП «Блок Петра Порошенка «Солідарність»
 
з/п
Депутати
обласної ради
(прізвище, ім’я, по батькові)
Виборчий округ, №, центр виборчого округу
Партійність,
фракція
1
Дяков Сергій Миколайович
№ 10,
смт Велика Лепетиха
ПП «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»»
Політичні партій (блоки)
 

з/п
Назва партії
Кількість членів
Дані про керівника парторганізації, посада, тел.
1
Великолепетиська районна організація Народної партії
15
Шикула Наталія Володимирівна,
смт Велика Лепетиха,
вул. Соборна, 1,
тел. 095-580-27-68
2
Великолепетиська районна організація політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
210
Москаленко Володимир Миколайович,
смт Велика Лепетиха,
вул. Миру, 23,
тел. 099-18-26-118
3
Великолепетиська районна політична партія «Нова держава»
14
Черненко Володимир Іванович,
смт Велика Лепетиха,
вул. Народна, 79-а,
тел. (05543)-2-11-67
4
Великолепетиська районна організація Партії «Відродження»
20
Федоришин Олександр Андрійович,
смт Велика Лепетиха,
вул. Некрасова, 47,
тел. 050-23-74-111
5
Великолепетиська районна  організація  Політичної партії  «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»
14
Ляхович Наталя Володимирівна,
смт Велика Лепетиха, 
вул. Каховська, б. 19, кв 11,
тел. 099-00-22-019
6
Великолепетиська районна організація Радикальної  Партії Олега Ляшка  в Херсонській області
42
Щомак Володимир Юрійович,
смт Велика Лепетиха,
вул. Польова, 23,
тел. 066-23-50-618
7
Великолепетиська районна організація Політичної  Партії «Народний Фронт»
17
Дмитренко Юрій Олександрович,
смт. Велика Лепетиха,
вул. Соборна, 1,
тел. 099-06-56-444
8
Великолепетиська районна в Херсонській області  організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕРТА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»
60
Кононенко Павло Миколайович,
смт Велика Лепетиха,
вул. 28 Армії, 35-а,
тел. 050-94-37-891
9
Територіальна організація Політичної партії «Опозиційний блок» в Великолепетььиському районні Херсонської області
40
Скопіч Олексій Васильович,
смт Велика Лепетиха,
вул. Дніпровська, 4,
тел. 066-12-88-991
 
10
Великолепетиська районна організація політичної партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»
45
Дяков Сергій Миколайович,
смт Велика Лепетиха,
вул. Миру, 43 кв. 7
Громадські організації, об’єднання, спілки
№ з/п
Назва організації, об’єднання, спілки
Кількість членів
Дані про керівника,
посада, тел.
1
Великолепетиська районна організація Українського товариства мисливців і рибалок
-
Ігнатовський Олександр Миколайович,
смт Велика Лепетиха
вул. Маяковського, 2,
тел. (05543)-2-33-82
2
Великолепетиська районна організація Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)
-
Вдовиченко Василь дмитрович,
смт Велика Лепетиха
вул. Дніпровська, 3,
тел. 050-653-22-48
3
Великолепетиська районна організація ветеранів України
-
КУрносик Валентина Іванівна,
смт Велика Лепетиха,
вул. Соборна, 6,
тел. 095-189-29-66
4
Миколаївська сільська громадська організація «Нова Миколаївка»
-
Кареліна Юлія Петрівна,
Великолепетиський район,
с. Миколаївка,
вул. Миру, 63 б,
тел. 050-233-76-47
5
Князегригорівська сільська громадська організація «Комітет села Князе-Грирогівка»
-
Медвєдєва Наталя Миколаївна,
Великолепетиський район,
с. Князе-Григорівка,
вул. Адамяна, 4,
тел. 050-268-60-77
6
Великолепетиська громадська організація «Великолепетиська районна федерація футболу»
-
Гайван Анатолій Анатолійович,
смт Велика Лепетиха,
вул. 1 Травня, 16 б,
тел. 050-884-01-70
7
Великолепетиська районна організація «Овочевий рай»
-
Шинкарецький Андрій Васильович,
смт Велика Лепетиха,
вул. Дніпровська, 174,
тел. 066-027-27-62
8
Великолепетиська районна громадська організація ветеранів та воїнів АТО
-
Осоченко Юрій Олексійович,
смт Велика Лепетиха,
вул. Некрасова, 16,
тел. 095-560-91-63
9
Рубанівська громадська організація «Колос»
-
Гончар Віктор Анатолійович,
Великолепетиський район,
с. Рубанівка,
вул. Незалежності, 15,
тел. 066-988-84-90
10
Рубанівська громадська організація «Справедливість»
-
Войцеховський Сергій Петрович,
Великолепетиський район,
с. Рубанівка,
вул. Смоленська, б. 3,
тел. 050-848-64-16
11.
Громадська організація «Оберіг+»
-
Пазюк Наталя Василівна, Великолепетиський район, смт Велика Лепетиха, вул. Хмельницького, б. 51, тел. 066-848-86-44
Благодійні, доброчинні, громадські фонди, організації
 
з/п
Назва фонду, організації
Кількість членів
Дані про засновника та керівника, посада, тел.
 
-
-
-
 
Національно-культурні товариства, міжнародні фонди, організації
 
№ з/п
Назва товариства, фонду, організації
Кіль-кість членів
Дані про керівника, посада, тел.
 
-
-
-
 
Засоби масової інформації
Газети
 
з/п
Назва
Тираж у місяць, прим.
Дані про засновників
(власників)
Кількість працюючих, чол.
1
Суспільно-політична газета «Таврійські вісті»
1476
Районна рада,колектив редакції суспільно-політичної газети «Таврійські вісті»
3
2
Тижневик «Статус «Д»
4600
ПП Дмитренко Т. І.
2
 
Електронні ЗМІ
з/п
Назва
Дані про засновників
(власників)
Кількість працюючих, чол.
 
-
-
-
 
Телебачення
з/п
Назва
Дані про засновників
(власників)
Кількість працюючих, чол.
 
-
-
-
 
 
Радіо
з/п
Назва
Дані про засновників
(власників)
Кількість працюючих, чол.
 
КП «Лепетиха ФМ»
Великолепетиська районна рада
1