Соціальний захист найбільш вразливої категорії суспільства

Законом України „Про психіатричну допомогу” передбачено грошову допомогу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України від 02 серпня 2000 № 1192, особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - на догляд за нею (далі - допомога на догляд).
Розмір допомоги на догляд розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більшим ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць.
Розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім’ї для призначення допомоги на догляд провадиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої спільним наказом Мінсоцполітики, Мінфіну, Мінекономіки, Держкоммолодьспорттуризму, Держкомстату.
До складу сім’ї особи, яка звертається за призначенням допомоги на догляд, включаються чоловік, дружина; рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб, а також діти до досягнення ними 23 років, які навчаються у вищих навчальних закладах І-ІУ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання або реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства І чи II групи або особами з інвалідністю І групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.
До складу сім’ї не включаються особи, визнані особами з інвалідністю     І чи II групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії медичного закладу потребують постійного стороннього догляду і не належать до зазначених членів сім’ї, та особи, які перебувають на повному державному утриманні.
Для прикладу, якщо особа з інвалідністю з дитинства II групи внаслідок психічного розладу, не перебуває під опікою у заявника, то не входить до його складу сім’ї.
Відповідно, при визначені права на призначення допомоги на догляд кошти державної соціальної допомоги на дитину з інвалідністю відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” та допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, відповідно до Закону України „Про допомогу сім’ям з дітьми”, які виплачувались на дитину з інвалідністю під опікою, до середньомісячного сукупного доходу сім’ї заявника не включаються.

Таксон: