Сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Дитина знайшла родину

Відповідно до розпорядження голови Великолепетиської районної державної адміністрації від 09 листопада 2016 року № 427 прийомну сім’ю Горішнього В. М. та Горішньої О. В. поповнено дитиною, позбавленою батьківського піклування, місцем походження якої є смт Велика Лепетиха.
15 листопада 2016 року малолітнього Владислава передано прийомним батькам. Цього ж дня відбулося підписання договору про влаштування дитини на виховання та спільне проживання у прийомній сім’ї між районною державною адміністрацією в особі голови Кумановської Світлани Степанівни і громадянами: Горішнім Віктором Миколайовичем та Горішньою Оксаною Володимирівною.

Права та обов'язки опікуна, піклувальника

Опікуни малолітніх мають майже такий самий обсяг прав та обов'язків, як і батьки. Відмінність опікунських прав та обов'язків від батьківських полягає у тому, що вони дещо вужчі за обсягом і перебувають під суворим контролем органу опіки та піклування. Так, відповідно до ст. 246 Сімейного Кодексу України (далі – СК) орган опіки та піклування контролює умови утримання, виховання, навчання дитини, над якою встановлено опіку чи піклування. Права та обов'язки опікуна дитини визначені у ст. 249 СК. Основний обов'язок опікуна малолітньої особи - дбати про її виховання, навчання та розвиток, здійснювати дії, які відповідають найвищім інтересам дитини. Опікун має право самостійно визначати необхідні способи виховання дитини з урахуванням думки дитини та рекомендацій органу опіки і піклування.

Опіка та піклування над дітьми

Опіка та піклування над дітьми встановлюється з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб.
Опіка, піклування встановлюється над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування, і є однією з сімейних форм влаштування таких дітей (поряд з усиновленням, влаштуванням у прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу).
Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла чотирнадцяти років, піклування – над дитиною у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.
Опіка, піклування над дитиною встановлюється органом опіки та піклування, а також судом у випадках, передбачених частинами 3,4 статті 60 Цивільного кодексу України.

Усиновлення – пріоритетна форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Усиновленою може бути дитина, у якої розірвані юридичні стосунки з батьками. Такі діти мають юридичний статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Документом може бути рішення суду про позбавлення батьківських прав, свідоцтво про смерть батьків, нотаріально засвідчена відмова батьків від дитини. Усиновлення – це юридичний процес, під час якого рішенням суду створюються нові, постійні відносини між батьками та дитиною, і який полягає у передачі батьківських прав та обов’язків від однієї родини до іншої, це прийняття у сім’ю дитини на правах народженої, з усіма правами та обов’язками, як з боку дорослих так і з боку дитини. Усиновлювачам треба принципово усвідомити, що усиновлена ними дитина має такі ж соціальні, емоційні та фізичні потреби, як і будь-яка народжена дитина у родині.
Громадяни України, які бажають усиновити дитину, можуть звернутися з письмовою заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей за місцем проживання.
Підписатися на RSS - Сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування