Протидія домашньому насильству

Прояви домашнього насильства та насильства за ознакою статі

07 січня2018 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від07.12.2017 № 2229-VIII ( далі - Закон), прийнятий   у рамках реалізаціїНаціональної стратегії у сфері прав людини,затвердженої Указом Президента України від 25.08. 2015 року № 501/2015 з метою протидії дискримінації за ґендерною ознакою, імплементації міжнародних стандартів протидії насильству, забезпечення комплексного підходу до запобігання будь-яким формам насильства стосовно жінок, узгодження політики ґендерної рівності та профілактики насильства, розширення коло осіб, які підпадають під дію чинного законодавства а також  запровадження додаткових заходів, спрямованих на створення запобіжних і захисних механізмів боротьби з усіма формами ґендерно зумовленого насильства.
Законом надається визначення терміну «домашнє насильство» та його форм
Підписатися на RSS - Протидія домашньому насильству