Соціальна діяльність

Закази на виготовлення ортопедичного взуття

У зв’язку з недостатнім фінансуванням за договором по забезпеченню (виготовленню, поставці, видачі) ортопедичного взуття по індивідуальних заявках, прийом заявок здійснюється тільки на виготовлення ортопедичного взуття для дітей-інвалідів віком до 18 років.
За більш детальною інформацією звертатися до управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації кабінет № 8, або за телефоном 2 12 68.

Дистанційне навчання

Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ) всіляко підтримує дії владних структур України стосовно опікування людей із соціально незахищених верств, зокрема молоді з особливими потребами.
Даний вищій навчальний заклад є одним із небагатьох вузів, яким дозволено проводити експеримент з дистанційного навчання (навчання на дому за допомогою Інтернет зв’язку), що триває вже кілька років з позитивними результатами. Його діяльність спрямована на впровадження дистанційної форми навчання та розвиток дистанційних технологій у денній та заочній формах навчання. З 2014 по 2015 роки Полтавський університет має можливість надавати освітні послуги з дистанційного навчання за напрямом підготовки «Соціальна інформатика», та набути кваліфікацію бакалавра.

Відмінні ознаки трудового договору та договору цивільно-правового характеру

Відповідно до ст. 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Таким правом наділені громадяни України, іноземці, особи без громадянства. Трудове законодавство України надає право працездатній особі укласти трудовий договір,
Згідно ст. 21 КЗпП України встановлено, що трудовий договір – угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою.
Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі, що передбачає ст. 24 КЗпП України. Дотримання письмової форми є обов’язковою, у разі організованому наборі працівників, укладенні контракту, при укладенні трудового договору з неповнолітнім та інших випадках. Після чого працівник набуває передбачені законом права та обов’язки.

Зміни у призначенні державної соціальної допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Управління праці та соціального захисту населення повідомляє, що Закон України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" від 27 березня 2014 року в частині соціальних виплат вступив в дію з 01 липня 2014 року. Зміни стосуються державної соціальної допомоги при народженні дитини та відміни допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а саме:
– діти, народжені до 30 червня 2014 року, отримуватимуть допомогу у розмірі встановленому на дату народження дитини (на першу дитину – 30960,00 грн., на другу – 61920,00 грн., на третю та наступних дітей – 123840,00 грн.), тобто зміни з 01.07.2017 цієї категорії дітей не торкнуться.

Інформація про діяльність відділення Національної служби посередництва і примирення в Херсонській області щодо вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) за І квартал 2014 року

Упродовж І кварталу 2014 року в результаті заходів, здійснених відділенням НСПП в Херсонській області у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 399 тис. грн., або 65% від загальної суми боргу (610 тис. грн.), що стала основною причиною виникнення спорів.
Всього у І кварталі 2014 року відділенням було проведено 22 примирні процедури, спрямовані на сприяння вирішенню колективних трудових спорів між найманими працівниками та роботодавцями, запобігання їх виникненню, зокрема 12 узгоджувальних зустрічей та 10 засідань примирних комісій.

Професія – це наше майбутнє

Житомирське вище професійне училище–інтернат Житомирської обласної ради надає можливість молоді з особливими потребами отримати професію. Широкий вибір професій дозволяє молодим людям реалізуватися у своєму житті у відповідності до своїх фізичних можливостей та уподобань.
До навчального закладу приймаються юнаки та дівчата віком від 15 років, на базі 11 класів, спеціалізованих загальноосвітніх шкіл, що мають інвалідність, стан здоров’я, що дозволяє навчатись та працювати за обраною професією.
Зарахування на навчання проводиться без вступних іспитів, без результатів зовнішнього незалежного оцінювання, після співбесіди та тестування в приймальній комісії, на підставі конкурсу свідоцтв та атестатів про освіту.

Основні положення про працю неповнолітніх

У трудові відносини вступають неповнолітні, які досягли 16 річного віку (ст.188 КЗпП). На роботу можуть прийматися неповнолітні з 15 років (за згодою одного з батьків), з 14 річного віку за згодою одного з батьків можуть працювати неповнолітні у вільний від навчання час. Неповнолітні до досягнення 18 років у трудових правовідносинах прирівнюються до дорослих осіб (с. 187 КЗпП).
Для всіх підприємств і організацій встановлюється броня прийняття на роботу і професійне навчання на виробництві молоді, яка закінчила загальноосвітні школи, професійні навчально-виховні заклади, а також інших осіб молодше вісімнадцяти років. Відмова у прийнятті на роботу і професійне навчання на виробництві зазначеним особам, направленим в рахунок броні, забороняється. Така відмова може бути оскаржена ними до суду.
Забороняється застосування праці неповнолітніх:

Особливості зайнятості на період сезонної роботи

Особливості регулювання праці сезонних працівників встановлюються законодавством, зокрема, ст. 7 Кодексу законів про працю (далі – КЗпП), який, у свою чергу, відсилає нас до спеціального законодавства, що стосується сезонних працівників – це указ № 310 «Про умови праці робітників та службовців, зайнятих на сезонних роботах», який затверджено Постановою Верховної Ради України від 12 грудня 1991 року № 1545-XII, та є чинним і сьогодні в частині, що не суперечить Конституції і законам України.
Сезонними вважають роботи, які внаслідок природних і кліматичних умов виконуються не цілий рік, а протягом певного періоду (сезону), що не перевищує шести місяців.

Гендерна рівність у законодавстві про працю

З метою досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства було прийнято Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», який набув чинності з 1 січня 2006 року. У статті подано коментар до цього закону, а також до інших спеціальних законодавчих актів, які регулюють трудові відносини і містять відповідні правові норми, котрі мають забезпечувати рівність трудових прав жінок і чоловіків. Статтями 24 та 43 Конституції України встановлено, що не може бути привілеїв чи обмежень, зокрема, за ознаками статі, а рівність прав жінки і чоловіка забезпечується наданням жінкам рівних із чоловіками можливостей у праці та винагороді за неї, створенням державою умов для повного здійснення громадянами права на працю та гарантуванням нею рівних можливостей у виборі професії та роду трудової діяльності. Принцип рівності трудових прав жінок і чоловіків закріплений також і в КЗпП.

Вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни у районі

З метою вшанування у районі ветеранів Великої Вітчизняної війни з 05 травня поточного року проведено роботу щодо надання їм матеріальної допомоги. За участю голови районної державної адміністрації Зіновія Тичківського, заступників голови, сільських і селищного голови, керівників підприємств, установ та організацій району вручено подарункові набори 165 ветеранам району на загальну суму 9705 грн.
У грошовому виразі надано допомогу 62 ветеранам на загальну суму 12350 грн. З нагоди святкування Дня Перемоги 9 травня поточного року на території району організовано святкові обіди для 325 ветеранів на суму 9002 грн.
Підтримка ветеранів Великої Вітчизняної війни є одним з пріоритетних напрямків, у якому працюють сьогодні органи виконавчої влади та місцевого самоврядування району.

Сторінки

Підписатися на RSS - Соціальна діяльність