Соціальна діяльність

Зарплата у «конвертах» — злочин перед людьми та державою

Гарантоване Конституцією нашої держави кожному громадянину право на працю включає можливість заробляти собі на життя. За виконану роботу власник або уповноважений ним орган зобов’язаний виплатити працівникові заробітну плату. Винагорода за виконану роботу є основним джерелом формування доходів сімей працюючих громадян сьогодні та основою при розрахунку їм пенсії в майбутньому.
Ефективний розвиток соціально-трудових відносин у суспільстві цілком залежить від додержання роботодавцем та найманим працівником вимог законодавства про працю, сумлінного виконання кожним трудових обов’язків, використання прав і гарантій, передбачених законодавством.
На жаль, роботодавці і наймані працівники сьогодні перебувають далеко не в однакових умовах, наслідком чого є чисельні порушення практично всіх норм законодавства про працю, здебільшого саме роботодавцями.
На сьогоднішній день заробітна плата є одним з основних джерел доходів громадян. Та, на жаль, тіньові процеси у сфері виплати заробітної плати набули особливого поширення.
Деякі роботодавці затримують виплату заробітної плати, нараховують та виплачують її менше законодавчо встановленого рівня, порушуючи статті Основного закону України – Конституції щодо гарантій кожному громадянинові права на достатній життєвий

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СТАТУС ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ГАРАНТІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ»

    18 вересня 2012 року Верховною Радою України внесені зміни до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами) щодо надання пільг учасникам бойових дій та інвалідам війни (Закон України від 18 вересня 2012 року № 5279-VI).
   Так, учасникам бойових дій та інвалідам війни ІІ і ІІІ груп з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені статтею 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» для інвалідів війни І групи, а саме:
- 100-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених законодавством (21кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);
-  100-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та ін.) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання;
- 100-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб,

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИМИ ПУТІВКАМИ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

             5 липня 2012 року Верховною Радою України внесені зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо надання санаторно-курортних путівок громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (Закон України від 05 липня 2012 року № 5062-VI).

         Так, особам, віднесеним до категорій 1 та 2, а також особам, які постійно проживали до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше  двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років, - надається першочергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом отримання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.
         Особам, віднесеним до категорії 3, грошова компенсація виплачується у розмірі 70 процентів середньої вартості путівки в Україні, а особам, віднесеним до категорії 4 – у розмірі 50 процентів середньої вартості путівки.
         Дітям, потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи, надається щорічне безплатне забезпечення путівками на оздоровлення строком до двох місяців шляхом одержання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівки через 

«Порядок повернення коштів надміру виплачених за призначеною державною соціальною допомогою»

Повернення бюджетних коштів, згідно Порядку, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерством фінансів України та Міністерством юстиції України від 14 грудня 2005 року, проводиться Управлінням праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації ( в подальшому – Управління) у випадку:
а) виявлення подання громадянами  свідомо фальшивих документів, документів із неправильними відомостями або приховання достовірних даних про доходи, майновий стан та інші обставини, що впливають на встановлення права на соціальну допомогу і визначення її розміру;
б) виявлення помилки у розрахунку розміру призначеної соціальної допомоги;
в) виявлення неправильних відомостей про доходи, майновий стан тощо, що вплинули на встановлення права на соціальну допомогу і визначення її розміру, наданих юридичними особами або фізичними особами – суб`єктами підприємницької діяльності.
У таких випадках Управління вживає відповідні  заходи:
а) припиняє надання соціальної допомоги з місяця виявлення порушення і позбавляє права на призначення державної соціальної допомоги на наступний термін;
б) визначає обсяг надміру виплачених коштів та встановлює строки їх повернення залежно від матеріального стану сім`ї;
в) доводять до відома одержувача допомоги про припинення надання соціальної допомоги, обсяги надміру виплачених коштів та строки їх повернення. При цьому одержувачі субсидій повертають кошти в подвійному розмірі;
г) у разі прийняття рішення про врахування надміру виплачених коштів при виплаті соціальної допомоги (крім субсидій) у наступні періоди, проводить щомісячні відрахування у розмірі від 20 до 100 відсотків призначеної допомоги до повного погашення заборгованості;
д) повідомляє організації, що надають житлово-комунальні послуги, про припинення надання субсидії особі, зменшують асигнування на суму переплачених коштів.
У разі смерті одержувача соціальної допомоги повернення надміру нарахованих коштів проводиться іншою повнолітньою особою, яка врахована при визначенні права та

«Антени для наземного цифрового телебачення»

З введенням в Україні наземного цифрового телебачення формату DVB-T2 перед телеглядачами постало питання щодо антен, які б забезпечили якісний прийом програм нового формату.
Теоретичні припущення і перший практичний досвід підтвердив, що для наземного цифрового телебачення цілком підходять переважна більшість існуючих на сьогодні антен дециметрового діапазону радіохвиль.
На сьогодні у населення здебільшого використовуються «польські» антени, багатоелементні антени типу «хвильовий канал» та логоперіодичні антени.Всі вони зможуть використовуватися і надалі.
Цифровий телевізійний сигнал для своєї трансляції потребує практично на порядок менших потужностей у порівнянні з нині існуючим аналоговим сигналом. Завдяки цим властивостям цифрового сигналу напруженість електромагнітного поля в місцях його прийому, навіть при існуючих передавачах, буде забезпечена значно більша, ніж донині. Це дозволить використовувати для приймання цифрового сигналу кімнатні телевізійні антени у багатьох місцевостях, в яких до цього використовуються для телеприйому громіздкі і важкі зовнішні антени.
Від виробників телеантен слід очікувати появи нових з підвищеною ефективністю кімнатних телеантен, широке застосування яких дозволить відмовитися від зовнішніх антен, що суттєво покращить вигляд фасадів і дахів житлових будинків
 
 
Управління праці та соціального
захисту населення районної державної
адміністрації

СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ НОВИХ СОЦІАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

1. Впровадження європейських підходів до забезпечення громадян гідною роботою:
 
У 2009 році рівень безробіття становив 8,8 %.
За 2010-2011 роки рівень безробіття зменшився, але проблема залишається, оскільки є:
- 7,9 % рівень безробіття за методологією МОП;
- 20 % безробіття серед молоді;
- ЗО % безробітних у сільській місцевості;
- відсутність зв'язку між освітою та ринком праці (40% випускників ВУЗів працевлаштовуються не за набутою спеціальністю);
- проблеми з працевлаштуванням людей у віці 50 І більше років;
- дефіцит можливостей для професійного зростання та побудови кар'єри;
- низькі темпи створення нових робочих місць.
 
Нова соціальна ініціатива Президента України:
Сприяння ефективній зайнятості населення шляхом стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, розвитку підприємницької ініціативи населення, посилення конкурентоспроможності громадян на ринку праці.
 
Стан реалізації нової соціальної ініціативи Президента України:
Мінсоцполітики України розроблено нову редакцію Закону України „Про зайнятість населення", який спрямований на комплексне вирішення проблем у сфері зайнятості населення, зокрема містить заходи щодо:
- формування державного замовлення на навчання за участі місцевих органів влади, роботодавців залежно від потреб економіки, а не від можливостей освітніх закладів;
- запровадження стимулів для стажування студентів з відкриттям трудової книжки, що дасть змогу здобути досвід роботи та розширить їх можливості у працевлаштуванні;
-  надання грошової допомоги у розмірі 5 мінімальних заробітних плат молодим спеціалістам, які погодилися працювати у сільській місцевості;
-  стимулювання роботодавців, які працевлаштовують молодь, інвалідів, осіб старше 50 років, сиріт, одиноких батьків та інші уразливі категорії населення;
- здійснення професійного навчання безробітних на замовлення роботодавця під конкретне робоче місце або в інтересах відкриття власної справи;запровадження навчання безробітних інтегрованим (укрупненим) робітничим професіям та підтвердження професійної кваліфікації, набутої шляхом неформального професійного навчання;
- запровадження ваучерів для оплати прискореного навчання новій професії для громадян 

Інформаційна довідка щодо соціальної політики протягом 2010-2012 років

І. Основні показники економічного розвитку
 
ВВП у 2008 році - зріс лише на 2,1 %, у 2009 р. - падіння вже становилось  14,8 %; індекс споживчих цін (рік до року) у 2008 р. - склав 25,2 %, 2009 р. - 15,9 %. Катастрофічно були знижені обсяги випуску промислової продукції. Так індекс промислової продукції у 2008 р. становив - 94,8 %, у 2009 р. - 78,1 %.
У березні 2010 року діючий Уряд приступив до виконання своїх повноважень і зміг переломити кризову ситуацію: менш ніж за рік українська економіка знову запрацювала. Розпочато відновлення економіки та закладання фундаменту для сталого довгострокового розвитку країни.
Відбулося пожвавлення економічних процесів, яке невдовзі перейшло у стабільне зростання у машинобудуванні, будівництві, хімічному та енергетичному комплексах, авіаційній, космічній, легкій промисловості, виробництві лікарських засобів, АПК, на транспорті, у торгівлі, в Інших галузях. При цьому реальний сектор відновлювався, а тіньова економіка поступово почала зменшуватися. Серед ключових пріоритетів Уряду - розвиток України було виведено на траєкторію сталого зростання при збереженні фінансової стабільності.
За 2010-2011 роках ВВП України зріс на 9,5 %, подолавши більше половини від кризового падіння. Зокрема, у 2010 році реальне зростання ВВП склало 4,1 % і удвічі перевищило зростання країн ЄС-27 (2,0 %), а у 2011 році зростання прискорилось до 5,2 %, що вже у 3,5 рази було більше за європейські країни (1,5 %).
Суттєвий внесок в позитивну динаміку забезпечено збільшенням доданої вартості у промисловості, сільському господарстві, будівництві.
Обсяг промислового виробництва за два роки збільшився на 19,7 %, щодозволило компенсувати понад дві третини кризового падіння, і був забезпечений зростанням за всіма основними видами промислової діяльності.
Довідково: у 2010р. приріст обсягів промислового виробництва становив 11,2% порівняно з 2009 р., у 2011р.-7,6%.
Зростання промисловості в Україні за 2010-2011 роки було одним з найбільшим серед ключових країн СНД (Росія - 13,3 %, Казахстан - 13,4 % та Білорусь- 19,0%).
Нарощування вітчизняного промислового виробництва забезпечувалось комплексом реформ, які Уряд розпочав реалізовувати на виконання Програми економічних реформ Президента України. Це, зокрема, зниження податкового і регуляторного тиску на бізнес, стимулювання модернізації виробництва та інвестицій вкладень в реальний сектор. Сформована у 2010 році та у першій половині 2011 року сприятлива зовнішньоекономічна кон'юнктура підтримувала розвиток експортоорієнтованих галузей промисловості. Як результат - за два роки зростання виробництва у металургійній промисловості склало 22,2 %, хімічній та нафтохімічній промисловості - 40,1 %.
Зростання внутрішнього попиту також сприяло прискореному збільшенню виробництва з боку внутрішньооріентованих галузей. Наприклад, у легкій промисловості, що протягом тривалого часу перебувала в стані постійного падіння, обсяги виробництва за 2010-2011 рр. збільшились на 173 %•
Політика Уряду щодо стимулювання розвитку будівельної галузі сприяла значному нарощенню виробництва будівельних матеріалів. Так виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції за два роки збільшилось на 22 %, у тому числі цементу - на 10 %, виробів з бетону - на 26 %, цегли - на 4,4 %.

«Уряд збільшив розміри щорічної разової грошової допомоги до 5 травня»

5 квітня Кабінет Міністрів України вніс зміни до своєї постанови від 28 грудня 2011 року № 1381 «Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення», таким чином збільшивши у 2012 році розміри щорічної разової грошової допомоги до 5 травня.
Відтак цього року щорічну разову грошову допомогу інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин надаватимуть у таких розмірах:
інвалідам I групи - 2200 гривень;
інвалідам II групи - 1920 гривень;
інвалідам III групи - 1720 гривень;
особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною - 2200 гривень.
Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

НОВІ СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ

1. Впровадження європейських підходів до забезпечення громадян гідною роботою
Необхідно:
– обсяг державного замовлення формувати за участю місцевих органів влади, роботодавців у залежності від потреб економіки, а не від можливостей освітніх закладів;
– запровадити стажування студентів та учнів профтехучилищ у роботодавця у період навчання, що розширить їх можливість у працевлаштуванні;
– стимулювати роботодавців, які працевлаштовують молодь, інвалідів, осіб передпенсійного віку, сиріт, одиноких батьків та інших уразливих категорій  за рахунок Фонду соціального страхування на випадок безробіття (можливо зменшення внеску) та Фонду соціального захисту інвалідів (безвідсоткова позика);
– запровадження професійного навчання безробітних інтегрованим професіям та підтвердження кваліфікації, набутої шляхом неформального професійного навчання;
 
2. Трудова пенсія – у залежності від трудового стажу та осучасненого заробітку.
Необхідно:
Розпочати осучаснення заробітку для обрахування пенсій до рівня середньомісячного заробітку у галузях економіки за 2007 рік – з 1 травня 2012 року.
Результат:
Протягом травня-грудня 2012 року 8 млн. 845 тис. пенсіонерів отримає додатково щомісячно у

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКОГО РАЙОНУ

21 березня 2012 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 245 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення».
Відповідно до цієї постанови держава безкоштовно надає засоби приймання сигналів цифрового телерадіомовлення — телетюнери для цифрової наземної ефірної телемережі стандарту DVB-Т2 окремим категоріям малозабезпечених громадян:
1) усім інвалідам першої та другої групи (у тому числі інвалідам війни цих груп);
2) інвалідам війни третьої групи;
3) особам, які виховують дитину-інваліда, за умови, що дитина проживає разом з ними і не перебуває на повному державному утриманні;
4) особам із малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
5) особам, на яких поширюється право на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом опалювального періоду 2011-2012 років.
Особи, які належать до наведених категорій громадян, до 01 липня 2012 року мають особисто чи через уповноваженого представника надати заяву до управління праці та соціального захисту населення Великолепетиської районної державної адміністрації

Сторінки

Підписатися на RSS - Соціальна діяльність