Соціальна діяльність

«Антени для наземного цифрового телебачення»

З введенням в Україні наземного цифрового телебачення формату DVB-T2 перед телеглядачами постало питання щодо антен, які б забезпечили якісний прийом програм нового формату.
Теоретичні припущення і перший практичний досвід підтвердив, що для наземного цифрового телебачення цілком підходять переважна більшість існуючих на сьогодні антен дециметрового діапазону радіохвиль.
На сьогодні у населення здебільшого використовуються «польські» антени, багатоелементні антени типу «хвильовий канал» та логоперіодичні антени.Всі вони зможуть використовуватися і надалі.
Цифровий телевізійний сигнал для своєї трансляції потребує практично на порядок менших потужностей у порівнянні з нині існуючим аналоговим сигналом. Завдяки цим властивостям цифрового сигналу напруженість електромагнітного поля в місцях його прийому, навіть при існуючих передавачах, буде забезпечена значно більша, ніж донині. Це дозволить використовувати для приймання цифрового сигналу кімнатні телевізійні антени у багатьох місцевостях, в яких до цього використовуються для телеприйому громіздкі і важкі зовнішні антени.
Від виробників телеантен слід очікувати появи нових з підвищеною ефективністю кімнатних телеантен, широке застосування яких дозволить відмовитися від зовнішніх антен, що суттєво покращить вигляд фасадів і дахів житлових будинків
 
 
Управління праці та соціального
захисту населення районної державної
адміністрації

СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ НОВИХ СОЦІАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

1. Впровадження європейських підходів до забезпечення громадян гідною роботою:
 
У 2009 році рівень безробіття становив 8,8 %.
За 2010-2011 роки рівень безробіття зменшився, але проблема залишається, оскільки є:
- 7,9 % рівень безробіття за методологією МОП;
- 20 % безробіття серед молоді;
- ЗО % безробітних у сільській місцевості;
- відсутність зв'язку між освітою та ринком праці (40% випускників ВУЗів працевлаштовуються не за набутою спеціальністю);
- проблеми з працевлаштуванням людей у віці 50 І більше років;
- дефіцит можливостей для професійного зростання та побудови кар'єри;
- низькі темпи створення нових робочих місць.
 
Нова соціальна ініціатива Президента України:
Сприяння ефективній зайнятості населення шляхом стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, розвитку підприємницької ініціативи населення, посилення конкурентоспроможності громадян на ринку праці.
 
Стан реалізації нової соціальної ініціативи Президента України:
Мінсоцполітики України розроблено нову редакцію Закону України „Про зайнятість населення", який спрямований на комплексне вирішення проблем у сфері зайнятості населення, зокрема містить заходи щодо:
- формування державного замовлення на навчання за участі місцевих органів влади, роботодавців залежно від потреб економіки, а не від можливостей освітніх закладів;
- запровадження стимулів для стажування студентів з відкриттям трудової книжки, що дасть змогу здобути досвід роботи та розширить їх можливості у працевлаштуванні;
-  надання грошової допомоги у розмірі 5 мінімальних заробітних плат молодим спеціалістам, які погодилися працювати у сільській місцевості;
-  стимулювання роботодавців, які працевлаштовують молодь, інвалідів, осіб старше 50 років, сиріт, одиноких батьків та інші уразливі категорії населення;
- здійснення професійного навчання безробітних на замовлення роботодавця під конкретне робоче місце або в інтересах відкриття власної справи;запровадження навчання безробітних інтегрованим (укрупненим) робітничим професіям та підтвердження професійної кваліфікації, набутої шляхом неформального професійного навчання;
- запровадження ваучерів для оплати прискореного навчання новій професії для громадян 

Інформаційна довідка щодо соціальної політики протягом 2010-2012 років

І. Основні показники економічного розвитку
 
ВВП у 2008 році - зріс лише на 2,1 %, у 2009 р. - падіння вже становилось  14,8 %; індекс споживчих цін (рік до року) у 2008 р. - склав 25,2 %, 2009 р. - 15,9 %. Катастрофічно були знижені обсяги випуску промислової продукції. Так індекс промислової продукції у 2008 р. становив - 94,8 %, у 2009 р. - 78,1 %.
У березні 2010 року діючий Уряд приступив до виконання своїх повноважень і зміг переломити кризову ситуацію: менш ніж за рік українська економіка знову запрацювала. Розпочато відновлення економіки та закладання фундаменту для сталого довгострокового розвитку країни.
Відбулося пожвавлення економічних процесів, яке невдовзі перейшло у стабільне зростання у машинобудуванні, будівництві, хімічному та енергетичному комплексах, авіаційній, космічній, легкій промисловості, виробництві лікарських засобів, АПК, на транспорті, у торгівлі, в Інших галузях. При цьому реальний сектор відновлювався, а тіньова економіка поступово почала зменшуватися. Серед ключових пріоритетів Уряду - розвиток України було виведено на траєкторію сталого зростання при збереженні фінансової стабільності.
За 2010-2011 роках ВВП України зріс на 9,5 %, подолавши більше половини від кризового падіння. Зокрема, у 2010 році реальне зростання ВВП склало 4,1 % і удвічі перевищило зростання країн ЄС-27 (2,0 %), а у 2011 році зростання прискорилось до 5,2 %, що вже у 3,5 рази було більше за європейські країни (1,5 %).
Суттєвий внесок в позитивну динаміку забезпечено збільшенням доданої вартості у промисловості, сільському господарстві, будівництві.
Обсяг промислового виробництва за два роки збільшився на 19,7 %, щодозволило компенсувати понад дві третини кризового падіння, і був забезпечений зростанням за всіма основними видами промислової діяльності.
Довідково: у 2010р. приріст обсягів промислового виробництва становив 11,2% порівняно з 2009 р., у 2011р.-7,6%.
Зростання промисловості в Україні за 2010-2011 роки було одним з найбільшим серед ключових країн СНД (Росія - 13,3 %, Казахстан - 13,4 % та Білорусь- 19,0%).
Нарощування вітчизняного промислового виробництва забезпечувалось комплексом реформ, які Уряд розпочав реалізовувати на виконання Програми економічних реформ Президента України. Це, зокрема, зниження податкового і регуляторного тиску на бізнес, стимулювання модернізації виробництва та інвестицій вкладень в реальний сектор. Сформована у 2010 році та у першій половині 2011 року сприятлива зовнішньоекономічна кон'юнктура підтримувала розвиток експортоорієнтованих галузей промисловості. Як результат - за два роки зростання виробництва у металургійній промисловості склало 22,2 %, хімічній та нафтохімічній промисловості - 40,1 %.
Зростання внутрішнього попиту також сприяло прискореному збільшенню виробництва з боку внутрішньооріентованих галузей. Наприклад, у легкій промисловості, що протягом тривалого часу перебувала в стані постійного падіння, обсяги виробництва за 2010-2011 рр. збільшились на 173 %•
Політика Уряду щодо стимулювання розвитку будівельної галузі сприяла значному нарощенню виробництва будівельних матеріалів. Так виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції за два роки збільшилось на 22 %, у тому числі цементу - на 10 %, виробів з бетону - на 26 %, цегли - на 4,4 %.

«Уряд збільшив розміри щорічної разової грошової допомоги до 5 травня»

5 квітня Кабінет Міністрів України вніс зміни до своєї постанови від 28 грудня 2011 року № 1381 «Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення», таким чином збільшивши у 2012 році розміри щорічної разової грошової допомоги до 5 травня.
Відтак цього року щорічну разову грошову допомогу інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин надаватимуть у таких розмірах:
інвалідам I групи - 2200 гривень;
інвалідам II групи - 1920 гривень;
інвалідам III групи - 1720 гривень;
особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною - 2200 гривень.
Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

НОВІ СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ

1. Впровадження європейських підходів до забезпечення громадян гідною роботою
Необхідно:
– обсяг державного замовлення формувати за участю місцевих органів влади, роботодавців у залежності від потреб економіки, а не від можливостей освітніх закладів;
– запровадити стажування студентів та учнів профтехучилищ у роботодавця у період навчання, що розширить їх можливість у працевлаштуванні;
– стимулювати роботодавців, які працевлаштовують молодь, інвалідів, осіб передпенсійного віку, сиріт, одиноких батьків та інших уразливих категорій  за рахунок Фонду соціального страхування на випадок безробіття (можливо зменшення внеску) та Фонду соціального захисту інвалідів (безвідсоткова позика);
– запровадження професійного навчання безробітних інтегрованим професіям та підтвердження кваліфікації, набутої шляхом неформального професійного навчання;
 
2. Трудова пенсія – у залежності від трудового стажу та осучасненого заробітку.
Необхідно:
Розпочати осучаснення заробітку для обрахування пенсій до рівня середньомісячного заробітку у галузях економіки за 2007 рік – з 1 травня 2012 року.
Результат:
Протягом травня-грудня 2012 року 8 млн. 845 тис. пенсіонерів отримає додатково щомісячно у

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКОГО РАЙОНУ

21 березня 2012 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 245 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення».
Відповідно до цієї постанови держава безкоштовно надає засоби приймання сигналів цифрового телерадіомовлення — телетюнери для цифрової наземної ефірної телемережі стандарту DVB-Т2 окремим категоріям малозабезпечених громадян:
1) усім інвалідам першої та другої групи (у тому числі інвалідам війни цих груп);
2) інвалідам війни третьої групи;
3) особам, які виховують дитину-інваліда, за умови, що дитина проживає разом з ними і не перебуває на повному державному утриманні;
4) особам із малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
5) особам, на яких поширюється право на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом опалювального періоду 2011-2012 років.
Особи, які належать до наведених категорій громадян, до 01 липня 2012 року мають особисто чи через уповноваженого представника надати заяву до управління праці та соціального захисту населення Великолепетиської районної державної адміністрації

Оздоровлення дітей за рахунок держави

Шановні громадяни. Усі бажають бачити своїх дітей здоровими і щасливими. Все це може дати гарний і змістовний відпочинок в одному з дитячих таборів відпочинку. Для тих, хто має для цього необхідні кошти, зробити це не складно. Зовсім по іншому виглядають пер­спективи сімей з середнім, або незначним достатком. Саме дітям з таких сімей готова підставити своє плече держава. Проте, для цього необхідно знати умови надання путівок, та необхідність здійснення певних кроків для їх отримання.
Згідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 4 вересня 2008 року №375-\/І:
1. За рахунок державного бюджету забезпечується фінансування оздоровлення таких
категорій дітей (у порядку пріоритету):
Без доплати:                                     
1.) сироти та позбавлені батьківського піклування;
2.) інваліди за відсутності медичних протипоказань та здатні до самообслуговування;
3.) які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф (в т. ч. Чорно­бильської);
загиблих шахтарів;
4.) з багатодітних та малозабезпечених сімей;
5.) що перебувають на диспансерному обліку;
6.) з неповних сімей;
7.) військовослужбовців, журналістів, працівників органів Міністерства Внутрішніх Справ України, які загинули під час виконання службових обов'язків;
8.) батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків;
 10) з девіантною поведінкою.
20-30% доплати:
1.) з багатодітних сімей (3 та більше осіб до 18 років, якщо не втратили цей статус раніше);
2.) лідерам дитячих громадських організацій, середньомісячний сукупний доход яких не перевищує прожиткового мінімуму для сім'ї встановленого законодавством;
3.) талановиті та обдаровані (переможці обласних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань спартакіад - 1-3 місце в особистому або командному заліку);
4.) дитячі творчі колективи або спортивні команди.
50% доплати:
1.) талановиті та обдаровані (переможці районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад - 13 місце в особистому або командному заліку),
2.) дитячі творчі колективи або спортивні команди;     
3.) відмінники навчання.
            2.За рахунок обласного бюджету частково забезпечується фінансування оздоровлення таких категорій дітей:
1.) сироти та позбавлені батьківського піклування;
2.) інваліди за відсутності медичних протипоказань та здатні до самообслуговування;
3.) які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф (в т. ч. Чорнобильської);
4.) загиблих шахтарів;
5.) з багатодітних та малозабезпечених сімей;
6.) що перебувають на диспансерному обліку;
7.) з неповних сімей;
8.) військовослужбовців, журналістів, працівників органів Міністерства Внутрішніх Справ України, які загинули під час виконання службових обов'язків;
9.) батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків;
10.) з девіантною поведінкою;
11.) працівників бюджетної сфери;
12.) талановиті та обдаровані (переможці Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад не нижче районного рівня - 1-3 місце в особистому або командному заліку);
13.) дитячі творчі колективи або спортивні команди.
3. Для отримання путівки необхідно:
1.) подати заявку до відділу у справах сім'ї, молоді та спорту районної державної адміністрації (потерпілі від Чорнобильської катастрофи - до управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації);
2.) надати копії документів, які вимагаються.

Нове в законодавстві про соціальні пільги

Розміри державних соціальних допомог
відповідно до Закону України "Про Державний бюджет на 2012 рік"та Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо виплати допомоги при народженні дитини"
 
Види державної допомоги
з
січня
з
квітня
з
липня
з жовтня
з грудня
допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб
268,25
273,50
275,50
279,50
283,50
допомога при народженні дитини
на першу дитину
26790
27330
27510
27900
28830
на другу дитину
53580
54660
55020
55800
57660
на третю і кожну наступну дитину
107160
109320
110040
111600
115320
одноразова виплата:
8930
9110
9170
9300
9610
щомісячна виплата:
на першу дитину (24 місяці)
744,17
759,17
764,17
775
800,83
на другу дитину (48 місяців)
930,21
948,96
955,21
968,75
1001,04
на третю і кожну наступну дитину (72 місяці)
1364,30
1391,80
1400,97
1420,83
1468,19
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
мінімальний
130,00
максимальний
1073
1094
1102
1118
1134
допомога на дітей одиноким матерям на дітей віком: (в залежності від прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку)
до 6 років
 
 
 
від 6 до 18 років
 
 
 
від 18 до 23 років
 
 
 
 
мінімальний (30% прожиткового мінімуму)
267,90
273,30
275,10
279,00
288,30
максимальний (50% прожиткового мінімуму)
446,50
455,50
458,50
465,00
480,50
мінімальний (30% прожиткового мінімуму)
333,60
340,20
343,20
348,30
359,10
максимальний (50% прожиткового мінімуму)
556,00
567,00
572,00
580,50
598,50
мінімальний (30% прожиткового мінімуму)
321,90
328,20
330,60
335,40
340,20
максимальний (50% прожиткового мінімуму)
536,50
547,00
551,00
559,00
567,00
допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, на дітей віком:
до 6 років
від 6 до 18 років
 
максимальний
 
1786
1822
1834
1860
1922
2224
2268
2288
2322
2394
тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, на дітей віком:
до 6 років
від 6 до 18 років
 
максимальний (30% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку)
267,90
273,30
275,10
279,00
288,30
333,60
340,20
343,20
348,30
359,10
державна соціальна допомога на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на дітей віком:
до 6 років
від 6 до 18 років
від 18 до 23 років (навчання)
 
 
 
максимальний
1786
1822
1834
1860
1922
2224
2268
2288
2322
2394
2146
2188
2204
2236
2268
щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу (10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб)
107,30
109,40
110,20
111,80
113,40
інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд
1438,5
1466,5
1477,0
1498,0
1547,0
інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд
1233,0
1257,0
1266,0
1284,0
1326,0
інвалідам з дитинства ІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд
822,0
838,0
844,0
856,0
884,0
інвалідам з дитинства ІІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд
822,0
838,0
844,0
856,0
884,0
на дітей-інвалідів
822,0
838,0
844,0
856,0
884,0
на дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд
1021,9
1042,1
1049,3
1064,2
1099,3
на дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд
1131,
1153,6
1162,8
1179,7
1217,3
Статтею 12 Закону України „Про Державний бюджет на 2012 рік” установлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з               1 січня – 1017 гривні, з 1 квітня - 1037 гривень, з 1 липня – 1044 гривень, з 1 жовтня - 1060 гривень, з 1 грудня - 1095 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
  • дітей віком до 6 років: з 1 січня – 893 гривні, з 1 квітня – 911 гривень, з 1 липня – 917 гривень, з 1 жовтня – 930 гривень, з 1 грудня - 961 гривня;
  • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 1112 гривень, з 1 квітня - 1134 гривні, з 1 липня – 1144 гривні, з 1 жовтня - 1161 гривень, з 1 грудня - 1197 гривень; працездатних осіб: з 1 січня - 1073 гривні, з 1 квітня - 1094 гривні, з 1 липня – 1102 гривні, з 1 жовтня - 1118 гривень, з 1 грудня - 1134 гривні;
  • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 822 гривні, з 1 квітня - 838 гривень, з 1 липня – 844 гривні, з 1 жовтня – 856 гривень, з 1 грудня - 884 гривні.
Статтею 14 вищезазначеного законопроекту установлено, що у 2012 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб 21 відсоток, для дітей – 50 відсоток, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 80 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.
 

Рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2012 році:

 

для працездатних осіб
 
 
 
 
 
для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів
 
 
 
 
для дітей:
віком до 6 років
 
 
 
 
віком від 6 до 18 років
 
 
 
 
віком від 18 до 23 років (за умови навчання)
з січня – 225,33
з квітня – 229,74
з липня – 231,42
з жовтня – 234,78
з грудня – 238,14
 
з січня – 657,60
з квітня – 670,40
з липня – 675,20
з жовтня – 684,80
з грудня – 707,20
 
з січня – 446,50
з квітня – 455,50
з липня – 458,50
з жовтня – 465,00
з грудня – 480,50
з січня – 556,00
з квітня – 567,00
з липня – 572,00
з жовтня – 580,50
з грудня – 598,50
з січня – 536,50
з квітня – 547,00
з липня – 551,00
з жовтня – 559,00
з грудня – 567,00
При цьому, розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї. 

До уваги багатодітних сімей!

Для отримання посвідчення багатодітної сім’ї, яке надає право на отримання пільг, багатодітним батькам слід звернутисся до відділу у справах сім'ї, молоді та спорту районної державної адміністрації. .

 

Для отримання посвідчення необхідно мати:

  • копії паспортів батьків
  • копії свідоцтв про народження дітей;
  • копії ідентифікаційних кодів батьків;
  • довідку про склад сім'ї

Сторінки

Підписатися на RSS - Соціальна діяльність