Нормативна база районної ради

Інформація про формування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» у 2012 році

Відповідно до Указу Президента України від 5 квітня 2012 року № 246/20123 «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» Національним агентством України з питань державної служби та її територіальними органами (зокрема Управлінням державної служби Головдержслужби України в Херсонській області) до 25 червня поточного року здійснюється прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі по добору кандидатів до Президентського кадрового резерву.
 Добір кандидатів здійснюється на конкурсній основі за наступними пріоритетними сферами державного управління (з урахуванням квот):
  • фінансово-економічна сфера;
  • соціально-гуманітарна сфера;
  • сфера інвестицій та інновацій ;
  • сфера паливно-енергетичного комплексу;
  • сфера сільського господарства;
  • сфера житлово-комунального господарства.
До участі у конкурсі допускаються громадяни України, які на день подання документів не досягли 40 років, відповідають установленим законом вимогам для вступу на державну службу, а також:
  • вільно володіють державною мовою та однією з мов

РЕФОРМА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ – ВАГОМА СКЛАДОВА РЕФОРМ, СПРЯМОВАНИХ НА МОДЕРНІЗАЦІЮ ДЕРЖАВИ

З метою впровадження системних змін та модернізації моделі державного управління, яка зробить владу доступною, прозорою та ефективною, наприкінці 2010 року в Україні розпочато адміністративну реформу. Підвищення ефективності державного управління шляхом реформування державної служби й виконавчої влади є одним з напрямів стратегічних перетворень. Стартом адмінреформи послужив Указ Президента України від 9 грудня 2010 року про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади.
Для забезпечення координації здійснення адміністративної реформи утворено робочу група з питань оптимізації системи органів виконавчої влади, а також, координаційний центр з упровадження економічних реформ при Президентові України. Щороку в Національному плані дій щодо впровадження Програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» визначається детальний перелік завдань та заходів адмінреформи та строки їх виконання.
В результаті структурної реорганізації органів виконавчої влади на центральному рівні оптимізовано систему органів виконавчої влади, усунено конфлікт функцій, та запроваджено європейський підхід до типології центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ), чітко визначено зони відповідальності ЦОВВ: міністерство (формування державної політики), державна служба (надання послуг), державна інспекція (контроль та нагляд), державне агентство (управління майном). Завдяки цим мiрам зменшено кількість ЦОВВ з 111 до 74, затверджено нові положення про ЦОВВ, ліквідовано 46 урядових органів в системі ЦОВВ. В наслiдок реформи системи прийняття урядових рішень внесено зміни до Закону України "Про Кабінет Міністірів України", зменшено кількість членів Кабінету Міністрів України з 36 до 16, скорочено чисельність працівників Секретаріату КМУ на 50%, ліквідовано урядові комітети, скорочено кількість заступників міністрів та керівників ЦОВВ з 5 – 10 до 2 – 3, запроваджено в міністерствах посаду заступника міністра – керівника апарату (має статус державного службовця). Також  були проведенi реформи систем контролю і нагляду, завдяки чому кількість контролюючих органів скорочено з 69 до 11, розпочато реформу системи технічного регулювання, закладено основу для оптимізації системи контролю за безпечністю харчових продуктів.
З 2011 року розпочато другий етап адмінреформи – реформу системи місцевих адміністрацій та територіальних органів ЦОВів. Завдяки адміністративної реформи буде проведена ліквідація надлишкових функцій місцевих органів виконавчої влади, реструктуризація або приватизація державних підприємств, усунення дублювань між місцевими державними адміністраціями та територіальними органами ЦОВВ, скорочення кількості заступників губернаторів, скорочення кількості чиновників, об’єднання посад для більш чіткого розмежування повноважень, розподіл функцій органів місцевого самоврядування, які здійснюються на різних територіальних рівнях.
Адмiнреформа - це також становлення інституту служби в органах місцевого самоврядування через прийняття Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», розмежування повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері надання державних послуг.
Оскільки переважна більшість економічних та соціальних реформ проводиться силами державних службовців, започатковано і реформу самої державної служби. Метою реформування цього інституту є становлення справді професійної, високоефективної, стабільної та авторитетної державної служби.
У 2012 році буде проведено основний етап реформування державної служби, базою для якої є новий Закон «Про державну службу», підписаний Президентом України 10 січня 2012 року (закон набере чинності з 1 січня 2013 року).
Закон «Про держслужбу» – останній з чотирьох законів, які становлять кістяк змін, визначених концепцією адміністративної реформи. У рамках адмінреформи раніше вже були прийняті зміни до Закону України «Про Кабінет міністрів України», Закон України «Про центральні органи виконавчої влади», а також законодавство про держмонополії.
Новий Закон «Про держслужбу» підвищує соціальний статус державного службовця, впроваджує адекватне матеріальне забезпечення, краще захищає права на професію, насамперед, від впливу політичних факторів.
Протягом поточного року Нацдержслужба проведе комплекс заходів для повномасштабного введення Закону в дію з 1 січня 2013. Будуть розроблені 22 типових положення, що регулюють процедурні моменти застосування Закону. Відповідні методичні рекомендації та зразки документів будуть розроблені фахівцями Нацдержслужби.
Реформа державної служби наблизить систему державного управління до європейських стандартів, модернізує і професіоналізує її, підготує до здійснення масштабних реформ, передбачених Президентською Програмою економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».


Управління державної служби
Головдержслужби України
в Херсонській області

Перелік нормативно-правових актів

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 
Закон України  «Про службу в органах місцевого самоврядування»
 
Закон України «Про статус депутатів місцевих рад»
 
Закон України «Про інформацію»
 
Закон України «Про доступ до публічної інформації»
 

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Підписатися на RSS - Нормативна база районної ради